• Dzień Pluszowego Misia- 25 listopada

     •  

      Każdy z nas sięgając pamięcią do czasów dzieciństwa, mógłby z całą pewnością wymienić imię swojego ulubionego pluszowego misia- a może nawet niejednego! Pluszak ten był nieodłącznym towarzyszem zabaw, pocieszycielem w chwilach smutku i niezastąpionym kompanem podróży bliskich i dalekich. Być może dziś jest ten dzień, by na zakurzonym strychu, odszukać swojego uszatka, bo jak mawiał Kubuś Puchatek: „Dobrzy przyjaciele są jak gwiazdy. Nie zawsze ich widzisz, ale wiesz, że zawsze tam są.

      W tym roku już po raz 18. na całym świecie obchodzony jest Dzień Pluszowego Misia- bohatera niezliczonych książek, filmów, bajek, wierszy czy chociażby piosenek, ale przede wszystkim bohatera naszego dzieciństwa. Pierwszego przyjaciela. Biblioteka szkolna w okresie zdalnego nauczania świętowanie przeniosła do świata online. Serdecznie polecamy zapoznać się z prezentacjami tematycznymi, quizami i pomysłami na prace plastyczno- techniczne umieszczonymi w zakładce biblioteka.

      Życzymy miłego i kreatywnego świętowania! :)

      Bogusława Szczurek, Faustyna Kozyra

     • Dzień otwarty - 3 grudnia 2020 (czwartek)

     • Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w najbliższy czwartek 3 grudnia 2020 r. w godzinach 17:00-18:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla rodziców uczniów szkoły podstawowej oraz rodziców dzieci przedszkolnych. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, konsultacje z nauczycielami będą prowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora Messenger. Serdecznie zachęcamy rodziców do wzięcia udziału w rozmowach.

     • Techniki nauki

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, dzięki współpracy Telewizji Polskiej i Ministerstwa Edukacji Narodowej powstał nowy cykl edukacyjny „Techniki nauki”. To projekt, w którym eksperci, trenerzy i wykładowcy w przystępny sposób podpowiadają, jak rozwijać i doskonalić jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku – umiejętność uczenia się. Ważnym tematem cyklu jest planowanie i dobra organizacja czasu. Nie zabrakło także zagadnień związanych z nauką języków obcych, szybkim czytaniem i efektywnym zapamiętywaniem. Wszystkie odcinki można bezpłatnie obejrzeć na platformie vod.tvp.pl. Serdecznie zachęcamy do oglądania.

    • BIBLIOTEKA SZKOLNA
     • BIBLIOTEKA SZKOLNA

     • Drodzy uczniowie,  Szanowni rodzice!

      W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych i wprowadzeniem nauki zdalnej we wszystkich klasach, biblioteka szkolna zmienia zasady funkcjonowania. Zapewnia się uczniom możliwość korzystania z biblioteki szkolnej od 16 XI do 29 XI 2020 r. w następujących godzinach:

      - poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 12:30 wypożyczenie przez nauczyciela bibliotekarza – korytarz przed biblioteką szkolną budynku B (dawnego gimnazjum, I piętro) - z zachowaniem reżimu sanitarnego;

      - poniedziałek, środa, czwartek: 12:30 - 17ᴼᴼ zamówione książki można odebrać w przedsionku wejścia głównego do szkoły. Książki będą opisane nazwiskiem i imieniem ucznia oraz klasą.

      Zamawianie książek odbywa się poprzez adres mailowy: bibliotekazporudnik@op.pl

      Możliwy jest także zwrot wypożyczonych książek; książki należy włożyć do reklamówki, opisać nazwiskiem i imieniem ucznia oraz klasą.

      Przypominamy o zasadach bezpieczeństwa- dezynfekcja rąk, zakrywanie ust i nosa maseczką, zachowanie dystansu.

     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • W dniach 16-18 listopada 2020 r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty. Egzamin będzie przeprowadzony w formie zdalnej. Wszystkie niezbędne pliki (tj. arkusze egzaminacyjne, karty odpowiedzi, zeszyty rozwiązań, nagranie audio - język obcy) zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu egzaminu o godzinie 9:00 (zakładka -> Egzamin ósmoklasisty). W dniach przeprowadzania egzaminu zajęcia klas ósmych na lekcjach 2,3,4,5 wynikające z podziału godzin są odwołane, pozostałe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Do 13 listopada 2020 r. nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych omówią z uczniami klas ósmych zasady obowiązujące na egzaminie. W dniu egzaminu każdy zdający ma obowiązek znać swój PESEL i numer w dzienniku lekcyjnych (proszę zapisać sobie ww. dane wcześniej na kartce i dysponować kartką w dniu egzaminu). Przystąpienie do egzaminu przez uczniów klas ósmych jest obowiązkowe. Egzamin nie podlega ocenie wyrażonej w stopniach. Po zakończeniu egzaminu w danym dniu na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowany klucz odpowiedzi umożliwiający weryfikację poprawności rozwiązań zadań egzaminacyjnych.

    • „Ta, co nie zginęła”
     • „Ta, co nie zginęła”

     • W 1795 r. trzy państwa – Rosja, Prusy i Austria dokonują trzeciego rozbioru, w wyniku którego niegdyś wielkie i dumne państwo, Rzeczpospolita, przestało istnieć. Trzej potężni sąsiedzi Polski poprzysięgli uroczyście, że nawet nazwę „Polska" na zawsze wymażą z historycznych dokumentów.

