Nawigacja

Partners

Środa 02.09.2015

Statistics

Ilość odwiedzin: 876013

Witamy na naszej stronie

Wiadomości

 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

  Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2015/16 odbędzie się 1 września o godz. 9.00 na boisku szkolnym.

 • Zapisy do świetlicy

  W terminie do 3 września 2015 prowadzona jest rekrutacja do świetlicy szkolnej. Karty zapisu można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły - tutaj. Warunkiem koniecznym objęcia dziecka opieką świetlicową jest terminowe złożenie karty zapisu w sekretariacie szkoły. Składane w kwietniu wstępne deklaracje nie są wiążące. Podział godzin w zakładce Informacje/Podział godzin - tutaj. Dyrektor Zespołu - Mirosław Pękala

 • Wyprawka szkolna 2015/2016

  Uprzejmie informuję, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników można składać  od 17 sierpnia do 4 września 2015 r. w sekretariacie szkoły.

  Programem w roku 2015 będą objęci uczniowie rozpoczynający naukę  w klasie III szkoły podstawowej, oraz uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (z wyłączeniem uczniów kl. I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum). Szczegóły - tutaj

 • Stypendia szkolne dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej

   

  Stypendium szkolne dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - składanie wniosków 1 - 15 września 2015 r. w OPS w Sułkowicach. Szczegóły i wzór wniosku - tutaj.

 • Bezpłatne obiady w roku szkolnym 2015/2016

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułkowicach przypomina, że uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów, a także dzieci przedszkolne mogą korzystać z bezpłatnych obiadów w roku szkolnym 2015/2016.

  Podstawowy warunek: w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 684 zł. Kryterium to  obowiązuje do września 2015r.

 • Umowy przedszkolne

  Przypominamy o teminowym, do 25 sierpnia 2015 r., podpisaniu umów na korzystanie z przedszkola. Nie dotrzymanie terminu będzie oznaczało rezygnację z przedszkola. Praca sekretariatu w ostatnich tygodniach sierpnia:

  poniedziałek (17, 24 sierpnia) - 10.00 - 16.30

  wtorek - piątek 7.00 - 14.00

 • Legitymacje

  Ponownie przypominamy, że w związku ze zmianą wzorów legitymacji szkolnych, uczniowie którzy posiadają "stare" legitymacje bez numeru PESEL winni zgłosić się to sekretariatu celem jego dopisania (nie ma obowiązku wyrabiania nowej legitymacji). Np Polskie Koleje i inni przewoźnicy nie respektują legitymacji bez numeru PESEL przy  zakupie biletu ulgowego. W okresie wakacji sekretariat czynny w każdy wtorek od 9.00 do 13.00.

 • PODRĘCZNIKI

  Szkolne zestawy podręczników na rok szkolny 2015/16 są w zakładce Informacje - tutaj.

 • Zakończenie roku szkolnego 2014/15

  Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 miało bardzo uroczysty charakter. Najpierw dyrektor szkoły p. Mirosław Pękala, odczytał list skierowany do całej społeczności szkolnej przez Burmistrza Gminy p. Piotra Pułkę, w którym podziękował uczniom za ciężką i wyczerpującą pracę służącą zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ich edukację i wychowanie, życzył miłego i owocnego wypoczynku. Następnie uczniowie klasy szóstej z wychowawczynią p. Jadwigą Zajdą i p. Dawidem Czaickim, przygotowali krótką część artystyczną, w której m. in. pokazali w formie żartobliwej prezentacji, jak uformować doskonałego ucznia. Zadbali również o to, aby dyrekcja i nauczyciele mogli poczuć się jak gwiazdy Hollywood i krocząc po czerwonym dywanie odebrać z rąk szóstoklasistów własnoręcznie wykonane świeczniki oraz nagrody za całoroczną pracę w postaci „Kluczy wiedzy A.D. 2015”. Dumni mogli się poczuć także rodzice, którzy odbierali listy gratulacyjne, jako dowód uznania i szacunku za wzorowe wychowanie i sukcesy w nauce swoich dzieci.

 • 2014/15 w telegraficznym skrócie

  Rok 2014/15 już za nami. Czas na podsumowanie. Dobre wyniki ze sprawdzianu i egzaminu, liczne sukcesy uczniów w konkursach, a także udział szkoły w wielu projektach, to dowody na to, że jesteśmy placówką nieustannie się rozwijającą. Cieszy fakt, że promocję otrzymali wszyscy, że nie było ocen nagannych z zachowania, a ocenę nieodpowiednią miało zaledwie dwóch uczniów.

  Wielu uczniów sprawdzało swoją wiedzę w konkursach. Finalistami konkursów przedmiotowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty byli: Julia Biela kl. 2b (konkurs j. polskiego), Radek Cichosz i Kamila Rywotycka kl. 3b (konkurs biologiczny), Grzegorz Żmija kl. 1b (konkurs geograficzny).
  Również szkolni sportowcy mieli znaczące osiągnięcia – sześciu reprezentowało szkołę w etapach wojewódzkich: Anna Kozieł, Rafał Żmija  kl. 5a, Wiktoria Orawin kl. 5b, Paweł Oliwa kl. 6, Małgosia Pyrtek kl. 1b gimnazjum (finaliści indywidualnych biegów przełajowych), Filip Ślusarz kl. 2b, Szymon Pułka kl. 4a (finaliści narciarstwa alpejskiego).
  Wielu stawało na podium w konkursach powiatowych, gminnych, szkolnych.

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
  Rudnik, ul. Szkolna 55
  32-440 Sułkowice
 • 012 2732018
  fax:012 2732018
  telefony wewnętrzne:
  sekretariat 20
  pedagog 24
  kuchnia 25

Galeria zdjęć