• Informacja - obiady szkolne
     • Informacja - obiady szkolne

     •       Zapisy na obiady szkolne przyjmowane są od 01.09.2021 (środa) i na bieżąco w trakcie trwania obiadów na kuchni lub u intendentki. Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy na obiady od 06.09.2021 (poniedziałek).      Informujemy, że odpłatność za obiady i czesne intendentka przyjmuje w portierni w wejściu do budynku B (dawne gimnazjum) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóżniej na 1 dzień przed nieobecnością. Zgłoszona nieobecność w danym dniu nie będzie uwzględniana.

    • SZCZEPIENIA - kampania informacyjna
     • SZCZEPIENIA - kampania informacyjna

     • W ramach przygotowań do tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Pakiet edukacyjny:

      film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

      Więcej informacji na temat możliwości przeprowadzenia akcji szczepień w szkole znajduje się na naszej stronie internetowej:

      Szczepienia_uczniów

      Akcja informacyjna będzie kontynuowana od 1 do 3 września 2021 r.

      Kolejny krok to zbieranie przez dyrektorów szkół kwestionariuszy ze zgodą od rodziców bądź opiekunów. Ten etap będzie trwał od 6 do 10 września br.

      W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

      Szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych.

      Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek.


      W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców, informujemy:

      Szczepienia uczniów są całkowicie dobrowolne. Uczniowie niezaszczepieni będą funkcjonować w szkole na identycznych zasadach jak ci, którzy poddali się procesowi szczepienia. Nie będziemy prowadzić rejestru szczepień uczniów.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Msza Św. dla uczniów z klas 1-8 o godz. 8:00 w kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Rudniku.

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
      - Klasy 1-3 godzina 9:00
      - Klasy 4-6 godzina 9:10
      - Klasy 7-8 godzina 9:20

      Na spotkaniach nauczyciele zapoznają uczniów z aktualnym regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej
      w Rudniku od 1 września 2021 r.

      Wchodząc do budynków szkoły należy przedstrzegać zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dystans, dezynfekcja) oraz korzystać z różnych wejść, według harmonogramu:

      rozpiska-sal.pdf

       


    • Listy oddziałów oraz klas I
     • Listy oddziałów oraz klas I

     • Uprzejmie informujemy, iż listy oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej zostały wywieszone w przedsionku przy wejściu do budynku A.

    • PRZEDSZKOLE - Dzień otwarty w dniu 26 sierpnia 2021 r.
     • PRZEDSZKOLE - Dzień otwarty w dniu 26 sierpnia 2021 r.

     • Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 sierpnia (czwartek) 2021 r. w godz. 9:00 - 10:00 odbędzie się "Dzień otwarty" w Przedszkolu Samorządowym w Rudniku dla rodziców z dziećmi nowo przyjętymi do naszego przedszkola. Podczas tego wydarzenia maluszki i ich opiekunowie poznają zaplecze dydaktyczne oraz warunki funkcjonowania placówki. Osobami odpowiedzialnymi za oprowadzanie odwiedzających są panie: A. Polewka, M. Magiera i B. Maksimek. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Zajęcia wspomagające uczniów w roku szkolnym 2021/2022
     • Zajęcia wspomagające uczniów w roku szkolnym 2021/2022

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Najważniejszym zadaniem, które powinno być realizowane w najbliższych miesiącach, jest kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Jednym z elementów takiego wsparcia jest zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 983) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1343) , nasza szkoła skorzysta z możliwości i będzie organizować zajęcia wspomagające dla uczniów z klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022. Dodatkowe lekcje będą prowadzone z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyka, język polski, język angielski, chemia, wychowanie fizyczne) w wymiarze sumarycznym 15h przypadających na jedną klasę.

      Deklaracja uczestnictwa ucznia (wypełnia rodzic / prawny opiekun):

      Deklaracja_uczestnictwa.RTF

      Rozporządzenia MEiN:

      Rozporzadzenie_MEiN_28_maja_2021_r..pdf

      Rozporzadzenie_MEiN_20_lipca_2021_r..pdf