• Zestaw podręczników

  Zestaw podręczników

  Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019 - tutaj.

 • Zakończenie roku

  Zakończenie roku

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 miało uroczysty przebieg i odbyło się w obecności zaproszonych rodziców i gości. Uczniowie wyróżniający się w nauce zostali nagrodzeni wpisem do Złotej Księgi, odebrali dyplomy i nagrody książkowe a ich rodzice listy gratulacyjne. Część artystyczną rozpoczęły występem tańca nowoczesnego dzieci z oddziału przedszkolnego, a zakończyli uczniowie kl. III a gimnazjum repertuarem skeczy związanych ze szkolną rzeczywistością. Primus Inter Pares naszego gimnazjum została Izabela Hudaszek. Na zakończenie uroczystości dyrektor Mirosław Pękala wręczył nauczycielom nagrody. Życzył wszystkim zebranym udanego i bezpiecznego wypoczynku. Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Szanowni Państwo,

  Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

  W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku, Rudnik, ul. Szkolna 55, 32-440 Sułkowice.
  1. Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku (zwany dalej Zespołem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu.
  3.  Zespół co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6.  Zespół nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
  7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zespołu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Zespołu, Rudnik, ul. Szkolna 55, 32-440 Sułkowice.

 • „Mój wymarzony zawód” – Konkurs Powiatowy

  „Mój wymarzony zawód” – Konkurs Powiatowy

  6 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbyła się Gala Finałowa Konkursu Powiatowego „Mój wymarzony zawód”. Uczeń naszej szkoły Łukasz Hudaszek z klasy VII b zajął w nim III miejsce oraz otrzymał dyplom i nagrody. Jednym z celów konkursu było propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy konkursu musieli przygotować prezentację multimedialną dotyczącą ich wymarzonego zawodu. Łukasz przedstawił pracę pt. ”Analityk systemowy”, która została doceniona. Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Powiatu Myślenickiego oraz Burmistrz Sułkowic. Łukaszowi gratulujemy!/E. Tajs-Drąg/

 • Powiatowy Konkurs-„Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna”

  Powiatowy Konkurs-„Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna”

  W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 6 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu - „Moja gmina, mój powiat, moja mała Ojczyzna”. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu była „Rola Unii Europejskiej w rozwoju ekonomicznym i społecznym gmin powiatu myślenickiego”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III A gimnazjum w składzie: Katarzyna Kaperek, Paweł Oliwa i Hubert Szlachetka. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie w trzyosobowych zespołach prezentacji multimedialnej, której tematem był „Wpływ funduszy unijnych na rozwój mojej gminy, mojego powiatu”oraz jej prezentacja podczas wystąpienia publicznego. Nasi uczniowie zajęli II miejsce i otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Gratulujemy!/E. Tajs-Drąg/

 • DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  W dniach 13 i 14 czerwca świętowaliśmy w Szkole Podstawowej w Rudniku Dzień Języka Angielskiego. W tych dniach cała szkoła żyła językiem angielskim, który, choć na jakiś czas, przestał być tylko kolejnym  przedmiotem szkolnym a stał się okazją do ciekawej i dobrej zabawy.Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznać się z kulturą, historią oraz zwyczajami krajów anglojęzycznych. Głównym założeniem tego wydarzenia były promocja języka angielskiego, wykazanie się jego znajomością, a przede wszystkim dobra zabawa.
  Z tej okazji gościliśmy w Naszej Szkole założony przez Brytyjczyka Davida Fisher The Bear Educational Theatre. Jest to teatr wędrowny, z siedzibą w Pradze, specjalizujący się w uczeniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia teatralne oraz innowacyjne techniki.
  Dnia 13 czerwca Dzień Języka Angielskiego obchodziły klasy V-VII oraz odziały gimnazjalne. Jako pierwsi na aulę udali się uczniowie klas VII oraz gimnazjum, aby obejrzeć przedstawienie pt. ‘Let’s go Travel Show’. Opowiadające historię zakochanej pary Oli i Martina. Mężczyzna zabiera ukochaną (wraz z widownią) na Wyspy by w krótkim czasie pokazać jej ‘the best of Britain’. W tym czasie uczniowie klas V i VI udali się na hol i do trzech sal lekcyjnych, które w tym dniu zmieniły nazwy na: ‘Food’, ‘007’ i ‘The Tower of London’. W pierwszej z nich uczniowie mieli możliwość spróbowania angielskich specjałów przygotowanych przez uczniów klasy VIa oraz panie Monikę Antosiewicz i Katarzynę Olejarczyk, między innymi słynnych hot cross buns oraz bread and butter pudding. W sali 007 uczniowie poznali sylwetkę słynnego brytyjskiego agenta Jamesa Bonda a w sali ‘The Tower of London”obejrzeli prezentację poświęconą najsłynniejszej budowli obronnej i pałacowej monarchów Anglii-Londyńskiej Tower. Następnie udali się na hol, gdzie czekała na nich foto budka. Uczniowie pozowali na tle Big Bena oraz czerwonego piętrowego autobusu.
  Następnie uczniowie klas V i VI udali się na aulę, by obejrzeć przedstawienie pt. ‘The Alien Grammar Show’ w wykonaniu The Bear Theatre.
  Główny element edukacyjny przedstawienia opierał się na pomyśle, że kosmici nie potrafią zadawać poprawnych gramatycznie pytań po angielsku, co skutkuje potrzebą przetestowania pod tym względem również widowni.
  Kolejnym punktem programu było przedstawienie pt. „Cinderella” („Kopciuszek”) przygotowane przez kolegów z klas IVa i Va oraz VIb.  Uczniowie z zaciekawieniem oglądali dobrze znaną im bajkę w języku angielskim. Następnie trzyosobowe reprezentacje każdej z klas zasiadły przed komputerami, by wziąć udział w szkolnym konkursie wiedzy ozabytkach Londynu. Reszta uczniów zajęła miejsce na widowni by kibicować swoim drużynom. Cóż to były za emocje! Zacięty bój stoczyły klasy Va, Vb oraz VIIa. Finalnie laur zwycięstwa przypadł klasie Va. Klasę reprezentowali Aleksandra Cygan, Amelia Szczurek oraz Bartosz Żmija. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
  14 czerwca Dzień Języka Angielskiego świętowały klasy I-IV. Na początek uczniowie obejrzeli przedstawieniapt.”Cinderella”. Następnie wzięli oni udział w quizie „Flagi Krajów Anglojęzycznych” podczas którego mieli okazję wygrać atrakcyjne nagrody. Na zakończenie wręczono nagrody w konkursie o tym samym tytule: I miejsce zajęła Lena Bochenek z klasy IIIb, II miejsce przypadło w udziale Magdalenie Lubieckiej z klasy Ia, III miejsce zajął Szymon Kozioł z klasy IVc. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy! Prace uczniów zostały umieszczone na holu gdzieutworzyły bardzo ciekawą i kolorową galerię. Uczniowie oprócz podziwiania prac swych kolegów  mogli poszerzyć wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej o krajach anglojęzycznych.
  Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w organizację tego dnia, dzięki któremu kolejny raz mogliśmy przybliżyć uczniom kulturę krajów anglojęzycznych.
  Oprac. Monika Antosiewicz i Katarzyna Olejarczyk.
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Gminny Konkurs o Patronie -„Król Kazimierz III Wielki i jego czasy”

  Gminny Konkurs o Patronie -„Król Kazimierz III Wielki i jego czasy”

  24 maja 2018 roku, w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs o Patronie. Adresowany był do uczniów klas 4-7 szkoły podstawowej. Wzięło w nim udział 24 uczestników z 6 szkół podstawowych naszej gminy. Uczniowie w zespołach dwuosobowych rozwiązywali test wiedzy oraz test zadaniowy. Test wiedzy zawierał pytania dotyczące osobistego życia króla Kazimierza III Wielkiego, jego wpływu na przemiany gospodarczo-społeczne w państwie oraz relacje z sąsiadami. W teście zadaniowym uczniowie zmagali się z ilustracjami, mapą, tekstem źródłowym oraz rebusem. Po podsumowaniu wyników z obu testów zostali wyłonieni laureaci. Dwa miejsca na podium przypadły uczennicom  reprezentującym naszą szkołę. I miejsce zajęły Patrycja Blak (6a) i Olga Piwowarska (7a), III miejsce zajęły Julia Mistarz (6b)i Emilia Starzec (6b). Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Uczennicom naszej szkoły gratulujemy!/E.Tajs-Drąg/

 • DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO - klasy 4 -6

  DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO - klasy 4 -6

  W dniu 15.06.2018r. po pierwszym porannym dzwonku uczniowie klas IV, V , VI  zebrali się na boisku szkolnym  aby uroczyście rozpocząć Święto Sportu Szkolnego przygotowanego przez nauczycieli  wychowania fizycznego wspólnie z uczniami klas II Gimnazjalnych. W programie   imprezy znalazły się następujące  konkurencje:  konkurs rzutów osobistych do kosza, rzut piłką lekarską , kręcenie kółka hula - hop,  skok w dal z miejsca, konkurs rzutów lotkami do tarczy, skakanie na skakance na czas, konkurs żonglerki piłką nożną,  turniej łuczniczy. Oprócz konkurencji indywidualnych zostały rozegrane turnieje gier zespołowych: turniej piłki nożnej chłopców, turniej piłki siatkowej dziewcząt, turniej unihokeja dziewcząt, drużynowe zawody w przeciąganiu liny. Po zakończonych zawodach odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców.  Pan Dyrektor Mirosław Pękala wspólnie  z nauczycielami wychowania fizycznego wręczył  dyplomy i medale najlepszym sportowcom.

  Piłka siatkowa
  I miejsce      klasa VI B
  II miejsce     klasa V A
  III miejsce    klasa VI A

  Piłka nożna
  I miejsce        klasa V B
  II miejsce       klasa VI B
  III miejsce      klasa IV C

  Unihokej
  I miejsce      klasa IV A
  II miejsce     klasa IV B
  III miejsce    klasa IV C

  Przeciąganie liny
  I miejsce      klasa VI A
  II miejsce     klasa V B
  III miejsce    klasa IV C

  Skok w dal z miejsca
  I miejsce          Karol Judasz        klasa VI A
  II miejsce        Maja Legutko          klasa VI B
  III miejsce       Emilia Piechota      klasa VI B

  Kręcenie kółka hula - hop
  I miejsce          Hanna  Józefczyk   klasa IV B
  II miejsce        Wiktoria Malina    klasa   VI A
  III miejsce       Kinga Burnos     klasa V B

  Rzut lotkami do tarczy
  I miejsce          Patrycja Różycka         klasa V A
  II miejsce         Kamila Skupień       klasa VI B
  III miejsce       Marcel Woźnica    klasa VI B

  Rzut piłką lekarską
  I miejsce          Karol Judasz         klasa VI A
  II miejsce        Karol Marek     klasa VI  A
  III miejsce       Przemysław Miętka    klasa V B      

  Skakanie na skakance na czas
  I miejsce         Sandra Komperda   klasa VI A
  II miejsce        Emilia Piechota klasa VI B
  III miejsce       Kinga Burnos  klasa V B 

  Żonglerka piłką nożną 
  I miejsce          Igor Kawecki  klasa IV C
  II miejsce        Bartosz Blak  klasa IV C
  III miejsce       Kacper Blak  klasa V B 

  Rzuty osobiste do kosza
  I miejsce          Jakub Wiecheć  klasa  VI A
  II miejsce        Filip Ślusarz    klasa V B
  III miejsce      Małgorzata Wolska   klasa VI  A

  Turniej łuczniczy
   I miejsce         Tomasz Szuba     klasa  IV B|
  II miejsce         Kamila Puć  klasa IV  B
  III miejsce       Jakub Bielarz    klasa V B

        Młodzież uczestnicząc w  konkurencjach indywidualnych jak i zespołowych mogła zdobyć tytuł  MISTRZA SPORTU. Pod uwagę brane były najlepsze wyniki we wszystkich konkurencjach rozgrywanych w tym dniu. Najlepszą klasą , która zdobyła najwięcej punktów okazała się klasa VI A , która za swoje osiągnięcia sportowe otrzymała puchar Mistrza Sportu 2018 r.

  MISTRZ SPORTU 2018 ROKU       KLASA   VI A

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę i grę fair play. Dziękujemy również nauczycielom, za zaangażowanie, opiekę nad młodzieżą  w czasie zmagań sportowych oraz  uczniom uczestniczącym w projekcie edukacyjnym (nauczyciele wf). Zdjęcia w Albumie - tutaj

 • Regionalny Konkurs Plastyczny „ZWIERCIADŁO”

  Regionalny Konkurs Plastyczny „ZWIERCIADŁO”

  Nasi uczniowie zakończyli sukcesem udział w  XIII edycji Regionalnego Konkursu Plastycznego „ZWIERCIADŁO” pt. „Wolnym jest ten, którego niczym nie zniewolił świat”

  W kategorii – RYSUNEK:

  I miejsce Szymon Szczurek kl. 6b;

  III miejsce Paulina Cyrek kl. 5a;

  Wyróżnienie: Kamila Szczurek kl. 5a.

 • DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO - klasy 7 i gimnazjalne

  DZIEŃ SPORTU SZKOLNEGO - klasy 7 i gimnazjalne

  W dniu 12.06.2018 r. w  Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku  nauczyciele wychowania fizycznego wspólnie z uczniami klas II Gimnazjalnych uczestniczących  w Projekcie Edukacyjnym zorganizowali Święto Sportu Szkolnego . W programie imprezy znalazły się konkurencje sportowo-ruchowe dla  klas VII Szkoły Podstawowej i oddziałów Gimnazjalnych. Uczniowie brali udział w wielu ciekawych konkurencjach, takich jak: konkurs rzutów osobistych do kosza, rzut piłką lekarską ,  podciąganie na drążku,  skok w dal z miejsca, konkurs rzutów lotkami do tarczy, skakanie na skakance na czas, konkurs żonglerki piłką nożną. Oprócz konkurencji indywidualnych zostały rozegrane turnieje gier zespołowych: turniej piłki nożnej chłopców, turniej piłki siatkowej dziewcząt, turniej badmintona, drużynowe zawody w przeciąganiu liny. Po zakończonych zawodach odbyła się uroczysta dekoracja zwycięzców. Pani Dyrektor Małgorzata Koźlak wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego wręczyła  dyplomy i medale najlepszym sportowcom.

  Piłka siatkowa
  I miejsce      klasa III A
  II miejsce     klasa II A
  III miejsce    klasa VII A

  Piłka nożna
  I miejsce        klasa II B
  II miejsce       klasa VII B
  III miejsce      klasa II A

  Badminton
  I miejsce      klasa III A
  II miejsce     klasa VII A
  III miejsce    klasa II A

  Przeciąganie liny
  I miejsce      klasa III A
  II miejsce     klasa II B
  III miejsce    klasa VII B

  Skok w dal z miejsca
  I miejsce          Rafał Żmija         klasa II A
  II miejsce        Igor Przała           klasa II B
  III miejsce       Jan Ślęczka          klasa III A
                          Jakub Opryszek    klasa II A

  Podciąganie na drążku
  I miejsce          Jan Ślęczka          klasa III A
  II miejsce        Mikołaj Oliwa     klasa II B
  III miejsce       Maksymilian Ślęczka       klasa III A

  Rzut lotkami do tarczy
  I miejsce          Patrycja Piątek          klasa II B
  II miejsce        Jakub Flaga       klasa II A
  III miejsce       Roksana Kiebzak    klasa III A     

  Rzut piłką lekarską
  I miejsce          Jan Ślęczka          klasa III A
  II miejsce        Jakub Flaga     klasa II A
  III miejsce       Bartosz Polewka    klasa II B      

  Skakanie na skakance na czas
  I miejsce          Anna Kozieł       klasa II A
  II miejsce        Bartłomiej Satora    klasa II B
  III miejsce       Olga Piwowarska   klasa II B  

  Żonglerka piłką nożną  
  I miejsce          Jakub Opryszek    klasa II A
  II miejsce        Piotr Bąchor  klasa VII B
  III miejsce       Dawid Szczurek klasa VII B 

  Rzuty osobiste do kosza
  I miejsce          Olga Piwowarska   klasa II B
                           Mikołaj Oliwa klasa II B
  II miejsce        Roksana Kiebzak    klasa III
                          Bartłomiej Satora     klasa  II B
  III miejsce       Anna Kozieł    klasa II A
                          Michał Pająk klasa II B

  Młodzież uczestnicząc w  konkurencjach indywidualnych jak i zespołowych mogła zdobyć tytuł  MISTRZA SPORTU. Pod uwagę brane były najlepsze wyniki we wszystkich konkurencjach rozgrywanych w tym dniu. Najlepszą klasą , która zdobyła najwięcej punktów okazała się klasa III A Gimnazjum, która za swoje osiągnięcia sportowe otrzymała puchar Mistrza Sportu 2018 r.

