• Wypożyczanie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla klas I-III
     • Wypożyczanie sprzętu komputerowego do nauki zdalnej dla klas I-III

     • W związku z decyzją rządu o rozszerzeniu nauki zdalnej, informujemy, iż laptopy szkolne dla uczniów klas I-III, będą wypożyczane w piątek 6 listopada 2020 r. w godzinach pracy sekretariatu szkoły. Prosimy rodziców o podpisanie umów wypożyczenia i odbiór sprzętu z sekretariatu szkoły. Ilość laptopów jest ograniczona.

     • Zdalne nauczanie w klasach IV-VIII

     • Od poniedziałku 26 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII rozpoczną naukę zdalną. Lekcje będą odbywać się, według następujących zasad:

      1. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem w szczególności:

        - dziennika elektronicznego, który jest podstawową formą komunikacji
      -  aplikacji Messenger, ZOOM.

      2. Lekcje prowadzone są za pośrednictwem utworzonych grup w pokojach Messenger ROOMS lub ZOOM (decyzja nauczyciela).

      3. W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia na zajęciach podczas sprawdzania obecności jest dokonanie wpisu przez ucznia „obecny” w polu tekstowym komunikatora Messenger/ ZOOM. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych reguluje Statut Szkoły.

      4. Lekcje odbywają się według podziału godzin.

      5. Nauczyciele przygotują lekcje w plikach z rozszerzeniem pdf, które zamieszczane są na stronie internetowej szkoły w odpowiednich zakładkach dla klas IV-VIII.

      6. W trakcie trwania lekcji nauczyciel realizuje treści, które zostały wcześniej przygotowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Przy komputerze uczeń spędza 30 minut. Pozostałe 15 minut przeznaczone jest na samodzielną pracę uczniów, którzy wykonują zadania i ćwiczenia, zlecone przez nauczyciela w ramach danej lekcji.

      7. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku w wykonywanymi zadaniami.

      8. Zwrot materiałów, ćwiczeń i zadań wskazanych przez nauczyciela do oceny, przekazywane są przez uczniów bezpośrednio na Messenger/ ZOOM nauczyciela lub adres e-mail.

       

     • GANG FAJNIAKÓW UCZY NAS JAK BYĆ EKO!

     • GANG FAJNIAKÓW UCZY NAS JAK BYĆ EKO!

      „Mamy tylko jedną ziemię, a jej przyszłość
      zależy od każdego, na pozór niewielkiego,
      ludzkiego działania, zależy od każdego z nas”.

      Florian Plit

                 Pragnąc podkreślić wagę edukacji ekologicznej w nauczaniu wczesnoszkolnym i wierząc, że pierwsze lata nauki w szkole mają decydujący wpływ na postawę uczniów wobec środowiska naturalnego, biblioteka szkolna przystąpiła do Ogólnopolskiego programu edukacyjnego i konkursu -  ,,Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” organizowanego przez sieć sklepów Biedronka. Tym razem wraz z następcami „Słodziaków” – „Fajniakami” chcemy pokazać dzieciom magię natury, ucząc wrażliwości ekologicznej i troski o środowisko każdego dnia.  Będziemy odkrywać magię natury z naszymi nowymi bohaterami: Słońcem Sonią, Kroplą Ksenią, Drzewem Dobromirem i Chmurką Celinką realizując w klasie III c - wspólnie z wychowawczynią p. Wiesławą Kozik - cztery filary tematyczne konkursu odpowiadające żywiołom natury.

