Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
Strona główna
 • Konkursy przedmiotowe

  Zakończyły się etapy szkolne konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Łącznie 25 uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum będzie reprezentować nasze szkoły na etapie rejonowym. Gratulujemy awansów. Szczegóły w zakładce "Osiągnięcia" - tutaj.

 • Ślubowanie uczniów klasy I

    W dniu 07.11.2013r.  odbyło się Ślubowanie uczniów klasy I. W uroczystości tej uczestniczyli uczniowie klasy I, II wraz z wychowawczyniami, uczniowie klasy IV oraz V, którzy swoją obecnością uświetnili program artystyczny, Dyrekcja oraz rodzice uczniów klasy I.

    W części artystycznej pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności. Wykazali się wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny, znajomością zasad prawidłowego funkcjonowania      w grupie rówieśniczej, bezpieczeństwa na drodze oraz w życiu codziennym. Zaprezentowali także swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Po udanym występie, nagrodzonym ogromnymi brawami, nastąpiło pasowanie na ucznia. Wielką kredką pasowania na ucznia dokonał Pan Dyrektor Mirosław Pękala, który skierował wiele ciepłych słów do uczniów, życząc im owocnej i przyjemnej nauki w naszej szkole. Dyrektor wręczył pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy, potwierdzające uczestnictwo w ślubowaniu. W oczach rodziców widać było radość i dumę ze swoich pociech.

    Uroczystość zakończyła się integracyjnym spotkaniem przy kawie i słodkościach przygotowanych przez rodziców. Po uroczystości wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do swoich domów. (AK) Zdjęcia w albumie - tutaj.

 • Narodowe Święto Niepodległości

  12 listopada 2013 r. uroczyście obchodziliśmy 95 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczniowie z klasy VI a szkoły podstawowej oraz  I b gimnazjum pod kierunkiem p. A. Szlachetki  oraz p. A. Ziembli przygotowali część artystyczną. Na początku chór odśpiewał wymowną pieśń patriotyczną autorstwa Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”. Dalsza część  akademii  była piękną i wzruszającą lekcją historii poświęconą wydarzeniom sprzed utraty niepodległości oraz heroicznej walki o jej odzyskanie. Uczniowie przypomnieli o zrywach narodowych oraz ich wielkich przywódcach: T. Kościuszce, P. Wysockim, J. Bemie, marszałku J. Piłsudskim. Powstaniach: kościuszkowskim, listopadowym, styczniowym, o formowaniu się Legionów Polskich we Włoszech, o bohaterstwie żołnierzy walczących na frontach I wojny światowych. Wypowiedzi narratorek, w rolę których wcieliły się Julia Biela i Zuzanna Powroźnik, uzupełniały wiersze patriotyczne, slajdy, fragmenty filmów dokumentalnych i fabularnych o trudnych i bolesnych dla naszego narodu wydarzeniach oraz pieśni w wykonaniu chóru szkolnego. Tradycyjnie nad oprawą muzyczną akademii czuwał p. Ireneusz Przała. Na zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły, Pan Mirosław Pękala, który podziękował nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie akademii. Przywołując  słowa bł. Jana Pawła II: „Naród, który nie zna swojej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości”, zwrócił się z prośbą do uczniów, aby nie zapominając o wzniosłych czynach naszych przodków, okazywali swój patriotyzm poprzez dążenie do zdobywania wiedzy, do której mają powszechny dostęp. Poprosił także chór szkolny o ponowne wykonanie pieśni „Żeby Polska była Polską”. (A.Ch.). Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Odblaskowa szkoła

  W dniu 16 października 2013 r. po raz kolejny odbył się w Szkole Podstawowej w Rudniku „Dzień Bezpieczeństwa” w ramach akcji „Odblaskowa szkoła”. Akcją zostali objęci uczniowie kl. I-III.

  Pierwszym działaniem było wykonanie na zajęciach plastycznych prac tematycznych oraz transparentów, które obecnie zdobią szkolne korytarze i klasy.

  W tym dniu gościli w naszej szkole policjanci. Klasy młodsze wraz z gośćmi w mundurkach spędziły aż 4 godziny. Dzień rozpoczął się od pogadanki na temat bezpieczeństwa, następnie wszyscy uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym przeprowadzonym przez policjantów.

