• Korzystaj bezpłatnie z Office 365


    Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku zawarła porozumienie z firmą Microsoft na mocy którego możemy zaoferować naszym uczniom i nauczycielom bezpłatny pakiet Office 365 Education w wersji A1.

    Dzięki niemu nasi uczniowie i nauczyciele uzyskują dostęp do flagowych aplikacji Word, Excel, PowerPoint, TEAMS oraz wielu innych aplikacji. Ponadto wszyscy użytkownicy będą mieli możliwość korzystania ze znanego klienta poczty elektronicznej Outlook o rozmiarze 50 GB, miejsca na dysku wirtualnym o nieograniczonej pojemności. Warsztat nauczyciela został wzbogacony o aplikacje do pracy zespołowej, wideokonferencji i tworzenia witryn www.

    Masz prawo do bezpłatnego korzystania z chmurowych wersji  podstawowych aplikacji. Na dowolnym sprzęcie komputerowym - PC , tablet i telefon. W dowolnym systemie informatycznym - iOS, Windows, Android i Linux. Ale uwaga! Brak możliwości fizycznej instalacji na własnym sprzęcie.

    Dostęp jest bezpłatny. Każdy uczeń i nauczyciel ma prawo do jednego konta w chmurze.

    Strona logowania: https://www.office.com/

    Loginy oraz hasła pierwszego logowania będą udostępnione w pierwszej połowie września bieżącego roku.