• "Urządzenie grobu ofiar pacyfikacji Rudnika z 1939 roku"

     • Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego uczestniczyła w realizacji projektu "Urządzenie grobu ofiar pacyfikacji Rudnika z 1939 roku". W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono w szkole lekcje historii dla uczniów klas VII i VIII o tematyce pacyfikacji wsi Rudnik. Zorganizowano również wyjazd na cmentarz parafialny w Sułkowicach by przy zbiorowej mogile ofiar pacyfikacji wsi Rudnik upamiętnić wydarzenia z dnia 5 września 1939 roku. Celem tych działań było krzewienie wśród młodego pokolenia dbałości o tożsamość lokalną oraz pamięć o poległych mieszkańcach Rudnika w czasie trwania kampanii wrześniowej.  Album_FOTO

      Dofinansowano ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

       

    • Czyste powietrze – wspólna sprawa
     • Czyste powietrze – wspólna sprawa

     • W sobotę, 16 października w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Sułkowicach grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w gminnych Targach Ekologicznych będących podsumowaniem projektu pn. „Wielka lekcja ekologii”.  Zadania projektowe realizowano od września we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy. Celem podjętych działań było kształtowanie postaw, zachowań i działań proekologicznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie ekologicznego stylu życia.

       Podczas targów każda ze szkół prezentowała efekty swojej pracy. Tematem przewodnim naszych działań był problem smogu oraz niskiej emisji i ich wpływu na organizmy. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy modele obrazujące działanie alternatywnych źródeł energii. Były to  elektrownia wiatrowa, słoneczna i wodna, ogniwa paliwowe wykorzystujące słoną wodę i etanol. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się  samochód z napędem wodorowym. Młodym entuzjastom ekologii, w zrozumieniu zasad działania modeli, pomocą służyli uczniowie klasy 7a Szymon Kotula i Łukasz Sroka. Natomiast Aleksandra Judasz i Natalia Kaleta przedstawiły doświadczenia obrazujące  mechanizm powstawania smogu i wpływ spalin samochodowych na kiełkowanie nasion rzeżuchy.

      Mocnym akcentem targów był pokaz mody ekologicznej. Naszą szkołę reprezentowały klasy 4a, 7a i 8a. Rywalizacja była bardzo zacięta, a pomysłowość i staranność  prac zaskoczyła wszystkich zgromadzonych. Tym cenniejszy jest sukces klasy ósmej, która otrzymała wyróżnienie i w nagrodę talony do pizzerii I Love Pizza Biertowice.

      Podczas targów wręczono również nagrody za konkurs plastyczny na projekt okładki o tematyce ekologicznej dla Gminnej Gazety „Klamra”. W tym konkursie II miejsce zajęła Amelia Judasz z klasy 1b, a Karolina Piechota z klasy 3b otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy.

      W trakcie targów można było, także wymienić  plastikowe nakrętki oraz zużyte baterie na sadzonki roślin.