  MISTRZ SPORTU 2018 ROKU       KLASA   III A GIMNAZJUM

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę i grę fair play. Dziękujemy również nauczycielom, za zaangażowanie, opiekę nad młodzieżą  w czasie zmagań sportowych oraz  uczniom uczestniczącym w projekcie edukacyjnym (nauczyciele wf). Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • GMINNY KONKURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

  GMINNY KONKURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO

  W dniu 18 maja br. w naszym przedszkolu odbył się Gminny Konkurs Tańca Towarzyskiego, podczas którego dzieci w  kategorii wiekowej  5-6  lat, prezentowały swoje umiejętności w tańcach takich  jak: polka, walc wiedeński, cha-cha oraz  rock and  roll . Występy dzieci oceniało jury w składzie: Pani Hanna Kolano, Pani Beata Szuba oraz  Pani  Joanna Ulman.  Jury przyznało dwa równorzędne pierwsze miejsca dla  Przedszkola Samorządowego w Biertowicach oraz Przedszkola Samorządowego w Rudniku. Dzieci otrzymały puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Turniej  uświetniał występ profesjonalnej pary tanecznej z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Myślenicach. Uśmiechy na twarzach uczestników świadczyły o dobrej zabawie, a muzyka sprawiała, że nogi same rwały się do tańca. Przedszkolaki uczestniczyły również w Quizie muzycznym gdzie rozpoznawały instrumenty muzyczne, śpiewały piosenki (nawet w języku hiszpańskim)  oraz tańczyły. Konkurs zakończył się wspólnymi tańcami oraz słodkim poczęstunkiem. Organizatorki konkursu: K. Grzywacz, M. Magiera, K. Łatas. Zdjęcia w Albumie przedszkola - tutaj.

 • PIKNIK RODZINNY 2018

  PIKNIK RODZINNY 2018

  Nasze Przedszkole organizuje wiele imprez i uroczystości, które wpisane są w  coroczny  kalendarz imprez. Jednym z ważniejszych wydarzeń jest majowy Piknik Rodzinny, na którym dzieci aktywnie spędzają czas wraz ze swoimi rodzicami i rodzeństwem.
  Tak było i tego roku - 26 maja wszystko przebiegło zgodnie z ustaleniami. W piękny, słoneczny dzień, dzieci z wszystkich grup przedszkolnych zaprezentowały krótkie programy artystyczne dla swoich rodziców. W większości pochwaliły się  umiejętnościami tanecznymi, m.in. w tańcu góralskim, latynoskim, nowoczesnym, towarzyskim, baletowym i cheerleaderskim, choć w programach artystycznych znalazły się również piosenki. Wszyscy nagradzani byli brawami, ale te, najbardziej gromkie, otrzymali  najmłodsi.
  Po występach wychowanków był czas na chwilę relaksu oraz na udział w loterii fantowej, która, jak co roku, okazała się wielką atrakcją. Następnie odbył się konkurs Piosenki Przedszkolnej, pt. ”Przedszkolaki śpiewają” zorganizowany przez Panią Małgorzatę Dymek (Kurowską). Po trzech reprezentantów z każdej z grup zaśpiewało wybraną przez siebie piosenkęo tematyce bliskiej dzieciom. W repertuarze znalazły się również piosenki o mamie – co było miłym akcentem, z racji obchodzonego właśnie  Dnia Matki. Wszystkie dzieci otrzymały  nagrody ufundowane przez Radę Rodziców oraz dyplomy za poszczególne miejsca. Na zakończenie konkursu wystąpiły tanecznie starszaki – laureaci Gminnego Konkursu Tańca Towarzyskiego - Rudnik 2018.
  Nasze piknikowe spotkanie obfitowało w wiele atrakcji.  Była kiełbaska z grilla, przy której dzielnie trwali tatusiowie. Można było również zakupić lody, popcorn i watę cukrową, albo czerwoną różę dla Mamy. Do dmuchanych zjeżdżalni ustawiały się długie, niekończące się kolejki. Współpracująca z nami młodzież gimnazjalna malowała przedszkolakom twarze i uczyła skręcać balony. Smakosze słodkości mogli skosztować upieczone przez mamy i babcie  pyszne ciasta, które sprzedawały Panie ze Stowarzyszenia Gospodyń „Kalina”. Chętni mogli spróbować ziołowej herbatki lub syropu od jednego ze sponsorów – Apteki z sieci DOZ.
  Nasz Piknik, jak co roku, wspierali strażacy z OSP Rudnik – oprócz zapewnienia bezpieczeństwa zadbali również o atrakcje dla najmłodszych, którzy mogli posiedzieć w wozie strażackim, zapoznać się z jego wyposażeniem oraz spróbować swoich sił podczas obsługi strażackich węży.
  Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom za pomoc, zaangażowanie i wesoło spędzony razem czas.
  Szczególne podziękowania kierujemy do członkiń Stowarzyszenia „Kalina”, które zawsze z serdecznością wspierają nasze działania oraz strażakom z OSP Rudnik, dzięki którym każdy Piknik jest atrakcyjny, a ich pomoc w czynnościach organizacyjnych – nieoceniona! Zdjęcia w Albumie przedszkola - tutaj.

 • „Pola Nadziei”

  „Pola Nadziei”

  Już po raz drugi nasza Szkoła bierze udział w jednej z największych akcji charytatywnych Małopolski „Pola Nadziei”. Jej symbolem – jak co roku – sążonkile, uznawane za międzynarodowy znak nadziei. Kwiaty mają przypominać o cierpiących pacjentach, którzy potrzebują wsparcia w trudnym okresie odchodzenia. 23 maja 2018 r. odbył się w naszej Szkole Żonkilowy Dzień. Z tej okazji uczniowie klas siódmych oraz gimnazjum wysłuchali audycji „Między niebem a ziemią” poświęconej podopiecznym jednego z krakowskich hospicjów.Ponadto w trakcie przerw pomiędzy lekcjamizorganizowano żonkilową kwestę połączona ze sprzedażą lemoniady oraz domowych wypieków. Każdy kto zakupił smakołyk otrzymywał również naklejkę z symbolem akcji „Pola Nadziei”. Dzięki zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły udało się pozyskać kwotę 912 zł, która zasiliła konto hospicjum im św. Łazarza w Krakowie. Z myślą o pacjentach hospicjów organizatorzy przygotowali również bogaty program konkursów. Znalazły się w nim m.in. konkurs na żonkilową poduszeczkę czy rysunek. Chętni uczniowie mogli przygotować specjalne poduszki utrzymane w kolorystyce „Pól Nadziei” i wykorzystujące symbol żonkili, które następnie trafiły do pacjentów hospicjów na terenie Krakowa. Zdaniem jury konkursu najpiękniejszą poduszeczkę wykonała uczennica naszej Szkoły Alicja Rapacz z klasy II szkoły podstawowej. Serdecznie gratulujemy!!! Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Zbiórka makulatury

  Zbiórka makulatury

  W czasie przeprowadzonej w maju zbiórki makulatury, uczniowie naszej szkoły przynieśli łącznie 4300 kilogramów tego cennego surowca. I miejsce zająła klasa Va - 1100 kg., indywidualnie Iza Hudaszek z klasy III a gimnazjum - 414 kg. Sczegóły w zakładce Osiągnięcia - tutaj.

 • 1918-2018 PAMIĘTAMY

  1918-2018 PAMIĘTAMY

  25 kwietnia br. chętni uczniowie naszej szkoły z klas: VIb, IIaG, IIbG oraz 3aG uczestniczyli w wycieczce do Krakowa zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem wyjazdu było zapoznanie się z wybranym zagadnieniem historycznym poprzez lekcję historii i patriotyzmu w terenie.

           Pierwszym punktem wycieczki był Park Jordana przy Błoniach krakowskich. Błonia związane są z osobą św. Jana Pawła II, który przez całe swoje życie  poprzez przykład uczył co znaczy umiłowanie Ojczyzny. W Parku Jordana uczestnicy wyjazdu widzieli popiersia znanych osób m.in. marszałka Józefa Piłsudskiego. Kolejnym miejscem były Oleandry- miejsce wymarszu Legionów Józefa Piłsudskiego.  Następnie Uczniowie z opiekunami paniami Ewą Tajs-Drąg, Dorotą Ostafin i panem Dawidem Czaickim udali ulicą J. Piłsudskiego pod pomnik Marszałka i Legionów, który znajduję się przy ulicy nazwanej imieniem Marszałka. Później grupa udała się pod budynek Collegium Novum UJ, gdzie znajdują się pamiątkowa tablica i drzewo związane z obchodzonym jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ostatnim punktem lekcji w terenie było Muzeum Armii Krajowej oraz okolicznościowa wystawa. W muzeum uczniowie mogli zobaczyć m.in. kolekcję bron czy też dowiedzieć się jak wyglądało życie Polaków w omawianym okresie historii. (DC). Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Zebrania z rodzicami

  Zebrania z rodzicami

  Przypominam, że 10 maja 2018 r. o godzinie 16.00 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej, a o 17.00 gimnazjum. Po zebraniach "dzień otwarty" do godz. 18.30. Mirosław Pękala Dyrektor ZPO w Rudniku 

 • Święto Narodowe Trzeciego Maja

  Święto Narodowe Trzeciego Maja

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  O ty dniu radosny, o ty Trzeci Maju…

  Maj – rocznica pięknych serc,

  Maj – rocznica wielkich myśli.

  Tym, co w Polsce dali myśl,
  aby stworzyć cud majowy,
  cześć z oddaniem oddaliśmy,
  przed pamiątką chyląc głowy.

   

  3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. I choć rokrocznie taki sam, lecz wciąż jak gdyby nowy, gdyż każda rocznica ma swoją rangę i wymowę. W tym roku 227. rocznicę  uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono w naszej szkole w duchu patriotycznego wychowania, budzenia w wychowankach dumy narodowej i radości. Przejawem tego było przypięcie orderów i flag do galowych strojów uczniów, uroczysta akademia, występ szkolnego chóru pod kierunkiem p. Ireneusza Przały oraz symboliczna dekoracja nawiązująca także do obchodzonego 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniowie poprzez słowa poezji, historyczne informacje i krótką inscenizację, udowadniali jak ważne to było wydarzenie w dziejach narodu polskiego. Argumentowali, że nawet w ciężkich czasach uczciwe, sprawiedliwe i jednakowe dla wszystkich prawo może nieść nadzieję. Dzień 3 Maja to święto radosne, dlatego też odchody trzeciomajowego święta uświetnił występ najmłodszej grupy Zespołu Pieśni i Tańca ,,Elegia”, przygotowany przez instruktorki p. Beatę Szubę i p. Joannę Ulman, który nagrodzono gromkimi brawami. Zdjęcia w Albumie - tutaj.
  (B. Szczurek, I. Wojtycza)

 • Cała Polska czyta dzieciom

  Cała Polska czyta dzieciom

  W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, w dniu 25.04.2018r. odbyła się w naszym przedszkolu impreza propagująca głośne czytanie dzieciom, pt.: „Z legendą przez Polskę”. Temat imprezy został wybrany w nawiązaniu do tegorocznych obchodów 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Motywem przewodnim była znana dzieciom piosenka ‘Jestem Polakiem”, która rozpoczęła i zakończyła imprezę, a dzięki której przedszkolaki wybrały się pociągiem przez Polskę, odwiedzając po kolei: Zakopane, Kraków, Warszawę, Toruń i Gdańsk. Przystanek w każdym z miast oznaczał odczytanie legendy przez zaproszonego Gościa, rozwiązanie przez dzieci zagadek (umieszczonych, w przymocowanych do wagoników, balonach) dotyczących wysłuchanej legendy oraz niespodziankę w postaci występu dzieci lub wspólnej zabawy.

         Zaproszenie do czytania dzieciom przyjęli:

    pani dyrektor -  Małgorzata Koźlak

    pani bibliotekarka  - Bogusława Szczurek

    pani pedagog  - Anna Cyrek

    nasza koleżanka i mama Wiktorii i Milenki  - Anna Kurek  oraz

    pan konserwator  - Jan Starzec.

         Po wysłuchaniu legendy „Powstanie Zakopanego”- czytanej przez pana Jana Starca, wystąpiły dziewczynki z grupy „Krasnoludków” z tańcem góralskim do znanej melodii „Za górami, za lasami”. Następnie pani Bogusława Szczurek przeczytała legendę „O smoku wawelskim”, po której dał się słyszeć dobiegający zza dekoracji szloch. Okazało się, że to płacz dobrego Smoka, który nie zgadzał się ze stwierdzeniem, że wszystkie smoki są przerażające i złe i wraz ze swymi znajomymi domagał się dobrego traktowania i wesołej zabawy. Warszawską legendę „O Warsie i Sawie” odczytała pani Anna Cyrek, po czym wszystkie przedszkolaki, utworzywszy trzy pociągi, bawiły się wspólnie do piosenki „Jedzie pociąg z daleka”.  Kolejną legendą była legenda „O toruńskich piernikach”, którą przedstawiła pani dyrektor Małgorzata Koźlak. Tu z kolei czekała na przedszkolaków i Gości słodka niespodzianka w postaci pierników, którymi nie wzgardził również Smok. Aby spalić kalorie, wspólnie z dziećmi zatańczył przy piosence „Smok – rock”. Ostatnim etapem podróży przez Polskę był Gdańsk. Pani Anna Kurek odczytała, związaną z morzem, legendę „Dlaczego Bałtyk jest słony?”. Po czym przedstawiciele wszystkich grup przedszkolnych wzięli udział w konkursie na przesuwanie baloników wśród „fal” za pomocą własnego oddechu. Po mocnej rywalizacji i równie mocnym dopingu uczestnicy zostali obdarowani słodyczami i podobiznami Smoka dla wszystkich kolegów z grupy. Na zakończenie, w podziękowaniu, czytający Goście otrzymali pamiątkowe dyplomy i paczuszki z piernikami.        Kolejny raz impreza z cyklu „Cała Polska czyta dzieciom” dostarczyła przedszkolakom wiele radości, wzbogaciła ich wyobraźnię, jednocześnie utrwalając znajomość polskich legend i wzmacniając przywiązanie do ojczyzny.

         Organizatorki składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy, a szczególnie:

    panu Pawłowi Szczurkowi  - za wykonanie dekoracji

    uczennicom, członkiniom aktywu bibliotecznego  - Roksanie Kiebzak, Annie Kozieł i Sylwii Gieli  - za przygotowanie scenki o smoku.  M.D./K/. i M.B. Zdjęcia w Albumie - tutaj

 • DZIEŃ DLA ZDROWIA

  DZIEŃ DLA ZDROWIA

  3.04.2018r. upłynął w szkole pod znakiem promocji i odpowiedzialności za zdrowie. ‘’Zdrowie dla wszystkich‘’ to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Nasza szkoła włączyła się w obchody tego dnia, organizując dla uczniów szereg atrakcji. Dzień rozpoczął konkurs wiedzy o zdrowiu, zawierający elementy pierwszej pomocy przedmedycznej. Z pytaniami testowymi, łamigłówkami i rebusami zmagali się przedstawiciele klas  II – VI odpowiednio w swoich kategoriach. ‘’ W zdrowym ciele, zdrowy duch’’- w taki sposób przebiegła nietypowa lekcja w – f, dla klasy IV a. Przeprowadziła ją pani Beata Szuba, która jest instruktorką fitness . Chłopcy początkowo nieufnie przystąpili do rozgrzewki, ale wkrótce razem z dziewczynkami, śmiejąc się, czynnie uczestniczyli w aerobiku przy muzyce i ćwiczeniach z wykorzystaniem stepperów. W tym dniu gościliśmy w szkole panią dr Barbarę Majewską - stomatolog, która przygotowała prelekcję dotyczącą higieny jamy ustnej i profilaktyki stomatologicznej. Uczniowie klas piątych i szóstych mieli możliwość obejrzenia pokazu prawidłowego szczotkowania zębów, poznali wady i zalety zwykłej i elektrycznej szczoteczki do zębów,  poznali sposoby zapobiegania próchnicy, ale najważniejsze – utwierdzili się w przekonaniu, że dentysty nie należy się bać! Zostały przygotowane gazetki promujące zdrowy styl życia i zachęcające do przestrzegania zasad higieny jamy ustnej. Na zakończenie dnia , wszyscy uczniowie  obecni w auli, uczestniczyli w pokazach multimedialnych ,,Zdrowy styl życia’’ oraz ,, Dbamy o zęby ‘’, które przygotowały uczennice klasy IIa gimnazjum ; Anna Rym, Sylwia Piechota i Martyna Pułka. Organizacja Dnia dla Zdrowia, była dla dziewcząt realizacją projektu edukacyjnego.  Był to również moment, w którym Pan dyrektor Mirosław Pękala, wręczył uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy. W kategorii klas   II -   III

  1. miejsce  - Zuzanna Rucińska z kl. III b

  2. miejsce – Emilia Wolska z kl. III b

  3. miejsce – Łukasz Sroka z kl. III a

  W kategorii klas  IV – VI

  1. miejsce – Natalia Starzec z kl. Vi a

  2. miejsce – Patrycja Blak z kl. Vi a

  3. Konrad  - Komperda z kl. IV b

    Pan Dyrektor Mirosław Pękala, gratulując uczniom odniesionego sukcesu, podziękował całemu zespołowi promocji zdrowia za zorganizowanie projektu. Skierował w stronę społeczności uczniowskiej apel o dbałość oraz poszanowanie zdrowia, podkreślając,  że wiele zależy od nich samych.   A. Bernecka Zdjęcia w Albumie – tutaj.

 • Rekrutacja do przedszkola

  Rekrutacja do przedszkola

  W zakładce Przedszkole/Rekrutacja - tutaj, znajduje się lista  kandydatów przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2018/19.
   Mirosław Pękala

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
  Rudnik, ul. Szkolna 55
  32-440 Sułkowice
 • 012 2732018
  fax:012 2732018
  telefony wewnętrzne:
  sekretariat 20
  pedagog 24
  kuchnia 25

Galeria zdjęć