• ZEBRANIA Z RODZICDAMI I DZIEŃ OTWARTY - 20.05.2021

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele. Informujemy, iż w dniu 20 maja (czwartek) 2021 roku o godzinie 18:15 odbędą się zebrania z rodzicami on-line ZOOM. Linki internetowe do spotkania zostaną przesłane na grupach klasowych aplikacji Messenger. Bezpośrednio po zebraniach w godzinach 19:00-19:30 realizowany będzie DZIEŃ OTWARTY. Zainteresowani rodzice przeprowadzeniem rozmowy z danym nauczycielem proszeni są o poinformowanie nauczyciela o tym zamiarze za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 19 maja 2021 r. ze wskazaniem w treści wiadomości kanału komunikacji (telefon, ZOOM). Serdecznie zachęcamy rodziców do wzięcia udziału w wydarzeniach.

    • Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021
     • Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021

     • W obecnym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku postanowił aktywnie włączyć się w kolejny projekt na rzecz ochrony środowiska. Dzień Bez Śmiecenia – edukacyjna kampania społeczna, w której poruszamy ważny temat świadomej segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia – ma już 15 lat! Od 15 lat pokazujemy, że segregacja naprawdę ma sens. ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE.

     • Prezentacja systemu elektronicznego firmy VULCAN

     • Szanowni Państwo!

      Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

      Adres strony: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

    • ,,TańczMY w szkole’’
     • ,,TańczMY w szkole’’

     • Uprzejmie informujemy, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych.

      Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).

      1. Ankieta dla dyrektorów: https://forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk

      2. Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE

      3. Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

      4. Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

      Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu ,,TańczMY w szkole’’, pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych - w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

      Jednocześnie, zwracamy Państwa uwagę na wskazany przez Instytut Muzyki i Tańca termin wypełnienia ankiet, który upłynie 4 czerwca 2021 r.

      W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panem Maciejem Seniwa – kierownikiem Działu Programowego Departamentu Tańca,

      e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl

      tel. 785 460 000

    • JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?
     • JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem. Rodzice i krewni są często nieświadomi tych zagrożeń. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego chamstwa, hazardu, gier komputerowych, pornografii, przemocy i kolejnych uzależnień dewastujących nieodwracalnie psychikę i mózg młodego człowieka.

      Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii opracowała broszurę informacyjną "Dzieci w wirtualnej sieci":

      broszura_Dzieci_w_wirtualnej_sieci_2021.pdf

    • "DZIEŃ DZIECKA" - organizacja pracy szkoły podstawowej w dniu 1 czerwca 2021 roku
     • "DZIEŃ DZIECKA" - organizacja pracy szkoły podstawowej w dniu 1 czerwca 2021 roku

     • Uprzejmie informujemy o zmianie organizacji pracy szkoły podstawowej
      w dniu 1 czerwca (wtorek) 2021 roku:

      W klasach 1-3 edukacji wczesnoszkolnej:  

      Wychowawcy wraz z uczniami rozpoczynają zajęcia w swoich klasach o godzinie 8:00. Realizują  zaplanowane w tym dniu dwie godziny lekcyjne kształcenia ogólnego. O godzinie 9:50 rozpoczynają obchody „Dnia Dziecka” w postaci przygotowanych przez nauczyciela gier i zabaw z uczniami. O godzinie 11:30 następuje zakończenie zajęć w tym dniu i rozpoczęcie sprawowania opieki świetlicowej zgodnie z zapisami.       

      W klasach 4-8 szkoły podstawowej:      

      Nauczyciele i uczniowie realizują zajęcia zgodnie z planem zajęć do godziny 10:45. Następnie wychowawcy klas wraz ze swoimi podopiecznymi rozpoczynają obchody „Dnia Dziecka” w postaci przygotowanych przez opiekuna gier i zabaw z uczniami. O godzinie 13:00 następuje zakończenie zajęć w tym dniu i rozpoczęcie sprawowania opieki świetlicowej zgodnie z zapisami.

      Pozostałe działania:

      Obiady dla uczniów klas 1-8 będą wydawane zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogram.

      Zapisów uczniów na świetlicę szkolną (imię i nazwisko ucznia, klasa, godziny pobytu dziecka na świetlicy rodzice przesyłają na adres email: zpo.rudnik@sulkowice.pl) do godziny 10:00 poniedziałku 31 maja br. 

