• Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

  Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16 odbędzie się 1 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

 • Zapisy do świetlicy

  W terminie do 3 września 2015 prowadzona jest rekrutacja do świetlicy szkolnej. Karty zapisu można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły - tutaj. Warunkiem koniecznym objęcia dziecka opieką świetlicową jest terminowe złożenie karty zapisu w sekretariacie szkoły. Składane w kwietniu wstępne deklaracje nie są wiążące. Podział godzin w zakładce Informacje/Podział godzin - tutaj. Dyrektor Zespołu - Mirosław Pękala

 • Wyprawka szkolna 2015/2016

  Uprzejmie informuję, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników można składać  od 17 sierpnia do 4 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.

  Programem w roku 2015 będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę  w klasie III szkoły podstawowej, oraz uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z wyłączeniem uczniów kl. I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum). Szczegóły - tutaj

 • Stypendia szkolne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

   

  Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2015 r. w OPS w Sułkowicach. Szczegóły i wzór wniosku - tutaj.

 • Bezpłatne obiady w roku szkolnym 2015/2016

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach przypomina, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2015/2016.

  Podstawowy warunek: w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684 zł. Kryterium to  obowiązuje do września 2015r.

  Od 1 października 2015, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 771 zł.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21

 • Umowy przedszkolne

  Przypominamy o teminowym, do 25 sierpnia 2015 r., podpisaniu umów na korzystanie z przedszkola. Nie dotrzymanie terminu będzie oznaczało rezygnację z przedszkola. Praca sekretariatu w ostatnich tygodniach sierpnia:

  poniedziałek (17, 24 sierpnia) - 10.00 - 16.30

  wtorek - piątek 7.00 - 14.00

 • Legitymacje

  Ponownie przypominamy, że w związku ze zmianą wzorów legitymacji szkolnych, uczniowie którzy posiadają "stare" legitymacje bez numeru PESEL winni zgłosić się to sekretariatu celem jego dopisania (nie ma obowiązku wyrabiania nowej legitymacji). Np Polskie Koleje i inni przewoźnicy nie respektują legitymacji bez numeru PESEL przy  zakupie biletu ulgowego. W okresie wakacji sekretariat czynny w każdy wtorek od 9.00 do 13.00.

 • PODRĘCZNIKI

  Szkolne zestawy podręczników na rok szkolny 2015/16 są w zakładce Informacje - tutaj.

 • Zakończenie roku szkolnego 2014/15

  Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 miało bardzo uroczysty charakter. Najpierw dyrektor szkoły p. Mirosław Pękala, odczytał list skierowany do całej społeczności szkolnej przez Burmistrza Gminy p. Piotra Pułkę, w którym podziękował uczniom za ciężką i wyczerpującą pracę służącą zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie, życzył miłego i owocnego wypoczynku. Następnie uczniowie klasy szóstej z wychowawczynią p. Jadwigą Zajdą i p. Dawidem Czaickim, przygotowali krótką część artystyczną, w której m. in. pokazali w formie żartobliwej prezentacji, jak uformować doskonałego ucznia. Zadbali również o to, aby dyrekcja i nauczyciele mogli poczuć się jak gwiazdy Hollywood i krocząc po czerwonym dywanie odebrać z rąk szóstoklasistów własnoręcznie wykonane świeczniki oraz nagrody za całoroczną pracę w postaci „Kluczy wiedzy A.D. 2015”. Dumni mogli się poczuć także rodzice, którzy odbierali listy gratulacyjne, jako dowód uznania i szacunku za wzorowe wychowanie i sukcesy w nauce swoich dzieci.

  Słowa szczególnego uznania usłyszeli rodzice Darii Szuby – Łaty, uczennicy kl. VI, która uzyskała najwyższy wynik ze sprawdzianu oraz tytuł Primus Inter Pares Szkoły Podstawowej. Po wręczeniu nagród książkowych i dyplomów dla uczniów startujących w szkolnych konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz dla finalistów konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, uczniowie z wychowawcami udali się do swoich klas w celu odebrania świadectw. O godzinie 10.00 odbyła się w kościele parafialnym msza święta.

  Około 11.15, rozpoczęła się akademia dla uczniów naszego Gimnazjum. Tegoroczni absolwenci majestatycznym krokiem w czarnych biretach na głowie, niczym studenci wyższych uczelni, weszli na środek sali gimnastycznej i zajęli przygotowane dla nich specjalnie miejsca. Na ich twarzach można było dostrzec mieszankę radości połączonej ze smutkiem i lekkim przygnębieniem, że zbliża się nieuchronnie koniec ich edukacji w murach tej szkoły. Tradycyjnie drugoklasiści pożegnali swoich starszych kolegów upominkami, a następnie odbyło się wręczenie listów gratulacyjnych rodzicom najzdolniejszych uczniów. W trakcie uroczystości były także rozdawane wyróżnienia i nagrody. Maciej Łapczyński z kl. IIIb otrzymał je m. in. za najlepszy wynik uzyskany na egzaminie gimnazjalnym w historii naszej szkoły. Na sali gimnastycznej w obecności przybyłych rodziców, wychowawcy wręczyli uczniom świadectwa ukończenia Gimnazjum im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. Atmosfera była podniosła i wzruszająca, zwłaszcza, kiedy uczniowie odbierali świadectwa z czerwonym paskiem. Wzruszające było także piękne wykonanie dwóch utworów wokalnych przez uczennice klas III. Katarzyna Papież (Primus Inter Pares naszego Gimnazjum), której na pianinie akompaniował p. Ireneusz Przała,  zaśpiewała piosenkę Sam Smith – I’m Not The Only One, a Edyta Sikora utwór „Wehikuł czasu” zespołu Dżem. Na zakończenie uroczystości dyrektor M. Pękala życzył wszystkim udanych wakacji, a absolwentów Gimnazjum zaprosił do pamiątkowego zdjęcia. (A.Ch.) Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • 2014/15 w telegraficznym skrócie

  Rok 2014/15 już za nami. Czas na podsumowanie. Dobre wyniki ze sprawdzianu i egzaminu, liczne sukcesy uczniów w konkursach, a także udział szkoły w wielu projektach, to dowody na to, że jesteśmy placówką nieustannie się rozwijającą. Cieszy fakt, że promocję otrzymali wszyscy, że nie było ocen nagannych z zachowania, a ocenę nieodpowiednią miało zaledwie dwóch uczniów.

  Wielu uczniów sprawdzało swoją wiedzę w konkursach. Finalistami konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty byli: Julia Biela kl. 2b (konkurs j. polskiego), Radek Cichosz i Kamila Rywotycka kl. 3b (konkurs biologiczny), Grzegorz Żmija kl. 1b (konkurs geograficzny).
  Również szkolni sportowcy mieli znaczące osiągnięcia – sześciu reprezentowało szkołę w etapach wojewódzkich: Anna Kozieł, Rafał Żmija  kl. 5a, Wiktoria Orawin kl. 5b, Paweł Oliwa kl. 6, Małgosia Pyrtek kl. 1b gimnazjum (finaliści indywidualnych biegów przełajowych), Filip Ślusarz kl. 2b, Szymon Pułka kl. 4a (finaliści narciarstwa alpejskiego).
  Wielu stawało na podium w konkursach powiatowych, gminnych, szkolnych.

  59 uczniów ukończyło szkołę. Wynik sprawdzianu i egzaminu osiągnięty przez tegorocznych absolwentów należy uznać za dobry. Sukcesem jest 8 stanin z przedmiotów przyrodniczych, osiągnięty przez gimnazjalistów po raz pierwszy w historii szkoły. Cieszy 6 wyników 100% z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i j. angielskiego. Egzamin najlepiej napisali: Maciek Łapczyński (97,52%), Kamila Rywotycka (90,06).
  Sprawdzian po raz pierwszy składał się z dwóch części obejmujących  zadania z j. polskiego, matematyki i języka obcego. Najwyższy wynik uzyskali: Daria Szuba-Łata (95%), Iza Hudaszek (94%), Antek Chrobak (93%).

  Dobry wynik ze sprawdzianu i egzaminu był rezultatem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli, co także znalazło potwierdzenie w wynikach klasyfikacji. Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy:4b szkoły podstawowej (4,33) i 3a gimnazjum (4,35). Indywidualnie najwyższe średnie miały: Daria Szuba Łata z kl. 6 (5,5) i Kasia Papież z kl. 3b gimnazjum (5,47). To one z rąk Burmistrza odebrały Nagrodę dla Wybitnego Ucznia „Primus Inter Pares”. Do „Złotej Księgi” wpisanych zostało 39 uczniów szkoły podstawowej i 19 gimnazjalistów. Dwie uczennice gimnazjum przez cały rok szkolny nie opuściły ani jednej godziny. Były to: Magdalena Dymek (kl. 1a) i Angelika Kania (kl. 2b). Należą się im słowa uznania za rzetelne i sumienne traktowanie tego szkolnego obowiązku.

  W mijającym roku szkoła realizowała wiele projektów, w których uczniowie dowiedli kreatywności, innowacyjności, umiejętności twórczego myślenia i współpracy. Najciekawsze to „Żydowskie Święto Paschy”, „Chemia w naszej kuchni i łazience” „Rzemiosło artystyczne – przedmioty codziennego użytku i inne”, „Dzień Języka  Angielskiego”. Uczniowie nie pozostawali obojętni  na potrzebujących. Organizowali wiele akcji charytatywnych („Podziel się paczką”, „Góra grosza”, zbiórka zabawek dla Domu Dziecka, zbiórka baterii, zakrętek, karmy dla zwierząt i inne), w których wykazali wrażliwość, ofiarność i  poczucie współodpowiedzialności za los skrzywdzonych.

  Ciekawymi i efektywnymi formami przekazu wiedzy były spektakle teatralne oglądane przez uczniów w ramach akcji „Internetowy Teatr dla Szkół”. To także spotkania z pisarzem, muzykami i innymi ludźmi, dla których zawód to pasja. To wreszcie inscenizacje przygotowywane przez samych uczniów („Dziady cz. II”,  scenki w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”).
  Coraz większym uznaniem cieszy się smok,   pieczołowicie przez cały rok przygotowywany przez uczniów, wychowawców, rodziców, by godnie reprezentować nas na Paradzie Smoków w grodzie Kraka. Tegoroczny nosił imię Światek i był prawdziwym obieżyświatem – zwiedził najrozmaitsze kraje, czego dowodem były flagi pokrywające jego smocze łuski.

  Sporo niezapomnianych wrażeń pozostawiły wycieczki, w tym dwutygodniowy pobyt uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w Darłówku w ramach „:Zielonej Szkoły”.

   2014/15  był rokiem wytężonej pracy, ale i wielu sukcesów. Wszystkim – Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom i Rodzicom, którzy przyczynili się do tworzenia dobrego wizerunku Szkoły , dziękujemy. (M. Koźlak)

 • DZIEŃ PATRONA

  25 czerwca uczniowie  Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudniku uroczyście obchodzili Dzień Patrona. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało: „Król Kazimierz III Wielki – Wielkim Budowniczym”. Celami obchodów było pogłębianie wiedzy o patronie szkoły, rozwijanie zainteresowań historią Polski czasów Piastów, integracja poszczególnych zespołów oraz praca w grupie, a także rozwijanie nowych umiejętności, kreatywności, pomysłowości, planowanego działania, rozwijanie współpracy z lokalnym środowiskiem – Stowarzyszeniem Kalina. Koordynatorką była p. Ewa Bugajska, która o godzinie 8. 15 podała harmonogram działań dla poszczególnych klas, ich wychowawców i opiekunów.

  Uczniowie z ogromną radością przestąpili do wykonywania przydzielonych zadań. Wśród nich znalazły się m. in. warsztaty plecenia wianków ze świeżych kwiatów, traw i liści, warsztaty robienia kwiatów i girlandów z bibuły, warsztaty tańców dworskich, wypiek podpłomyków, turniej łuczniczy, rycerski, wykonanie korony królewskiej trzema różnymi technikami, wykonanie herbu związanego z Kazimierzem Wielkim, pokaz prezentacji multimedialnej o zamkach i ważnych budowlach z czasów Kazimierza III Wielkiego, gra terenowa Quest, podchody oraz konkurs wiedzy o zamkach z czasów miłościwie panującego Króla Kazimierza. Zadania były tak dobrane i dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, aby żadna z nich się  nie nudziła. Efekty prac były naprawdę imponujące. Duży podziw wzbudziły wytwory rękodzielnicze uczniów klas młodszych m. in. korony z masy solnej ozdabiane koralikami, z papieru kolorowego, brystolu, herby, zamki malowane farbami, piękne wianki, które wieńczyły głowy nie tylko dziewcząt z klas piątych, ale także chłopców. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry i zabawy sprawnościowe, gdzie łączono przyjemność ze zdobywaniem wiedzy. Zakończenie uroczystości nastąpiło około południa. Podsumowanie i rozdanie okolicznościowych dyplomów za zaangażowanie i dobrą zabawę połączoną ze zdobyciem wiedzy na temat naszego patrona, miało miejsce następnego dnia. Uczniowie z rąk p. dyrektor Małgorzaty Koźlak odegrali dowody uznania w postaci dyplomów.

  Ogromne słowa wdzięczności i podziękowania koordynatorka uroczystości kieruje w stronę pań ze Stowarzyszenia Kalina i Diabelski Kamień za pomoc w organizacji obchodów tego święta.(A.Ch.) Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Dzień sportu w gimnazjum

  W dniu 18 czerwca 2015 r. odbył się Dzień Sportu dla Gimnazjum. Przygotowali go i przeprowadzili przy pomocy nauczycieli W.F uczniowie klas II gimnazjum realizujący projekt edukacyjny „Jak zostać Młodzieżowym Organizatorem Sportu”.
  W poszczególnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych najlepsze miejsca zdobyli:   

  Konkurencje drużynowe:
  - Piłka nożna  (I miejsce- III B, II miejsce- II A, III miejsce- I B)
  - Piłka siatkowa  ( I miejsce- V b, II miejsce- VI, III miejsce- IV b)
  - Tenis stołowy ( I miejsce- I A , II miejsce- II A, III miejsce- III B)

  Drużynowe konkurencje lekkoatletyczne składały się z:
  - rzutu piłką palantową, gdzie:

  I miejsce w kategorii klas pierwszych zajęła klasa I B
  I miejsce w kategorii klas drugich zajęła klasa II A
  I miejsce w kategorii klas trzecich zajęła klasa III B

  - przeciągania liny w której :
  I miejsce w kategorii klas pierwszych zajęła klasa I B
  I miejsce w kategorii klas drugich zajęła klasa II A
  I miejsce w kategorii klas trzecich zajęła klasa III B

  - sztafety wahadłowej w workach, gdzie:
  I miejsce w kategorii klas pierwszych zajęła klasa I A
  I miejsce w kategorii klas trzecich zajęła klasa II B
  I miejsce w kategorii klas trzecich klasa III B.

