Nawigacja

Partners

Wtorek 11.12.2018

Statistics

liczba odwiedzin: 1904634

Witamy na naszej stronie

Aktualności

 • .

 • Spotkanie z poezją patriotyczną

   

  Świetlica szkolna i biblioteka organizując ,,Spotkanie z poezją patriotyczną” dowiodła, że patriotyzm wyrażony wierszem, wcale nie jest nudny, lecz wzrusza i jest jedną z atrakcyjniejszych form uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie dla małych dzieci. Wystarczy wygodnie usiąść i wsłuchać się w deklamacje wierszy swoich rówieśników. Poezja patriotyczna wymaga swoistego nastroju i szczególnej wrażliwości, i o to, aby było lirycznie postarały się panie przygotowujące dzieci: Dorota Mielecka, Józefa Staśko, Małgorzata Piątkowska-Łakomy, Katarzyna Blak. W październikowe popołudnie, szesnaścioro uczniów zaprezentowało własne interpretacje wierszy, sławiących piękno i trudne dzieje naszej Ojczyzny. Widownia, którą stanowili uczniowie należący do świetlicy szkolnej i środowiskowej nagradzali brawami każdego występującego uczestnika, którego zapowiadała p. Bogusława Szczurek. Dekorację stanowiły między innymi rysunki nagrodzone w konkursie plastycznym ,,Piękna nasza Polska cała”. Deklamując utwory znanych poetów polskich w otoczeniu prac plastycznych sławiących osobliwości naszego kraju,  wychowankowie świetlicy wyrazili umiłowanie, urok i piękno ziemi ojczystej. Zarówno konkurs plastyczny, jak i ,,Spotkanie z poezją patriotyczną” były elementami projektu edukacyjno-czytelniczego ,,Bohaterowie książek przewodnikami po historii i legendach o Polsce”.  (B. Szczurek) /Zdjęcia w albumie link_tutaj/

 • .

 • Tydzień bez przemocy

  Tydzień bez Przemocy

   

  W dniach od 13.11.18 r. do 16.11.18 r. w naszej szkole obchodziliśmy ,,Tydzień bez przemocy’’. Pomysłodawcami i koordynatorami całej kampanii byli pedagodzy szkolni. W ramach akcji zorganizowano wiele przedsięwzięć skierowanych zarówno do młodszych dzieci, jak i do młodzieży: konkurs plastyczny, Turniej Dobrych Manier, warsztaty profilaktyczne, teatrzyk dla przedszkolaków i młodszych uczniów naszej szkoły. W akcję zaangażowali się: wychowawcy świetlicy, nauczycielki z przedszkola i wychowawcy klas, którzy czytali bajki, opowiadania i prowadzili lekcje wychowawcze o tematyce agresji i przemocy.

 • Pasowanie

  PIERWSZAKI ZŁOŻYŁY ŚLUBOWANIE

  30 października 2018 r.  był ważnym dniem w szkolnym życiu uczniów klas pierwszych – odbyło się wtedy uroczyste pasowanie pięćdziesięcioro dwoje pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku. Dzieci czekały od dłuższego czasu z niecierpliwością na ten dzień, aby zdać swój pierwszy w życiu egzamin.  W odświętnych strojach, w udekorowanej okolicznościowo sali gimnastycznej, zademonstrowały swoje umiejętności recytatorskie, aktorskie, wokalne i taneczne przed licznie przybyłymi rodzicami. Impreza składała się z dwóch części: oficjalnej i artystycznej. Część oficjalną rozpoczęli uczniowie klas starszych, którzy ,,przepytywali” pierwszaków ze znajomości symboli narodowych, przepisów ruchu drogowego  i  wiedzy o ojczyźnie.  Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, złożone uroczyście i z przejęciem przez pierwszaków. Uczniowie ślubowali być dobrymi uczniami, kolegami i godnie reprezentować swoją szkołę. Po ślubowaniu zostali pasowani symbolicznym ołówkiem na uczniów przez p. dyrektora Konrada Gomulaka i p. wicedyrektor Agnieszkę Szlachetkę.  Następnie głos zabrał Dyrektor, kierując do uczniów ciepłe słowa. Witając ich wśród braci uczniowskiej, życzył sukcesów w nauce, a ich rodzicom dużo siły, wytrwałości, pociechy z dzieci. Po ślubowaniu i części oficjalnej, pierwszoklasiści zaprezentowali na wesoło swój program artystyczny pt. ,, A wszystko zaczęło się tak….”. Mali aktorzy przedstawili w sposób niezw

 •  

  Świętujmy razem 100-lecie odzyskania niepodległości!
  Akcja „Rekord dla Niepodległej”

