• Szkolna zbiórka zużytych baterii
     • Szkolna zbiórka zużytych baterii

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie. Informujemy, iż nasza szkoła organizuje zbiórkę zużytych baterii. Baterie można wrzucać do opisanych pojemników znajdujących się przy głównych wejściach do budynków A i B. Akcja realizowana jest w porozumieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach i trwać będzie do 14 października (piątek) 2022 r. włącznie. Serdecznie zachęcamy do aktywnego włączenia się w przedsięwzięcie.   

    • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!
     • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!

     • Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

      Sezon grzewczy 2022/2023 – 1 października 2022 – 31 marca 2023 W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą", gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

      Więcej informacji na temat programu: Link_tutaj

    • Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego
     • Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

     •  

       

      Dnia 23 września odbyły się szkolne wybory Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory poprzedzone były kampanią wyborczą, w trakcie której uczniowie zaprezentowali swoje programy i pomysły w postaci plakatów wyborczych. Głosy oddawano pod nadzorem Komisji Wyborczej, w składzie:

       

      Monika Antosiewicz

      Mateusz Bielecki

      Julia Światłoń

      Anna Bielarz

       

      W głosowaniu udział wzięli wszyscy uczniowie klas I-VIII, w liczbie 292 uczniów. Frekwencja wyniosła 88%. Na podstawie podliczonych głosów Komisja Wyborcza podała do wiadomości, skład Rady Samorządu Uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym 2022/2023.

       

      Przewodniczący: Stelmach Szymon kl. VIIA

       

      Zastępca przewodniczącego: Satora Maja VA

       

      Członkowie:

      Piechota Karolina kl. IVB

      Podoba Amelia kl. VC

      Światłoń Julia kl.VIIIB

      Kurek Wiktoria kl. IVB

      Lisowski Oliwier kl.VIB

      Paryła Kacper kl. IVC

      Kurowski Szymon VIA

      Bielecki Mateusz VIIIB

       

      Dnia 26 września obecna Rada Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie wybrała na swych opiekunów panią Annę Chmurę i panią Jolantę Pękalę. Serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

       

      Monika Antosiewicz i Małgorzata Norek

       

    • Ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023
     • Ubezpieczenie na rok szkolny 2022/2023

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie. W związku z decyzją Rady Rodziców dotyczącą wyboru firmy ubezpieczeniowej dzieci i uczniów, wszystkim zainteresowanym przedstawiamy  możliwe warianty ubezpieczenia na rok szkolny 2022/2023:

      Oferta znajduje się tutaj -> Warianty

    • Rocznica ataku ZSRR na Polskę
     • Rocznica ataku ZSRR na Polskę

     • "Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.
        Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.
        Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.”

                  Każda wojna jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości. Dramat II wojny światowej nie jest tylko podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.

      Na początek w wielkim skrócie kilka najważniejszych faktów z historii.

                  23 sierpnia 1939 r., w Moskwie, ministrowie spraw zagranicznych nazistowskich Niemiec i ZSRR: Joachim von Ribbentrop i ludowy  komisarz spraw zagranicznych, Wiaczesław Mołotow podpisali traktat o nieagresji między obydwoma państwami.  Mówiono w nim o nieagresji między podpisującymi pakt, ale przede wszystkim dokonywano podziału stref wpływów ZSRR i Niemiec na terytorium Polski. Pakt zabezpieczał Niemcom front wschodni podczas wojny i ataku na Polskę, a ZSRR powiększał sobie terytorium i umożliwiał przygotowanie do ewentualnej konfrontacji z Hitlerem.

                  17 września 1939 roku o godz. 3 nad ranem wojska sowieckie przekroczyły granicę Polski. Związek Radziecki „ wbił nóż w plecy" Polsce, atakując ją bez wypowiedzenia wojny, łamiąc w ten sposób wcześniej podpisany pakt o nieagresji.  Polska została wzięta "w kleszcze" i podzielona między ZSRR a Niemcy. Rosjanie mieli rzekomo ochraniać ludność białoruską i ukraińską, zamieszkującą tzw. Kresy Wschodnie. Armia Czerwona miała wprowadzać ład, sprawiedliwość, dobrobyt, którego próżno było oczekiwać. Po napaści sowietów na Polskę zaczęły się masowe wywózki ludności polskiej na wschód, a niewygodnych ideowo czekały łagry na Syberii. Dlatego właśnie 17 września obecnie jest Dniem Sybiraka. Najwyższe władze Rzeczpospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii.