  Konkurencje indywidualne:

  - żonglerka piłką nożną: I miejsce w kategorii dziewcząt- Anna Kanarek, I miejsce w kategorii chłopców- Kacper Moskal
  - rzut beretem: I miejsce w kategorii dziewcząt- Małgorzata Pyrtek, I miejsce w kategorii chłopców - Michał Dragosz,
  -skok w dal z miejsca: I miejsce w kategorii chłopców- Szymon Stopa, I miejsce w kategorii dziewcząt- Natalia Bobek
  -turniej łuczniczy, I miejsce w kategorii chłopców- Dominik Chlipała, I miejsce w kategorii dziewcząt- Maria Balon
  -rzuty lotkami do tarczy: I miejsce zajęła Natalia Bobek
  -rzut do kosza za 3 punkty:  I miejsce w kategorii dziewcząt- Emilia Strugalska, I miejsce w kategorii chłopców- Dominik Chlipała./M.N./
  Zdjęcia w Albumie - tutaj

 • Wycieczka do Warszawy

  26 maja 2015 roku uczniowie II klas gimnazjum  wraz z opiekunkami udali się na trzydniową wycieczkę do Warszawy. Wcześnie rano, bo o 5.30 zebraliśmy się, by wyruszyć w kilkugodzinną podróż autokarową do naszej stolicy. Zwiedzanie Warszawy rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Techniki i Motoryzacji mieszczącego się w Pałacu Kultury i Nauki. Przewodnik zapoznał nas z eksponatami dotyczącymi historii polskiej techniki. Chłopcom najbardziej spodobała się kolekcja motocykli i odbiorników radiowych. Dziewczęta z rozmarzeniem spoglądały w górę oglądając pierwsze maszyny latające.

  Kolejnym punktem programu było obejrzenie panoramy stolicy z tarasu widokowego znajdującego się na XXX piętrze PKiN. Pogoda była dla nas łaskawa i sponad chmur mogliśmy podziwiać piękne widoki. Jednym z głównych punktów tego dnia była wizyta w sejmie. Po dokładnych instrukcjach ze strony służb bezpieczeństwa dostaliśmy się do Sali Plenarnej, gdzie pani przewodnik wyjaśniła nam zasady obradowania Sejmu, opisała historię tego budynku i przybliżyła świat polityków. Wszyscy byli pod bardzo dużym wrażeniem tego miejsca. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie parku plenerowego Muzeum Wojska Polskiego. Stamtąd spacerem udaliśmy się na stołówkę Akademii Muzycznej. Wsłuchani w dźwięki koncertu zajadaliśmy się pysznym posiłkiem. Po tym pełnym wrażeń dniu udaliśmy się na zasłużony odpoczynek do hotelu. To był ostatni moment, bo z nieba lunął deszcz.

  Drugi dzień naszego pobytu w Warszawie miał bardzo intensywny program. Spacer uliczkami Starego Miasta, zwiedzanie Zamku Królewskiego, Trakt Królewski,  Pomnik Małego Powstańca, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, Powązki Wojskowe, to tylko część atrakcji, które zwiedziliśmy.  Ostatnim punktem tego dnia były Łazienki Królewskie. Pogoda dopisywała, a nam wśród pięknej scenerii wróciły siły. Na wszystkich największe wrażenie zrobił Teatr na Wyspie, a w szczególności półkolista widownia, scena położona na sztucznej wyspie i rząd kamiennych rzeźb, przedstawiających sławnych autorów dramatycznych. Uczestnicy wycieczki zachwycali się także florą i fauną tego parku, do zdjęć "pozowały" nam przepiękne pawie i liczne wiewiórki.

  Pierwszym i chyba najważniejszym punktem ostatniego dnia pobytu w Warszawie było zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik. Jest to wspaniały ośrodek nauki, którego misją jest rozbudzanie ciekawości, wspomaganie samodzielnego poznawania świata i uczenia się. Wszyscy mogliśmy poznawać prawa nauki poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach. Mieliśmy okazję własnoręcznie dokonywać wielu doświadczeń naukowych, zobaczyć na własne oczy mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, urządzeń, wszechświata i wielu innych aspektów otaczającego nas świata. Po wyjściu z centrum wiedzy udaliśmy się w kierunki Biblioteki Uniwersyteckiej, na dachu której znajduje się jeden największych i najpiękniejszych ogrodów dachowych w Europie. Wszystkie jego części połączone są kładkami, ścieżkami i mostkami. Ogród stanowi doskonałe miejsce wypoczynku nie tylko dla studentów i pracowników naukowych, ale także turystów, którzy mogą stąd podziwiać panoramę miasta.

