• 1% PODATKU - ZPO w RUDNIKU

     • Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. Dzięki Waszemu wsparciu możemy dokonywać dodatkowej modernizacji sprzętu komputerowego, wyposażenia sal lekcyjnych, wzbogacać bazę dydaktyczną, podnosić estetykę obiektu, poprawiać warunki nauki: uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z oddziałów Przedszkolnych.

     • POMOC DLA MILENKI - PODARUJ 1% PODATKU

     • Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o okazanie serca i wsparcia 1% podatku dla naszej uczennicy Milenki Cygan w trosce o rozwiązywanie jej codziennych problemów oraz trudności wynikających z niepełnosprawności.

     • Zebrania z rodzicami 27-28.01.2021 (środa-czwartek)

     • Uprzejmie informujemy, iż zebrania z rodzicami odbędą się w dniach 27-28 stycznia 2021 r. (środa-czwartek), według harmonogramu:

      Klasy I-III  27 styczeń 2021 r. (środa): godz. 17:00 rodzice uczniów o numerach z dziennika 1-8 / godz. 17:20 rodzice uczniów o numerach z dziennika 9-16 / godz. 17:40 rodzice uczniów o numerach z dziennika 17-... 

      Klasy IV-VIII  28 styczeń 2021 r. (czwartek): godz. 17:30 rodzice uczniów o numerach z dziennika 1-10 / godz. 18:00 rodzice uczniów o numerach z dziennika 11-...

      Na zebraniach w klasach IV i VIII będą dokonywane zwroty pobranych zaliczek z tytułu rezygnacji z wyjazdu uczniów na "Zieloną szkołę" do Darłówka. Nauczyciele odpowiedzialni za przekazanie pieniędzy: A. Kuchta, Z. Skorut, M. Antosiewicz i M. Piątkowska-Łakomy.

      W dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) nauczyciele przedmiotowi niepełniący funkcji wychowawców klas, będą dostępni dla rodziców w wyznaczonych salach lekcyjnych od godz. 17:30 do godz. 18:30.

      Przypominamy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

     • Próbny egzamin ósmoklasisty

     • Drodzy Ósmoklasiści. Informujemy, iż w dniach 1,2,4 luty 2021 r. (poniedziałek, wtorek, czwartek) odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego.

      Harmonogram egzaminów:

      1 luty 2021 r. - egzamin z języka polskiego
      2 luty 2021 r. - egzamin z matematyki
      4 luty 2021 r. - egzamin z języka angielskiego

      Organizacja:

      Klasa 8a:  zdający A01-A10 sala 67 godz. 8:05,  zdający A11-A21 sala 65 godz. 8:15
      Klasa 8b:  zdający B01-B09 sala 77 godz. 8:10,  zdający B10-B17 sala 75 godz. 8:20

      Zdający uczniowie będą zmagać się z arkuszami egzaminacyjnymi podczas trwania 1,2,3 lekcji. Natomiast 4-te lekcje w dniach egzaminów będą przeznaczona na bezpieczny powrót uczniów po zakończonych egzaminach do domu. Zajęcia wynikające z planu lekcji począwszy od 5l ósmoklasiści będą realizowane zdalnie.

      Przypominamy, iż podczas egzaminu:

      a) Obowiązuje zakaz posiadania ze sobą telefonu i wszelkiego rodzaju urządzeń telekomunikacyjnych.

      b) Na egzaminie używamy wyłącznie czarnego długopisu lub pióra z czarnym atramentem.

      c) Na egzaminie z matematyki uczeń może mieć ze sobą linijkę.

      * Zdający powinien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument pozwalający potwierdzić tożsamość ucznia.

      Wchodząc do budynku szkoły należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego (dystans min. 1,5m od innych osób, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa). 

     • „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

     • Na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Agencja Reklamowa Radna sp. z o. o., (ul. Rozbrat 44 A lok. 303) realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie. W ramach Kampanii przygotowano, między innymi, krótkie animowane formy filmowe dedykowane uczniom szkół podstawowych z uwzględnieniem grup wiekowych uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć będą realizacji założonych celów kampanii. Poniżej zamieszczamy linki do strony projektu wraz z filmami z filmami: http://sp1-nt.pl/2020/12/18/kampania-by-powstal-dom-trzeba-wiele-troski/

       

       

    • Odbieranie dzieci z przedszkola od 25 stycznia 2021 r.
     • Odbieranie dzieci z przedszkola od 25 stycznia 2021 r.

     • Drodzy rodzice. Obecnie znajdujemy się w okresie pandemii oraz srogiej zimy. Dbając o swoje pociechy, aby się nie zaziębiły, zapewniają Państwo kilka warstw ciepłych ubranek, odzieży wierzchniej dzieciom  przedszkolnym. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość dotyczącą wydłużonego czasu niezbędnego do odebrania swojego dziecka z przedszkola. Dostrzegając zaistniały problem przeprowadziliśmy  konsultacje z nauczycielami i obsługą przedszkola w celu maksymalnego ograniczenia utrudnienia. 

