• Organizacja zajęć w dniu 14 października 2021 (Dzień Nauczyciela)
     • Organizacja zajęć w dniu 14 października 2021 (Dzień Nauczyciela)

     • Dzień 14 października 2021 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Harmonogram pracy w tym dniu:

      1. Wszyscy zadeklarowani uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 9:00, z wyjątkiem tych uczniów, którzy będą korzystać ze świetlicy szkolnej (rodzic dokonuje zapisu dziecka).

      2. Wychowawcy klas realizują zajęcia opiekuńcze ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych w godzinach 9:00 – 10:30 (prezentacja z okazji dnia nauczyciela, gry i zabawy). 

      3. Zakończenie zajęć opiekuńczych sprawowanych przez wychowawców klas o godzinie 10:30. Uczniowie wszystkich klas kończą zajęcia w tym dniu.

      4. Do dnia 11 października 2021 roku będzie prowadzona rekrutacja na zajęcia świetlice. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z zapisów uczniów.

      5. Od godziny 10:30 do czasu wydania obiadu opiekę nad uczniami będą sprawować wychowawcy świetlicy szkolnej (rodzic dokonuje zapisu dziecka).

      6. Obiady szkolne wydawane są zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem. Rezygnacji z wydania obiadu w tym dniu, rodzice uczniów dokonują u pani Marty Gielaty do dnia 11 października br.

      7. Zapisów na świetlicę szkolną rodzice dokonują u wychowawców klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego, określając: imię i nazwisko dziecka, dokładne godziny pobytu ucznia na świetlicy szkolnej.

      8. Kompletne listy dotyczące zapisów uczniów na zajęcia świetlicowe wychowawcy klas przekazują do pani wicedyrektor w dniu 12 października br.

      9. Potwierdzenie odczytania wiadomości od wychowawcy klasy jest równoważne z zapoznaniem rodzica z organizacją zajęć w dniu 14 października 2021 roku.

      10. Frekwencja w tym dniu nie będzie liczona i wpisywana do dziennika lekcyjnego.

       Uczniowie w tym dniu przychodzą ubrani w strój galowy.

    • PIKNIK STRAŻACKI - "Szczepimy się z OSP"
     • PIKNIK STRAŻACKI - "Szczepimy się z OSP"

     • W niedzielę, 26 września 2021 r. na zalewie w Sułkowicach odbył się piknik zorganizowany przez strażaków, którego celem było zachęcenie mieszkańców gminy do szczepień przeciw covid – 19. Nasza szkoła wsparła tę inicjatywę, przygotowując krótki program artystyczny. Chór wystąpił z dwoma piosenkami: „Muza muzyka” i „Co mi w duszy gra”, wprowadzając w amfiteatrze prawdziwie piknikową atmosferę. Fragmenty piosenek śpiewane solo przez Emilkę Wolską z kl. 7b i Teresę Zachariasz z kl. 8b bardzo się podobały, czego dowodem były brawa zgromadzonej na widowni publiczności. Potem był pokaz talentów. Najpierw wystąpiła Lenka Sołtys z kl. 3b w niezwykle ekspresyjnym pokazie do muzyki Jennifer Lopez „Feel the Light”. Jej występ „show dance” to połączenie akrobatyki z tańcem. Kolejnymi uczestnikami, którzy prezentowali swoje talenty muzyczne byli: Szymon Kurowski z kl. 5a – grał na oboju oraz Emilia Wolska z kl. 7b – wykonała miniaturę na skrzypcach pt. „Chiński smok”. Wykonawcy oprócz gromkich braw otrzymali pamiątkowe upominki. Nie zabrakło też zabawy w fitness parku i w dmuchanym miasteczku. (Małgorzata Koźlak) Zdjęcia w Albumie - tutaj.

    • Był taki wrzesień...
     • Był taki wrzesień...

     • „Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo

      I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje”

                          (J. Radzymińska Jest jeden czas miłości)

         Każda wojna jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości. Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Będziemy o nich pamiętać, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, jest skazany na bolesne doznania.

         23 sierpnia 1939 r. w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych nazistowskich Niemiec i ZSRR podpisali traktat o nieagresji między obydwoma państwami. Dotychczas wrodzy sobie partnerzy obiecali wzajemną neutralność na wypadek wojny. Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow zadecydowało o rozpoczęciu wojny z Polską i jej podziale.

         O świcie, 17 września 1939 r., kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim - broniła się Warszawa i twierdza Modlin, trwała bitwa nad Bzurą i obrona wybrzeża morskiego, toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki. Wojska radzieckie, bez wypowiedzenia wojny wkroczyły na terytorium Rzeczpospolitej. Najwyższe władze Rzeczpospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii.

         Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się nowemu agresorowi. Jednakże, pomimo całkowitego zaskoczenia i przewagi agresora, wiele jednostek stawiło opór. W oporze stawianym do końca września Armii Czerwonej uczestniczyło w zwartych jednostkach - największą była Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie" - co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich. 28 września Niemcy i Sowieci podpisali układ „O granicach i przyjaźni” modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką znalazło się ok. 201 tys. km2, w tym co najmniej 5 mln Polaków. Jeden z dodatkowych tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych.

