• Gminny Konkurs Plastyczny „Marzenia dzieci - kim będę w przyszłości”
     • Gminny Konkurs Plastyczny „Marzenia dzieci - kim będę w przyszłości”

     • Dnia 29.03.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych na Gminny Konkurs Plastyczny „Marzenia dzieci – kim będę w przyszłości”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) z terenu Gminy Sułkowice. Ogółem wpłynęło 105 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Przyznano następujące nagrody:

      I miejsce – Anna Kocańda   (Szkoła Podstawowa w Harbutowicach)

      II miejsce – Lena Stręk  (Szkoła Podstawowa w  Rudniku)

      III miejsce – Karolina Duda  (Szkoła Podstawowa w Biertowicach)


      Wyróżnienia otrzymali:

      Filip Ledniowski   (Szkoła Podstawowa w Krzywaczce)

      Roman Francuziak    (Szkoła Podstawowa w Sułkowicach)

      Oliwia Gielata   (Szkoła Podstawowa w Rudniku)


      Serdecznie gratulujemy !!!

      Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Gminy Sułkowice.

      Konkurs zorganizowały panie: Marzena Kaleta i Agnieszka Gomulak.

      Zdjęcia prac: Link_FOTO

      A. Gomulak / M. Kaleta

    • Informacja - maseczki ochronne
     • Informacja - maseczki ochronne

     • W związku z postanowieniem rządu dotyczącym zniesienia obowiązku stosowania maseczek w pomieszczeniach zamkniętych od 28 marca 2022 roku, decyzją Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku punkty 7 i 8 Regulaminu funkcjonowania szkoły podstawowej w okresie epidemii opisujące stosowanie maseczek ochronnych, zostają czasowo uchylone do najbliższego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

    • WIOSENNE ekoPORZĄDKI W GMINIE SUŁKOWICE
     • WIOSENNE ekoPORZĄDKI W GMINIE SUŁKOWICE

     • Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „Wiosenne ekoPorządki w Gminie Sułkowice”, która w tym roku połączona została z wydarzeniem pn. „Posprzątaj z nami Małopolskę!” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych.

      Obie akcje mają na celu zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych. Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków i od lokalnej społeczności, dlatego wyjdźmy na wiosnę w plener i posprzątajmy swoją najbliższą okolicę. 

      Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku aktywnie włączy się w akcję ekologiczną, angażując wszystkich uczniów z klas 1-3.

    • Informacja - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
     • Informacja - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

     • Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Rudniku na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona w przedsionku wejścia głównego placówki.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia – potwierdzenia woli zapisu w terminie 21 – 22 marca 2022 r.  Druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie placówki.

      Oswiadczenie_woli_przyjecia.docx

      Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 24 marca 2022 r.

    • List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie
     • List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Przedstawiciele Samorządów, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy– jest godna najwyższego uznania. Ogrom cierpienia jakiego doświadczają Ukraińcy jest niewyobrażalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym wspólnym zadaniem jest obecnie zapewnienie uchodźcom dogodnych warunków bytowych, umożliwienie podjęcia pracy, a także kontynuowania edukacji i nauki.

      Z ogromnym szacunkiem przyglądam się zaangażowaniu Dyrektorów i Nauczycieli w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do naszych szkolnych wspólnot. Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej do obecnych wyzwań. Naszym celem jest maksymalnewsparcie Państwa w tych działaniach. W związku z tym przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wprowadziliśmy również zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie łatwe i elastyczne tworzenie klas przygotowawczych...

      Cała treść listu dostępna jest tutaj: List-MEiN.pdf

    • Spotaknie Dyrektora z Radą Rodziców
     • Spotaknie Dyrektora z Radą Rodziców

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza Radę Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 marca (czwartek) br. o godzinie 19:00 w sali nr 5.

    • SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
     • SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z klas ósmych na spotkanie z przedstawicielami wybranych szkół powiatu myślenickiego w celu zapoznania z ofertą edukacyjną placówek. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca (czwartek) br. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku.