• Skład Rady Rodziców

    •  

      

      

     Rada Rodziców Zespołu Placówek Oświatowych

     w Rudniku w roku szkolnym 2022/2023

      

      

        Prezydium Rady Rodziców:

       Przewodniczący: Justyna Kiebzak

       Z-ca przewodniczącego:  Natalia Stręk-Włoch

       Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Latosińska

       Sekretarz:  Agnieszka Bylica

       Skarbnik:  Marta Woźnica