Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
Strona główna
Niedziela 31.08.2014
Ilość odwiedzin: 651111

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/15 - komunikaty.

  1. Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej będzie o godz. 9.00 na sali gimnastycznej, w tym czasie uczniowie Gimnazjum udadzą się na spotkania z wychowawcami. Po zakończeniu apelu dla Szkoły Podstawowej będzie apel dla Gimnazjum.
  2. Oddział 5 przedszkola będzie się mieścił w sali 6, dawna biblioteka.
  3. Do odwołania zamknięta jest furtka w ogrodzeniu  od strony „starego przedszkola”.
  4. Mundurki można zamawiać w pierwszym tygodniu nauki za pośrednictwem wychowawców. Bardzo proszę rodziców o kontrolę nie tylko rozmiaru ale także estetyki posiadanych przez dzieci mundurków. Szczegóły w zakładce Informacje.
  5. Dziękuję rodzicom dzieci przedszkolnych za sprawne i terminowe podpisanie umów
  . Spotkanie z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się 4 września (czwartek) o godz. 18.00.
  Dyrektor ZPO w Rudniku - Mirosław Pękala

 • Informacje Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułkowicach - stypendia, obiady

  Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (oraz pełnoletni uczniowie) mogą się ubiegać o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego. Dochód netto na członka rodziny nie może przekraczać 456 zł na osobę miesięcznie. (uwaga: do dochodu nie wlicza się kwoty otrzymanego stypendium szkolnego).
  Wnioski dla uczniów podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należy składać w ustawowym terminie 1 - 15 września 2014 r.
  Jeżeli w rodzinie wystąpiło w ostatnim czasie zdarzenie losowe, można się również ubiegać o jednorazowy zasiłek szkolny.
  Druki wniosków o stypendium szkolne i zasiłek szkolny oraz wszelkie informacje szczegółowe można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sułkowicach, ul. Sportowa 45, który prowadzi całość spraw związanych z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Wyprawka szkolna

  Informacje na temat pomocy finansowej na zakup podręczników można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach - tutaj.  W roku 2014 programem są objęci uczniowie rozpoczynający naukę w klasach II, III i VI szkoły podstawowej oraz wszyscy uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • PODRĘCZNIKI


  Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/15 znajduje się w zakładce Informacje - tutaj.

 • Rok szkolny 2013/14 w statystyce

  Do historii przeszedł kolejny rok pracy.  Po raz trzeci mury naszej szkoły opuścili gimnazjaliści. Jaki był 2013/14?  – To rok wytężonej pracy, wielu sukcesów i wielu zmian. W grudniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego budynku gimnazjum. Dzięki temu warunki lokalowe dla wszystkich znacząco się poprawiły. Piękne wnętrze gimnazjum, nowoczesne wyposażenie sal, niezbędne multimedia cieszyły i zachęcały do większego wysiłku. Mamy także  nowy plac zabaw, nową siłownię i nową salę, w której maluchy mogą prowadzić ćwiczenia ruchowe.