• Informacje ogólne


    • NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0

     Gmina Sułkowice otrzymała w 2022 r. dofinansowanie w wysokości 44.000 zł na zakup książek do szkół podstawowych i przedszkoli oraz na zakup wyposażenia do bibliotek szkolnych w ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

     Głównym celem realizowanego programu będzie budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci przedszkolnych oraz wzrost aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych.

     W ramach zadania zostaną zakupione nowości wydawnicze oraz nowe elementy wyposażenia, które uatrakcyjnią ofertę bibliotek szkolnych, zwiększą dostęp do ich zasobów oraz wpłyną na poprawę wizerunku bibliotek jako miejsc promujących czytelnictwo.

     Lista szkół i przedszkoli, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu:

     1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sułkowicach – 12 000,00 zł.
     2. Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach – 12 000,00 zł.
     3. Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku – 12 000,00 zł.
     4. Przedszkole Samorządowe w Biertowicach – 2 500,00 zł.
     5. Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach – 2 500,00 zł.
     6. Przedszkole Samorządowe nr 2 im. św. Mikołaja w Sułkowicach – 3 000,00 zł.
       

     Zadanie finansowane jest ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.