      Katastrofa rozbiorów i utrata państwowości nie załamały jednak narodu polskiego, który rozdarty przez zaborców i intensywnie wynaradawiany zachował jedność i tożsamość. Zaborcy daremnie próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje. Polacy nigdy nie chcieli się pogodzić z utratą niepodległości i wielokrotnie podejmowali wysiłki, by  odzyskać wolność. Nastąpiły kolejne powstania – listopadowe w 1830 roku i styczniowe w 1863 roku. Zakończyły się one klęską. Polacy zrozumieli, że są zbyt słabi a  zaborcy  zbyt silni.

      W rocznicę odzyskania niepodległości warto wdzięczną myślą zwrócić się ku naszym dziadkom i pradziadkom i wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei rodziła się   POLSKA.

      Twierdzą polskości stał się każdy dom.
      To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci.
      To nauczyciel, który uczył polskiego, mimo zakazów zaborców.
      To ksiądz, który dbał o wiarę chrześcijańską.
      To żołnierz, który musiał służyć w armii carskiej, ale pamiętał, że jest Polakiem.


      Ostatnim etapem w walce o niepodległość Polski był okres I wojny światowej.

      Trzy zaborcze państwa rozpoczęły między sobą wojnę. W sercach Polaków na nowo pojawiła się nadzieja nadejścia wolności. Polacy musieli, niestety, walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, byli zmuszeni strzelać do tych, którzy musieli włożyć mundur strony przeciwnej – niemiecki i austriacki. Walczyli przeciw swojemu zaborcy u boku innego zaborcy. Było to dla nich trudne doświadczenie, o którym tak napisał poeta, Edward Słoński.

      Podzielił nas, mój bracie
      zły los i trzyma straż.
      W dwóch wrogich sobie szańcach
      patrzymy śmierci w twarz.
           W okopach, pełnych jęku,
           wsłuchani w armat huk,
           stoimy na wprost siebie
           ja - wróg twój, ty - mój wróg!

      [...]

                                    / Edward Słoński   Rozdzielił nas, mój bracie /


      Walczyli i ginęli Polacy w obcych armiach z wiarą, że spełnią się ich marzenia, a ta walka przyniesie Polsce niepodległość. Do polskich wojsk przybywa coraz więcej ochotników, a ich wola walki i ofiarność budzi wielkie nadzieje.

      Sierpniowe i wrześniowe boje kończą kampanię Legionów u boku państw centralnych. Władze Niemiec i Austro – Węgier zażądały złożenia przysięgi przez legionistów na wierność cesarzowi. Wielu, wraz z Piłsudskim, którzy odmówili wierności, zostali aresztowani i uwięzieni w twierdzy w Magdeburgu. Na wschodzie i południu istniały trzy korpusy polskie, które mimo rozbrojenia nie zaniechały myśli i woli walki.

      Nadeszły ostatnie dni okupacji. Do Polski wrócił Piłsudski.  11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu dowództwo nad wojskiem polskim, a kilka dni później podporządkowała mu rząd. Po 123 latach niewoli złączone ziemie zaborów:  pruskiego, rosyjskiego i austriackiego na powrót zrosły się w jedność. Nareszcie spełniły się, po latach walki, marzenia Polaków o niepodległości.

      16 XI 1918 Józef Piłsudski wydał oświadczenie

      Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. [...]
      Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. [...] Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.

       

      Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
      Łańcuch twych kajdan stał się tym łańcuchem,
      Na którym z lochu, co był twą stolicą
      Lat sto, swym własnym dźwignęłaś się duchem.

                / L. Staff        Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą/

       

     • Nauka zdalna w klasach I-III

     • Od poniedziałku 9 listopada 2020 r. nauka zdalna zostanie rozszerzona o klasy I-III. Do końca bieżącego tygodnia pracownik szkoły - informatyk, udzieli wsparcia technicznego rodzicom uczniów klas I-III obejmującego proces instalacji aplikacji ZOOM oraz przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi narzędzia. Dodatkowe informacje dotyczące uruchomienia ZOOM, zostaną przekazane za pośrednictwem funkcjonujących grup klasowych Messenger.

      Informujemy, iż nauka zdalna w edukacji wczesnoszkolnej realizowana będzie według następujących zasad:

      1. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem w szczególności:

        - dziennika elektronicznego, który jest podstawową formą komunikacji -  aplikacji Messenger, ZOOM.

      2. Lekcje prowadzone są za pośrednictwem utworzonych spotkań ZOOM.

      3. W dzienniku elektronicznym nauczyciele wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia na zajęciach podczas sprawdzania obecności jest dokonanie wpisu przez ucznia „obecny” w polu tekstowym komunikatora Messenger/ZOOM. Sposoby usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych reguluje Statut Szkoły.

      4. Lekcje odbywają się zgodnie z podziałem godzin.

      5. Czas pracy ucznia przy komputerze na jednej jednostce lekcyjnej wynosi 30 minut. Pozostałe 15 minut zajęć przeznaczone jest na samodzielną pracę uczniów, którzy wykonują zadania i ćwiczenia, zlecone przez nauczyciela w ramach danej lekcji.

      6. Zwrot materiałów, ćwiczeń i zadań wskazanych przez nauczyciela do oceny, przekazywane są bezpośrednio na Messenger/ ZOOM nauczyciela lub adres e-mail.