• KONKURS GMINNY - ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA I BOŻE MIŁOSIERDZIE

     11 kwietnia 2017 r. w ZPO w Rudniku odbył się etap gminny konkursu Święta Siostra Faustyna Kowalska i Boże Miłosierdzie. W rozgrywkach udział wzięli przedstawiciele Szkół Podstawowych z Biertowic, Sułkowic, Krzywaczki i Rudnika. Uczniowie musieli zmierzyć się z 10 różnymi konkurencjami, które związane były z życiem i posłannictwem Apostołki Miłosierdzia, jak również z miejscem kultu Bożego Miłosierdzia- jakim są krakowskie Łagiewniki. Uczniowie szkół mieli m.in. do ułożenia puzzle przedstawiające Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie- Łagiewnikach, czy też wykonać różaniec do Koronki do Miłosierdzia Bożego.
     Wśród zaproszonych gości na konkurs byli: ks. kanonik Aleksander Zemła, ks. Sławomir Kowalski- wizytator katechetyczny dla rejonu myślenickiego, jak również Pan Burmistrz Piotr Pułka.
     Każdy kto podjął się trudu udziału w konkursie jest zwycięzcą! Wśród 16 uczniów, którzy w dwuosobowych zespołach
  walczyli,

  I miejsce zajęli:  Natalia Malina i Aleksander Grzybek; Szkoła Podstawowa w Sułkowicach

  II miejsce zajęli: Julia Mistarz i Weronika Świerczyńska; Szkoła Podstawowa w Rudniku

  III miejsce zajęli: Anna Boczkaja I Aneta Światłoń.
  Fundatorem nagród dla wszystkich uczniów biorących udział w rozgrywkach  jest Burmistrz Gminy Sułkowic Pan Piotr Pułka.
  Słowa wdzięczności kierujemy również w stronę p. Marty Szymoniak za pomoc w przygotowaniu dekoracji jak również za symboliczne pisanki wielkanocne, które otrzymali wraz z życzeniami świątecznymi zaproszeni goście. Za każdy gest dobroci kierujemy słowo: dziękuję!
  Mamy nadzieje, że tego typu konkurs wpiszę się na stałe w harmonogram naszej Szkoły i Gminy.   
  Organizatorem konkursu jest pan katecheta z ZPO w Rudniku Dawid Czaicki.
  (Dawid Czaicki, zdjęcia: D. Czaicki, J. Płoszczyca). Wszystkim zwycięzcą raz jeszcze GRATULUJEMY!
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • ,,JAN TWARDOWSKI – POETA HUMORU I NADZIEI”

  O swojej poezji ksiądz Jan od biedronki, poeta ludzi i Boga mówił: ,,Jestem księdzem szczęśliwym, więc i wiersze moje nie mogą być nieszczęśliwe… Moje wiersze pogodnie patrzą na świat, chwalą Pana Boga, mówią o miłości, nadziei. Wyrażają ludzkie uczucia, które są bliskie wszystkim”. Te słowa zainspirowały organizatorki konkursu: p. Bogusławę Szczurek i p. Dorotę Mielecką do zorganizowania konkursu recytatorskiego pt. ,,Jan Twardowski – poeta humoru i nadziei”. Poezja księdza Twardowskiego łączy humor z powagą, z pozoru błahym, drobnym rzeczom i sprawom, nadaje charakter większego wymiaru; uczy zachwytu nad tym,  co widzialne i niewidzialne, a nade wszystko uczy miłości do ludzi.
  Uczestnicy konkursu – uczniowie klas IV-VI – z bogatego dorobku poetyckiego Jana Twardowskiego, wybrali wiersze, które są im bliskie i nabierają ważnego, właściwego dla ich wieku znaczenia. Recytatorzy oddali niepowtarzalny klimat i charakter jego poezji. Mówili o człowieku i Bogu, o wielkich drzewach i małych biedronkach, o tym, że kochamy wciąż za mało i stale za późno… Do zmagań konkursowych przystąpiło 16 uczniów, którzy swoją interpretacją dostarczyli widowni wielu wzruszeń. Jury pod przewodnictwem zaproszonej kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach p. Krystyny Łętochy przyznało następujące miejsca:

