• Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

     • W związku z koniecznością rozebrania fragmentu kostki brukowej na skutek pojawienia się awarii rury przeprowadzającej wodę, uprzejmie prosimy wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych o czasowe korzystanie z wejścia na teren zespołu od strony ulicy szkolnej.

    • Ogólnopolski konkurs plastyczny
     • Ogólnopolski konkurs plastyczny

     • "Odbicie duszy, zwierciadło serca - baśniowy portret w ramie zamknięty"

      Serdecznie zachęcamy wszystkich uczniów i dzieci przedszkolne oddziałów "0" Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym. Uczestnicy konkursu wykonują portret postaci literackiej z dowolnej baśni lub legendy. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej w trzech kategoriach wiekowych: przedszkola i klasy „O”, klasy I –IV oraz V – VIII. Prace należy składać do dnia 23 października 2020 r. do sekretariatu lub przesłać na adres szkoły (liczy się data stempla pocztowego). Ogłoszenie wyników konkursu 5 listopada 2020 r. na stronie internetowej szkoły: www.niedzwiada.edu.pl. Szczegółowy regulamin konkursu znajduję się tutaj: 

      Regulaminkonkursuogolnopolskiego_2020.pdf

     • Pamiętamy i oddajemy hołd pomordowanym na Wschodzie

     • ”Jeśli nie znasz swojej historii, to nie wiesz tak naprawdę nic.

      Jesteś liściem, który nie wie o tym, że jest częścią drzewa”.

      Michael Crichton

             Tak jak 1 września obchodzimy rocznicę  wybuchu II wojny światowej, tak  17 września czcimy pamięć wszystkich Polaków, którzy cierpieli i ginęli w wyniku ataku Związku Radzieckiego na nasz kraj. Łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Konsekwencją tej napaści była prawie dwuletnia okupacja Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Przyniosła mieszkańcom zagarniętych ziem ogrom represji ze strony władz sowieckich. Liczne aresztowania, zbrodnia katyńska, deportacje to tylko wycinek doświadczeń, z jakim zmagali się obywatele polscy. Przez wiele lat w Polsce ludowej nie chciano pamiętać o tej agresji.

             O tym, o czym nie chciała pamiętać ludowa władza, pamiętało jednak wielu Polaków. Dzisiaj młode pokolenie chce pamiętać i poznawać prawdziwą historię tamtych lat. Poprzez uczestnictwo w apelu z okazji 81. rocznicy agresji ZSSR na Polskę, uczniowie naszej szkoły oddali hołd poległym i pomordowanym na wschodzie. Z powodu epidemii COVID-19 organizacja apelu była jednakże odmienna niż w poprzednich latach. Uczniowie na wyznaczonych lekcjach oglądali  przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną. Zobrazowanie tych wydarzeń w formie wizualnej było nietypową formą akademii, ale niewątpliwie ciekawą i atrakcyjną. Prezentacja zawierała wiele ważnych faktów historycznych i archiwalnych zdjęć. O zbrodni katyńskiej zaśpiewał Jacek Kaczmarski. Urozmaiceniem prezentacji były wspomnienia sybiraczki, Janiny Hryniewskiej. Przypomnienie tych tragicznych wydarzeń było dla naszych wychowanków doskonałą lekcją historii.

       

      „Nigdy nie pozwólcie, aby ta pamięć była zawłaszczana przez obce osoby,

      jak to niestety często ma miejsce.

      Przekażcie kiedyś to posłanie swoim dzieciom, nich ta pamięć trwa.

      Jeszcze raz powtarzam i zobowiązuję was -

      pilnujcie tego miejsca i pamięci waszych przodków".

      Andrzej Sariusz- Skąpski

       

      (D. Pitala, I. Wojtycza, F. Kozyra)

     • Prosimy RODZICÓW o niewchodzenie na teren szkoły

     • W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom / uczniom przebywającym w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku, prosimy rodziców o niewchodzenie do budynków szkolnych w celu odbioru dzieci.

      *Zakaz wejścia na teren placówki nie dotyczy rodziców uczniów klas I oraz rodziców dzieci przedszkolnych.

     • Zebranie Rady Rodziców

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza przedstawicieli Rady Rodziców na  zebranie, które odbędzie się w dniu 17 września (czwartek) 2020 r. o godzinie 19:00.

     • SZKOŁA PODSTAWOWA - ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • W dniu 10 września 2020 r. (czwartek) odbędą się zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, według harmonogramu:

      - rodzice uczniów z klas 1a,1b,2a,2b,2c,3a,3b,3c
      o godzinie 17:00 część ogólna (spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej)
      o godzinie 18:00 zebrania z wychowawcami w salach

      - rodzice uczniów z klas 4a,4b,5a,6a,6b,7a,7b,7c,8a,8b o godzinie 18:00 część ogólna (spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej)   
      o godzinie 19:00 zebrania z wychowawcami w salach

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

     • PRZEDSZKOLE - Zebranie z rodzicami

     • W dniu 3 września 2020 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami dzieci przedszkolnych. W grupie dzieci 4-letnich oddziału "KOTKI" zebranie poprowadzi pani Klaudia Przała. Przypominamy o konieczności stosowania się do zaleceń przeciwepidemicznych.