      Zdjęcia w Albumie - tutaj.  Jolanta Pękala, Jadwiga Zajda i Mirosław Pękala

    • Warsztaty profilaktyczne
     • Warsztaty profilaktyczne

     • W dniach 7.10.2021r. i 8.10.2021r. w Szkole Podstawowej  w Rudniku, gościliśmy panią psycholog Julię Kulik z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa, która przeprowadziła zajęcia w formie warsztatów. W zajęciach brało udział 192 uczniów z klas trzecich, piątych, szóstej, siódmych i ósmych. Celem warsztatów profilaktycznych byłodostarczenie uczniom rzetelnej wiedzy na temat szkodliwości wszelkiego rodzaju uzależnień, także tych związanych z zażywaniem środków odurzających. Podczas dwudniowych spotkań terapeutka omawiała z uczniami tematykę związaną z: uzależnieniami od Internetu, telefonu komórkowego, gier komputerowych i portali społecznościowych, depresją, zachowaniem autodestrukcyjnym, lękami, przemocą werbalną, cyberprzemocą i bezpiecznym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci. Wychowankowie naszej szkoły dowiedzieli się, że korzystanie z Internetu to nie tylko  korzyści, ale również wiele zagrożeń, a uzależnienie od niego staje się niemal problemem społecznym. Przy okazji omawiania tego tematu uczniowie dowiedzieli się także, jak szkodliwie na organizm człowieka działają inne środki uzależniające w tym alkohol, narkotyki czy dopalacze. Pani psycholog uświadomiła uczniom, że stres jest nieodłącznym czynnikiem życia każdego człowieka i chociaż niejednokrotnie ma charakter blokujący, czy nawet utrudniający życie, to  może być również czynnikiem motywującym do działania. W wyniku dyskusji, pracy w grupach, uczniowie wypracowali metody i sposoby radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach. Podczas zajęć związanych z agresją uczestnicy warsztatów dowiedzieli sięjak reagować na przemoc słowną i cyberprzemoc. Poznali sposoby rozładowywania negatywnych napięć, złości i agresji. Takie zajęcia edukacyjne są wsparciem procesu wychowawczego prowadzonego w szkole w zakresie uświadamiania, radzenia sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi młodych ludzi. Pedagodzy: Agnieszka Przała, Anna Cyrek.

    • Za trud, za uśmiech, za serce… dziękujemy!
     • Za trud, za uśmiech, za serce… dziękujemy!

     • Każdy, mały i duży wie, że 14 października to Dzień Nauczyciela. Należy jednak pamiętać, że to nazwa potoczna, bo od 1982 r.  pełna nazwa brzmi Dzień Edukacji Narodowej i jest to święto wszystkich pracowników oświaty. Data 14 października nie jest przypadkowa – upamiętnia  rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej  utworzonej14 X 1773 r. z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powołanie KEN było nowatorskim przedsięwzięciem. Komisja była 1. w świecie ministerstwem oświaty i o wiele lat wyprzedziła podobne rozwiązania w innych państwach. Stworzyła nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty – od szkół elementarnych przez gimnazja aż do uczelni wyższych. Przeprowadziła szereg reform, m.in. opracowała programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historycznych i geograficznych Polski, zreformowała naukę języka ojczystego i wychowanie obywatelskie.

      W Dzień Edukacji Narodowej świętuje cała szkoła – dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice, uczniowie. To wyjątkowy moment, w którym uczniowie i rodzice składają podziękowania pracownikom szkoły za trud wkładany każdego dnia w kształcenie i wychowanie dzieci. Życzeniom towarzyszą pokazy artystyczne przygotowane przez uczniów. Dla nauczycieli to czas refleksji, zastanowienia, kim będą ich uczniowie, jaką drogę wybiorą.

      „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce. Za dar najpiękniejszy, za SERCE.”

      Z okazji święta wszystkim Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły składamy najgorętsze życzenia oraz podziękowania za trud i wielką wrażliwość, za poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę nad kształtowaniem młodego pokolenia. Do życzeń dołączamy przygotowaną prezentację. (Małgorzata Koźlak)

      https://www.canva.com/design/DAEsbDI7zog/JSUA21Dtz3DYQDR7qxQ1nw/view?utm_content=DAEsbDI7zog&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

    • TARGI EKOLOGICZNE
     • TARGI EKOLOGICZNE

     • Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców oraz Uczniów do wzięcia udziału w Targach Ekologicznych organizowanych w ramach projektu pn. Wielka lekcja ekologii w Gminie Sułkowice, które odbędą się w dniu 16 października (sobota) 2021 roku w godzinach od 10:00 do 12:00 na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułkowicach. Program targów obejmuje:

      1. Prezentację stoisk doświadczalnych szkół podstawowych.
      2. Wręczenie nagród w konkursie plastycznym.
      3. Pokaz mody ekologicznej.
      4. Wymianę plastikowych nakrętek i baterii na sadzonki kwiatowe.
      5. Konsultacje z ekodoradcą.
      6. Możliwość zakupienia lokalnych produktów pszczelich oraz domowych przetworów.
    • Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej
     • Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej

     • Szanowni Państwo, serwis edukacyjny www.dyktanda.pl serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w specjalnym dyktandzie z okazji Święta Edukacji Narodowej! Na wszystkich uczestników czekają nagrody, a dla Nauczyciela, który uzyska najlepszy wynik portal Dyktanda.pl przygotował nagrodę główną - zwycięzca będzie mógł wybrać tablet (Samsung 10 cali) lub projektor (Overmax Multipic 5.1)

      Dyktando na Dzień Edukacji Narodowej rozgrywane będzie w dwóch kategoriach:
      dla Uczniów o godzinie 19:00 (14.10.2021 r.)
      dla Nauczycieli o godzinie 20:00 (14.10.2021 r.)

      Udział w dyktandzie jest bezpłatny! Pod uwagę brana będzie poprawność udzielanych odpowiedzi oraz tempo rozwiązywania (im szybciej, tym lepiej).

      Aby wziąć udział w Dyktandzie na Święto Edukacji Narodowej wystarczy zalogować lub zarejestrować się w serwisie Dyktanda.pl, a następnie kliknąć przycisk “Zapisz się do konkursu” znajdujący się na poniższej stronie:
      https://dyktanda.pl/konkursy/dyktando-na-dzien-edukacji-narodowej

      Dyktanda konkursowe udostępnione zostanie do rozwiązywania o wskazanych godzinach (tj. o 19:00 dla uczniów i o 20:00 dla nauczycieli).

    • XXI Dzień Papieski
     • XXI Dzień Papieski

     • „NIE LĘKAJCIE SIĘ!”

      Dzień Papieski odbędzie się 10 października 2021 roku, a jego mottem będą słowa Jana Pawła II: „Nie lękajcie się”. Słowa te pochodzą z  Jego homilii wygłoszonej 22 października 1978 roku podczas Mszy świętej na placu św. Piotra w Rzymie inaugurującej jego pontyfikat. Za pośrednictwem tego wezwania Papież podkreśla, że to Chrystus pozwala przetrwać nam najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc. Mocna wiara, z której rodzi się nadzieja, cnota tak bardzo dziś potrzebna, uwalnia człowieka od lęku i daje mu siłę duchową do przetrwania wszystkich burz życiowych. To dzień radości, pamięci o Papieżu Polaku, który organizowany jest od 2001 r. w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Obchody Dnia Papieskiego koncentrują się wokół czterech wymiarów: liturgicznego, naukowego, charytatywnego i kulturalnego. W parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe zostanie zorganizowana kwesta na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z niezamożnych rodzin, małych miast i terenów wiejskich. W szkole z okazji tego dnia zostaną przeprowadzone katechezy na lekcjach religii. Marcjanna Fijał

    • Filmy edukacyjne o polskich parkach narodowych
     • Filmy edukacyjne o polskich parkach narodowych

     • Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie. Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu  informację o filmach edukacyjnych dotyczących polskich parków narodowych. Materiały zostały przygotowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach projektu „Promocja Parków Narodowych jako marki” i sfinansowane z funduszy europejskich.

      Filmy prezentują wyjątkową przyrodę parków, związaną z nimi kulturę i tradycję oraz znajdujące się w ich pobliżu atrakcje turystyczne. Mogą stanowić cenną pomoc dydaktyczną podczas zajęć dotyczących parków narodowych lub ochrony przyrody. 

      Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej placówki, pod adresem:

      https://zporudnik.edupage.org/a/parki-narodowe

       

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

     • W dniu 1.10.2021r. uczniowie klas czwartych i piątych włączyli się w obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki oraz zachęcenie uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Uczestniczący w zmaganiach uczniowie, rozwiązywali test, mający na celu wyłonienie w każdej klasie Mistrza Matematyki 2021. Wielką atrakcją okazała się wizyta w matematycznym zoo. Czwartoklasiści (małpki) i piątoklasiści (żółwie) w interaktywny sposób rozwiązywali poszczególne zadania zbierając ‘’przy okazji’’ ananasy. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali okolicznościowe naklejki i pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w akcji. (A.Bernecka, E.Bugajska, I.Wojtycza). Zdjęcia w Albumie - tutaj.