             W czwartek 15 października zrealizowano pierwszy etap pt. ,,Moje miejsce na ziemi-  oszczędzaj kropelkę eksperymenty z wodą”. Stworzono dzieciom możliwość kreowania i eksperymentowania z Fajniakami - gdyż lekcje miały przede wszystkim praktyczny charakter - ale też były zachętą do  czytelnictwa, gdyż inspiracją działań było głośne czytanie przygód Gangu Fajniaków. Zajęcia były także okazją do promowania dzieci uzdolnionych plastycznie i stworzenia im szansy prezentacji swojej twórczości na ogólnopolskim forum konkursu. Zorganizowano bowiem konkurs plastyczny wśród uczniów kl. III c - ,,Kropla wody na wagę złota”. Laureaci konkursu:

      I miejsce: Milena Cygan

      Wyróżnienia: Patrycja Kuchta, Tomasz Zachariasz

            Zrealizowane podczas zajęć cele: zachęcanie i wdrażanie do eksperymentowania, obserwowania, poszukiwania oraz formułowania wniosków, wyposażenie uczniów w zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany chronić Ziemię, rozwijanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela z pewnością zainspirują uczniów naszej szkoły do wspólnego działania na rzecz naszej planety. Szczegółowy opis przeprowadzonych działań znajduje się w zakładce – Biblioteka.

              Mamy nadzieję, że tegoroczna akcja „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” i nowe przygody naszych książkowych bohaterów, kolejny raz oczarują najmłodszych. Będzie to doskonała okazja na urozmaicenie lekcji przyrody i pokazanie, że można się uczyć poprzez zabawę. Realizacja wszystkich etapów projektu pomoże zaszczepić wśród dzieci pasję do ekologii i ochrony przyrody. (F. Kozyra, B. Szczurek)

     • Działamy z imPETem!

     • Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim  Programie "Działaj z imPETem ''. Kampania ta ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Projekt obejmuje różne przedsięwzięcia edukacyjne, poprzez które zwraca uwagę na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu. Butelki PET odpowiednio zagospodarowane mogą bowiem otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.  Uczniowie zrealizowali zadanie wrześniowe, które polegało na przypomnieniu i utrwaleniu podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Poznali również śmieciarkę Miecię i dowiedzieli się, czym jest recykling. Po pierwszym zadaniu przyszła pora na wyzwanie październikowe. Uczniowie są właśnie w trakcie jego realizacji. Po zajęciach wprowadzających jest to pierwsze zadanie praktyczne dla dzieci. Uczymy się najważniejszego, podstawowego nawyku: „Odkręć, Opróżnij, Zgnieć, Segreguj!” Link_foto

    • 14 października - Dzień Edukacji Narodowej
     • 14 października - Dzień Edukacji Narodowej

     •                                                    

                Dzień Edukacji Narodowej popularnie znany jako Dzień Nauczyciela obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.

                 Komisja Edukacji Narodowej była zarazem pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. Została powołana głównie dlatego, że do 1773 roku edukacja podstawowa i średnia były w Rzeczpospolitej  organizowane przez zakon jezuitów, który w w/w roku został rozwiązany przez papieża Klemensa XIV, co w Polsce groziło upadkiem edukacji, która do tej pory była głównie nakierowana na kształcenie w zakresie teologii katolickiej przy pomocy łaciny, przy czym inne przedmioty były traktowane jako uboczne i podrzędne.

                  Dokonania Komisji Edukacji Narodowej polegały na całkowitej reorganizacji ówczesnego systemu oświaty, nauczaniu w języku polskim, opracowaniu nowych programów nauczania w duchu oświecenia. Opublikowano 27 nowatorskich podręczników między innymi z fizyki, matematyki, chemii, logiki i gramatyki. Wprowadzono przedmiot historii Polski i elementy wychowania fizycznego.

      Dokonano reformy Akademii Krakowskiej i Wileńskiej. Utworzono Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych.

                    Szanownemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim pracownikom szkoły wdzięczność za trud włożony w naukę i wychowanie wyrażamy w formie prezentacji multimedialnej, która w okresie pandemii musiała zastąpić tradycyjna akademię.

                

       

    • Międzynarodowy Dzień Kropki
     • Międzynarodowy Dzień Kropki

     •      14 października, podczas zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla klas czwartych, zorganizowane zostały obchody Światowego Dnia Kropki. Historia tego święta rozpoczęła się od książki Petera Reynoldsa ,,The Dot”. Jest to historia dziewczynki, która dzięki małej kropce zmieniła myślenie o sobie i uwierzyła we własne możliwości. W tym dniu uczniowie uczestniczyli w warsztatach wspierających kreatywność, odwagę, wyobraźnię przestrzenną. Doskonałą zabawą w małych grupach okazało się wykonanie różnorodnych prac z cyklu ‘’Kropki są wśród nas”, czy wykonanie przestrzennego projektu  graficznego z kolorowych pociętych na małe części kropek. Gry matematyczne z wykorzystaniem wykropkowanych plansz pokazały uczniom, że każdy z nich ma swoje mocne strony, które należy odkrywać, wspierać i rozwijać i pokazywać innym. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali pamiątkowe dyplomy a uśmiech na buziach utwierdził w przekonaniu, że taka forma nauki poprzez zabawę może przynieść wymierne korzyści. Link_tutaj
      ( A. Bernecka I. Wojtycza ).

    • Informacja - wznowienie funkcjonowania stołówki szkolnej
     • Informacja - wznowienie funkcjonowania stołówki szkolnej

     • Uprzejmie informujemy, iż od 15 października 2020 r. (czwartek) stołówka szkolna dla uczniów szkoły podstawowej wznawia funkcjonowanie. Posiłki w szkole i przedszkolu będą wydawane zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogramem. 

    • TOTUS TUUS - postawa na dzisiaj!
     • TOTUS TUUS - postawa na dzisiaj!

     •             XX Dzień Papieski 11 października 2020r.

                Każdego roku, w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce oraz środowiskach polonijnych obchodzony jest Dzień Papieski, podczas którego łączymy się w modlitwie z obecnym papieżem oraz zagłębiamy się w nauczanie św. Jana Pawła II.

                W jubileuszowym roku setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II ten dzień obchodzimy pod hasłem „Totus Tuus – postawa na dzisiaj!”. Co oznaczają te słowa?

                Słowa te ukazują całkowite oddanie się papieża pod opiekę Maryi. Papież, w książce „Dar i tajemnica” opowiada, że nabożeństwo do Matki Bożej wyniósł w postaci tradycyjnej z domu rodzinnego i z wadowickiej parafii. Wspominał też, że w kościele parafialnym była boczna kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy, do której rano i przed lekcjami przychodzili gimnazjaliści. Potem w godzinach popołudniowych, po zakończonych lekcjach, ten sam pochód uczniów szedł do kościoła na modlitwę (zob. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 28). Innym razem opowiadał, że jako mały chłopiec bardzo przeżył śmierć swojej mamy Emilii. Po tym trudnym wydarzeniu jego ojciec zabrał go do sanktuarium maryjnego blisko Wadowic i przed obrazem Matki Bożej powiedział, że teraz Maryja będzie Jego mamą, która się nim zaopiekuje. Matka Boża towarzyszyła mu na każdym etapie życia zarówno, gdy był dzieckiem, dorastającym chłopcem, studentem, kapłanem, biskupem, jak i papieżem. Świadczy to o tym, że Maryja towarzyszyła Ojcu Świętemu przez całe jego życie

                Szczególną modlitwą umiłowaną przez św. Jana Pawła II był różaniec. Właściwie się z nim nie rozstawał. To podczas modlitwy różańcowej dzielił się z Maryją swoimi trudnościami i radościami. Modlił się za swoich najbliższych i przyjaciół. Jak kapłan i biskup, kardynał, a później papież modlił się za tych, do których był posłany. Ale od Maryi uczył się także czego Jezus oczekuje od niego. Wsłuchiwał się w Jego głos, gdy nie wiedział co zrobić lub co powiedzieć. To zaproszenie również dla nas. Nie tylko w październiku, który przeżywamy, ale każdego dnia modlić się na różańcu. Odmówić chociaż jedną dziesiątkę.