  Kolejnym działaniem były konkursy:

  - piosenka,

  - rymowanka,

  - rysunek kredą kolorową na boisku szkolnym.

  Wszystkie klasy stanęły na wysokości zadania stając się niekiedy autorami słów i melodii piosenek o bezpieczeństwie. Następnie uczniowie wraz z wychowawcami udali się na spacer ulicami Rudnika, by praktycznie sprawdzić zdobytą wcześniej wiedzę. W ramach akcji wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w elementy odblaskowe. Ponadto szkoła zakupiła kamizelki odblaskowe, które będą wykorzystywane podczas spacerów i wycieczek. Środki na zakup kamizelek pozyskano z funduszu prewencyjnego PZU.

  Koordynatorem akcji „Odblaskowa szkoła” w Rudniku są Małgorzata Bylica i Zofia Godzik. Zdjęcia - tutaj.

 • Dzień Edukacji Narodowej

  11 października 2013r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej popularnie nazywanego Dniem Nauczyciela. Uczniowie odświętnie ubrani zadbali o to, aby każdy nauczyciel został obdarowany pięknymi kwiatami. O godz.12.50 rozpoczęła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy V oraz panie: Jadwigę Zajdę i Ewę Bugajską. Na wstępie głos zabrał Dyrektor szkoły, p. Mirosław Pękala. Skierował on ciepłe słowa pod adresem wszystkich nauczycieli wyrażając podziękowanie za wykonywaną z pełnym poświęceniem pracę, życzył sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Odczytał też list okolicznościowy od Burmistrza Gminy p. Piotra Pułki, który również podziękował nauczycielom za ich trud i życzył wszystkiego najlepszego w dalszej pracy nad wychowaniem i kształceniem młodego pokolenia. Dyrektor wręczył kilkorgu nauczycielom nagrody w podziękowaniu za ich pracę i sukcesy.

  Następnie rozpoczęła się część artystyczna apelu. W scenerii sali lekcyjnej uczniowie w żartobliwy sposób obnażyli swoje przywary: lenistwo, wygodnictwo, nieprzygotowanie do zajęć, próżność. Przedstawione zostały 4 scenki rodzajowe: "Zwykłe dzieci", "Klasówka", "Brat i siostra" oraz "Plotka". Numer każdej z nich prezentował przebrany za urodziwą dziewczynę Jasiu Ślęczka. Wszystkie występy przeplatane były występami chóru szkolnego oraz piosenkami w rytmie reggae oraz rapa w wykonaniu Pawła Oliwy i części uczniów klasy V. Kasia Kaperek jako nauczycielka przeczytała "złote myśli" z wypracowań uczniów. Program bardzo się podobał, co chwilę wybuchały salwy śmiechu na widowni. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami p. Agatą Bień i Iwoną Wojtycza wręczyli nauczycielom samodzielnie wykonane w technice origami kwiaty oraz laurki. (Ewa Bugajska). Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Noc Naukowców

  W piątek, 27 września uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Małopolskiej Nocy Naukowców. Krakowskie uczelnie przygotowały interesujące pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych oraz otwarły niedostępne na co dzień laboratoria. Była to więc wyjątkowa okazja, aby przyjrzeć się pracy naukowców, także znaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Na Uniwersytecie Jagiellońskim znaleźliśmy odpowiedź na pytanie: dlaczego rośliny nie więdną w wodzie?, czy olej lubi się z wodą?, dlaczego jajko nie tonie?, co to są ciecze nienewtonowskie?, czy ogórek może świecić? Wzięliśmy też udział w ciekawych  eksperymentach fizycznych, między innymi: aż włosy stają na głowie, czyja to twarz, na skrzyżowaniu nieskończoności. Chętni mogli usiąść na  krześle fakira, własnoręcznie zbudować most lub sterować komputer swoim mózgiem. Na  Politechnice Krakowskiej królowała chemia. Towarzyszyły jej wybuchy, różnorodne zapachy, rozbłyski i kolorowe eksperymenty. Późno w nocy zwiedzaliśmy Obserwatorium Astronomiczne UJ i oglądaliśmy gwiazdy. Noc Naukowców okazała się cennym doświadczeniem i pozwoliła poznać tajemniczy i na co dzień niedostępny świat naukowców. Na własnej skórze przekonaliśmy się, że nauka może być fascynująca. Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • 74 rocznica wybuchu II wojny światowej