    • Organizacja zajęć w dniu 14 października 2021 (Dzień Nauczyciela)
     • Organizacja zajęć w dniu 14 października 2021 (Dzień Nauczyciela)

     • Dzień 14 października 2021 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. Harmonogram pracy w tym dniu:

      1. Wszyscy zadeklarowani uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 9:00, z wyjątkiem tych uczniów, którzy będą korzystać ze świetlicy szkolnej (rodzic dokonuje zapisu dziecka).

      2. Wychowawcy klas realizują zajęcia opiekuńcze ze swoimi uczniami w salach lekcyjnych w godzinach 9:00 – 10:30 (prezentacja z okazji dnia nauczyciela, gry i zabawy). 

      3. Zakończenie zajęć opiekuńczych sprawowanych przez wychowawców klas o godzinie 10:30. Uczniowie wszystkich klas kończą zajęcia w tym dniu.

      4. Do dnia 11 października 2021 roku będzie prowadzona rekrutacja na zajęcia świetlice. Świetlica szkolna funkcjonuje zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z zapisów uczniów.

      5. Od godziny 10:30 do czasu wydania obiadu opiekę nad uczniami będą sprawować wychowawcy świetlicy szkolnej (rodzic dokonuje zapisu dziecka).

      6. Obiady szkolne wydawane są zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem. Rezygnacji z wydania obiadu w tym dniu, rodzice uczniów dokonują u pani Marty Gielaty do dnia 11 października br.

      7. Zapisów na świetlicę szkolną rodzice dokonują u wychowawców klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego, określając: imię i nazwisko dziecka, dokładne godziny pobytu ucznia na świetlicy szkolnej.

      8. Kompletne listy dotyczące zapisów uczniów na zajęcia świetlicowe wychowawcy klas przekazują do pani wicedyrektor w dniu 12 października br.

      9. Potwierdzenie odczytania wiadomości od wychowawcy klasy jest równoważne z zapoznaniem rodzica z organizacją zajęć w dniu 14 października 2021 roku.

      10. Frekwencja w tym dniu nie będzie liczona i wpisywana do dziennika lekcyjnego.

       Uczniowie w tym dniu przychodzą ubrani w strój galowy.

    • PIKNIK STRAŻACKI - "Szczepimy się z OSP"
     • PIKNIK STRAŻACKI - "Szczepimy się z OSP"

     • W niedzielę, 26 września 2021 r. na zalewie w Sułkowicach odbył się piknik zorganizowany przez strażaków, którego celem było zachęcenie mieszkańców gminy do szczepień przeciw covid – 19. Nasza szkoła wsparła tę inicjatywę, przygotowując krótki program artystyczny. Chór wystąpił z dwoma piosenkami: „Muza muzyka” i „Co mi w duszy gra”, wprowadzając w amfiteatrze prawdziwie piknikową atmosferę. Fragmenty piosenek śpiewane solo przez Emilkę Wolską z kl. 7b i Teresę Zachariasz z kl. 8b bardzo się podobały, czego dowodem były brawa zgromadzonej na widowni publiczności. Potem był pokaz talentów. Najpierw wystąpiła Lenka Sołtys z kl. 3b w niezwykle ekspresyjnym pokazie do muzyki Jennifer Lopez „Feel the Light”. Jej występ „show dance” to połączenie akrobatyki z tańcem. Kolejnymi uczestnikami, którzy prezentowali swoje talenty muzyczne byli: Szymon Kurowski z kl. 5a – grał na oboju oraz Emilia Wolska z kl. 7b – wykonała miniaturę na skrzypcach pt. „Chiński smok”. Wykonawcy oprócz gromkich braw otrzymali pamiątkowe upominki. Nie zabrakło też zabawy w fitness parku i w dmuchanym miasteczku. (Małgorzata Koźlak) Zdjęcia w Albumie - tutaj.

    • Był taki wrzesień...
     • Był taki wrzesień...

