• Informacje ogólne

    • ROK SZKOLNY 2022/23

     W skład Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku wchodzi:

     Przedszkole Samorządowe w Rudniku -  do którego uczęszcza 175 dzieci (7 oddziałów)
     Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku – 332 uczniów (17 oddziałów)

     46 nauczycieli, 27 pracowników

      

     Film reklamujący Zespół_.mp4