    • OBIADY - Informacja
     • OBIADY - Informacja

     • Przypominamy, że wszystkie dzieci z klas I – VIII, które we wrześniu zostały zapisane przez rodziców na obiady, dalej z nich korzystają. Jeśli rodzic chce zrezygnować z korzystania z obiadów przez swoje dziecko w miesiącu czerwcu, prosimy o poinformowanie Pani Intendentki  w ostatecznym terminie do 28 maja 2021 r. (tj. piątek) do godziny 1400.

    • WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI
     • WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

     • Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Dyżurować będą:

      w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16;

      w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56.

      Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 31 maja do 11 czerwca 2021 r. u dyrektora dyżurującego przedszkola. Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy.Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. 12 273-21-99. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach – tel. 12 273-26-78. Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.

      Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak w pozostałe miesiące roku szkolnego pracują:

      - Przedszkole Samorządowe w Rudniku,

      - Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.

      W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach oraz Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy, a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).

      Załączniki:

      Karta_zgloszenia_dziecka_na_dyzur_wakacyjny.pdf

      Zasady_organizacji_dyzuru_wakacyjnego.pdf

      2021_WAKACYJNY_DYZUR_PRZEDSZKOLI.pdf

    • Zwrot laptopów do nauki zdalnej (klasy IV-VIII)
     • Zwrot laptopów do nauki zdalnej (klasy IV-VIII)

     • Informujemy, iż zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych do nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) w godzinach pracy sekretariatu. Uprzejmie prosimy rodziców o terminowy zwrot sprzętu.

    • Świetlica szkolna
     • Świetlica szkolna

     • Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 do 28 maja br. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przypadają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie szkoły podstawowej mogą w tym terminie skorzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców posłaniem dzieci na świetlicę, prosimy o dokonywanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: zpo.rudnik@sulkowice.pl lub telefoniczne w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 24 maja 2021 r. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz określić godziny pobytu dziecka w świetlicy.

    • Konkurs ‘’EKO-ZWIERZĄTKO”
     • Konkurs ‘’EKO-ZWIERZĄTKO”

     • W dniu 11.05.2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego „EKO-ZWIERZĄTKO”. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas I-III. Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań środowiskiem naturalnym. Prace były bardzo pomysłowe i twórcze!

      Jury w składzie: Anna Cyrek, Anna Cygan i  Józefa Staśko przyznało następujące miejsca:


        I miejsce: Marceli Klimas kl. 2a

      Kacper Ulman kl. 2c

      II miejsce: Wiktoria Kurek kl. 2b

       Filip Starzec kl. 2b

      III miejsce: Alicja Mistarz kl. 3b

      Karolina Piechota kl. 2b

      Wyróżnienia: Filip Szczurek kl. 2c

      Liliana Popek kl. 1b

      Galeria_foto


      Uczestnicy konkursu otrzymają pozytywne uwagi do dziennika, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Serdecznie gratulujemy!!!

                                                                                                                                  /M.Kaleta/

     • Udowodniliśmy, że działamy z imPETem

     • W bieżącym roku szkolnym w kolejnej, trzeciej już edycji Projektu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” udział wzięły klasy 1-3. Poprzez uczestnictwo w tym projekcie wyrabiamy już od najmłodszych lat dobre nawyki w zakresie kształcenia ekologicznego; kampania bowiem ma na celu edukację w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Realizując główny cel projektu - zwrócenie uwagi na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu - przeprowadzono  różnorakie przedsięwzięcia edukacyjne.

      1. We wrześniu wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili zajęcia wprowadzające, których celem było poznanie i utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Na zakończenie zajęć uczniowie odbyli wirtualny spacer po śMIECIarce Mieci.

      Uczniowie znaleźli odpowiedzi na podstawowe pytania:

      Dlaczego warto segregować butelki PET?
      Jak wygląda proces ich recyklingu?
      Co może powstać w wyniku ich przetworzenia?

      Po zajęciach wprowadzających przyszedł czas na zadanie praktyczne. Uczyliśmy się najważniejszego, podstawowego nawyku jeśli chodzi o recykling - „Odkręć, Opróżnij, Zgnieć, Segreguj!”.

      2. W listopadzie na uczniów czekały na rozwiązanie rebusy związane z segregacją butelek PET.

      3. W ramach zadania grudniowego uczniowie wykonali (wykazując się dużą pomysłowością i kreatywnością) dekoracje i ozdoby choinkowe z butelek PET i innych odpadów.

      4. Styczeń to czas noworocznych postanowień. Nasi najmłodsi wychowankowie  zredagowali własne Eko – postanowienia, których celem było wprowadzenie dobrych zmian  w swoich zachowaniach proekologicznych.

      5. W lutym przyszedł czas na podsumowanie wszystkiego, czego uczniowie dowiedzieli się o butelkach PET i zasadach ich segregowania; zweryfikowano i pogłębiono wiedzę w tym zakresie.

      6. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w konkursie „Lapbook z imPETem”, którego celem było opracowanie Lapbook’a na temat segregacji i recyklingu butelek PET. Działanie praktyczne było dowodem, że uczniowie przyswoili i utrwalili wiedzę w tak ważnym ekologicznym temacie.

      Wszystkie te działania są potwierdzeniem, że edukując uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, jesteśmy w stanie krzewić eko podstawy i tworzyć eko nawyki już od najmłodszych lat, bowiem podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych jest ważnym elementem edukacji na każdym poziomie.         (MP-Ł)

    • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

     • Rodziców dzieci szkolnych (klas IV – VIII), które będą uczęszczać na obiady w dniach nauki stacjonarnej informujemy, że należy dokonać wpłaty za wyżywienie u pani intendentki najpóźniej do 21 maja 2021 r. (piątek).

     • Organizacja zajęć edukacyjnych w klasach 4 – 8 od dnia 17 do 24 maja 2021 r.

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w klasach 4-8 wprowadzamy naukę w systemie hybrydowym.

      Organizacja zajęć edukacyjnych w klasach  4 – 8 od dnia 17 do 24 maja 2021 r.

      1. Podział godzin nie ulega zmianie; klasy 1 – 8 lekcje rozpoczynają od godziny 8:00.
      2. Nauka stacjonarna realizowana jest:

       - od 17 do 21 maja w klasach: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b
       - w dniu 24 maja w klasach: 4a, 4b, 7a, 7b, 7c.

        3. Nauka zdalna odbywa się:

          - od 17 do 21 maja klasy: 7a, 7b, 7c, 8a, 8b
           - w dniu 24 maja klasy: 5a, 6a, 6b, 8a, 8b

      4. Przydział sal dla poszczególnych klas – Zalacznik-nr-1.pdf

      5. Szatnie szkolne dla uczniów pozostają bez zmian.

      6. Przerwy między zajęciami uczniowie spędzają w salach lekcyjnych.

      W okresie od 25 do 27 maja  2021 r. (egzamin ósmoklasisty) dla uczniów z klas 1-7 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 przypadają dni wolne dyrektorskie. Dzień 28 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów klas 1-8.

     • Pobijamy rekord świata w drużynowym łapaniu cząstek!

     • CREDO i promieniowanie kosmiczne”,

      13 maja 2021 r. uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w pokazach on-line na temat promieniowania kosmicznego w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świataorganizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      Projekcie Credo działa na skalę światową. Zaangażowanych w niego jest ponad 30 instytucji naukowych. Celem projektu są pomiary promieniowania kosmicznego na całej Ziemi, używając np. smartfonów. Pokazy miały formę dynamicznej rozmowy dwóch prowadzących (Prof. Piotr Homola i Prof. Robert Kamiński) przeplataną materiałami video. Uczniowie dowiedzieli się czym jest promieniowanie kosmiczne i czy jest niebezpieczne. Podczas pokazów mieli również możliwość rejestracji cząstek promieniowania kosmicznego przy pomocy telefonów komórkowych. Zarejestrowane cząstki będą materiałem do analiz naukowych.
      / I. Wojtycza /

     • „Tylko miłość jest twórcza”


     • to przesłanie, które wciąż przekazuje nam św. Maksymilian Maria Kolbe. Niewielu ludzi rozumie to tak dogłębnie jak ten polski franciszkanin, który przez całe życie nieustannie potwierdzał słowem i czynem tę maksymę. Zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, wierzył w potęgę dobra i miłości. Przygotowując się do obchodów 80. rocznicy śmierci patrona naszej parafii zorganizowano konkurs „Święty Maksymilian jako przykład świętego na nasze czasy”. Przedszkolaki i wychowankowie naszej szkoły podjęli się trudu udowodnienia poprzez twórczość  plastyczną, a także literacką (uczniowie klas IV-VIII), że św. Maksymilian - Rycerz Niepokalanej, dla którego ,,tylko miłość była twórcza” może być przykładem na nasze czasy. W swych pracach udowodnili, że kierując się jego sentencją i naśladując ojca Maksymiliana możemy wzrastać, zdobywać nową wiedzę oraz kolejne umiejętności, które będą służyły nie tylko nam, ale  także innym ludziom, jak również jakimi  wartościami należy kierować się
      w życiu. Wstępem do konkursu było poszerzenie wiedzy o jego życiu poprzez czytanie książek, oglądanie filmów i prezentacji na lekcjach religii oraz utrwalenie wiadomości podczas rekolekcji parafialnych, które prowadził ojciec Ryszard Koczwara, franciszkanin
      z Niepokalanowa. Nasz parafialny kościół na czas rekolekcji i cały okres świąteczny ozdobiła dekoracja wykonana z plastycznych prac konkursowych.

      Cieszy nas duży odzew naszej społeczności szkolnej- na konkurs bowiem wpłynęły aż 84 prace plastyczne i 66 wypracowań literackich.

      Komisja konkursowa: p. Agnieszka Przała, p. Bogusława Szczurek, p. Dorota Mielecka,
      p. Faustyna Kozyra
      przyznała:

       

      wśród dzieci przedszkolnych:

      I miejsce - Zuzanna Boroń z grupy Smerfy

      II miejsce - Jagoda Starzec z grupy Ananasy

      III miejsce -Aleksandra Blak z grupy Smerfy

       

      w klasach I-III

      I miejsce: Hubert Polewka kl. II c

                       Lena Stręk kl. II b

      II miejsce: Iga Sznajder kl. III a

                        Zuzanna Szczurek kl. III b

      III miejsce: Milena Góralik kl. III b

                         Zuzanna Flaga kl. II a

      wyróżnienie: Magdalena Rapacz kl. III c, Milena Cygan kl. III c, Wiktor Jasek kl. III b, Kamil Szczurek kl. II c

       

      w klasach IV-VIII

      I miejsce - Mateusz Gielata kl. VIII a

      II miejsce - Paulina Cyrek kl. VIII a

      III miejsce - Oliwia Piegza kl. Va

       

      W konkursie literackim, po zasięgnięciu konsultacji merytoryczno-językowej u nauczycieli
      j. polskiego: p. Anny Chmury, p. Małgorzaty Koźlak, p. Jolanty Zawiły przyznano:

      I miejsce - Magdalena Lubiecka kl. IV a

      II miejsce: Lena Bochenek kl. VI b

                         Nadia Blak kl. V

                         Sebastian Oliwa kl. IV b

      III miejsce: Karol Król kl. V

                         Zuzanna Rucińska kl. VI b

      Wyróżnienie: Krystian Blak kl. IV a, Kamil Róg kl. V a

       

                  Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i katechetkę Dorotę Mielecką.

    • Majowe święta
     • Majowe święta

     • Niedługo zaczyna się miesiąc maj i piękny będzie nasz cały kraj

      a maj jest bogaty w świąteczne daty.

      Już 1 maja Święto Pracy mamy,
      o wszystkich, co pracują wtedy pamiętamy.

      2 maja Święto Flagi obchodzimy
      i naszą biało-czerwoną  flagę radośnie uczcimy.

      Gdy dzień 3 maja kalendarz pokazuje,

      to Święto Konstytucji 3 Maja następuje.

      Maj jest miesiącem szczególnym w historii naszego Państwa. W pierwszych trzech dniach miesiąca obchodzone jest w Polsce Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja.

      1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.

      2 maja - Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. 2 maja organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. Jedna z największych akcji, która miała miejsce w Dzień Flagi, odbyła się w Bytomiu w 2009. Ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i uniesionych w jednakowym czasie parasolek. 

      Dodatkowo 2 maja wielu Polaków wywiesza w swoich domach polską flagę.

      Co ciekawe, w Święto Flagi 2 maja obchodzone jest także święto jakim jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

       

      3 maja- Święto Konstytucji

      Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

      KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU - JAN MATEJKO

       

      3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

      Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

      Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

      Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

      Miłego świętowania !!!