     • „Bo wolność to jest tyle, ilu nas poległo

      I wolność to jest tyle, ilu nas dziś żyje”

                          (J. Radzymińska Jest jeden czas miłości)

         Każda wojna jest dramatem człowieka, ale ta druga była niewyobrażalnym doświadczeniem świata i ludzkości. Dramat II wojny światowej nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń. Ponieśliśmy wielkie ofiary. Będziemy o nich pamiętać, ponieważ rozumiemy, że naród, który zapomni swą przeszłość, jest skazany na bolesne doznania.

         23 sierpnia 1939 r. w Moskwie ministrowie spraw zagranicznych nazistowskich Niemiec i ZSRR podpisali traktat o nieagresji między obydwoma państwami. Dotychczas wrodzy sobie partnerzy obiecali wzajemną neutralność na wypadek wojny. Podpisanie paktu Ribbentrop-Mołotow zadecydowało o rozpoczęciu wojny z Polską i jej podziale.

         O świcie, 17 września 1939 r., kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim - broniła się Warszawa i twierdza Modlin, trwała bitwa nad Bzurą i obrona wybrzeża morskiego, toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki. Wojska radzieckie, bez wypowiedzenia wojny wkroczyły na terytorium Rzeczpospolitej. Najwyższe władze Rzeczpospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii.

         Wojsko Polskie nie było w stanie skutecznie przeciwstawić się nowemu agresorowi. Jednakże, pomimo całkowitego zaskoczenia i przewagi agresora, wiele jednostek stawiło opór. W oporze stawianym do końca września Armii Czerwonej uczestniczyło w zwartych jednostkach - największą była Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie" - co najmniej kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich. 28 września Niemcy i Sowieci podpisali układ „O granicach i przyjaźni” modyfikujący pakt Ribbentrop-Mołotow. Zgodnie z nowymi postanowieniami, granica niemiecko-sowiecka przebiegała na linii Narwi, Bugu i Sanu. Pod okupacją sowiecką znalazło się ok. 201 tys. km2, w tym co najmniej 5 mln Polaków. Jeden z dodatkowych tajnych protokołów przewidywał współpracę obu państw w zwalczaniu polskich dążeń niepodległościowych.

         Zastosowano wobec Polaków przemoc i represje. By wymusić uległość oraz zapobiec próbom ewentualnego oporu i uzyskać bezwzględne posłuszeństwo, nowa władza stosowała terror wobec społeczeństwa polskiego. Wraz z oddziałami sowieckimi 17 września 1939 r. na tereny polskie wkroczyły specjalne grupy operacyjne NKWD, których zadaniem była likwidacja polskich struktur państwowych. Grupy operacyjne zajmowały budynki administracji, banki, redakcje gazet, archiwa, więzienia i areszty. Okupant sowiecki, stosując przynależność do określonej grupy społecznej jako kryterium represji, od samego początku skierował swe działania przeciwko "wrogom klasowym". Do tej grupy zaliczono inteligencję, księży, właścicieli majątków ziemskich, zakładów pracy i fabryk, a także urzędników państwowych – w tym kolejarzy, leśników i policjantów. Właściciele wszelkich dóbr zostali ich pozbawieni, majątki państwowe i większe prywatne zostały znacjonalizowane i przejęte na własność państwa radzieckiego. Nastąpiła fala aresztowań reprezentantów polskiej inteligencji podejrzanych o organizowanie i sprzyjanie ruchowi oporu przeciwko władzy radzieckiej. Nastąpiły masowe aresztowania oraz wywózki obywateli państwa polskiego w głąb ZSRR. Aresztowanych czekało więzienie, przesłuchania, często połączone z brutalnym biciem, zesłanie do łagrów bądź rozstrzelanie.

      Przechodniu

      Przerwij marsz swój

      i zdejm nakrycie głowy

      Przed Pomnikiem _ Symbolem

      Ofiar Anonimowych...

      Tych -

      Co za Polskę,

      Wiarę

      I za Honor Narodu

      Oddali swoje życie

      W Czerwonych Kaźniach Wschodu...