  18 września 2013 r. odbyła się akademia poświęcona tragicznym wydarzeniom z września 1939 r. Uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej w montażu słowno – muzycznym przygotowanym przez p. E. Tajs-Drąg, p. A. Chmurę i p. I. Przałę w piękny, poetycki sposób wyrazili swój podziw dla postaw patriotycznych Polaków poległych w czasie II wojny światowej. Chór słowami pieśni m. in. „ Rozszumiały się wierzby płaczące”, „Marsz, marsz Polonia”, „Czerwone maki na Monte Cassino”, „Legiony”, przypomniał o smutnych dla naszego narodu latach niemieckiej i radzieckiej okupacji; walce o wolność, godność, honor. Wymowna, minimalistyczna scenografia, której  centralne miejsce zajęły: godło, flaga, krzyże z nazwami miejsc mordu niewinnych istnień ludzkich; Katyń, Charków, Miednoje, miała na celu poruszyć serca młodych ludzi oraz zmusić do refleksji na temat przemijania i poszanowania wartości, za które nasi przodkowie oddali życie. Dopełnieniem tej niezwykle podniosłej atmosfery była głęboko poruszająca prezentacja multimedialna wstrząsających zdjęć dokumentujących  wojenną rzeczywistość. (A.Ch.) Zdjęcia w albumie - tutaj.

 • Zebrania z rodzicami

  Dnia 12 września 2013 r. odbędą się zebrania z rodzicami uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum poprzedzone zebraniem ogólnym o godz. 17.00 na sali gimnastycznej.  Dyrekcja Zespołu.

 • Inauguracyjny dzwonek

  Nowy rok szkolny 2013/2014 rozpoczęliśmy tradycyjnie od udziału we mszy świętej. O godz. 9.15 cała społeczność uczniowska wraz z wychowawcami i rodzicami uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, zebrała się na boisku szkolnym, by wziąć udział w krótkiej części artystycznej. Na początku chór szkolny odśpiewał hymn państwowy, a następnie uczennica III klasy gimnazjum,  w rocznicę  wybuchu II wojny światowej odczytała informację na temat największego konfliktu zbrojnego w historii świata (tekst tutaj - II wojna światowa). Delegacja Samorządu Uczniowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary pacyfikacji Rudnika.  W tym  roku uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego, zaszczycili swoją obecnością:  burmistrz Gminy Sułkowice – Pan Piotr Pułka wraz z zastępcą – Panią Rozalią Oliwą. W tym jakże ważnym i wyjątkowym dla nas wszystkich  dniu, burmistrz wręczył nominację na stanowisko dyrektora Placówek Oświatowych w Rudniku, Panu Mirosławowi Pękali, życząc sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej funkcji przez kolejnych pięć lat. Do gratulacji dołączyła się także Pani w-ce burmistrz. Powołany na stanowisko dyrektora,  Mirosław Pękala, podziękował za zaufanie i obiecał, że dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej służyć miejscowej społeczności i rozsławiać dobre imię szkoły. Na zakończenie uroczystości wystąpiły uczennice II klas gimnazjum, życząc wszystkim uczniom sukcesów w nauce, a nauczycielom cierpliwości i wytrwałości w pracy dydaktyczno – wychowawczej. (A.Ch.) Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 - komunikaty.

  1. Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego będzie o godz. 9.15 na górnym boisku.

  2. Oddział 5 przedszkola będzie się mieścił w sali 32, drugie piętro. Szczegóły, lista - tutaj.

  3. Do odwołania zamknięta będzie furtka w ogrodzeniu  od strony „starego przedszkola”.

  4. Mundurki można zamawiać w pierwszym tygodniu nauki za pośrednictwem wychowawców.

  5. Dziękuję rodzicom dzieci przedszkolnych za sprawne i terminowe podpisanie umów.

  Dyrektor ZPO w Rudniku M. Pękala

 • Informacja o bezpłatnych obiadach w roku szkolnym 2013/2014

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach informuje, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2013/2014.