  I miejsce – Annie Piegzie z  kl. Va

  II miejsce – Mai Legutko z kl. Vb, Oldze Piwowarskiej z kl. VIa

  III miejsce – Emilii Piechocie z kl. Vb, Karolinie Róg z kl. IVa

  wyróżnienie: Weronice Świerczyńskiej z kl. Va, Patrycji Blak z kl. Va

  Laureaci otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
  Niebanalna, plastyczna oprawa konkursu, która była dziełem p. Pauliny Pachacz, w pełni dopełniała i podkreślała wyjątkowy charakter twórczości księdza Jana Twardowskiego. Konkurs uatrakcyjniła oryginalna, pozakonkursowa deklamacja wierszy w wykonaniu uczniów Ib gimnazjum: Julii Sali i Patryka Bieli. Pani dyr. Małgorzata Koźlak podkreśliła na zakończenie konkursu, iż pełna ciepła i humoru obserwacja świata i człowieka zawarta w poezji księdza Twardowskiego, która uczy radości życia i zachwytu nad światem, zapewne pobudzi wszystkich  do rozmyślań i refleksji. Podziękowała za to, że mogliśmy w skupieniu przeżywać piękno i mądrość poetyckich słów księdza  Jana Twardowskiego. (B. Szczurek, D. Mielecka) 
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Laureaci konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

  Zakończyły się zmagania uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez Malopolskiego Kuratora Oświaty. Największy sukces osiągnęli: Grzegorz Żmija - laureat Małopolskiego  Konkursu z Fizyki (opiekun Iwona Wojtycza) i Emilia Małota laureatka Małopolskiego Konkursu Biologicznego (opiekun Jolanta Pękala). Dodatkowymi nagrodami dla tych uczniów jest zwolnienie z części przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego oraz wolny wstęp do dowolnej szkoły średniej. Więcej informacji - tutaj.

 • Klasy IV – VI powitały wiosnę!

  ,,Wiosna, wiosna, ach to Ty” – ten znany fragment piosenki Marka Grechuty, stał się motywem przewodnim akcji powitania tej przepięknej pory roku w naszej szkole. Uroczystość przygotowali członkowie RSU SP pod kierunkiem opiekuna – p. Agnieszki Szlachetki i bibliotekarki p. Bogusławy Szczurek. Rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody, stworzenie sytuacji sprzyjających kształtowaniu pozytywnych relacji między uczestnikami spotkania, integrowanie społeczności szkolnej we wspólnym przeżywaniu i zabawie - to najważniejsze cele przyświecające organizacji tej akcji. Uroczystość, w formie turnieju wiosennego, poprowadziły członkinie Samorządu Uczniowskiego: Klaudia Szczurek oraz Olga Piwowarska. Zagadki o tematyce wiosennej były pierwszym zadaniem dla zastępców przewodniczących klas. W drugiej konkurencji przedstawiciele klas recytowali wylosowany wiersz, a jury oceniało ich zdolności recytatorskie. Najwięcej radości przysporzyła uczniom kolejna konkurencja, polegająca na stworzeniu z wylosowanych i przygotowanych części garderoby najpiękniejszej ,,Pani Wiosny”. W tym zadaniu dzieci wykazały się dużą kreatywnością i poczuciem humoru. Powitanie wiosny było niezwykle barwne i wesołe, a dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły we wspólnych grach zabawach. Tegorocznymi zwycięzcami imprezy została klasa VIa. (A. Szlachetka, B. Szczurek).  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Spektakle profilaktyczne

