• GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
    (każdy czwartek godz. 16:00)

    Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Do Karty Nauczyciela dodany zostanie przepis art. 42 ust. 2f w brzmieniu: w ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. Przepis będzie obowiązywał od dnia 1 września 2022 roku.

    Miło nam poinformować, iż decyzją Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia br. ustalono, iż godziny dostępności wszystkich nauczyieli zatrudnionych w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku, będą realizowane w każdy czwartek o godz. 16:00.