                           (Marian Jonkajtys Poległym i zamordowanym na wschodzie)

       

      Przejawem zaplanowanych represji wobec obywateli państwa polskiego było przeprowadzenie czterech akcji deportacyjnych w głąb ZSRR (m.in. na tereny Syberii i Kazachstanu). Biuro Polityczne Komunistycznej Partii ZSRR, zgodnie z propozycją szefa NKWD – Ławrientija Berii popartą przez Józefa Stalina, postanowiło wymordować oficerów Wojska Polskiego internowanych w obozach w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie.

      "Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.

      Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.

      Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.”

                   Będziemy o nich pamiętać.

       

      Prezentacja - 17 września 1939.pdf

    • Zebranie Rady Rodziców w dniu 16 września 2021
     • Zebranie Rady Rodziców w dniu 16 września 2021

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza wszystkich członków Rady Rodziców na pierwsze zebranie, które odbędzie się w dniu 16 września (czwartek) 2021 roku o godzinie 18:30 w sali nr 5.

      (Wszyscy członkowie rady zostaną dodatkowo poinformowani o zebraniu za pośrednictwem dziennika elektronicznego)

    • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
     • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

     • Szanowni Państwo,

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a odmowa udziału może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      Obowiązkową i najwygodniejszą metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl należy zalogować się do aplikacji i wypełnić formularz spisowy.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie:

      • korzystając z punktów spisowych przygotowanych w urzędzie statystycznym lub miejscowym urzędzie gminy/miasta;
      • dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do soboty od 8.00 do 18.00 (od dnia 13 września br. do końca trwania spisu tj. 30 września br. infolinia będzie czynna w godzinach od 8.00 do 20.00).

      Z osobami, które nie spiszą się samodzielnie, będą kontaktować się rachmistrzowie spisowi – telefonicznie (z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99) lub bezpośrednio. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

      Udział w spisie to nasz ustawowy obowiązek – nie odkładajmy go na ostatnią chwilę.

      Spiszmy się, bo Liczymy się dla Polski!

    • INFOLINIA dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogoów
     • INFOLINIA dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i pedagogoów

     • Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2021/2022, chcemy kontynuować pomoc dzieciom i młodzieży przeżywającym kłopoty i trudności, spowodowane m.in. skutkami izolacji rówieśniczej podczas epidemii COVID-19 oraz zapewnić im adekwatne wsparcie psychologiczne.

      Od 6 września działa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 800 605 dzieci i młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

      Aby skorzystać z pomocy wystarczy zadzwonić na infolinię, gdzie profesjonalni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania, doradzą, co można zrobić w danej sytuacji. Rozmówcy nie muszą się przedstawiać, mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

      Zachęcamy także do skorzystania z kontaktu mailowego pomagamy@1815.pl

    • Szkoła podstawowa - Zebrania z Rodzicami
     • Szkoła podstawowa - Zebrania z Rodzicami

     • Uprzejmie informujemy, iż zebrania z Rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędą się w dniu 9 września (czwartek) 2021 r. według harmonogramu:

      Godzina 17:00
      - Klasy I-III część ogólna, spotkanie z Dyrektorem na sali gimnastycznej.
      - Klasy IV-VIII spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

      Godzina 18:00
      - Klasy I-III spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.
      - Klasy IV-VIII część ogólna, spotkanie z Dyrektorem na sali gimnastycznej.

      Godzina 19:00
      Spotkanie Dyrektora z Rodzicami uczniów klas ósmych na sali gimnastycznej. Przekazania informacji dotyczącej możliwości dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Wychowawcy klas przekażą załączniki 3a wyboru języka obcego nowożytnego.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    • Informacja - Zwrot rzeczy zagubionych
     • Informacja - Zwrot rzeczy zagubionych

     • Drodzy Rodzicie, Uczniowie. Informujemy, iż w naszej szkole znajdują się pozostawione (zagubione) rzeczy przez uczniów w ubiegłym roku szkolnym. Są to min. obuwie, odzież... Elementy zostały posegregowane klasami i są przechowywane w opisanych kartonach. Właściciele zgub proszeni są o odbieranie swoich rzeczy w godzinach 11:00 - 19:00 u pań Danuty i Wioletty do dnia 10 września 2021 r.

