• Informacje

    •  

      

     Organizacja i zasady bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzania
     egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022
     w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku


      

     Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

      

     W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 679), uprzejmie informuję, że podczas egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych od maja 2022 r. do sierpnia 2022 r. nie będą obowiązywały – wzorem lat 2020–2021 – odrębne wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów. Podczas egzaminów obowiązują Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego, opracowane przez MEiN, Ministerstwo Zdrowia oraz GIS, dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/a8b03c77-bffc-42fe-a959-1ff5bc930089, w zakresie, w jakim dotyczą one sytuacji egzaminacyjnej.

      

     Szkolny obowiązujący dokument regulujący bezpieczeństwo zdrowotne podczas egzaminów:

     REGULAMIN-FUNKCJONOWANIA-SZKOLY-PODSTAWOWEJ-W-RUDNIKU-W-OKRESIE-STANU-EPIDEMICZNEGO-2022.pdf  

      

      

      
     EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2022


     SKŁADY ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH:

     Język polski - 24.05.2022     

     EO-Jezyk-polski.pdf
      
     Matematyka - 25.05.2022
     Język obcy (angielski) - 26.05.2022
     EO-Jezyk-obcy.pdf
      
      

     LISTY ZDAJĄCYCH UCZNIÓW W SALACH EGZAMINACYJNYCH

     Język polski - 24.05.2022     
     EO_-_JP_-_Lista_zdajacych.pdf
      
     Matematyka - 25.05.2022
     Język obcy (angielski) - 26.05.2022
     EO_-_JO_-_Lista_zdajacych.pdf
      

     ODDELEGOWANIA NAUCZYCIELI DO INNYCH SZKÓŁ:

     Oddelegowania - 24.05.2022  / 25.05.2022 / 26.05.2022
      

     DYŻURY NAUCZYCIELI PRZY SALACH EGZAMINACYJNYCH I POMIESZCZENIACH DO IZOLACJI:

     Dyżury - 24.05.2022  / 25.05.2022 / 26.05.2022
     EO-Dyzury.pdf

      

     Świetlica szkolna 24 - 26 maja 2022 r.:
     Swietlica-szkolna.pdf

      

     PO EGZAMINIE - TERMINY     SPRAWDZANIE WYNIKÓW ZIU

     1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje
      o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.

       
     2. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl , a następnie wprowadzić login oraz hasło
      w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dalej.
       
     3. Po zalogowaniu należy wybrać pole z nazwą egzaminu klikając w nie.
     4. Po wybraniu egzaminu, w serwisie wyświetlone są informacje o wynikach osiągniętych
      z egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

       
     5. Aby sprawdzić szczegółowe wyniki z danego egzaminu, należy kliknąć w pole z nazwą tego egzaminu.
     6. W serwisie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat arkusza oraz uzyskanej
      w poszczególnych zadaniach punktacji. Możliwe jest również pobranie pliku z wynikami
      za pomocą przycisku Pobierz.

     1. W celu wylogowania z serwisu ZIU należy kliknąć w ikonę przedstawiającą login zdającego.