  Wycieczka do stolicy bardzo się udała. Zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc, zrobiliśmy sporo pamiątkowych zdjęć i bardzo dużo się nauczyliśmy. Pomimo zmęczenia oraz oszołomienia natłokiem wrażeń byliśmy zadowoleni, a jednocześnie smutni, że 3 dni w Warszawie tak szybko minęły. / A.Z./ Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • English Day

  Już trzeci raz w historii Szkoły Podstawowej  uczniowie klas I – III uczestniczyli w niekonwencjonalnej „lekcji” języka angielskiego, która odbyła się  16.06.2015r. z okazji Dnia Angielskiego. Uroczystość rozpoczęła się w auli gimnazjum, gdzie dzieci miały sposobność uzyskać i utrwalić swoją wiedzę na temat zwyczajów, kultury i tradycji Wielkiej Brytanii. Zostały również zaproszone na ,,wycieczkę ” szlakiem najważniejszych miast Zjednoczonego Królestwa oraz mogły poznać członków najsłynniejszej rodziny królewskiej. Dzieci ochoczo włączały się do śpiewania angielskich piosenek, niezwykłą radość czerpały z naśladowania gestów ilustrujących ich treść, klaskały, żywo podrygiwały i skakały w rytm muzyki. Gromkimi  brawami młodsi koledzy nagrodzili szóstoklasistów: Kasię Kaperek, Natalkę Rywotycką, Patrycję Kozieł, Roksanę Kiebzak, Oliwię Żak i Pawła Oliwę, którzy przygotowali dla nich po angielsku inscenizację baśni  pt. „Czerwony Kapturek”. Efektowne stroje dla aktorów uszyła pani Dorota Mielecka, a pomocą w przygotowaniu scenografiii rekwizytów służyła pani Bogusia Szczurek.
  Po części oficjalnej dzieci wykonywały w klasach chorągiewki przedstawiające symbole Wielkiej Brytanii. Swoje prace zaprezentowały podczas przemarszu pod budynek OSP, który stanowił ostatni punkt obchodów Dnia Języka Angielskiego. (A. Bień)
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Nauka i wypoczynek nad Bałtykiem

  Jak co roku, uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Rudniku, przebywali od 05 - 14.05.2015 r, w ramach Zielonej Szkoły, nad morzem.
  Po raz kolejny wybrano Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny „Piramida“ w Darłówku. Oferta proponowana przez ten ośrodek była bardzo ciekawa, dostosowana do realizacji programu i celów, jakie sobie   organizatorzy założyli. Stwarzała okazje do integracji grupy poprzez naukę, wypoczynek i zabawę. Darłówko, to miejscowość nadmorska położona w czystej ekologicznie okolicy. Zalecana jest przez lekarzy dla dzieci ze względu na dużą zawartość jodu w powietrzu.


  Wspólny, dziesięciodniowy wyjazd był dużym wyzwaniem dla dzieci. Była to dla nich szkoła życia, bez najbliższej rodziny. Z małymi trudnościami, ale dzielnie znosiły pojawiające się trudności czy chwile tęsknoty. Realizując założone cele, dzieciom zapewniono przede wszystkim wypoczynek i zabawę.  Sprzyjała temu pogoda umożliwiająca codzienne spacery nad morze. Organizowano różnorodne atrakcyjne wycieczki. Podczas całodniowej wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego, dzieci miały okazję zapoznania się z przyrodą tego terenu. Najpierw zwiedziły Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie, gdzie zgromadzono w sposób bardzo ciekawy, eksponaty tego, co można spotkać w parku. Następnie wyruszyły na spacer po ruchomych wydmach, porównując to, co zobaczyły w muzeum z rzeczywistością.
  Krótszą, ale bardzo ciekawą wycieczką, był wyjazd kolorową Ciuchcią do parku rozrywki „Leonardia“, który znajduje się w miejscowości Krupy. Jest to niezwykłe miejsce, gdzie na świeżym powietrzu zgromadzono około setki gier wykonanych głównie z drewna. Najważniejszą cechą tego miejsca jest to, że te gry, zmuszają do myślenia, kombinowania i do wspólnego działania. W pierwszym momencie dzieci nie okazywały większego zainteresowania, jednak po chwili, gry wzbudziły takie emocje u wszystkich, że po trzech godzinach  nie można było ich wyrwać z tego miejsca. Dzieci miały także okazję wypłynąć w morze i poczuć się jak prawdziwi żeglarze. Przy śpiewie szant wyruszyliśmy na 40 minutowy rejs. Podziwialiśmy wybrzeże od strony morza. Wszyscy dzielnie znieśli kołysania stylizowanego statku „Eryk I“. Darłówko i okolice oglądaliśmy także z latarni w porcie. Sam port był dla dzieci wielką atrakcją.
  Na terenie ośrodka organizowane były różnorodne zajęcia sportowo-rekreacyjne: ściana wspinaczkowa, siłownia, kort tenisowy, basen kąpielowy. Do dyspozycji mieliśmy także boiska do gier oraz plac zabaw. Wieczorem można było pobawić się na dyskotece. Nad naszym zdrowiem czuwała pani doktor oraz pielęgniarka, która robiła także dzieciom inhalacje.
  Istotnym elementem programu Zielonej Szkoły były działania wychowawcze i  edukacyjne z poszczególnych przedmiotów. Realizowane były w  odpowiednio przygotowanych klasopracowniach na terenie środka, ale przede wszystkim poprzez różne działania w terenie.
  W okresie, kiedy  dziecko ma ogromne potrzeby i możliwości poznawcze, jest ciekawe otaczającego świata, trzeba mu to umożliwić i wyjść ze sztywnych miejsc pracy, jakimi są klasa i ławka szkolna. Wycieczki i spacery dają najwięcej możliwości rozwijania aktywności poznawczej i twórczej ekspresji uczniów. Zdobyte w ten sposób umiejętności, sprawności i wiedza są bardziej trwałe i efektywne.
  „Zielone szkoły” dla wielu dzieci są jedyną formą wypoczynku poza domem rodzinnym, a dla wszystkich stanowią okazję do poznania tego, co nas otacza, uczenia się życia w  grupie, odkrywania nowych pasji. Dają one ogromne możliwości także nam, nauczycielom. Stwarzają sposobność lepszego poznawania potrzeb i  możliwości swoich  uczniów.
  Przez długi czas będziemy wspominać wspólnie przeżyte chwile. Zdjęcia w Albumie - tutaj.
  (D. Pitala)