      1.  Do godziny 12:30 odbiór dzieci przedszkolnych funkcjonuje bez zmian.

      2. Od godziny 12:30 rodzice mogą wejść do budynku przedszkola zachowując następujące ograniczenia ilościowe opiekunów przebywających w obiekcie w tym samym czasie:   

      • Pszczółki – 3 osoby.
      • Smerfy – 5 osób.
      • Krasnoludki, Kotki, Biedronki i Ananasy łącznie – 7 osób.
       (Pracownik obsługi pełniący dyżur przy wejściu do przedszkola egzekwuje zachowanie limitów)

      3.  Wszyscy wchodzący do budynku przedszkola zobowiązani są do dezynfekowania rąk. Instrukcja użycia płynu dezynfekującego umieszczona jest przy wejściu do budynku szkoły.

      4.  Opiekunowie odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi; dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m; dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m.

      5. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      6.  Przebywanie osób z zewnątrz na terenie przedszkola podlega ograniczeniu do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

      *Przyprowadzanie dzieci do przedszkola nie ulega zmianie. Prosimy rodziców o punktualne przyprowadzanie swoich pociech.  Dokument regulujący odbierania dzieci z przedszkola: Odbieranie-dzieci-z-przedszkola-Aneks-nr-1.pdf

    • Piłka ręczna dla uczniów z klas II-VI
     • Piłka ręczna dla uczniów z klas II-VI

     • Stowarzyszenia Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy Jedynka Myślenice informuje uczniów z naszej szkoły o możliwości trenowania piłki ręcznej w naszym Klubie. W dzisiejszych czasach hasło "sport to zdrowie" nabiera głębszego znaczenia i rzeczywiście jest jedyną możliwością na aktywność fizyczną dzieci. Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci z klas od II do VI na zajęcia sportowe, które odbywają się na hali na Zarabiu lub w hali sportowej Zespołu Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach. W najbliższych dwóch tygodniach stycznia (tj. od 18.01 do 30.01) zapraszamy wszystkie chętnie dzieci na zajęcia na Zarabie:

      - we wtorki o godz. 16:00

      - we czwartki o godz. 17:30 

      Od lutego mamy nadzieję, że powrócimy do standardowych godzin treningów:16:45 - 18:15. na ul. Średniawskiego zgodnie z załączonym plakatem. Klub funkcjonujemy już od 7 lat, bierzemy udział w rozgrywkach Małopolskiego i Śląskiego Związku Piłki Ręcznej i cały czas się rozwijamy.

      Koordynator zajęć:
      Ewa Janas / SUMKS Jedynka Myślenice / tel.: 604183056

    • Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych
     • Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

     • Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że w dniu 15.01.2021 odbędą się konsultacje społeczne dotyczące opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021-2028, w ramach których będzie można zapoznać się z opracowaną dotychczas diagnozą strategiczną gminy oraz porozmawiać o przyszłych zapisach Strategii. Konsultacje będą miały charakter indywidualnych porad (osobistych i telefonicznych) z zachowaniem reżimu sanitarnego  i realizowane będą w godz. 14:30-16:00 - w Auli Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku (tel. 601 997 773). W związku z planowanymi konsultacjami zachęcamy do przekazania propozycji przedsięwzięć poprzez wypełnienie fiszek projektowych. Posłużą one określeniu najważniejszych kierunków działań, na których Gmina powinna koncentrować się w kolejnych latach. Prosimy o uwzględnienie w nich nie tylko przedsięwzięć inwestycyjnych, ale również społecznych, rozwijających ofertę usług publicznych.

     • Powrót do szkoły uczniów klas I-III (18.01.2021-...)

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powrócą do szkoły i przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia. W związku z publikacją wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych, prezentujemy najważniejsze postulaty, które bezpośrednio dotyczą uczniów i ich opiekunów:

      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

      Wszystkie informacje dotyczące organizacji zajęć w szkole: godzin rozpoczynania zajęć, korzystania z wejść
      do budynków szkoły, przydziału sal lekcyjnych / szatni szkolnych, sposobów szybkiej komunikacji z rodzicem / prawnym opiekunem, mierzenia temperatury ciała ucznia, postępowania na wypadek podejrzenia infekcji dróg oddechowych, i inne... zostaną przekazane rodzicom przez wychowawców klas w piątek 15 stycznia 2021 r.

    • Zwrot sprzętu do nauki zdalnej (klasy I-III)
     • Zwrot sprzętu do nauki zdalnej (klasy I-III)

     • Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem nauki zdalnej edukacji wczesnoszkolnej, w dniach 14-15 stycznia 2021 r. (czwartek-piątek) odbędzie się zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych dla uczniów klas I-III. Prosimy rodziców o dostarczenie sprzętu do sekretariatu szkoły w godzinach 8:00-15:00.

     • ZADANIE GRUDNIOWE WYKONANE!

     • W ramach zadania grudniowego, którego celem było zrobienie dowolnej ozdoby choinkowej  z butelek PET i innych odpadów, uczniowie z klas 1-3  wykonali fantastyczne dekoracje i ozdoby choinkowe. Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością. Zapraszamy do fotorelacji przepięknych prac naszych uczniów. Link_tutaj

     • INFOLINIA Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Myślenicach

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Myślenicach uruchomiła INFOLINIĘ i udziela w czasie ferii zimowych niezbędnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom. Z powodu kwarantanny narodowej  zostają podjęte wzmożone działania w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. Ulotka -> PORADNIA_FERIE_INFOLINIA.pdf