  Podstawowy warunek: w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684 zł.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 12- 272-50-20, 12- 272-50-21.

 • Stypendium szkolne

  Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Szczegóły na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach - tutaj.

 • Podręczniki

  W zakładce Informacje znajdują się zestawy podręczników, które będą obowiązywać w naszych szkołach w roku szkolnym 2013/14. Dyrektor Zespołu M. Pękala. Tutaj.

 • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku informuje, że karty indywidualnych potrzeb założone   uczniom w związku z udzielaniem im pomocy psychologiczno – pedagogicznej będą wydawane   rodzicom w dniach od 1.08.2013 do 31.08.2013 r. Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie się w podanym  terminie do sekretariatu szkoły.

 • Ostatni dzwonek

  Za nami ostatni dzwonek roku szkolnego 2012/13.  Czas, aby spojrzeć w tył i  podsumować działania. Mijający rok dla wielu był rokiem wytężonej pracy. Dwutygodniowa kontrola przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium w Krakowie  umocniła w nas przekonanie, że jesteśmy placówką nieustannie  się rozwijającą, dla której najwyższą wartością jest uczeń.  Razem z nim osiągnęliśmy wiele sukcesów.  Najważniejszym z nich jest dobry wynik ze sprawdzianu i egzaminu.    
  Uczniowie rozwijali swoje pasje w działających w szkole rozmaitych kołach zainteresowań (14 kół w szkole podstawowej, 12 – w gimnazjum), pogłębiali wiedzę, przygotowując się do konkursów, uczestniczyli w wycieczkach, organizowali różne akcje, prowadzili projekty.  Ich praca zaowocowała wieloma sukcesami. Najważniejsze z nich to wysokie miejsca w konkursach. Jedenaścioro  gimnazjalistów reprezentowało nas w etapach rejonowych konkursów kuratoryjnych.  Laureatami  zostali: Wojciech Koziołek  (konkurs biologiczny), Adrian Chlipała i  Robert Pierog  (konkurs informatyczny) wszyscy z kl. 2a., zaś finalistą Piotr Pyrtek z kl. 3a (konkurs informatyczny). Wysokie miejsca zajęli nasi uczniowie w konkursach  powiatowych i gminnych.

   

  Najważniejsze z nich to:
  1. miejsce w powiatowym konkursie piosenki angielskiej (Katarzyna Papież z kl. 1b gim.) oraz 2. miejsce kwartetu wokalnego,
  1. miejsce w powiatowym turnieju strzeleckim (Tomasz Bargieł, Jan Pułka i Mikołaj Pułka z kl. 2a gim.),
  1. miejsce w
  międzygimnazjalnym konkursie j. niemieckiego (Katarzyna Hudaszek, Joanna Liszka, Bartek Koźlak, Natalia Profic z kl. 2b gim.),
  2. miejsce w powiatowym przeglądzie pieśni patriotycznej (Katarzyna Falc z kl. 1b gim.),
  1. miejsce w gminnym konkursie matematycznym (Kacper Moskal i Przemysław Szczepaniak z kl. 6b),
  1. miejsce  w gminnym konkursie W świecie baśni” (Emilia Małota z kl. 5a oraz Grzegorz Żmija z kl.  5b), 
  1. miejsce w gminnym konkursie literackim (Michał Pułka z kl. 3b gim.),
  1. miejsce  w
  gminnym konkursie  matematycznym
    (Katarzyna  Hudaszek, Joanna Liszka z kl. 2b gim.)
  1. miejsce w gminnym konkursie ekologicznym (Wojtek Koziołek z kl. 2a gim.) i 3. miejsce (Grzegorz Żmija z kl. 5b),
  3. miejsce w gminnym konkursie „Matematyczny As dla klas 4.”  (Daria Szuba- Łata).

