• Edukacja prawna w wymiarze sprawiedliwości

   •  

    EDUKACJA PRAWNA


    Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Wydział ds. Edukacji Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości opracował nowe materiały edukacyjne z cyklu Edukacja prawna w wymiarze sprawiedliwości - „Narkotyki – co Ci grozi”,  W trakcie lektury uczniowie dowiedzą się m.in.: jakie są konsekwencje prawne posiadania, użyczania i dystrybucji środków odurzających, jak tez jaki może to mieć wpływ na ich życie. Wszystko to jest osadzone w ciekawy i przystępny sposób w oparciu o praktyczne ćwiczenia, w specjalnie przygotowanych materiałach tj. prezentacji, skrypcie, stanowiących podstawę do przeprowadzenia lekcji przez nauczyciela w szkołach podstawowych.

     

     

    Moja pierwsza wizyta w sądzie:

    Moja_pierwsza_wizyta_w_sadzie_Prezentacja.pptx
     

     

    Narkotyki:

    Narkotyki_-_co_Ci_grozi_Prezentacja.pptx

     

     

    Naruszenie prawa:

    Naruszenie_prawa_-_niezbednik_dla_dzieci_i_mlodziezy_Prezentacja.pptx

     

     

    Prawo konsumenckie:

    Prawo_konsumenckie_Prezentacja.pptx

    (Korzystając z poradników i broszur przygotowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości z zakresu edukacji prawnej,
    proszę pamiętać, że każda pomoc, podręcznik, informator wydany był zgodnie ze „stanem prawnym” na określony dzień.
    Oznacza, to że przed wykorzystaniem, czy cytowaniem konkretnych przepisów należy się zapoznać z ich aktualnym brzmieniem.
    )

    Jednocześnie zachęcamy do zapoznawania się z naszymi pozostałymi materiałami dostępnymi pod adresem:

    https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/materialy-i-poradniki