                  Nie tyle sama klęska, ile szybkość i łatwość, z jaką nieprzyjaciel osiągnął swój cel, ugodziły boleśnie poczucie dumy narodowej Polaków. Zastosowano wobec Polaków przemoc i represje. By wymusić uległość oraz  zapobiec próbom ewentualnego oporu i uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, nowa władza stosowała terror wobec społeczeństwa polskiego. Wraz z oddziałami sowieckimi 17 września 1939 r. na tereny polskie wkroczyły specjalne grupy operacyjne NKWD,  których zadaniem była likwidacja polskich struktur państwowych. Grupy operacyjne zajmowały budynki administracji, banki, redakcje gazet, archiwa, więzienia i areszty. Okupant sowiecki, stosując przynależność do określonej grupy społecznej jako kryterium represji, od samego początku skierował swe działania przeciwko "wrogom klasowym". Do tej grupy zaliczono inteligencję, księży, właścicieli majątków ziemskich, zakładów pracy i fabryk, a także urzędników państwowych. Nastąpiły  masowe aresztowania oraz wywózki obywateli państwa polskiego w głąb ZSRR. Uwięziono ok. 250 tys. żołnierzy i oficerów, w większości niestawiających oporu. Do niewoli trafiło ponad 20 tys. oficerów, którzy zostali wywiezieni przez Sowietów do obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.                                                            

      Aresztowanych czekało więzienie, przesłuchania, często połączone z brutalnym biciem, zesłanie do łagrów bądź rozstrzelanie.

      I tylko pamięć została

      Po tej katyńskiej nocy...

      Pamięć nie dała się zgładzić,

      Nie chciała ulec przemocy.

      Galeria_foto

                  Współcześni winni są pamięć bohaterom tamtych czasów. Społeczność Naszej Szkoły pamięta i dała temu wyraz, organizując uroczystą akademię poświęconą 83 rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Narratorzy przedstawili fakty z naszej historii, a przeplatane one były przejmującymi wierszami oddającymi realia tamtych lat, wspomnieniami byłych zesłańców, tym bardziej chwytające za serce, że zapamiętane oczami dzieci. Towarzysząca temu prezentacja multimedialna unaoczniała to, o czym mówili recytujący.

      W programie artystycznym wzięli udział uczniowie klas: VI a -  M.  Lubiecka i Sz. Kurowski ( prowadzący )  oraz D. Hudaszek,  P.  Komperda i L. Światłoń, Vc: A. Dynur, M. Popek i M. Rapacz oraz IV c: J. Duda, B. Dybaś,  J.  Łaski i K. Ulman. Młodzi "aktorzy", dla których był to pierwszy występ przed całą społecznością szkoły, znakomicie wywiązali się z powierzonych im ról. Chór szkolny uświetnił uroczystość, wykonując kilka piosenek.

                  Na zakończenie Dyrektor, Pan Konrad Gomulak, pogratulował Uczniom występu oraz podziękował Nauczycielom zaangażowanym w jego przygotowanie.

                                                                               Krystyna Krzykawska

    • SZKOŁY pełne TALENTÓW
     • SZKOŁY pełne TALENTÓW

     • Drodzy Uczniowie, Rodzice oraz Nauczyciele. Nasza szkoła przystąpiła do akcji "Szkoły pełne Talentów", którą organizuje Lidl. Serdecznie zachęcamy do przekazywania Talenciaków na rzecz Naszej Szkoły. Krótka instrukcja, jak to zrobić:

      - odbierajcie Taleniciaki w Lidlu- za każde wydane 50 zł (w tym jedno warzywo lub owoc) dostaniecie 1 Talenciaka,

      - zebrane Talenciaki przekazujecie naszej szkole w formie fizycznej (zbiórka do stających żółtych skrzyneczek) lub elektronicznej (skanując kod QR smartfonem).

      Wspólnie zebrane Talenciaki będziemy wymieniać na nagrody. Pełen regulamin akcji oraz liczbę zebranych Talenciaków można sprawdzić na stronie internetowej lidl.pl/Szkoly.

      Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję "Szkoły pełne Talentów".

    • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych
     • Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

     • Szanowni Państwo, prezentujemy fragment listu pełnomocnika rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego, pani Marzeny Machałek:

      "[...] Szanowni Rodzice, korzyści z systematycznego stosowania profilaktyki są bezsporne. Zaplanowana akcja ma na celu przekazanie informacji w zakresie chorób zakaźnych. Dlatego w szkole Państwa dziecka zostaną upowszechnione materiały edukacyjne z zakresu profilaktyki chorób zakaźnych, w tym zachowania zasad higieny indywidualnej oraz bezpieczeństwa sanitarnego w grupie. Powinny one przyczynić się do poszerzenia wiedzy i wzbudzić motywację do aktywnej zmiany nawyków niekorzystnie wpływających na organizm.

      Drodzy Uczniowie,

      chcemy, abyście kolejny rok nauki rozpoczęli wspólnie, w przyjaznej atmosferze, włączając całą społeczność szkolną w projekt, którego efekty mogą być dostępne już teraz. Tematem przewodnim jest wiedza i umiejętności potrzebne do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie Waszych pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami i trafią do każdego z Was [...]".

      Cała treść listu oraz materiały dostępne są tutaj:

      Tydzien_dla_profilaktyki

       

    • Zebranie Rady Rodziców
     • Zebranie Rady Rodziców

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza na pierwsze  zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 22 września (czwartek) 2022 roku o godzinie 19:00.

    • 3 BIEG & NORDIC WALKING SUŁKOWICKI
     • 3 BIEG & NORDIC WALKING SUŁKOWICKI

     • W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu "3 BIEG & NORDIC WALKING SUŁKOWICKI", które odbędzie się w dniu 24 września 2022 o godz. 11:00.

    • Harmonogram pracy psychologa Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku w roku szkolnym 2022/2023
     • Harmonogram pracy psychologa Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku w roku szkolnym 2022/2023

     • Szanowni Państwo. Uprzejmie informujemy, iż pani Beata Maksimek będzie pracować na stanowisku psychologa Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku, według harmonogramu:

      Poniedziałek   9.00 - 14.00
      Wtorek
      12.00 – 14:00
      Środa
      11.00 – 13.00
      Czwartek 13.00 – 15.00
      Piątek 10.00 – 11.00

      Zajęcia z uczniami szkoły oraz dziećmi przedszkolnymi będą odbywać się na II piętrze budynku B (dawne gimnazjum) w gabinecie pani pielęgniarki.

    • Laboratorium Przyszłości - komunikat nr 2
     • Laboratorium Przyszłości - komunikat nr 2

     • Serdecznie informujemy, iż przed zakończeniem ubiegłego roku szkolnego, dokonaliśmy finalizacji drugiej części programu "Laboratorium Przyszłości" na którą przeznaczyliśmy kwotę 21 100 zł. Środki te, pozwoliły wyposażyć szkołę w:

      obiektyw do aparatu fotograficznego, szybką kartę pamięci o pojemności 512gb, profesjonalny statyw, mikrofon kierunkowy, gablotę zamykaną na klucz, 8 stolików meblowych o wzmocnionej konstrukcji, 8 foteli obrotowych oraz 4 metalowe szafy z zabezpieczeniem przed  nieuprawnionym dostępem.  

      Zakupiony sprzęt od 1 września 2022 r. będzie wykorzystywany na zajęciach  dodatkowych edukacji wczesnoszkolnej w postaci zabaw klockami służącymi do konstruowania i programowania robotów, zajęciach rozwijających szkolnego koła zainteresowań z robotyki, zajęć pozalekcyjnych z fizyki, a także przedmiotowych zajęć lekcyjnych dla których wykorzystanie sprzętu jest zasadne.

      Wiecej informacji na temat realizacji projektu w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku znajdą Państwo tutaj:

      Laboratorium_Przyszłości

    • Zebrania z rodzicami
     • Zebrania z rodzicami

     • Uprzejmie informujemy, iż zebrania z rodzicami dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkoły odbędą się na sali gimnastycznej o godz. 17:00, według następującego harmonogramu:

      Przedszkole 7 września (środa) 2022 r.
      Szkoła 8 września (czwartek) 2022 r.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Llist Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023
     • Llist Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023

     • "Szanowni Państwo Dyrektorzy, Szanowni Nauczyciele i Drodzy Uczniowie,

      przed nami rok szkolny 2022/2023 – czas wielu nowych możliwości, odkrywania talentów, pogłębiania pasji i spełniania życiowych ambicji. Cieszę się, że już w tej chwili widoczne są efekty naszych kluczowych projektów i przedsięwzięć rozpoczętych jeszcze w ubiegłym roku szkolnym. Przed nami kolejne wyzwania, których celem jest stwarzanie młodym ludziom jak najlepszych szans do rozwoju. Zależy nam na tym, by każde z naszych działań było odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci i młodzieży, a także na wyzwania współczesności.