  Cieszą również wyniki w nauce. Najwyższą średnią ocen w szkole podstawowej uzyskała klasa 4 – 4,4, zaś w gimnazjum  3b – 4,25. Indywidualnie najlepsze oceny miały  Emilia Małota z kl. 5a (średnia ocen: 5,45) i Joanna Liszka z kl. 2b  gimnazjum (średnia ocen: 5,47).   Nagrodę dla wybitnego ucznia – Primus Inter Pares, ufundowaną przez Burmistrza Gminy Sułkowice, otrzymali: Kacper Moskal z kl. 6b i Ewa Pitek z kl. 3a gimnazjum.
  W mijającym roku szkolnym uczestniczyliśmy w wielu znaczących projektach, dzięki którym uzyskaliśmy certyfikat „Bezpiecznej Szkoły”, nawiązaliśmy współpracę z wieloma uczelniami i fundacjami, współpracowaliśmy z telewizją, a nawet gościliśmy dziennikarzy Telewizji Kraków. Wielkim naszym osiągnięciem jest odkrycie trzech planetoid krążących między orbitami Marsa i Jowisza, którym niebawem nadamy nazwy. O naszych działaniach i sukcesach można przeczytać nie tylko w lokalnej prasie, ale także w „Gazecie Krakowskiej” i na licznych stronach internetowych, np. w serwisie PAP.
  Sporo niezapomnianych wrażeń pozostawiły wycieczki; piesze ( 14 wycieczek) i wyjazdowe ( 27 ); w tym dwutygodniowy pobyt  uczniów klas trzecich  szkoły podstawowej w Darłówku w ramach „Zielonej Szkoły”.    


  Uczniowie bardzo sumiennie uczęszczali na lekcje. Najlepszą frekwencję uzyskały klasy: 6b (94%) i 1b gimnazjum (93%). Czworo uczniów nie opuściło ani jednej godziny. Są to: Dominik Kozieł (1a), i Ania Piątek (2b) ze szkoły podstawowej oraz Justyna Rydz (1a) i Arek Kiszka (2a) z gimnazjum.
  Do „Złotej Księgi” wpisanych zostało 35 uczniów szkoły podstawowej i 16 gimnazjalistów. Są to:

  Szkoła Podstawowa

   

  Klasa 1a
  Patrycja Blak, Weronika Świerczyńska, Małgorzata Wolska

   

  Klasa 1b

  Maja Legutko, Julia Mistarz, Emilia Starzec

  Klasa 2a

  Adam Dzidek, Konrad Flaga, Kacper Szczurek, Szymon Pułka

  Klasa 2b

  Aleksandra Filarska, Łukasz Hudaszek, Arkadiusz Szczurek

  Klasa 3a

  Jakub Grabowski, Jakub Opryszek, Rafał Żmija

  Klasa 3b

  Paulina Chlipała, Mikołaj Oliwa, Patrycja Piątek, Bartłomiej Satora

  Klasa 4

   Izabela Hudaszek (5.1), Katarzyna Kaperek (5.0),    Daria Szuba-Łata (5.2)

  Klasa 5a

  Maciej Gatlik (5.0),     Emilia Małota (5.5)

  Klasa 5b

  Małgorzata Pyrtek (5.2),  Anna Rywotycka (5.2),  Gabriela Stręk (5.2), Grzegorz Żmija (5,2)

  Klasa 6a

  Julia Biela (5.4). Natalia Piegza (5.3), Zuzanna Powroźnik (5.0), Dominika Zajda  (5.1) 

  Klasa 6b

   Kacper Moskal (5.4),  Przemysław Szczepaniak (5.3,)
   

  Gimnazjum


  Klasa 1a

   Julia Chmura (5,2),  Joanna Kurek (5,2),   Patrycja Piegza (5,1), Kamila Stokłosa (5,1) 

  Klasa 2b

  Radosław Cichosz (5.0),  Monika Kurowska (5.1), Maciej Łapczyński (5,2), Izabela Oskwarek (5,0),  Katarzyna Papież (5,4)

  Klasa 2a

  Wojciech Koziołek (5,2),    Klaudia Sala (5,1),   

  Klasa 2b

  Katarzyna Hudaszek (5,3),   Joanna Liszka (5,5)

  Klasa 3a

  Ewa Pitek (5.1)

  Klasa 3b
  Natalia Kubicka (5.2),  Michał Pułka (5,0).

   

  Rok szkolny 2012/13  obfitował w sukcesy,  przyniósł promocję każdemu uczniowi, wielu z wyróżnieniem, dlatego wszystkim – Uczniom i Nauczycielom należą się gratulacje. (M. K.) Tutaj zdjęcia z zakończenia roku szkolnego.

