• Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!
     • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

     • Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca stwarzać śmiertelne zagrożenie. Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów, w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym. Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm². Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.

      List Inspekcji Handlowej w Krakowie: Ostrzezenie_-_kulki_magnetyczne-2.pdf

    • Organizacja zajęć w dniu 17 grudnia 2021
     • Organizacja zajęć w dniu 17 grudnia 2021

     • Szanowni Państwo, przedstawiamy organizację zajęć w dniu 17 grudnia (piątek) 2021 r.:

           W klasach 1 – 3 edukacji wczesnoszkolnej:

      Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z harmonogramem zajęć w tym dniu. Wychowawcy organizują na dwóch godzinach lekcyjnych spotkanie świąteczno- wigilijne ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. Godziny zakończenia zajęć, wydawania obiadów oraz praca świetlicy szkolnej nie ulega zmianie.

           W klasach 4 – 8:

      Nauczyciele realizują na lekcjach 1-3 zajęcia zgodnie z podziałem godzin obowiązującym w tym dniu. O godzinie 10:45 wychowawcy klas organizują spotkanie świąteczno-wigilijne ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych. O godzinie 12:15 następuje zakończenie zajęć w tym dniu. Uczniowie korzystający z obiadów szkolnych udają się na stołówkę. Uczniowie uczęszczający do świetlicy zostają objęci opieką przez nauczycieli świetlicy.      

    • Świetlica szkolna
     • Świetlica szkolna

     • Informujemy o możliwości korzystania przez uczniów ze świetlicy szkolnej w okresie zdalnego nauczania. Zapisów na świetlicę szkolną rodzice dokonują u wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego do środy 15 grudnia br.

    • Informacja - wypożyczanie laptopów do nauki zdalnej.
     • Informacja - wypożyczanie laptopów do nauki zdalnej.

     • Szanowni Państwo, w związku z informacją Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą wprowadzenia nauki zdalnej, która realizowana będzie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022, oznajmiamy, iż w dniu 17 grudnia (piątek) 2021 będziemy prowadzić akcję wypożyczania laptopów dla potrzebujących uczniów. Sprzęt będzie dostępny do odbioru w sekretariacie szkoły w godzinach od 7:30 do 15:00.

    • Projekt ekologiczno - edukacyjny Biedronki
     • Projekt ekologiczno - edukacyjny Biedronki

     • Sieć sklepów Biedronka przysyłając do naszej szkoły książki ,,Gang Swojaków” i maskotki, zachęciła bibliotekę szkolną do dołączenia do ogólnopolskiego Programu i konkursu-  Szkolne Przygody Gangu Swojaków. Celem tegorocznej akcji jest popularyzacja postaw proekologicznych oraz zainteresowania naturą, przybliżenie piękna polskiej przyrody oraz rozwój umiejętności życia w bliskości z naturą i w zgodzie z nią. Nauczyciele bibliotekarze wraz z wychowawcami klas pierwszych i drugich, przeprowadzili szereg różnorodnych działań, aby sprostać wymogom Regulaminu konkursu. W zakresie aktywności z dziedziny nauki dotyczącej ochrony środowiska i ekologii wykorzystano scenariusze zajęć, prezentacje multimedialne oraz animacje dostępne w ramach Programu.

      W zakresie aktywności zawierającej element rywalizacji oraz kształtowania wrażliwości plastycznej przeprowadzono konkurs plastyczny - ,,Zwierzęta zagrożone wyginięciem – sóweczka”, oraz uczniowie wykonali prace plastyczno-techniczne- Jeż.

      W zakresie wykorzystania wiedzy wychowankowie naszej szkoły zaznaczyli na mapie Polski krainy geograficzne i nanieśli rysunki zwierząt zagrożonych wyginięciem w naszej ,,małej Ojczyźnie” oraz w najbliższym rejonie.

      W zakresie kształtowanie postawy proekologicznej i wyrabiania szacunku dla przyrody i jej piękna oraz konieczności jej ochrony zorganizowano wyjście do lasu, gdzie pracując grupowo  dzieci zbudowały ,,Domek dla jeża”. 

      W bibliotece szkolnej powstało ,,Ekologiczne Drzewo” z darów lasu, a prace plastyczno-techniczne uczniów, zachwycające oryginalnością i kreatywnością,  ozdobiły wypożyczalnię. 

      Pokazaliśmy dzieciom piękno natury, oraz że jej odkrywanie i poznawanie może być niezwykłą zabawą, uświadomiliśmy także jak możemy chronić zagrożone gatunki zwierząt.

      Wszystkie zaplanowane i zrealizowane działania i związane z nimi aktywności służyły popularyzacji postaw proekologicznych, zainteresowania naturą, przybliżeniu piękna polskiej przyrody oraz umiejętności życia blisko z naturą i w zgodzie z nią, a realizacja wszystkich etapów projektu pomogła zaszczepić wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody.

                                                                                              (B. Szczurek, Ł. Zając)
      Zdjęcia w Albumie - tutaj

    • Zebranie Rady Rodziców w dniu 9 grudnia 2021
     • Zebranie Rady Rodziców w dniu 9 grudnia 2021

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza na spotkanie Radę Rodziców, które odbędzie się w dniu 9 grudnia (czwartek) 2021 roku o godzinie 18:00.

      (Zmiana terminu zebrania na prośbę Rady Rodziców)

    • List MEiN i MZ - Szczepienia dzieci i uczniów w wieku 5-11 lat
     • List MEiN i MZ - Szczepienia dzieci i uczniów w wieku 5-11 lat

     • Wspólny list Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego dotyczący szczepień dzieci  w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają także dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

      Informacje zawarte w liście mają pomóc rodzicom i opiekunom w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień dzieci w wieku 5-11 lat.

      List znajuduje się tutaj: List_szczepienia_5-11.pdf