• Program dla szkół
     • Program dla szkół

     • Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego od wielu lat uczestniczy w edukacyjnym Programie dla szkół, dzięki któremu dzieci z klas I-V mogą w praktyce uczyć się zasad zdrowego odżywiania, poprzez regularne spożywanie owoców, warzyw i produktów mlecznych oraz powiązane działania edukacyjne.

      Mając na uwadze, iż dla jak najskuteczniejszej realizacji programu i osiągania jego celów ważne jest zaangażowanie zarówno szkół, w których jest on realizowany, jak również wsparcie rodzin dzieci w nim uczestniczących, przekazujemy Państwu do wykorzystania propozycję informacji – listu Państwa szkoły skierowanego do rodziców i opiekunów dzieci uczestniczących w programie. W związku z trwającym pierwszym semestrem roku szkolnego 2021/2022 realizacji programu w przygotowanym liście przypominamy rodzicom o zasadach i celach programu, w którym uczestniczą ich dzieci oraz o jego ważnych aspektach, na które powinni zwrócić uwagę. Zachęcamy również do kontynuowania aktywności związanych ze zdrową dietą oraz aktywnym stylem życia w domu rodzinnym.

      Jednocześnie przypominamy, że w ramach realizacji działań edukacyjnych w Programie dla szkół szkoły mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej Programu dla szkół https://www.programdlaszkol.org/program/broszury-i-poradniki, takich jak:

      1) pakiet materiałów edukacyjnych obejmujący:

      · cztery filmy edukacyjne oparte na warsztatach kulinarnych,

      · broszurę dla dzieci,

      · poradnik dla rodziców,

      · poradnik dla nauczycieli,

      2) zestaw scenariuszy zajęć edukacyjnych wraz z materiałami pomocniczymi, w tym 2 filmy edukacyjne.

      Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  list: Program_dla_szkol_-_Informacja_dla_rodzicow.pdf

    • Dni wolne od zajęć - 2 i 12 listopada 2021
     • Dni wolne od zajęć - 2 i 12 listopada 2021

     • Informujemy, iż zgodnie z planem pracy szkoły podstawowej dni 2 listopada (wtorek) i 12 listopada (piątek) 2021 roku są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Realizowane będą jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy dla chętnych uczniów. Zapisów uczniów na świetlicę szkolną dokonują rodzice na karcie zapisu (otrzyma każdy uczeń), u wychowawców klas lub w sekretariacie do dnia 29 października 2021.

    • Dzień otwarty w dniu 4 listopada 2021
     • Dzień otwarty w dniu 4 listopada 2021

     • Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w dniu 4 listopada 2021 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla Rodziców uczniów szkoły podstawowej.

     • "Urządzenie grobu ofiar pacyfikacji Rudnika z 1939 roku"

     • Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego uczestniczyła w realizacji projektu "Urządzenie grobu ofiar pacyfikacji Rudnika z 1939 roku". W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w szkole lekcje historii dla uczniów klas VII i VIII o tematyce pacyfikacji wsi Rudnik. Zorganizowano również wyjazd na cmentarz parafialny w Sułkowicach by przy zbiorowej mogile ofiar pacyfikacji wsi Rudnik upamiętnić wydarzenia z dnia 5 września 1939 roku. Celem tych działań było krzewienie wśród młodego pokolenia dbałości o tożsamość lokalną oraz pamięć o poległych mieszkańcach Rudnika w czasie trwania kampanii wrześniowej.  Album_FOTO

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

       

    • Czyste powietrze – wspólna sprawa
     • Czyste powietrze – wspólna sprawa

     • W sobotę, 16 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w gminnych Targach Ekologicznych będących podsumowaniem projektu pn. „Wielka lekcja ekologii”.  Zadania projektowe realizowano od września we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy. Celem podjętych działań było kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie ekologicznego stylu życia.

       Podczas targów każda ze szkół prezentowała efekty swojej pracy. Tematem przewodnim naszych działań był problem smogu oraz niskiej emisji i ich wpływu na organizmy. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy modele obrazujące działanie alternatywnych źródeł energii. Były to  elektrownia wiatrowa, słoneczna i wodna, ogniwa paliwowe wykorzystujące słoną wodę i etanol. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się  samochód z napędem wodorowym. Młodym entuzjastom ekologii, w zrozumieniu zasad działania modeli, pomocą służyli uczniowie klasy 7a Szymon Kotula i Łukasz Sroka. Natomiast Aleksandra Judasz i Natalia Kaleta przedstawiły doświadczenia obrazujące  mechanizm powstawania smogu i wpływ spalin samochodowych na kiełkowanie nasion rzeżuchy.

      Mocnym akcentem targów był pokaz mody ekologicznej. Naszą szkołę reprezentowały klasy 4a, 7a i 8a. Rywalizacja była bardzo zacięta, a pomysłowość i staranność  prac zaskoczyła wszystkich zgromadzonych. Tym cenniejszy jest sukces klasy ósmej, która otrzymała wyróżnienie i w nagrodę talony do pizzerii I Love Pizza Biertowice.

      Podczas targów wręczono również nagrody za konkurs plastyczny na projekt okładki o tematyce ekologicznej dla Gminnej Gazety „Klamra”. W tym konkursie II miejsce zajęła Amelia Judasz z klasy 1b, a Karolina Piechota z klasy 3b otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.

      W trakcie targów można było, także wymienić  plastikowe nakrętki oraz zużyte baterie na sadzonki roślin.

      Zdjęcia w Albumie - tutaj.  Jolanta Pękala, Jadwiga Zajda i Mirosław Pękala

    • Warsztaty profilaktyczne
     • Warsztaty profilaktyczne

     • W dniach 7.10.2021r. i 8.10.2021r. w Szkole Podstawowej  w Rudniku, gościliśmy panią psycholog Julię Kulik z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa, która przeprowadziła zajęcia w formie warsztatów. W zajęciach brało udział 192 uczniów z klas trzecich, piątych, szóstej, siódmych i ósmych. Celem warsztatów profilaktycznych byłodostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości wszelkiego rodzaju uzależnień, także tych związanych z zażywaniem środków odurzających. Podczas dwudniowych spotkań terapeutka omawiała z uczniami tematykę związaną z: uzależnieniami od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, depresją, zachowaniem autodestrukcyjnym, lękami, przemocą werbalną, cyberprzemocą i bezpiecznym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci. Wychowankowie naszej szkoły dowiedzieli się, że korzystanie z Internetu to nie tylko  korzyści, ale również wiele zagrożeń, a uzależnienie od niego staje się niemal problemem społecznym. Przy okazji omawiania tego tematu uczniowie dowiedzieli się także, jak szkodliwie na organizm człowieka działają inne środki uzależniające w tym alkohol, narkotyki czy dopalacze. Pani psycholog uświadomiła uczniom, że stres jest nieodłącznym czynnikiem życia każdego człowieka i chociaż niejednokrotnie ma charakter blokujący, czy nawet utrudniający życie, to  może być również czynnikiem motywującym do działania. W wyniku dyskusji, pracy w grupach, uczniowie wypracowali metody i sposoby radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Podczas zajęć związanych z agresją uczestnicy warsztatów dowiedzieli sięjak reagować na przemoc słowną i cyberprzemoc. Poznali sposoby rozładowywania negatywnych napięć, złości i agresji. Takie zajęcia edukacyjne są wsparciem procesu wychowawczego prowadzonego w szkole w zakresie uświadamiania, radzenia sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi młodych ludzi. Pedagodzy: Agnieszka Przała, Anna Cyrek.

    • Za trud, za uśmiech, za serce… dziękujemy!
     • Za trud, za uśmiech, za serce… dziękujemy!

     • Każdy, mały i duży wie, że 14 października to Dzień Nauczyciela. Należy jednak pamiętać, że to nazwa potoczna, bo od 1982 r.  pełna nazwa brzmi Dzień Edukacji Narodowej i jest to święto wszystkich pracowników oświaty. Data 14 października nie jest przypadkowa – upamiętnia  rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej  utworzonej14 X 1773 r. z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powołanie KEN było nowatorskim przedsięwzięciem. Komisja była 1. w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych przez gimnazja aż do uczelni wyższych. Przeprowadziła szereg reform, m.in. opracowała programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historycznych i geograficznych Polski, zreformowała naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie.

      W Dzień Edukacji Narodowej świętuje cała szkoła – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie. To wyjątkowy moment, w którym uczniowie i rodzice składają podziękowania pracownikom szkoły za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie dzieci. Życzeniom towarzyszą pokazy artystyczne przygotowane przez uczniów. Dla nauczycieli to czas refleksji, zastanowienia, kim będą ich uczniowie, jaką drogę wybiorą.