 • Komunikat z Dnia Sportu w Szkole Podstawowej

  W dniu 3 czerwca 2015 r. odbył się dzień sportu 2015 w której wzięły udział klasy szkoły podstawowej. Dzień sportu przy pomocy nauczycieli W.F.,przygotowali uczniowie klas II gimnazjum realizujący projekt edukacyjny „Jak zostać Młodzieżowym Organizatorem Sportu”.
  W poszczególnych konkurencjach drużynowych i indywidualnych najlepsze miejsca zdobyli:   

  Konkurencje drużynowe:
  - Mini-piłka nożna  (I miejsce- IV a, II miejsce- VI, III miejsce- V a)

  - Mini-piłka siatkowa  ( I miejsce- V b, II miejsce- VI, III miejsce- IV b)

  - Konkurencje lekkoatletyczne składały się z:
  - Rzutu piłką palantową
  - Przeciągania liny
  - Sprinterskiej sztafety wahadłowej

   W kategorii klas IV wygrała klasa IVb

   Wkategorii klas V-VI wygrała klasa Va, II miejsce zajęła klasa VI, III miejsce zajęła klasa V b

  Konkurencje indywidualne:
  - Kręcenie hula-hop (I miejsce- Oliwia Król, II miejsce- Eliza Szczurek, III miejsce- Anna Kozieł)
  - Turniej łuczniczy:  w kategorii dziewcząt (I miejsce- Jessica Leśniak, II miejsce- Wiktoria Przała, III miejsce- Patrycja Piątek)
  - Turniej łuczniczy:  w kategorii chłopców (I miejsce- Kamil Braś, II miejsce- Maks Mazurkiewicz)
  - Podbijanie piłki nożnej (I miejsce- Antoni Chrobak, II miejsce- Mikołaj Profic, III miejsce- Filip Oskwarek
  - Rzut lotkami do tarczy (I miejsce- Michał Pająk, II miejsce- Patrycja Piątek, III miejsce- Filip Oskwarek
  - Rzuty osobiste do kosza (I miejsce- Weronika Piegza, II miejsce- Maksymilian Ślęczka, III  miejsce- Maksymilian Mazurkiewicz)
  - Podbijanie piłeczki ping-pongowej w kategori chłopców (I miejsce- Piotr Bąchor, II miejsce- Maksymilian Ślęczka, III miejsce- Batłomiej Polewka)

  - W kategorii dzewcząt ( I miejsce- Patrycja Piątek, II miejsce- Roksana Kiebzak, III miejsce- Daria Szuba-Łata)
  -Skok w dal z miejsca w kategorii chłopców (I miejsce- Szymon Pułka, II miejsce-Paweł Oliwa, III miejsce- Filip Oskwarek)
  - W kategorii dziewcząt( I miejsce-Anna Kozieł, II miejsce-Wiktoria Przała, III miejsce-Patrycja Piątek)
  /MN/
  Zdjęcia w Albumie - tutaj

 • PARADA SMOKÓW

  Dnia 31 maja 2015 r. dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku wzięły kolejny raz udział w Wielkiej Paradzie Smoków!!! Impreza odbyła się w Krakowie. Zabawa była wspaniała, pogoda też dopisała!!! Nasz Smok o imieniu Światek prezentował się bajecznie! Zdjęcia w Albumie - tutaj. /A.Koziołek/