 • DzieńTaty

    19 czerwca 2013 r. w klasach drugich odbyła się uroczystość z okazji Dnia Taty. Tatusiowie stanęli przed nie lada wyzwaniem.  Próbowali swoich sił w różnych konkurencjach np. nosili swoje „słodkie ciężary” (syna lub córkę) na rękach, zamieniali się w krasnoludki, pokonywali tor przeszkód, a także rozegrali międzyklasowy mecz piłki nożnej. Brali także udział w konkursie „karaoke”. Pięknym śpiewem ojcowie zachwycali swoje pociechy oraz licznie dopingujących z okien szkoły gapiów . Z kolei dzieci przedstawiły zabawną  inscenizację i zaśpiewały dla swoich kochanych tatusiów piosenki. Uwieńczeniem całego święta było wręczenie tatom przez swoich synów i córki bukiecików polnych kwiatów oraz dyplomów „superucznia” . Podczas tej uroczystości zarówno tatusiowie, jak i dzieci świetnie się bawili – było naprawdę super. (M.B., Z.G.)

 • Konkurs na nazwę dla planetoidy.

  Wiosną informowaliśmy o sukcesie naszych gimnazjalistów, którzy odkryli trzy planetoidy. Obecnie ogłaszamy konkurs na nazwę dla jednej z nich. Regulamin konkursu - tutaj.

 • DZIEŃ ZIEMI

  W piątek, 7 czerwca br., uczniowie klas I – III gimnazjum obchodzili Dzień Ziemi. Z tej okazji odbył się happening pod hasłem „Zrób dla Ziemi coś dobrego”. Jego głównym celem było propagowanie zasad ochrony środowiska. Na wstępie rozstrzygnięto szkolny konkurs pt. „Coś z niczego”, którego podstawową zasadą było wykonanie  pracy plastyczno – technicznej (rzeźba, przedmiot codziennego użytku, ubranie) z odpadów powstających w gospodarstwie domowym. Najciekawszym pomysłem okazała się „ekologiczna pralka” wykonana przez uczniów z klasy III a. Następnie uczniowie przeszli ulicami Rudnika niosąc transparenty z hasłami ekologicznymi. Podczas przemarszu śpiewano piosenki, wykrzykiwano hasła promujące ochronę środowiska oraz przekonywano  mieszkańców do ochrony najbliższego środowiska. (JP) Zdjęcia - tutaj.

 • Smacznie i zdrowo!

  5 czerwca 2013 r. odbyła się w naszej szkole degustacja różnego rodzaju chleba. Każdy uczeń i nauczyciel mógł skosztować określonego gatunku pieczywa. Wybór był duży i zaskakujący. Od chleba z kukurydzy, orkiszowego przez lniany i żytni na miodzie. Każdy smakował wybornie, tym bardziej, że chleb podawany był w formie pysznych kanapek z masłem i świeżymi warzywami. Akcja miała nas zachęcić do zdrowego odżywiana się. Więcej tutaj.

 • Internetowy teatr dla szkół

  W środę, 5 czerwca  po raz kolejny uczestniczyliśmy w spektaklu teatralnym realizowanym na żywo za pośrednictwem TVP. Tym razem widzowie, uczniowie klas 1 – 3 szkoły podstawowej,  oglądali  spektakl  muzyczny „Przygody Arka Noego” w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego z Krakowa. Fabuła musicalowego widowiska opowiadała o dziewięcioletnim Arku, przyjacielu zwierząt, który podczas powodzi ratuje zwierzęta z krakowskiego zoo i zabiera je na swój mały ponton. Wkrótce  na jego barce znalazły się „i łaciate, i kudłate, pręgowane, i skrzydlate”. I choć niebo gęsto zasnuły chmury, że aż gwiazd nie było widać, nikomu nie było smutno, bo tej całej „mokrej przygodzie” towarzyszyły skoczne piosenki oraz wesołe pląsy i podrygiwania zabawnych aktorów. Niezwykła historia małego chłopca w żółtej pelerynie mocno przykuwała uwagę   młodych widzów przez całe 75 minut. (M.K.)

strona: