• 17 września

  17 września

  18 września 2018 r. odbył się apel z okazji  siedemdziesiątej  dziewiątej rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.  Rankiem 17 września 1939 r. Armia Czerwona zaatakowała nasz kraj. Tę smutną  datę związaną z II wojną światową przypomnieli  uczniowie klasy VIII a podczas ciekawej lekcji historii, którą powtarzali i utrwalali przed całą społecznością szkolną, aby pamięć o wydarzeniach sprzed niemal osiemdziesięciu lat, nigdy nie zaginęła. Wspomnieniami objęli nie tylko poległych w obronie ojczyzny żołnierzy, wielkich polityków, ale także zwykłą ludność cywilną, dzieci i młodzież, którzy tak jak i my współcześnie mieli swoje marzenia i cele, których niestety z powodu wybuchu wojny nigdy nie zrealizowali. Miłość i inne przyjemne uczucia zeszły na dalszy plan, gdyż najważniejszym zadaniem była walka nie tylko z niemieckim, ale także sowieckim okupantem. Przytaczane fakty historyczne przeplatane były poezją patriotyczną. Wiersze K. K. Baczyńskiego, A. Słonimskiego i W. Broniewskiego recytowali uczniowie klasy VII a i VII b a chór szkolny zaprezentował repertuar pieśni mi. in. Białe róże czy Rota. Akademię przygotowali nauczyciele języka polskiego: Bogusław Kozioł i Anna Chmura. Opiekę muzyczną nad chórem sprawował Ireneusz Przała. Scenografią zajął się pan Jan Socha, który w centralnym miejscu sceny umieścił białego orła zniewolonego po dwóch stronach skrzydeł symbolami swastyki oraz sierpa i młota. Na zakończenie akademii głos zabrał dyrektor szkoły pan Konrad Gomulak, który podziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości. /A.Ch./ Zdjęcia

 • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

  VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

   

  W dniu 28 września w naszej szkole po raz pierwszy odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Dzień ten przypomniał uczniom jak ważna jest tabliczka mnożenia w życiu każdego człowieka. W czasie obchodów tego dnia uczniowie z naszej szkoły przystąpili do egzaminu przed komisją ekspertów, który wywołał wśród nich wiele emocji. Każdy kto pomyślnie zdał egzamin otrzymał certyfikat, oraz odznakę eksperta tabliczki mnożenia. Po przeprowadzonym egzaminie uczniowie na osłodę otrzymali cukierki, a następnie przystąpili do zmagań z łamigłówkami matematycznymi. Zdjęcia

  I. Wojtycza

 • Zebranie Rady Rodziców

  Rada Rodziców

  Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w czwartek 27 września 2018 r. o godz. 18.

 • Ubezpieczenie NW

  INFORMACJA

  Uprzejmię informuję, iż wysokość stawiki za ubezpieczenie NW w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:
  - 30 zł w przypadku opcji podstawowej
  -40zł z rozszerzeniem o wyczynowe uprawianie sprotu.

  Wpłaty na ubezpieczenie dokonujemy u wychowawców danego oddziału,
  w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 25 września 2018 r.

  W przypadku kiedy rodzic nie zgadza się na ubezpieczenie,
  zobowiązany jest złożyć oświadczenie następującej treści:

  Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a o możliwosci ubezpieczenia mojego
  dziecka (imię i nazwisko) ucznia (klasa / oddział) w ramach zbiorowego
  ubezpieczenia w szkole w roku szkolnym 2018/2019.


  Data ........................ Podpis rodzica/opiekuna

   

 • Zebranie Rady Rodziców

  Rada Rodziców

  Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 17.09.2018 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00 
  w budynku naszej szkoły. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, którzy zgłosili się do Rady. 

                               

   

 • Uroczystość otwarcia hali sportowej

       Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia nowej hali sportowej, która odbędzie się 22 września 2018 r. (sobota).

  Harmonogram uroczystości:

  1) Msza św. w parafii pod wezwaniem Św. Maksymiliana M. Kolbego o godz. 10:00.
  2) Uroczyste otwarcie hali wraz z częścią artystyczną o godz. 11:00.
  3) Zakończenie 13:00
  4) Dzień otwarty dla mieszkańców gminy Sułkowice 13:00-15:00.


                                                                                                                                                 Dyrektor ZPO w Rudniku

 • Rada Pedagogiczna

          Dnia 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 15:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w sali nr 65.

 • Zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gminazjum

  Zebranie z rodzicami
  (szkoła podstawowa i gimnazjum)

   

       Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na zebranie, które odbędzie się 13 września (czwartek) o godz. 17 według harmonogramu:

  - 17:00 spotkanie ogólne z dyrektorem (stara sala gimnastyczna)
  - 17:20 zebrania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.

   


                                                                                                 dyrektor
                                                                              Zespołu Placówek Oświatowych           
                                                                                               w Rudniku

                                                                                   

 • Zebranie z rodzicami

  Zebranie z rodzicami

  Serdecznie zapraszam wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola na zebranie, które odbędzie się  6 września (czwartek) o godz. 17:00 według harmonogramu:

  - 17:00 spotkanie ogólne z dyrektorem
  - 17:15 zebrania z wychowawcami poszczególnych oddziałów.
                                                                                                         
                                                                                                                          

                                                                                                         
                                                                                                       
                                                                                                      

 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

  Rok szkolny 2018/19 czas zacząć

  Wprawdzie dzwonek dzisiaj nie dzwonił, ale wszyscy zgromadzeni na płycie boiska  doskonale rozumieliśmy, że wakacje minęły. Ewentualne nadzieje na ich zatrzymanie rozwiał dyrektor szkoły Pan Konrad Gomulak, który w krótkim przemówieniu powitał uczniów, nauczycieli, rodziców i wszystkim życzył, aby rozpoczynający się rok szkolny  był pełen sukcesów. Odczytał także okolicznościowy  list  burmistrza gminy skierowany do społeczności szkolnej. Pan Dyrektor podziękował ustępującym: dyrektorowi Panu M. Pękali i Pani V-ce dyrektor M. Koźlak następującymi słowami:

  W imieniu swoim, ale również w imieniu całej rady pedagogicznej,  pracowników szkoły,
  rodziców oraz uczniów pragniemy z całego serca podziękować za 11 lat pracy
  dyrektorstwa naszej szkoły.
  Trudno znaleźć nam słowa, którymi możemy wyrazić swoją wdzięczność
                i podziękowanie za wszystkie lata Państwa pracy w roli dyrektorów.
  Dziękujemy za poświęcony czas, za serce jaką dyrektorzy  wnosili do naszej szkoły. I liczymy na owocną współpracę w nowej roli.
  Zacytuję słowa Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi"

  Ale dzisiaj pamiętaliśmy także o tragicznym  Wrześniu 1939 roku – o Ofiarach ataku hitlerowskich Niemiec na Polskę i o rozstrzelaniu, 5 IX 39 r.,  20 mieszkańców Rudnika. Wydarzenia te upamiętnił krótki montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczennice samorządu uczniowskiego i chór, a delegacja uczniów złożyła wieniec pod pomnikiem upamiętniającym tragiczne wydarzenia z naszej polskiej historii. Po zakończeniu uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich sal.
  ( M. Koźlak)

 • Świetlica szkolna

  We wtorek i środę (tj. 4 i 5 września) istnieje możliwość pozostawienia w świetlicy tylko dzieci niemających opieki. W środę po rozpatrzeniu kart zapisu zostaną utworzone grupy o których rodzice zostaną poinformowani.

 • Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

  Inaguracja roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 3 września (poniedziałek) według harmonogramu:

  • godz. 8:00 Msza Święta w kościele parafialnym  pod wezwaniem Św. Maksymiliana M. Kolbego w Rudniku
  • godz. 9:00 apel: - boisko górne (brak opadów deszczu)
                           - stara sala gimnastyczna (opady deszczu)
 • Informacja

  Listy dzieci przyjętych do przedszkola wraz z podziałem na grupy, oraz listy dzieci klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 wywieszone są w holu szkoły.

 • Rada Pedagogiczna

  Rada pedagogiczna

  Dnia 30 sierpnia 2018 r. (czwartek) o godz. 10:00  odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku w auli.

 • Zestaw podręczników

  Zestaw podręczników

  Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego na rok szkolny 2018/2019 - tutaj.

 • Zakończenie roku

  Zakończenie roku

  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 miało uroczysty przebieg i odbyło się w obecności zaproszonych rodziców i gości. Uczniowie wyróżniający się w nauce zostali nagrodzeni wpisem do Złotej Księgi, odebrali dyplomy i nagrody książkowe a ich rodzice listy gratulacyjne. Część artystyczną rozpoczęły występem tańca nowoczesnego dzieci z oddziału przedszkolnego, a zakończyli uczniowie kl. III a gimnazjum repertuarem skeczy związanych ze szkolną rzeczywistością. Primus Inter Pares naszego gimnazjum została Izabela Hudaszek. Na zakończenie uroczystości dyrektor Mirosław Pękala wręczył nauczycielom nagrody. Życzył wszystkim zebranym udanego i bezpiecznego wypoczynku. Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Szanowni Państwo,

  Z dniem 25 maja 2018 r. na terytorium Polski rozpoczęło się stosowanie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które reguluje zasady przetwarzania danych osobowych.

  W związku z powyższym oraz w trosce o ochronę Państwa danych osobowych przedstawiamy następującą informację, dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku, Rudnik, ul. Szkolna 55, 32-440 Sułkowice.
  1. Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku (zwany dalej Zespołem) gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy w celu realizacji zadań statutowych.
  2.  Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu.
  3.  Zespół co do zasady nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw.
  4.  Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
  5.  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji zadań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
  6.  Zespół nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.
  7.  W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Zespołu z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych można uzyskać w sekretariacie Zespołu, Rudnik, ul. Szkolna 55, 32-440 Sułkowice.

 • „Mój wymarzony zawód” – Konkurs Powiatowy

  „Mój wymarzony zawód” – Konkurs Powiatowy

  6 czerwca 2018 roku w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach odbyła się Gala Finałowa Konkursu Powiatowego „Mój wymarzony zawód”. Uczeń naszej szkoły Łukasz Hudaszek z klasy VII b zajął w nim III miejsce oraz otrzymał dyplom i nagrody. Jednym z celów konkursu było propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy konkursu musieli przygotować prezentację multimedialną dotyczącą ich wymarzonego zawodu. Łukasz przedstawił pracę pt. ”Analityk systemowy”, która została doceniona. Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta Powiatu Myślenickiego oraz Burmistrz Sułkowic. Łukaszowi gratulujemy!/E. Tajs-Drąg/

 • Powiatowy Konkurs-„Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna”

  Powiatowy Konkurs-„Moja gmina, mój powiat, moja mała ojczyzna”

  W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach, 6 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu - „Moja gmina, mój powiat, moja mała Ojczyzna”. Hasłem przewodnim tegorocznego konkursu była „Rola Unii Europejskiej w rozwoju ekonomicznym i społecznym gmin powiatu myślenickiego”. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy III A gimnazjum w składzie: Katarzyna Kaperek, Paweł Oliwa i Hubert Szlachetka. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie w trzyosobowych zespołach prezentacji multimedialnej, której tematem był „Wpływ funduszy unijnych na rozwój mojej gminy, mojego powiatu”oraz jej prezentacja podczas wystąpienia publicznego. Nasi uczniowie zajęli II miejsce i otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Gratulujemy!/E. Tajs-Drąg/

 • DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  DZIEŃ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  W dniach 13 i 14 czerwca świętowaliśmy w Szkole Podstawowej w Rudniku Dzień Języka Angielskiego. W tych dniach cała szkoła żyła językiem angielskim, który, choć na jakiś czas, przestał być tylko kolejnym  przedmiotem szkolnym a stał się okazją do ciekawej i dobrej zabawy.Nasi uczniowie mieli możliwość zapoznać się z kulturą, historią oraz zwyczajami krajów anglojęzycznych. Głównym założeniem tego wydarzenia były promocja języka angielskiego, wykazanie się jego znajomością, a przede wszystkim dobra zabawa.
  Z tej okazji gościliśmy w Naszej Szkole założony przez Brytyjczyka Davida Fisher The Bear Educational Theatre. Jest to teatr wędrowny, z siedzibą w Pradze, specjalizujący się w uczeniu języka angielskiego poprzez interaktywne przedstawienia teatralne oraz innowacyjne techniki.
  Dnia 13 czerwca Dzień Języka Angielskiego obchodziły klasy V-VII oraz odziały gimnazjalne. Jako pierwsi na aulę udali się uczniowie klas VII oraz gimnazjum, aby obejrzeć przedstawienie pt. ‘Let’s go Travel Show’. Opowiadające historię zakochanej pary Oli i Martina. Mężczyzna zabiera ukochaną (wraz z widownią) na Wyspy by w krótkim czasie pokazać jej ‘the best of Britain’. W tym czasie uczniowie klas V i VI udali się na hol i do trzech sal lekcyjnych, które w tym dniu zmieniły nazwy na: ‘Food’, ‘007’ i ‘The Tower of London’. W pierwszej z nich uczniowie mieli możliwość spróbowania angielskich specjałów przygotowanych przez uczniów klasy VIa oraz panie Monikę Antosiewicz i Katarzynę Olejarczyk, między innymi słynnych hot cross buns oraz bread and butter pudding. W sali 007 uczniowie poznali sylwetkę słynnego brytyjskiego agenta Jamesa Bonda a w sali ‘The Tower of London”obejrzeli prezentację poświęconą najsłynniejszej budowli obronnej i pałacowej monarchów Anglii-Londyńskiej Tower. Następnie udali się na hol, gdzie czekała na nich foto budka. Uczniowie pozowali na tle Big Bena oraz czerwonego piętrowego autobusu.
  Następnie uczniowie klas V i VI udali się na aulę, by obejrzeć przedstawienie pt. ‘The Alien Grammar Show’ w wykonaniu The Bear Theatre.
  Główny element edukacyjny przedstawienia opierał się na pomyśle, że kosmici nie potrafią zadawać poprawnych gramatycznie pytań po angielsku, co skutkuje potrzebą przetestowania pod tym względem również widowni.
  Kolejnym punktem programu było przedstawienie pt. „Cinderella” („Kopciuszek”) przygotowane przez kolegów z klas IVa i Va oraz VIb.  Uczniowie z zaciekawieniem oglądali dobrze znaną im bajkę w języku angielskim. Następnie trzyosobowe reprezentacje każdej z klas zasiadły przed komputerami, by wziąć udział w szkolnym konkursie wiedzy ozabytkach Londynu. Reszta uczniów zajęła miejsce na widowni by kibicować swoim drużynom. Cóż to były za emocje! Zacięty bój stoczyły klasy Va, Vb oraz VIIa. Finalnie laur zwycięstwa przypadł klasie Va. Klasę reprezentowali Aleksandra Cygan, Amelia Szczurek oraz Bartosz Żmija. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
  14 czerwca Dzień Języka Angielskiego świętowały klasy I-IV. Na początek uczniowie obejrzeli przedstawieniapt.”Cinderella”. Następnie wzięli oni udział w quizie „Flagi Krajów Anglojęzycznych” podczas którego mieli okazję wygrać atrakcyjne nagrody. Na zakończenie wręczono nagrody w konkursie o tym samym tytule: I miejsce zajęła Lena Bochenek z klasy IIIb, II miejsce przypadło w udziale Magdalenie Lubieckiej z klasy Ia, III miejsce zajął Szymon Kozioł z klasy IVc. Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy! Prace uczniów zostały umieszczone na holu gdzieutworzyły bardzo ciekawą i kolorową galerię. Uczniowie oprócz podziwiania prac swych kolegów  mogli poszerzyć wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej o krajach anglojęzycznych.
  Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy włączyli się w organizację tego dnia, dzięki któremu kolejny raz mogliśmy przybliżyć uczniom kulturę krajów anglojęzycznych.
  Oprac. Monika Antosiewicz i Katarzyna Olejarczyk.
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
  Rudnik, ul. Szkolna 55
  32-440 Sułkowice
 • 012 2732018
  fax:012 2732018
  telefony wewnętrzne:
  sekretariat 20
  pedagog 24
  kuchnia 25

Galeria zdjęć