     Dnia 21 marca 2017 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku odbyły się dwa spektakle profilaktyczne wystawione przez Teatr Moralitet.
     Pierwsze przedstawienie pt.: „Tysiąc lajków” poruszało problem przemocy i agresji w sieci oraz ukazywało rolę rodziny, przyjaciół, priorytetów oraz relacji młodych ludzi z najbliższymi. Było ono skierowane do uczniów klas 4 – 6 szkoły podstawowej.
     Sympatyczne przedstawienie pełne humoru, ale i skłaniające do głębokich przemyśleń - co jest w życiu najważniejsze? Kult pieniądza, władzy i pięknego wizerunku w dzisiejszych czasach przesłania wartości duchowe, a zaburzone relacje z rówieśnikami i rodziną rzutują na całokształt życia.|
    Czasy wszechobecnej elektroniki zmieniły świat przemocy i agresji w świat cyberprzemocy. W poczuciu anonimowości i bezkarności łatwo jest znaleźć przypadkową ofiarę i zniszczyć jej życie. Łatwo jest leczyć się z własnych kompleksów ośmieszając innych. Słowa jednak ranią i przemoc może się nasilić.
     Drugi spektakl pt.: „Siódma pieczęć” ukierunkowany był na przeciwdziałanie uzależnieniom: alkoholowi, nikotynie, dopalaczom i narkotykom. Był on skierowany do gimnazjalistów.
     Przygotowane przedstawienie za pomocą zderzenia dwóch rzeczywistości przedstawiało uczniom wartość życia i zdrowia. Tytułowa Siódma pieczęć z Apokalipsy św. Jana to metafora walki dobra ze złem.
     Z alkoholem, narkotykami, tytoniem młodzież, jak i dzieci spotykają się bardzo często. Edukacja i działania profilaktyczne skierowane na uświadamianie szkodliwości używek, dają młodzieży możliwość prawidłowego rozwoju i normalnego życia.
     Zajęcia przebiegły w przyjaznej atmosferze, z aktywnym udziałem uczniów. Po każdym spektaklu odbyła się krótka część warsztatowa, podczas której uczniowie mogli wyrazić swoje odczucia, opinie na temat bohaterów. Cyrek, A. Przała /pedagodzy szkolni/
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • 1 procent

  Wspólnie z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dla Naszych Szkół. Środki pozyskujemy we współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole.
  Jednocześnie zapewniamy, że przekazane przez Państwa pieniądze w całości zostaną wykorzystane na wsparcie działalności edukacyjnej, kulturalnej i sportowej naszych uczniów. Prosimy o przekazanie informacji o naszej akcji w śród swoich rodzin, znajomych. Szczegóły w zakładce Informacje/1 procent.
  Dyrektor Zespołu - Mirosław Pękala

 • CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM w PRZEDSZKOLU

  W dniu 07.03.2017 r. po raz kolejny w naszym przedszkolu odbyła się akcja "CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM". Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem "PODWODNY ŚWIAT", i jak hasło mówi nie mogło na naszej dekoracji zabraknąć rybek, muszelek, latarni morskiej, statku, rekina,  Arielki - bohaterki jednej z czytanych ksiązek, oraz ośmiornic z balonów. Więcej z zakładce Przedszkola - tutaj.

 • Turniej strzelecki

  W dniu 9 marca 2017 r. odbył się Turniej Strzelecki w ZSZiO w Sułkowicach. Naszą Szkołę reprezentowali następujący uczniowie: Wojciech Maślanka,  Hubert Szlachetka i Jan Ślęczka wszyscy z klasy 2a gimnazjum.
  Nasi uczniowie zdobyli 1 miejsce drużynowo, a Hubert Szlachetka zdobył 1 miejsce indywidualnie.
  Otrzymali dyplomy, złote medale i puchar. (AC) Zdjęcia w Albumie - tutaj. GRATULUJEMY!

 • „Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni”

  W ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w środę 22 lutego 2017 r. uczniom klas I – III szkoły podstawowej odczytane zostały fragmenty humorystycznej powieści Joanny Olech pt. „Pompon w rodzinie Fisiów”.  W rolę lektorów wcielili się uczniowie gimnazjum, członkowie szkolnego kółka teatralnego. Spotkanie uświetnił pokaz multimedialny ilustrujący zabawne, szalone, niezwykle oryginalne, a czasem nawet i niebezpieczne przygody głównego bohatera, którym jest … smok, nieoczekiwanie pojawiający się w zwyczajnie funkcjonującej rodzinie państwa Fisiów (już samo nazwisko wywołało wśród słuchaczy wybuchy śmiechu). Pompon pojawia się przez odpływ z umywalki i nastręcza jego opiekunom – rodzeństwu Malwinie i Gniewoszowi, sporo kłopotów. Uczniowie nie tylko z dużym zainteresowaniem słuchali opowieści o wygenerowanych przez Pompona problemach całej rodziny, ale również obejrzeli humorystyczną scenkę o tym, że nauczyć się korzystać z dobrodziejstw komputera można w każdym wieku. Zobaczyli także układy choreograficzne do piosenek m.in. „Idziemy do zoo” oraz aktywnie uczestniczyli w zabawach ruchowych, przygotowanych przez uczniów klasy III a, doświadczając tym samym wielu różnorodnych wrażeń.

