• Punkt odbioru darów dla Ukrainy
     • Punkt odbioru darów dla Ukrainy

     • Uprzejmie informujemy, iż punkt odbioru darów rzeczowych dla Ukrainy znajduje się w budynku hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w pomieszczeniu obok siłowni szkolnej. Apteczki, lekarstwa i medykamenty  przyjmujemy w sekretariacie.

      Wszystkim pomagającym składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

     • ZBIÓRKA DLA UKRAINY

     • OGŁOSZENIE

      W wyniku działań wojennych na Ukrainie pomocy potrzebują dzieci, dorośli, seniorzy. Z myślą o nich Gmina Sułkowice organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów w następujących punktach:

      - w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – w godzinach pracy Urzędu (należy zgłaszać się na Dziennik Podawczy skąd produkty będą odbierane);

      - we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach – w godzinach pracy tych placówek;

      - we wszystkich strażnicach OSP - w najbliższą sobotę oraz niedzielę (tj. 26-27 lutego 2022 r.) oraz kolejną sobotę i niedzielę (t.j. 5 - 6 marca 2022 r.) w godzinach od 16:00 do 20:00

       

      Dziś mieszkańcy Ukrainy potrzebują naszej szybkiej pomocy. Nie wiadomo jak długo potrwa ta dramatyczna sytuacja, dlatego zbiórka będzie trwała do odwołania, a dostarczone produkty będą systematycznie przekazywane naszym wschodnim sąsiadom.

      Lista najpotrzebniejszych artykułów:

      - produkty spożywcze (należy wybierać te z dłuższą datą przydatności do spożycia, nie wymagających specjalnych warunków przechowywania) typu: woda w małych i dużych butelkach, konserwy rybne i mięsne z możliwością otwarcia, dania gotowe w słoikach, dania instant, makaron, ryż, kasza, mleko w proszku, cukier, dania w słoiczku dla dzieci, wafle, chrupki;

      - produkty higieny osobistej typu: chusteczki nawilżające, wata, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pasta i szczoteczki do zębów, mydła, środki higieny osobistej, pampersy dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ręczniki bawełniane lub z mikrofibry, podpaski.

      - bielizna oraz odzież dla dzieci i osób dorosłych, w szczególności ubrania - zwłaszcza przeciwdeszczowe i ciepłe (peleryny, kurtki);

      - koce w tym termiczne, śpiwory, karimaty;

      - zestawy naczyń jednorazowych i wielorazowych, latarki, baterie;

      - środki medyczne (np. kompresy i gaziki jałowe, bandaże, woda utleniona).

       

      Przekazywane artykuły powinny być nowe, bądź z niewidocznymi
      śladami użytkowania!

    • Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych
     • Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci wraz z rodzicami na Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych, które odbędą się 25.03.2022r. /piątek/, godzina 14.00, cena 15 zł. /osoba/.

      Zapisy w biurze SOK tel. 12 273 34 59,  735 998 869.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Dzień otwarty - 3 marca 2022 r.
     • Dzień otwarty - 3 marca 2022 r.

     • Szanowni Państwo, przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w dniu 3 marca 2022 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Konsultacje będą prowadzone stacjonarnie.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. 

      Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

      Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 8 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz. 339).

      Rozporzadzenie.pdf

      Rodzice zainteresowani dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla swoich dzieci, dokonują zapisu u wychowawców klas do piątku 25 lutego 2022 r.

      Uwaga! Zajęcia skierowane są dla uczniów z klas I-VIII wymagających dodatkowych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ponadto dzieci rozpoczynające naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/23, będą mogły korzystać z zajęć od 1 września 2022 r. (w przypadku dzieci z oddziałów zerówki, zapisów dokonujemy u wychowawców oddziałów przedszkolnych).


    • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • W dniach 1-3 marca 2022 r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). W czasie trwania egzaminu opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Podczas pisania, uprawnieni zdający będą korzystać z przysługujących im dostosowań warunków przeprowadzania egzaminu (komputer, wydłużony czas egzaminu, …).

      Język polski – 1.03.2022 (wtorek) 1,2,3,4 lekcja

      Matematyka – 2.03.2022 (środa) 1,2,3 lekcja

      Język obcy – 3.03.2022 (czwartek) 1,2,3 lekcja

      Pozostałe lekcje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.
      W dniu egzaminu nauczyciele odbierają od Dyrektora materiały egzaminacyjne o godzinie 7:50.