                W ramach obchodów XX Dnia Papieskiego zapraszamy wszystkich: dzieci, rodziców, dziadków do duchowego, a w miarę możliwości charytatywnego włączenia się w jego obchody poprzez udział we Mszy Św., odmówieniu Różańca w intencjach papieża, wsparciu finansowemu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

                Na koniec zachęcamy do obejrzenia załączonej prezentacji, która przypomni nam postać Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II.

      https://view.genial.ly/5f7a2a1573991b0cf573320a/presentation-kl-6-i-7-xx-dzien-papieski?fbclid=IwAR1XuaMAhteHsOJ41B9aCCO5axXhUCoyvCdy75dvo_9xuamhjmhviWPOgFI

     • Informacja - plac zabaw przedszkola i boisko szkolne

     • W związku z obecną sytuacją epidemiczną w powiecie myślenickim, informujemy:

      1. Plac zabaw przedszkola Samorządowego w Rudniku jest zamknięty dla osób z zewnątrz. (Dzieci przedszkolne / uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli i pracowników obsługi mogą korzystać z placu zabaw tylko i wyłącznie w godzinach pobytu w przedszkolu / szkole)

      2. Betonowe boisko szkolne przeznaczone na użytek sportowy jest zamknięte dla osób z zewnątrz. (Uczniowie szkoły pod opieka nauczycieli mogą korzystać z betonowego boiska szkolnego w godzinach pobytu w szkole)

      3. W miarę możliwości organizacyjnych płyta betonowego boiska szkolnego przeznaczona jest na parking samochodowy dla rodziców dzieci przedszkolnych / uczniów szkoły i innych petentów placówki.

      * Ograniczenia wymienione w pkt. 1 i 2 zostały wprowadzone przez Dyrektora ZPO stosownymi zarządzeniami i tracą moc z chwilą opuszczenia strefy czerwonej przez powiat myślenicki.

    • X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA
     • X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

     • W dniu 2 października w naszej szkole odbył się Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (World Multiplication Table Day - WMTDay). Dzień ten przypomniał uczniom jak ważna jest tabliczka mnożenia w życiu każdego człowieka, oraz był okazją do jej „nadrobienia”. W czasie obchodów tego dnia uczniowie klasy IV a i IV b przystąpili do egzaminu, który wywołał wśród nich wiele emocji. Każdy kto pomyślnie zdał egzamin otrzymał certyfikat, oraz odznakę eksperta tabliczki mnożenia. Po przeprowadzonym egzaminie uczniowie przystąpili do zmagań z łamigłówkami matematycznymi. Link_tutaj (  A. Bernecka, I. Wojtycza)                                                              

       

       

     • NOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W ZPO

     • W związku z włączeniem powiatu myślenickiego do strefy czerwonej, zwiększamy reżim stanitarny w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku:

      1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku obowiązkowo zakrywają usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą (obowiązek ten nie dotyczy uczniów i nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych, gdzie zachowany jest dystans między uczniami).

      2.  Podczas pobytu w placówce pracownicy, nauczyciele, uczniowie i inne osoby zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego ~ 1,5m.

      3. Każda osoba wchodząca do budynku zespołu zobowiązana jest dokonać dezynfekcji rąk przy użyciu płynu dezynfekującego znajdującego się przy każdym wejściu.

      4.  Obowiązuje zakaz wejścia rodziców dzieci przedszkolnych, rodziców uczniów i  innych osób z zewnątrz do budynków Zespołu Placówek Oświatowych. W uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody na wejście od pracownika zespołu, interesant wchodząc do pomieszczeń budynków odnotowuje swój pobyt w księdze wejść, znajdującej się przy wejściu.

      Ww. zasady zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Zarzadznie-Nr-36.pdf