    • List MEiN z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
     • List MEiN z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

      z radością i optymizmem rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. Cieszymy się, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do swoich szkolnych obowiązków. Wiemy, jak ważny dla rozwoju intelektualnego i społecznego młodego człowieka jest bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość przebywania w grupie rówieśniczej. Wspólnota szkolna ma nieocenioną wartość.

      Aby od 1 września nauka mogła odbywać się w sposób stacjonarny, Ministerstwo Edukacji i Nauki przez całe wakacje realizowało działania ukierunkowane na bezpieczny powrót do szkół. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym opracowaliśmy wytyczne sanitarne. Są one wsparciem dla dyrektorów szkół w organizacji procesu nauki. Wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych zapewniamy także środki bezpieczeństwa dla szkół – stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, termometry bezdotykowe, maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji. Stale zachęcamy również do szczepień nauczycieli oraz dzieci od 12. roku życia i prowadzimy akcję informacyjną w tej sprawie. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników szkół oraz rodziców to obecnie jedno z kluczowych zadań Ministerstwa Edukacji i Nauki.

      Realizujemy także programy wsparcia uczniów po długotrwałym okresie kształcenia na odległość, które rozpoczęliśmy już wiosną tego roku. Chcemy aktywnie przeciwdziałać negatywnemu wpływowi nauki zdalnej na rozwój dzieci i młodzieży, dlatego opracowaliśmy „Narodowy Program Wsparcia Uczniów po Pandemii” i przeznaczyliśmy na jego realizację dodatkowe środki. Przedsięwzięcie obejmuje działania związane ze zdrowiem (profilaktyka krótkowzroczności), poprawą kondycji fizycznej, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również z pomocą w opanowaniu i utrwaleniu materiału.

      Nowy rok szkolny to także czas rozpoczęcia nowych przedsięwzięć edukacyjnych i wychowawczych. Jednym z nich jest projekt „Poznaj Polskę”, który startuje już 6 września. W ramach tego programu szkoły otrzymają środki na dofinansowanie wyjazdów do muzeów, miejsc pamięci, obiektów kultury czy instytucji popularyzujących osiągnięcia nauki. To pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie, które w tak dużym stopniu wspiera edukację patriotyczną. Gorąco zachęcam młodych ludzi do udziału w tym projekcie, do poznawania polskiej historii i miejsc ważnych dla naszej tożsamości narodowej.

      U progu nowego roku szkolnego składam wszystkim uczniom najlepsze życzenia. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać nadchodzący czas, aby w czerwcu przyszłego roku
      móc z satysfakcją odebrać szkolne świadectwa. Dążcie do poszerzania swojej wiedzy, a także do rozwijania własnych pasji oraz talentów. Spełniajcie marzenia i realizujcie ambitne cele. Pamiętajcie, aby ze wszystkich szkolnych sytuacji, nawet z niepowodzeń, czerpać doświadczenie i naukę na przyszłość.

      Najlepsze życzenia kieruję także do wszystkich nauczycieli i wychowawców, dziękując
      za wspieranie młodych ludzi w trudnym czasie pandemii. W nowym roku szkolnym będą Państwo nie tylko przekazywać wiedzę, ale także kształtować postawy i charaktery młodych ludzi. Życzę, aby najbliższe miesiące obfitowały w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.
      Dla swoich uczniów są Państwo autorytetami i mistrzami, którzy przygotowują ich do wejścia w dorosłe życie.

      Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzę spokojnego i bezpiecznego nowego roku szkolnego 2021/2022. Mam nadzieję, że nauka stacjonarna będzie trwała w szkołach nieprzerwanie do przyszłorocznych wakacji.

      List_MEiN.pdf

    • PRZEDSZKOLE - Zebranie z rodzicami
     • PRZEDSZKOLE - Zebranie z rodzicami

     • Zebrania z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędą się na sali gimnastycznej w dniu 2 września 2021 r. (czwartek) o godz.17:00 oddział: I, II, III, IV / o godz. 18:00 oddział: V, VI, VII. Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców. Przypominamy o zachowania zasad reżimu sanitarnego.