  Prowadzona w naszej szkole już od wielu lat akcja, umożliwia wdrażanie działań upowszechniających czytelnictwo i pogłębianie zainteresowań czytelniczych wśród najmłodszych uczniów. Tegoroczne spotkanie było także okazją do aktywnego i twórczego spędzenia czasu przez dzieci młodsze z ich starszymi kolegami służące integracji, które być może wkrótce zaowocuje zawarciem nowych przyjaźni.

  Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Jagody Szlachetki, Julii Sali (wspaniale wcielającej się w rolę tytułowego Pompona), Roksany Kiebzak oraz Patryka Bieli, którzy aktywnie pomagali w zorganizowaniu akcji, a swoimi umiejętnościami lektorskimi wprawili bardzo wymagających młodych słuchaczy i widzów w wesoły nastrój.

  Organizatorki: Małgorzata Bylica, Anna Chmura  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Krew darem życia

  Pod tym właśnie hasłem, 24  lutego 2017 roku, w Gimnazjum w Sułkowicach zorganizowany został  IV Gminny Konkurs Biologiczny. Naszą szkołę reprezentowały dwie drużyny  w składzie: Drużyna I - Emilia Małota kl. IIIa, Zuzanna Szatan kl. IIIa,  Grzegorz Żmija kl. IIIb, Drużyna II - Izabela Hudaszek, Katarzyna Kaperek, Katarzyna Oliwa, Hubert Szlachetka – wszyscy z klasy IIa.  
  Konkurs przebiegał w kilku etapach. W pierwszej części uczniowie rozwiązywali test, w którym musieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu budowy i roli układów krwionośnego i oddechowego oraz znajomością przyczyn i sposobów zapobiegania chorobom takim jak miażdżyca, zawał serca, arytmia, choroba wieńcowa. W drugiej części, reprezentanci drużyn, przedstawiali przygotowane wcześniej prezentacje multimedialne na temat wymienionych wyżej chorób oraz modele tętnic i żył. Na koniec odbył się quiz dotyczący znajomości omawianych chorób.

  Drużyna I wygrała konkurs, a drużyna II zajęła III miejsce.
  Dodatkowo Grzegorz Żmija rozwiązał test najlepiej spośród wszystkich uczestników konkursu.
   Gratulujemy sukcesu! (JP)

 • ,,Pod strzałami Amora”

  Walentynki to najodpowiedniejszy moment  na wyrażenie swoich uczuć.  To doskonała okazja do pokazania bliskim osobom, jak bardzo nam na nich zależy. Walentynki to dzień, w którym emanujemy wyłącznie pozytywnymi emocjami. Z tego powodu więc  przedłużono  ten szczególny czas w naszej szkole za sprawą  walentynkowej dyskoteki i  wieczoru poetyckiego pt. ,,Pod strzałami Amora”. Uczestnikami  imprezy z okazji Dnia Zakochanych były klasy IV, V i VI, a organizacji całego przedsięwzięcia podjęły się - Rada Samorządu Uczniowskiego, biblioteka szkolna i świetlica szkolna. W nastrojowe chwile wprowadziły uczniów dziewczynki z klasy Va - członkinie aktywu bibliotecznego, pani bibliotekarka i p. Ewa Bugajska, które deklamowały wiersze o miłości. Słowami poezji udowadniały, że miłość niejedno ma imię,  że to najpiękniejsze uczucie, że ma wiele blasków, ale również  i …cieni. Pełne skupienia twarze dzieci, które w ciszy słuchały recytacji,  świadczyły o tym, że udzieliła im się nastrojowa atmosfera tego wieczoru.
   

  Niewątpliwie przyczynił się do tego również wystrój auli: zapalone świece, balony w kształcie serc, rozsypane płatki kwiatów, walentynkowa dekoracja. Po wprowadzeniu uczniów w miłosny klimat przyszedł czas na walentynkową zabawę. Odpowiedni dobór repertuaru muzycznego, o który zadbali chłopcy prowadzący dyskotekę,  sprawił, że licznie zgromadzeni uczniowie bawili się wybornie do ostatniej melodii. Organizatorki z zadowoleniem mogą stwierdzić, że wieczór poetycki pozwolił zarówno uczniom, jak i nauczycielom,  na moment przenieść się do świata, w którym słowa nabierają innych znaczeń i barw, a dyskoteka stała  się  okazją do lepszego poznania się, miłego spędzenia czasu wolnego i dobrej zabawy.  (B. Szczurek)   Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Konkursy kuratoryjne

  Poznaliśmy listę uczniów gimnazjum, którzy wywalczyli awans do etapu wojewódzkiego konkursów organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, są to:
  Emilia Małota i Grzegorz Żmija - Małopolski Konkurs Biologiczny - opiekun Jolanta Pękala,
  Grzegorz Żmija - Małopolski Konkurs Chemiczny - opiekun Jolanta Pękala,
  Grzegorz Żmija - Małopolski Konkurs z Fizyki - opiekun Iwona Wojtycza,
  Emilia Małota i Grzegorz Żmija - Małopolski Konkurs Geograficzny - opiekun Ewa Walczyk.