      Drodzy Ósmoklasiści, przypominamy:
      1. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą tylko czarny długopis lub pióra z czarnym atramentem,
      a w przypadku  egzaminu z matematyki również linijkę.

      2. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słownika.

      3. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, smartfonów,…).

      4. Zdający powinien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

    • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

     • Rodziców uczniów (klas V – VIII), którzy będą uczęszczać na obiady od 21 lutego 2022 r.  informujemy, że opłaty za obiady będą pobierane w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2022 r. (tj. czwartek).

    • Laboratorium Przyszłości
     • Laboratorium Przyszłości

     • Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku jest beneficjentem programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 105 300 zł. Wspomagając realizację obowiązku spoczywającego na organie prowadzącym wynikającym z § 2 ust. 2 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, do końca 2021 wydatkowaliśmy minimum 60% przyznanych środków w kwocie 84 200 zł. Pozostałą kwotę 21 100 zł wykorzystamy do 31 sierpnia 2022 r. W naszej placówce znajdują się już min:

      Laptop, drukarka 3D, filamenty, stacja lutownicza, tablety, aparat fotograficzny, zestaw lamp fotograficznych, plansze edukacyjne, roboty wraz z akcesoriami,…

      Zakupiony sprzęt od 1 września 2022 r. będzie wykorzystywany na zajęciach dodatkowych edukacji wczesnoszkolnej w postaci zabaw klockami służącymi do konstruowania i programowania robotów, zajęciach rozwijających szkolnego koła zainteresowań z robotyki, zajęć pozalekcyjnych z fizyki, a także przedmiotowych zajęć lekcyjnych dla których wykorzystanie sprzętu jest zasadne.

      Więcej informacji pod adresem:
      https://zporudnik.edupage.org/a/laboratorium-przyszlosci

    • Religijny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
     • Religijny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Zaprojektuj okładkę miesięcznika- Rycerz Niepokalanej”, który był kontynuacją projektu z roku 2020, mającego na celu przybliżenie postaci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Temat tegorocznego konkursu związany był z setną rocznicą powstania czasopisma „Rycerz Niepokalanej”, którego pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym był patron naszej rudnickiej parafii - Święty Maksymilian Maria Kolbe. Cel konkursu: wzbudzenie zainteresowania osobą Świętego, odwołanie do świata wartości które prezentował, propagowanie wśród uczniów kultu Maryjnego oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci został osiągnięty.

      Konkurs przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. Ogółem na konkurs wpłynęło 27 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.  

       W klasach I-III przyznano następujące nagrody:

       I miejsce -  Oliwia Gielata kl. IIIa

      II miejsce Piechota Karolina kl. IIIb

      III miejsce Bylica Amelia kl. IIIa

      Wyróżnienia otrzymali: Pułka Karol kl. IIIb, Szczurek Antonii kl. IIb, Wojtuń Wiktoria kl.Ia, Woźniak Maksymilian kl. Ib, Motyka Kamil kl. IIIc.

      W klasach IV-VIII:

      I miejsce Satora Maja kl. IVa

      II miejsce Szwab Lena kl. IVa

      III miejsce Zajda Dawid kl. IVa

      Wyróżnienie: Lubiecka Magdalena kl. Va

      Prace konkursowe uczniów zostały wyeksponowane w naszym kościele parafialnym.

      (D.  Mielecka)

    • „Akcji Krwiodawstwa”
     • „Akcji Krwiodawstwa”

     • Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza Mieszkańców Gminy Sułkowice do wzięcia udziału w kolejnej „Akcji Krwiodawstwa”, która odbędzie się 6 lutego (niedziela) 2022 r. w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, w godzinach od 8:00 do 12:30.

    • 1% PODATKU - ZPO w RUDNIKU
     • 1% PODATKU - ZPO w RUDNIKU

     • Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. Dzięki Waszemu wsparciu możemy dokonywać dodatkowej modernizacji sprzętu komputerowego, wyposażenia sal lekcyjnych, wzbogacać bazę dydaktyczną, podnosić estetykę obiektu, poprawiać warunki nauki: uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z oddziałów Przedszkolnych.