• „Wiwat Maj, Trzeci Maj!”
     • „Wiwat Maj, Trzeci Maj!”

     • 231 lat temu, podczas Sejmu Czteroletniego przyjęto ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była ona drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą ustrój prawny państwa. Celem ustawy rządowej z 1791 roku miało być ratowanie Rzeczypospolitej, której terytorium zostało uszczuplone w wyniku pierwszego rozbioru przeprowadzonego przez Rosję, Austrię i Prusy w 1772 roku.

      Trzeci Maja radością wiosenną
      wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał,
      Sztandarami biało-czerwonymi
      umaiła się Rzeczpospolita.

      (…)Rozpłynęła się już pieśń radosna
      głośnym echem po ojczystym kraju
      – Witaj, witaj, Majowa Rocznico,
      pamiętny Trzeci Maju.

      Stanisław Aleksandrzak „Rocznica”

      Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan i szlachty oraz wprowadziła ochronę państwa nad chłopami. Konstytucja wprowadziła także podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

      Próba wprowadzenia konstytucji w życie została zniweczona już w połowie 1792 roku. Było to związane z konfederacją targowicką i wkroczeniem armii rosyjskiej w granice Polski. Potem, w1793 roku nastąpił drugi, a w 1795 trzeci rozbiór Polski. Polska zniknęła z mapy na 123 lata. Mimo tego, pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości.

      Od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja była obchodzona jako najważniejsze święto państwowe. Po roku 1945 komunistyczne władze dążyły do likwidacji trzeciomajowych obchodów. Przełom przyniósł rok 1990. Nowo wybrany Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały dzień 3 maja świętem państwowym.

      Początek maja to również okres uroczystości upamiętniających wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej państwowości.

      • 1 maja to Międzynarodowy Dzień Ludzi Pracy. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 roku przez Kongres założycielski II Międzynarodówki.
      • 2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą.

      Powinniśmy znać naszą historię, by czerpać z niej siłę i mądrość – wartości, które pozwalają przetrwać w najtrudniejszych chwilach, bo...

      (...) Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
      nie będę powalonym drzewem.
      Codziennie mocniej w ciebie wrastam
      radością, smutkiem, dumą, gniewem.
      Nie będę jak zerwana nić.
      Odrzucam pustobrzmiące słowa.
      Można nie kochać cię – i żyć,
      ale nie można owocować.(...)

      Wisława Szymborska „Gawęda o miłości ziemi ojczystej"

      Zapraszamy do obejrzenia filmu i wspólnego świętowania 231. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja.

      Film_dla_klas_IV-VIII

      Film_dla_klas_I-III

      /Ewa Tajs-Drąg, Monika Antosiewicz/

    • Informacja - Parking szkolny
     • Informacja - Parking szkolny

     • Uprzejmie informuję, iż z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne do realizacji zajęć wychowania fizycznego na świeżym powietrzu, począwszy od dnia 28 kwietnia br., proszę wszystkich Rodziców uczniów/dzieci przedszkolnych o przestrzeganie harmonogramu parkowania samochodów na górnym boisku sportowym znajdującym się przed budynkiem głównym szkoły.

      (Harmonogram znajduje się na bramie wjazdowej)

    • Świetlica szkolna w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
     • Świetlica szkolna w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     • Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dni 2.05. 2022 r. (dzień dyrektorski), 24.05.2022 r., 25.05.2022 r., 26.05.2022 r. (egzamin ósmoklasisty) i 27.05.2022 r. (dzień dyrektorski) to dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. W tych dniach jest możliwość korzystania przez uczniów z zajęć opiekuńczych w godzinach od 7.00 do 15.00.

      Zapisu na zajęcia świetlicowe można dokonać u wychowawców klas do 28.04.2022 r. (dotyczy 2.05.2022 r.) i do 19.05.2022 r. (dotyczy dni od 24.05.2022 r. do 27.05.2022 r.)

      Deklaracja uczestnictwa w zajęciach świetlicowych – dotyczy tylko uczniów, którzy będą korzystać z zajęć opiekuńczych.

      Wzór deklaracji: deklaracja_dni_wolne.docx

       

    • "Odpowiedzialni Rodzice - Edycja II"
     • "Odpowiedzialni Rodzice - Edycja II"

     • Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy Rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w projekcie "Odpowiedzialni Rodzice - Edycja II". Deklarację uczestnictwa, Rodzice mogą wypełniać w naszej szkole lub w OPS w Sułkowicach. Następnie odpowiedni pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie, aby ustalić szczegóły. Zajęcia w projekcie prowadzone będą przez specjalistów z dużym doświadczeniem (w tamtym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem). Porady, warsztaty są darmowe, terminy spotkań do ustalenia z prowadzącymi. Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2022 r. 

      Koordynator projektu Bernadetta Koźlak - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

      Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_socjalnym.docx

    • List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne
     • List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w zakresie szczepień ochronnych również obowiązek ich realizacji zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy.

      Poza wykazem szczepień obowiązkowych są przez Ministra Zdrowia zalecane (odpłatne) szczepienia oraz nieodpłatne szczepienia przeciw COVID-19 wykonywane w Polsce od ukończenia 5. roku życia dziecka.

      U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym za realizację szczepień obowiązkowych odpowiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia ochronne wykonywane zgodnie z PSO prawidłowo budują stan uodporniania przez kolejne lata i chronią przed poważnymi konsekwencjami chorób zakaźnych teraz i w przyszłości.

      W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, poniższe szczepienia są wykonywane w następujących latach życia dziecka:

      1. w 6 roku życia (wiek należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 5 lat jest w 6 roku życia)
      2. przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)
      3. przeciw POLIOMYELITIS (szczepienie przypominające)
      4. przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE (szczepienie przypominające)

      w 14 roku życia (dziecko, które ukończyło 13 lat)

      1. przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)

      w 19 roku życia (osoba dorosła, która ukończyła 18 lat)

      1. przeciw BŁONICY i TĘŻCOWI (szczepienie przypominające).

      W przypadku niewykonania szczepień w terminie wynikającym z wieku dziecka należy uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż do ukończenia 19 roku życia.

      Szczególnie ważne jest wykonanie szczepień w 6 roku życia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż po podaniu szczepień przypominjących wzrasta poziom ochrony indywidulanej, co ma również znaczenie dla odporności zbiorowiskowej całej wspólnoty przedszkolnej i szkolnej.

      W przypadku dzieci i młodzieży z Ukrainy, rekomenduje się aby szczepienia ochronne były realizowane od dnia przyjazdu do Polski wg Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO obowiązującego w Polsce. Szczepienia są dostępne nieodpłatnie, a przez okres pierwszych trzech miesięcy pobytu w Polsce są również dobrowolne. Osoby poniżej 19 roku życia, przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte już obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

      Szczepienia przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE, BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI oraz POLIOMYELITIS powinny być realizowane priorytetowo, zwłaszcza w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień. W takiej sytuacji podanie dodatkowych dawek rutynowych szczepionek nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem dla pacjenta.

      Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do zgłaszania się ze swoimi dziećmi na szczepienia ochronne, których celem jest zapewnienie wysokiej skuteczności ochrony dziecka przed zachorowaniem oraz powikłaniami związanymi z tymi chorobami. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na szczepienie w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na ostatnie szczepienie obowiązkowe sam.

      Szczegółowe i rzetelne informacje na temat szczepień są dostępne na stronie „szczepienia.info” prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Mogą Państwo tam znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące szczepień oraz informacje na temat chorób zakaźnych, którym zapobiega się przez szczepienia. Zachęcam również do zapoznania się z zamieszczonymi na portalu materiałami edukacyjnymi (m.in. ulotki, poradniki i infografiki).

      List_Ministra_Zdrowia_-_szczepienia_ochronne-1.pdf

      Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia

      Waldemar Kraska

      Sekretarz Stanu

    • List Ministra Zdrowia - bezpłatna profilaktyka opieki zdrowotnej
     • List Ministra Zdrowia - bezpłatna profilaktyka opieki zdrowotnej

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

      U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia). Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.

      W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach

      1. roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
      2. klasa III szkoły podstawowej,
      3. klasa VII szkoły podstawowej,
      4. klasa I szkoły ponadpodstawowej,
      5. ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

      Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i dobry start w szkole. Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. Uwrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie.

      Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka www.medycyna szkolna.imid.med.pl.

      List_Ministra_Zdrowia_do_rodzicow_i_opiekunow-_bilanse-1.pdf

      Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia

      Waldemar Kraska

      Sekretarz Stanu

    • "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej..."
     • "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej..."

     • Szanowni Państwo,

      w wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych opracowane zostały narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej.

      Materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców oraz nauczycieli.

      Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych na temat dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Osobne propozycje zajęć zostały przygotowane również dla dzieci w wieku przedszkolnym.

      Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej .

      Mogą one stanowić pomoc w prowadzonej przez nich pracy z dziećmi
      i młodzieżą. Zawarte w materiałach informacje stanowią źródło rzetelnej wiedzy na temat zasad dbania o zdrowie zębów, ich walor edukacyjny jest natomiast istotny z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej realizowanej obowiązkowo w szkołach.

       

    • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego
     • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego

     • Ostern in Deutschland rozstrzygnięty!

      Dnia 5.04.2022r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Kazimierza III Wielkiego w Rudniku komisja w składzie mgr Joanna Szymska oraz mgr Małgorzata Norek dokonała oceny prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas VII-VIII. Głównymi celami konkursu były: rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz zachęcenie do rozwijania swoich zdolności plastycznych. Do komisji wpłynęło ogółem 8 prac. Wyróżniono następujące osoby:

      I miejsce – Kamila Leśniak kl. 8c

      II miejsce – Magdalena Nędza kl. 8c

      III miejsce – Maria Blak kl. 8c

      Serdecznie gratulujemy!

    • „Śpiewamy Polskę”
     • „Śpiewamy Polskę”

     • 200. rocznica urodzin Teofila Lenartowicza, romantycznego rzeźbiarza, etnografa, a przede wszystkim polskiego poety,  była okazją do zorganizowania 8 kwietnia 2022 r. w naszej szkole konkursu recytacji jego poezji. Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas czwartych, piątych i szóstej, na widowni zaś zasiedli uczący się w klasie 4b. Każdy recytator przygotował swoją interpretację wybranego wiersza. Więc podczas zmagań szumiały wokół nas  gaiki, pachniały kaliny, klekotały bociany, kukały zazule, na fujarkach grali pastuszkowie i wlokła się tęskna pieśń emigranta, który w ojczyźnie zostawił swą ukochaną. Było romantycznie, nostalgicznie, patriotycznie  i bardzo nastrojowo.

      Jury w składzie: Anna Cyrek, Agnieszka Przała, Łukasz Zając przyznało następujące nagrody:
      1. miejsce – Milena Góralik, kl. 4b,
      2. miejsce – Amelia Zajda, kl. 6a,
      3. miejsce ex equo – Magdalena Lubiecka, kl. 5a, Alicja Rapacz, kl. 6a.

      Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczył zwycięzcom dyrektor szkoły. Przewodniczący jury, pan Łukasz Zając, zwracając się do uczestników, podkreślił wysoki poziom ich umiejętności recytatorskich. Każdy uczestnik otrzymał dyplom pamiątkowy.(Organizatorka konkursu Małgorzata Koźlak)
      Zdjęcia w Albumie - tutaj