  Szczegóły - tutaj. Dyrektor - Mirosław Pękala

 • Ja to wiem

  Pod tym właśnie hasłem, 16 lutego 2017 roku, w Gimnazjum w Rudniku odbył się  III Gminny Konkurs Interdyscyplinarny dla uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Konkurs miał charakter indywidualny. W pierwszej części uczniowie wykazywali się umiejętnością wykonywania prostych doświadczeń oraz odpowiadali na dwa wylosowane przez siebie pytania dotyczące wiedzy ogólnej. Następnie rozwiązywali test i krzyżówkę. Pytania konkursowe obejmowały treści z zakresu matematyki, historii, języka polskiego, przyrody, plastyki oraz wiedzy ogólnej. Najwięcej emocji budziła część praktyczna. Uczniowie z dużym zaangażowaniem odkrywali istnienie napięcia powierzchniowego, rozdzielali mieszaniny niejednorodne, montowali obwody elektryczne, uzyskiwali prąd z ziemniaka, pompowali balonik przy użyciu octu i sody oczyszczonej. W czasie oczekiwania na wyniki konkursu, uczniowie klasy III Gimnazjum w Rudniku, wykonali kilka doświadczeń pokazowych z dziedziny chemii i fizyki.
  Wyniki konkursu:
  I miejsce –   Aleksander Grzybek - Szkoła Podstawowych w Sułkowicach;
  II miejsce –  Natalia Malina - Szkoła Podstawowa w Sułkowicach;
  III miejsce – Dawid Gaweł - Szkoła Podstawowa w Harbutowicach.

  Gratulujemy! (JP)                          
  Zdjęcia w Albumie - tutaj.

 • Małopolski Konkurs Informatyczny „Małopolskie Baltie 2017” dla szkół podstawowych

  W dniu 14 lutego w naszej placówce został przeprowadzony etap rejonowy kuratoryjnego konkursu „Małopolskie Baltie 2017”. Nasza szkoła już kolejny raz stała się placówką konkursową dla konkursu informatycznego, w którym uczestniczyli uczniowie z powiatu myślenickiego. W tym roku gościliśmy uczniów z Myślenic, Sułkowic, Trzebuni, Czechówki, oraz Dziekanowic. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów: Filip Biela, Adam Dzidek, Wiktoria Dzidek, Łukasz Hudaszek, Bartłomiej Żmija. Wyniki z etapu rejonowego zostaną ogłoszone 24 lutego. (IW)

 • Komunikat z zawodów narciarskich

  W dniu 25.01.2017 na stoku Szklana Góra w Harbutowicach odbyły się Gminne Zawody w Narciarstwie Alpejskim (slalom gigant). Naszą szkołę reprezentowali: w kat. klas 1-4 szkół podstawowych:  Woźnica Wiktoria kl. 3b, Józefczyk Hanna kl. 3b, Szczurek Szymon kl. 3b, Nawalaniec Igor kl. 3c i Ślusarz Filip kl. 4b. W kategorii kl. 5-6 : Judasz Karol kl. 5a, Szczurek Dawid kl. 6b i Piotr Bąchor kl. 6b. Gimnazjum reprezentował Oskar Szczurek z kl. 1a. Miejsca na podium w swoich kategoriach zdobyli: Dawid Szczurek – I miejsce i Filip Ślusarz – III miejsce. (MN)

 • Spektakl „Złota rybka”

  Dnia 23 stycznia 2017 r. uczniowie klas I-III obejrzeli spektakl pt. „Złota rybka”. W trakcie trwania spektaklu poznawaliśmy głównych bohaterów baśni – poczciwego rybaka o dobrym sercu, jego złą, krnąbrną i chciwą żonę oraz spełniającą życzenia złotą rybkę. Dzieci, jak zawsze miały okazję wystąpić na scenie wraz z aktorami i współtworzyć przedstawienie. Dzięki tej bajce uczniowie dowiedzieli się, że chciwość zostaje ukarana, a pracowitość i dobro popłaca oraz, że na świecie nie ma złotej rybki, która spełnia wszystkie marzenia, a jedynym sukcesem do spełnienia jest solidna praca. Wszystkim dzieciom ta bajka bardzo się podobała. (ZG)