      „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE.”

      Z okazji święta wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły składamy najgorętsze życzenia oraz podziękowania za trud i wielką wrażliwość, za poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia. Do życzeń dołączamy przygotowaną prezentację. (Małgorzata Koźlak)

      https://www.canva.com/design/DAEsbDI7zog/JSUA21Dtz3DYQDR7qxQ1nw/view?utm_content=DAEsbDI7zog&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

    • TARGI EKOLOGICZNE
     • TARGI EKOLOGICZNE

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców oraz Uczniów do wzięcia udziału w Targach Ekologicznych organizowanych w ramach projektu pn. Wielka lekcja ekologii w Gminie Sułkowice, które odbędą się w dniu 16 października (sobota) 2021 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułkowicach. Program targów obejmuje:

      1. Prezentację stoisk doświadczalnych szkół podstawowych.
      2. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym.
      3. Pokaz mody ekologicznej.
      4. Wymianę plastikowych nakrętek i baterii na sadzonki kwiatowe.
      5. Konsultacje z ekodoradcą.
      6. Możliwość zakupienia lokalnych produktów pszczelich oraz domowych przetworów.
    • Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej
     • Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej

     • Szanowni Państwo, serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej! Na wszystkich uczestników czekają nagrody, a dla Nauczyciela, który uzyska najlepszy wynik portal Dyktanda.pl przygotował nagrodę główną - zwycięzca będzie mógł wybrać tablet (Samsung 10 cali) lub projektor (Overmax Multipic 5.1)

      Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej rozgrywane będzie w dwóch kategoriach:
      dla Uczniów o godzinie 19:00 (14.10.2021 r.)
      dla Nauczycieli o godzinie 20:00 (14.10.2021 r.)

      Udział w dyktandzie jest bezpłatny! Pod uwagę brana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi oraz tempo rozwiązywania (im szybciej, tym lepiej).

      Aby wziąć udział w Dyktandzie na Święto Edukacji Narodowej wystarczy zalogować lub zarejestrować się w serwisie Dyktanda.pl, a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się do konkursu” znajdujący się na poniższej stronie:
      https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-na-dzien-edukacji-narodowej

      Dyktanda konkursowe udostępnione zostanie do rozwiązywania o wskazanych godzinach (tj. o 19:00 dla uczniów i o 20:00 dla nauczycieli).

    • XXI Dzień Papieski
     • XXI Dzień Papieski

     • „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

      Dzień Papieski odbędzie się 10 października 2021 roku, a jego mottem będą słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”. Słowa te pochodzą z  Jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie inaugurującej jego pontyfikat. Za pośrednictwem tego wezwania Papież podkreśla, że to Chrystus pozwala przetrwać nam najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. To dzień radości, pamięci o Papieżu Polaku, który organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Obchody Dnia Papieskiego koncentrują się wokół czterech wymiarów: liturgicznego, naukowego, charytatywnego i kulturalnego. W parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe zostanie zorganizowana kwesta na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. W szkole z okazji tego dnia zostaną przeprowadzone katechezy na lekcjach religii. Marcjanna Fijał

    • Filmy edukacyjne o polskich parkach narodowych
     • Filmy edukacyjne o polskich parkach narodowych

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie. Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu  informację o filmach edukacyjnych dotyczących polskich parków narodowych. Materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” i sfinansowane z funduszy europejskich.

      Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne. Mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną podczas zajęć dotyczących parków narodowych lub ochrony przyrody. 

      Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej placówki, pod adresem:

      https://zporudnik.edupage.org/a/parki-narodowe

       

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

     • W dniu 1.10.2021r. uczniowie klas czwartych i piątych włączyli się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki oraz zachęcenie uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Uczestniczący w zmaganiach uczniowie, rozwiązywali test, mający na celu wyłonienie w każdej klasie Mistrza Matematyki 2021. Wielką atrakcją okazała się wizyta w matematycznym zoo. Czwartoklasiści (małpki) i piątoklasiści (żółwie) w interaktywny sposób rozwiązywali poszczególne zadania zbierając ‘’przy okazji’’ ananasy. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali okolicznościowe naklejki i pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w akcji. (A.Bernecka, E.Bugajska, I.Wojtycza). Zdjęcia w Albumie - tutaj.