   

  W piątek, 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11, w ramach świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wspólnie odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy hymn narodowy.
  Zdjęcia w albumie link_tutaj

 • Święto Odzyskania Niepodległości

  Przodkom winniśmy pamięć, a ojczyźnie miłość

  Setna rocznica odzyskania przez nasz kraj niepodległości była dla nas od wielu miesięcy okazją do wspólnego przeżywania Jubileuszu i okazywania radości i dumy, „że w tym momencie żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą”. Temu wspominaniu przeszłości i na nowo odkrywaniu ojczyzny służyły liczne projekty, konkursy, festiwale, wycieczki, apele, uroczystości, których wspólnym mianownikiem była wolna, niepodległa, suwerenna Polska.

  Kulminacyjny punkt obchodów Rocznicy miał miejsce w piątek, 9 listopada 2018 r. Wszyscy galowo ubrani, z kokardami narodowymi na piersiach i biało-czerwonymi chorągiewkami w rękach zgromadziliśmy się na sali gimnastycznej. Serca mocniej zabiły dla Ojczyzny.

 • Spotkanie z policjantem

  5 listopada 2018 roku w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, którego celem było rozpowszechnianie wśród dzieci wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. W pierwszej części tego dnia policjanci sierżant sztabowy Małgorzata Suder i aspirant sztabowy Dariusz Judaszprzypomnieli zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, przebywania w domu, w szkole i innych miejscach publicznych. Następnie przeprowadzony został w klasach drugich i trzeciej konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Jestem bezpieczny”. Uczestnicy zmagali się z wieloma zadaniami. I miejsce zdobyła klasa IIIa, II miejsce klasa IIa, III miejsce klasa IIb. Serdecznie dziękuję  dyrektorowi szkoły Panu Konradowi Gomulakowi za uroczyste odczytanie wyników, a także wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez Dyrekcję oraz Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Rudniku. Podziękowania składam szanownemu jury Pani Zofii Godzik, która zaszczyciła nas swą obecnością, Pani Małgorzacie Suder, Panu Dariuszowi Judaszowi za ogromne zaangażowanie i trud włożony w spotkanie. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Spotkanie zakończyło się uroczystym przemarszem, w czasie którego dzieci zaprezentowały samodzielnie wykonane plakaty o bezpieczeństwie. Zdjęcia w albumie link_tutaj

 • Program profilaktyczny "Archipelag skarbów"

  Archipelag skarbów

   

  W dniu 5.11.2018 r. i 8.11.2018 r. w naszej szkole gościliśmy trenerów programu profilaktycznego ,,Archipelag skarbów’’. Program jest rekomendowany przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdyż łączy najważniejsze cechy dobrej profilaktyki. Młodzież klas 7, 8 i 3 gimnazjum podczas dwóch dni warsztatów dowiedziała się jak ważne w życiu są marzenia, jak trwała i piękna jest dojrzała miłość, jak budować relacje oparte na zaufaniu i szacunku, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem, gniewem i złością. Uczniowie poznali najważniejsze prawa, które rządzą miłością. Prowadzący w bardzo delikatny i oparty o własne doświadczenia sposób, przybliżyli uczestnikom mechanizmy związane z uzależnieniami od seksu, pornografii, alkoholu czy narkotyków. Dużo uwagi trenerzy poświęcili na to, aby wpoić młodym ludziom jak ważną rolę w ich życiu spełniają ich najbliżsi: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, rodzina, trenerzy, instruktorzy, duchowni. To oni potrafią wydobyć z nich to, co jest w nich najlepsze, a w razie potrzeby pomogą znaleźć właściwą drogę. Uczniowie brali czynny udział w warsztatach. Chętni przygotowywali wiersze, plakaty, piosenki, prezentacje komputerowe związane z tematyką: ,, Szacunek do kobiet’’, ,,Stop pornografii’’, ,, Jak radzić sobie z tygrysem złości’’, ,,Znaczenie trzeźwości od alkoholu w miłości’’.Podczas zajęć chętnie zgłaszali się do poszczególnych konkurencji, za co byli nagradzani upominkami, brawami kolegó

 • Uprzejmię informuję, iż dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek)
  jest w Zespole Placówek Oświatowych dniem wolnym od pracy
  (w zamian za święto przypadające w niedzielę 11 listopada 2018 r.)

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku
  Rudnik, ul. Szkolna 55
  32-440 Sułkowice
 • 012 2732018
  fax:012 2732018
  telefony wewnętrzne:
  sekretariat 20
  pedagog 24
  kuchnia 25

Galeria zdjęć