      Głęboko wierzę w to, że nowoczesna edukacja to klucz do przyszłego wzrostu rozwoju gospodarczego naszego kraju oraz przepustka do kariery zawodowej. Dlatego też dzięki naszemu programowi Laboratoria Przyszłości zapewniamy uczniom dostęp do innowacyjnego sprzętu. Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty i inne nowoczesne urządzenia znajdują się już niemal
      w każdej szkole podstawowej. Jestem przekonany, że jest to rzeczywiste wsparcie w budowaniu kompetencji, które pozwalają młodym ludziom na zdobycie wykształcenia na najwyższym poziomie. Laboratoria Przyszłości, czyli największa w historii polskiej edukacji inwestycja cyfrowa, objęła także szkoły niesamorządowe oraz szkoły polskie za granicą. Kontynuacją programu są Mobilne Laboratoria Przyszłości, czyli specjalnie wyposażone busy, które od września 2022 roku można będzie spotkać we wszystkich województwach. Przeszkoleni edukatorzy będą odwiedzać szkoły i prowadzić dla uczniów i nauczycieli lekcje w formule warsztatowej.

      Równie wielkim zainteresowaniem, już  od momentu swojej inauguracji, cieszy się program Poznaj Polskę. Dzięki niemu w ubiegłym roku szkolnym bez mała pół miliona uczniów odwiedziło miejsca ważne dla rodzimej nauki, historii czy wspólnej kultury i tożsamości narodowej. Dlatego też to przedsięwzięcie, które w wyjątkowy sposób wspiera edukację patriotyczną, będzie kontynuowane również w tym roku [...]"

      Cała treść listu: List_MEiN_na_rozpoczecie_roku_szkolnego_2022-2023.pdf

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla wszystkich uczniów z klas I-VIII szkoły, odbędzie się w dniu 1 września (czwartek) 2022 roku, według następującego harmonogramu:

      8:00 - Msza św. w kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbe w Rudniku.
      9:00 - Uroczystość inauguracji roku szkolnego na betonowym boisku szkolnym
      (w przypadku opadów deszczu na hali sportowej).

    • Dzień otwarty w przedszkolu
     • Dzień otwarty w przedszkolu

     • Wszystkich rodziców wraz z nowozapisanymi dziećmi przedszkolnymi serdecznie zapraszamy na "Dzień otwarty w przedszkolu", który odbędzie się w dniu 29 sierpnia (poniedziałek) 2022 roku o godzinie 9:00.

    • Listy dzieci przedszkolnych i uczniów klas I
     • Listy dzieci przedszkolnych i uczniów klas I

     • Uprzejmie informujemy, iż listy dzieci przedszkolnych w poszczególnych oddziałach oraz uczniów klas I są dostępne na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się w holu budynku A szkoły podstawowej.

    • KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
     • KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

     • 16 czerwca odbyła się już 4 edycja szkolnego  konkursu „Keep calm and learn irregular verbs”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do nauki czasowników nieregularnych i wyłonienie tych, którzy najlepiej znają ich formy. Uczniowie musieli wykazać się znajomością 176 czasowników nieregularnych w III formach, co wcale nie było łatwym zadaniem. Konkurs przebiegł w miłej i przyjaznej atmosferze. Wszyscy uczniowie wykazali się świetną znajomością czasowników nieregularnych.
      Oto nasi zwycięzcy:
      I miejsce zajęła Patrycja Kurek- uczennica klasy VIIIA,
      II miejsce zajął Bartosz Wrona- uczeń klasy VIIIB,
      III miejsce przypadło Maksymilianowi Szczurkowi- uczniowi klasy VIIIB.

      Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

    • Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Elegia
     • Koncert Jubileuszowy Zespołu Pieśni i Tańca Elegia

     • Zespół Pieśni i Tańca Elegia, Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich Mieszkańców  na Koncert Jubileuszowy z okazji 80-lecia, który odbędzie się 3 lipca 2022r. o godzinie 19.00.

      Miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku, ulica Szkolna 55 (boisko asfaltowe).

      Czekamy na Was od godziny 15.00

      Atrakcje: zamki dmuchane dla dzieci, konkursy, DISCO, Grill

      Wstęp wolny

    • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022
     • Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

     • Informujemy, iż w dniu 24 czerwca (piątek) 2022 r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2021/2022, według następującego harmonogramu:    

      8:00 – Msza Święta dla wszystkich uczniów z klas I-VIII w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Rudniku.

      9:00 – Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla wszystkich uczniów z klas I-VIII na betonowym boisku szkolnym.
      (w przypadku opadów deszczu uroczystość na hali sportowej)