         Zastosowano wobec Polaków przemoc i represje. By wymusić uległość oraz zapobiec próbom ewentualnego oporu i uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, nowa władza stosowała terror wobec społeczeństwa polskiego. Wraz z oddziałami sowieckimi 17 września 1939 r. na tereny polskie wkroczyły specjalne grupy operacyjne NKWD, których zadaniem była likwidacja polskich struktur państwowych. Grupy operacyjne zajmowały budynki administracji, banki, redakcje gazet, archiwa, więzienia i areszty. Okupant sowiecki, stosując przynależność do określonej grupy społecznej jako kryterium represji, od samego początku skierował swe działania przeciwko "wrogom klasowym". Do tej grupy zaliczono inteligencję, księży, właścicieli majątków ziemskich, zakładów pracy i fabryk, a także urzędników państwowych – w tym kolejarzy, leśników i policjantów. Właściciele wszelkich dóbr zostali ich pozbawieni, majątki państwowe i większe prywatne zostały znacjonalizowane i przejęte na własność państwa radzieckiego. Nastąpiła fala aresztowań reprezentantów polskiej inteligencji podejrzanych o organizowanie i sprzyjanie ruchowi oporu przeciwko władzy radzieckiej. Nastąpiły masowe aresztowania oraz wywózki obywateli państwa polskiego w głąb ZSRR. Aresztowanych czekało więzienie, przesłuchania, często połączone z brutalnym biciem, zesłanie do łagrów bądź rozstrzelanie.

      Przechodniu

      Przerwij marsz swój

      i zdejm nakrycie głowy

      Przed Pomnikiem _ Symbolem

      Ofiar Anonimowych...

      Tych -

      Co za Polskę,

      Wiarę

      I za Honor Narodu

      Oddali swoje życie

      W Czerwonych Kaźniach Wschodu...

                           (Marian Jonkajtys Poległym i zamordowanym na wschodzie)

       

      Przejawem zaplanowanych represji wobec obywateli państwa polskiego było przeprowadzenie czterech akcji deportacyjnych w głąb ZSRR (m.in. na tereny Syberii i Kazachstanu). Biuro Polityczne Komunistycznej Partii ZSRR, zgodnie z propozycją szefa NKWD – Ławrientija Berii popartą przez Józefa Stalina, postanowiło wymordować oficerów Wojska Polskiego internowanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.

      "Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.

      Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.

      Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.”

                   Będziemy o nich pamiętać.

       

      Prezentacja - 17 września 1939.pdf

    • Zebranie Rady Rodziców w dniu 16 września 2021
     • Zebranie Rady Rodziców w dniu 16 września 2021

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza wszystkich członków Rady Rodziców na pierwsze zebranie, które odbędzie się w dniu 16 września (czwartek) 2021 roku o godzinie 18:30 w sali nr 5.

      (Wszyscy członkowie rady zostaną dodatkowo poinformowani o zebraniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego)

    • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • Szanowni Państwo,

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

      • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;
      • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

      Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

      Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

      Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

    • INFOLINIA dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogoów
     • INFOLINIA dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogoów

     • Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

    • Szkoła podstawowa - Zebrania z Rodzicami
     • Szkoła podstawowa - Zebrania z Rodzicami

     • Uprzejmie informujemy, iż zebrania z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędą się w dniu 9 września (czwartek) 2021 r. według harmonogramu:

      Godzina 17:00
      - Klasy I-III część ogólna, spotkanie z Dyrektorem na sali gimnastycznej.
      - Klasy IV-VIII spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

      Godzina 18:00
      - Klasy I-III spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
      - Klasy IV-VIII część ogólna, spotkanie z Dyrektorem na sali gimnastycznej.

      Godzina 19:00
      Spotkanie Dyrektora z Rodzicami uczniów klas ósmych na sali gimnastycznej. Przekazania informacji dotyczącej możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Wychowawcy klas przekażą załączniki 3a wyboru języka obcego nowożytnego.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    • Informacja - Zwrot rzeczy zagubionych
     • Informacja - Zwrot rzeczy zagubionych

     • Drodzy Rodzicie, Uczniowie. Informujemy, iż w naszej szkole znajdują się pozostawione (zagubione) rzeczy przez uczniów w ubiegłym roku szkolnym. Są to min. obuwie, odzież... Elementy zostały posegregowane klasami i są przechowywane w opisanych kartonach. Właściciele zgub proszeni są o odbieranie swoich rzeczy w godzinach 11:00 - 19:00 u pań Danuty i Wioletty do dnia 10 września 2021 r.

    • List MEiN z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
     • List MEiN z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

      z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

      Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

      Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

      U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku
      móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.

      Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując
      za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
      Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.

      Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

      List_MEiN.pdf

    • PRZEDSZKOLE - Zebranie z rodzicami
     • PRZEDSZKOLE - Zebranie z rodzicami

     • Zebrania z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się na sali gimnastycznej w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) o godz.17:00 oddział: I, II, III, IV / o godz. 18:00 oddział: V, VI, VII. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. Przypominamy o zachowania zasad reżimu sanitarnego.