 • Wycieczka rowerowa do Tyńca

  W dniu 22 maja 2015 r. grupa 13 uczniów naszego gimnazjum pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego udała się na wycieczkę rowerowa do Tyńca. To już trzecia wycieczka, dzięki której uczniowie mają możliwość  rozbudzania zamiłowania do  aktywnej turystyki. Ten rodzaj aktywności ruchowej to alternatywny sposób spędzania czasu wolnego oraz możliwość realizacji swoich pasji wpisany  w maksymę ‘’Ruch – to zdrowie’’. Chętnych uczniów na wycieczkę było bardzo wielu, jednak nie wszyscy spełnili wymagania regulaminowe i grupa  mocno się zawęziła. Uczniowie wspólnie z nauczycielami ustalili, że tym razem przemierzymy trasę z Rudnika, poprzez Wolę Radziszowską, Skawinę aż do Tyńca. Trasa ambitna. Uczniowie, którzy po raz kolejny uczestniczyli w takiej wycieczce ze śmiechem odpowiadali, że daleko, ale bez podjazdów, mało wymagająco, nowicjusze mieli nietęgie miny. Po sprawdzeniu stanu technicznego rowerów, założeniu obowiązkowych kamizelek odblaskowych i  kasków oraz przypomnieniu zasad obowiązujących w ruchu drogowym wyruszyliśmy w trasę.

  Pierwszy przystanek w Woli, przekąski i zdejmowanie swetrów bo gorąco. Rynek w Skawinie – lody, dłuższy postój i psikusy Dominika w miejskiej fontannie. Nareszcie widać drogowskaz Tyniec… Jednak jest podjazd, ale krótki i niewielki, wszyscy dzielnie dają radę, wzorowo jadąc jeden za drugim i nawet nie rozmawiając, bo siły trzeba oszczędzać.  Kolejny przystanek -  Opactwo Benedyktyńskie, zwiedzanie i drobne zakupy w przyklasztornym sklepie. Dalej trasa wiodła ścieżką rowerową wzdłuż bulwarów Wiślanych aż  do toru kajakowego.  Tu zatrzymaliśmy się na dłuższy postój, piękna pogoda dopisywała więc niektórzy opalali się wykorzystując ławki i platformę przy torze. Czas naglił, trzeba było wracać. Siły zregenerowane, plecaczki lżejsze bo wszystko zjedzone , chwila na omówienie trasy powrotnej i  powrót. O 20.45, zgodnie z planem, bezpiecznie dotarliśmy do Rudnika.  Uczniowie mocno zmęczeni ale bardzo zadowoleni od razu pytali kiedy następna wycieczka. Widać potrzebę organizacji wśród uczniów tego typu wycieczek, każdy może spróbować, zobaczyć jak pokonuje się własne słabości i przy okazji zwiedzić ciekawe miejsca. To oferta dla każdego ucznia, nawet o przeciętnej sprawności fizycznej. Przemierzenie trasy to satysfakcja z osiągnięcia wytyczonego celu, porcja ruchu, połączenie przyjemnego z pożytecznym. /AB/ Zdjęcia w Albumie - tutaj

 • Konkurs o Patronie

  21 maja, już po raz kolejny, odbył się Gminny  konkurs wiedzy o patronie. W tym roku gościła nas Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, która nosi imię Adama Mickiewicza. Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie klas IV- VI. Naszą szkołę dumnie reprezentowały trzy uczennice, które uzyskały najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych:  Marcelina Kocyła z 5a oraz  Izabela Hudaszek i Daria Szuba – Łata z klasy 6.


  W konkursie uczestnicy musieli się wykazać gruntowną znajomością dorobku literackiego i biografii wieszcza, ułożyć z rozsypanych puzzli obrazek związany tematycznie z jednym z utworów poety, odgadnąć tytuły zacytowanych utworów, podpisać ilustracje przedstawiające miejsca związane z życiem Adama Mickiewicza oraz rozwiązać krzyżówkę. Zadania konkursowe były więc różnorodne, a ich poziom trudności bardzo wysoki.
  Nasze uczennice spisały się bardzo dobrze:
  Marcelina Kocyła  uzyskała II miejsce, Klaudia Szuba- Łata jedyne w tym konkursie wyróżnienie (do III miejsca brakowało jej zaledwie 0,5 pkt), a Iza Hudaszek miejsce VI.
  Zwycięzcy zostali nagrodzeni pięknymi książkami i dyplomami, a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki.  Serdecznie gratulujemy! (Agata Bień)
  Zdjęcia w Albumie - tutaj