 • Odwiedziłyśmy Przytulisko w Harbutowicach

  W dniu 19.01.2017r. byłam wraz z koleżankami: Mają Legutko i Patrycją Blak oraz panią Dorotą Mielecką w Przytulisku dla bezdomnych zwierząt w Harbutowicach, gdzie redaktorzy Radia Kraków nagrywali audycję z cyklu „Klinika Zdrowego Chomika”. W Przytulisku znajduje się obecnie 55 psów i 4 koty. Są to najczęściej zwierzęta stare, chore, których nikt nie chce - to taki ,,psi dom starości’’. Prowadzą go państwo Małgorzata i Jerzy Dobrzańscy. Są to bardzo skromni, otwarci i dobrzy ludzie. Wzruszyło mnie ich czułe serce i ofiarne podejście do tych zwierząt. Każdy pies i kot ma swoje imię, swoją miskę i potrzebną opiekę. Państwo Dobrzańscy poświęcają zwierzętom cały swój czas. Samo karmienie trwa od godziny 16.00 do 20.00. Dzięki akcji charytatywnej prowadzonej w naszej szkole, zawiozłyśmy z koleżankami ponad 100kg karmy dla zwierząt. Jednak to i tak kropla w morzu potrzeb, ponieważ ciągle brakuje pieniędzy na energię, opał i leczenie chorych psów. Przytulisko utrzymuje się ze skromnych emerytur państwa Dobrzańskich oraz z datków ludzi dobrej woli. Bardzo dobrze, że takie audycje radiowe są realizowane. Dzięki nim, ludzie dowiadują się o takich miejscach i mogą pomóc. Zachęcam również wszystkich do wejścia na stronę Przytuliska w Harbutowicach (www.harbutowice.org) i okazanie swojego dobrego serca. Zdjęcia z wizyty w Albumie - tutaj.  Kamila Skupień

 • Spotkanie z podróżnikiem

      Środa, 18 stycznia okazała się dla uczniów klas piątych dniem pełnym przygody. W ramach projektu ‘’Szkoła Promująca Zdrowie’’, zaproszenie do szkoły przyjęła pani Krystyna Łętocha – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Myślenicach. Jest ona  zapalonym podróżnikiem, globtroterem, wielką orędowniczką podróżowania i zwiedzania świata. Piątoklasiści wyruszyli więc w pasjonującą podróż do Afryki -  do Etiopii, Zanzibaru ,Tanzanii, Kenii, nad Ocean Indyjski.  Wysłuchali barwnej opowieści  o pięknie tego rejonu świata, trudach i urokach podróży oraz jedynych w swoim rodzaju unikalnych przeżyciach, których doświadczają pasjonaci  wędrówek po świecie.  Pokaz slajdów oraz demonstracja pamiątek zgromadzonych  z wypraw sprawiły, że uczniowie z wypiekami na twarzach słuchali , oglądali i podziwiali urokliwe zakątki Afryki. Pytaniom nie było końca … Pani Krystyna Łętocha była w każdym z miejsc o którym opowiadała, a niezliczona ilość zdjęć w przeróżnych sytuacjach  zachęcała do rozwijania wątku. Swoją opowieść  rozpoczęła od Nairobi – stolicy Kenii.

  Opowiadała o zderzeniu dwóch światów, z jednej strony bogactwie a z drugiej wszechobecnej biedzie. Opowiadała o szkole, którą odwiedziła i trudnych warunkach uczących się tam dzieci, o dziesiątkach kilometrów, które dzieci codziennie przebywają, żeby się do niej dostać. Na uczniach wielkie wrażenie wywarł fakt, że wiele dzieci piechotą przemierza tą odległość, drogi są w  bardzo złym stanie, po drodze czyha wiele niebezpieczeństw i zdarza się dużo wypadków. A dzieci afrykańskie z uporem przychodzą do ‘’swojej’’ szkoły … Przyszedł czas na Zanzibar i przecudne krajobrazy sawanny. Pani podróżnik, odwiedziła to miejsce w porze suchej, kiedy fauna i flora tworzą niesamowity spektakl , prawdziwy raj dla oka i emocjonujące przeżycia dla każdego podróżnika. Uczniowie uczestniczyli w wirtualnym safari. Oglądali strusie, lwy, słonie, perliczki, , gepardy, antylopy topi, marabuty, bawoły i wiele ptaków drapieżnych. Ciekawostką było, w jaki sposób rozpoznać wiek słonia. Otóż, wiek słonia można rozpoznać po uszach, im bardziej ma je postrzępione, tym jest starszy. Pani Krystyna opowiadała także o Masajach i ich życiu. Dziewczynki zainteresowały kolorowe bransoletki kobiet masajskich,  chłopców  buty z opony czy notes zrobiony z odchodów słonia. Uczniowie oglądali je z zaciekawieniem, tak jak inne pamiątki przywiezione z podróży przez panią Krystynę. Kończąc swoje opowiadanie , nasz gość przeniósł nas na najwyższy szczyt Afryki – Kilimandżaro. Uczniowie dowiedzieli się jak pasjonującą może być wyprawa w wysokie góry. Satysfakcja z pokonywania swoich słabości  i  przepiękne widoki potrafią wynagrodzić trudy wspinaczki. Pani Krystyna zachęcała uczniów do szeroko pojmowanej aktywności fizycznej, do podróżowania, zwiedzania , poznawania  najbliższej okolicy i dalekiego świata. Wskazywała korzyści wypływające z takiej właśnie formy spędzania czasu, formy, która z czasem może się przerodzić w pasję . Podróże kształcą, ubogacają ,są więc świetnym przykładem łączenia przyjemnego z pożytecznym. Pięknie dziękujemy Pani Krystynie Łętocha za przybycie do naszej szkoły i  podzielenie się własnym doświadczeniem życiowym.  (JZ,AB) Zdjęcia ze spotkania w Albumie - tutaj.

 • Zaproszenie na ferie zimowe

  Świetlica Środowiskowa zaprasza wszystkie dzieci szkolne na zajęcia w okresie ferii zimowych tj. od 30 stycznia do 10 lutego. Zapisy do 24 stycznia 2017 r. Karty zapisu można pobrać w sekretariacie szkoły lub w świetlicy. Szczegóły - tutaj.

 • Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!

  Mroźne zimowe miesiące są kolejnym wyzwaniem dla naszej młodzieży, aby dowieść, że  mają czułe i dobre serca i nie są obojętni na los zwierząt.  Mają ku temu okazję w styczniu, gdy świetlica szkolna wraz z  RSU, organizuje zbiórkę żywności dla bezdomnych zwierząt z Przytuliska w Harbutowicach. I tym razem nasi wychowankowie nie zawiedli licznie odpowiadając na skierowany do nich apel - ,,Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę!”. Niewątpliwie przyczyniło się do tego także spotkanie uczniów klas IV-VI SP i Gimnazjum z panem Jerzym Dobrzańskim - opiekunem zwierząt z Przytuliska w Harbutowicach, który opowiedział o funkcjonowaniu schroniska i sposobach pomocy dla bezdomnych psów. Pan Jerzy, dzieląc się ogromnym doświadczeniem, udzielił uczniom wielu praktycznych porad dotyczących opieki nad zwierzętami, szczególnie w tak trudnym okresie jakim jest zima. Zwierzęta mieszkające na dworze należy karmić częściej lecz w mniejszych ilościach, słoma jest o wiele lepszą wyściółką w budzie niż koce czy kołdry, zwierzęta muszą mieć zapewniony ruch i dostęp do świeżej wody – to tylko niektóre cenne wskazówki, które przekazał nam zaproszony gość. Uczniowie skorzystali z możliwości zadawania pytań, na które p. Jerzy chętnie i wyczerpująco udzielał odpowiedzi.
  Pomoc naszym czworonożnym przyjaciołom nie jest jednorazową akcją, bo od wielu lat wspomagamy rzeczowo schronisko w Harbutowicach, i nadal będziemy to robić, o czym został zapewniony p. Jerzy Dobrzański. (D.Mielecka)

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
  Rudnik, ul. Szkolna 55
  32-440 Sułkowice
 • 012 2732018
  fax:012 2732018
  telefony wewnętrzne:
  sekretariat 20
  pedagog 24
  kuchnia 25

Galeria zdjęć