• Laboratorium Przyszłości

    • Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku jest beneficjentem programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 105 300 zł. Wspomagając realizację obowiązku spoczywającego na organie prowadzącym wynikającym z § 2 ust. 2 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, do końca 2021 wydatkowaliśmy minimum 60% przyznanych środków w kwocie 84 200 zł, która pozwoliła nam na realizację pierwszej części projektu. W naszej znalazły się min:

     Laptop, drukarka 3D, fi lamenty, stacja lutownicza, tablety, aparat fotograficzny, zestaw lamp fotograficznych, plansze edukacyjne, roboty wraz z akcesoriami,…

     Następnie dokonaliśmy finalizacji drugiej części programu na którą przeznaczyliśmy kwotę 21 100 zł. Środki te, pozwoliły wyposażyć szkołę w:

     obiektyw do aparatu fotograficznego, szybką kartę pamięci o pojemności 512gb, profesjonalny statyw, mikrofon kierunkowy, gablotę zamykaną na klucz,
     8 stolików meblowych o wzmocnionej konstrukcji,
     8 foteli obrotowych oraz 4 metalowe szafy z zabezpieczeniem przed  nieuprawnionym dostępem.  

      Zakupiony sprzęt od 1 września 2022 r. będzie wykorzystywany na zajęciach  dodatkowych edukacji wczesnoszkolnej w postaci zabaw klockami służącymi do konstruowania i programowania robotów, zajęciach rozwijających szkolnego koła zainteresowań z robotyki, zajęć pozalekcyjnych z fizyki, a także przedmiotowych zajęć lekcyjnych dla których wykorzystanie sprzętu jest zasadne.

     _Komunikat_prasowy_Laboratoria_Przyszlosci_.pdf

     Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją projektu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

     W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera zarówno wyposażenie podstawowe (które będą musiały od 1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podsttawowe) jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

     Laboratoria Przyszłości stanowią nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

     Celem projektu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły przystępujące do programu otrzymały od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

     Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.