 • Wycieczka do Wrocławia

     W dniach 14 i 15 maja klasa VI oraz III gimnazjum  udały się na dwudniową wycieczkę do Wrocławia. O godzinie 6. 00, po sprawdzeniu obecności i przypomnieniu zasad regulaminu wyruszyliśmy w czterogodzinną podróż. Pomimo wczesnej pory humory wszystkim dopisywały . Wrocław przywitał nas lekką mżawką i Stadion Miejski zwiedzaliśmy z kapturkami na głowach, za to później pogoda z nawiązką nam odpłaciła.  Jako pierwsze zwiedziliśmy Afrykarium, kompleks przedstawiający różne ekosystemy związane ze środowiskiem wodnym Czarnego Lądu. Podziwialiśmy min. rekiny i płaszczki z podwodnego akrylowego tunelu. Duże wrażenie zrobiła na nas ekspozycja przedstawiająca dżunglę ze swoją bujną roślinnością i egzotycznymi zwierzętami. Jedyną niedogodnością był panujący wręcz tropikalny upał i duża wilgotność powietrza, co bardzo utrudniało zwiedzanie. Kolejnym punktem naszego zwiedzania było Muzeum Narodowe, w którym obejrzeliśmy wiele niezwykłych ekspozycji i stałych wystaw. Chłopcom z klasy trzeciej szczególnie przypadły do gustu ogromne struktury tkackie Magdaleny Abakanowicz, nie mogli się nadziwić ‘’o co w tym chodzi?’’. Niewątpliwą atrakcją była Panorama Racławicka.

  Zwiedzając obiekt uczniowie otrzymali ogromną dawkę wiedzy historycznej oraz informacji na temat powstania tego wielkoformatowego malowidła panoramicznego, które miało wielki wpływ na kulturę masową. Zmęczeni i głodni dotarliśmy do hotelu, gdzie po zakwaterowaniu zjedliśmy obiadokolację w pobliskiej restauracji. To jeszcze nie wszystkie atrakcje tego dnia. O godzinie 21.00 wyruszyliśmy na piechotę pięknym wrocławskim parkiem, obejrzeć niezapomniany multimedialny pokaz ‘’Marzenia’’. Kompleks fontann dostarczył nam niezapomnianych przeżyć urzekając grą świateł i muzyki.

    Kolejny dzień był równie ciekawy i obfitował w wiele atrakcji. W tym dniu w zwiedzaniu miasta towarzyszyła nam pani przewodnik. Po obfitym ‘’szwedzkim’’ śniadaniu wyruszyliśmy  do Ogrodu Japońskiego  - namiastki kraju Kwitnącej Wiśni. Zachwyciły nas pięknie ukształtowane japońskie gatunki roślin , zafascynowała sztuka bonsai. Orientalny pawilon herbaciany , japońskie latarnie oraz bambusowe ogrodzenia stanowiły tło dla licznych ‘‘sweet focie’’ uczniów. Następnie udaliśmy się   do Hali Stulecia i znajdującej się nieopodal Iglicy. Uczniowie wysłuchali krótkiej historii związanej z powstaniem hali  oraz obejrzeli multimedialną prezentację przedstawiającą jej budowę . Nadszedł czas na Ostrów Tumski – kolejną wielką atrakcję Wrocławia. Pani przewodnik  ciekawie opowiadała
  o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naukowym tego miejsca. Podziwialiśmy wystrój  Katedry św. Jana Chrzciciela, św. Elżbiety oraz Marii Magdaleny . Malownicze zakola Odry i niezliczona ilość mostów dodatkowo  nadawały magii temu miejscu. Spacerem dotarliśmy do Auli Leopoldina , Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, największej i najbardziej reprezentatywnej części głównego gmachu UW. Zasiadając a ławach studenckich niektórzy uczniowie się rozmarzyli … Weszliśmy na Wieżę Matematyczną – dawne Obserwatorium Astronomiczne urządzone w końcu VII wieku. Z tarasu widokowego podziwialiśmy panoramę Wrocławia. Ostatnim punktem programu  był  Rynek . Słuchając ciekawostek związanych z historią miasta o których opowiadała pani przewodnik urokliwymi uliczkami dotarliśmy na miejsce . Chętni uczniowie dla ochłody kupili sobie lody, wszyscy pamiątki i  drobne upominki . Daria i Filip z VI klasy rywalizowali ze sobą w szukaniu krasnali, jednego z  atrybutów Wrocławia. W samym Rynku znaleźli ich kilkanaście, Daria więcej, więc rywalizację wygrała.

    Późnym popołudniem udaliśmy się w drogę powrotną do Rudnika. Obowiązkowym punktem musiała być wizyta w KFC . Fast – foody dodały energii mocno nadwątlonym siłom naszych uczniów. W drodze powrotnej cały autokar rozbrzmiewał śpiewem i żartobliwymi opowiastkami . Panie Agnieszka  i Jadzia  siedzące z tyłu ,wykazały się wyjątkową cierpliwością  znosząc te salwy śmiechu i odpowiadając na niezliczone pytania . Przed godziną 21.00 dotarliśmy na parking przy kościele.  Wszyscy uczestnicy wycieczki wrócili z niej uzyskując ogromny bagaż doświadczeń i wiedzy, która
  z pewnością zaowocuje i zostanie nie raz wykorzystana. AB

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
  Rudnik, ul. Szkolna 55
  32-440 Sułkowice
 • 012 2732018
  fax:012 2732018
  telefony wewnętrzne:
  sekretariat 20
  pedagog 24
  kuchnia 25

Galeria zdjęć