• Przedszkole - informacja
     • Przedszkole - informacja

     • Rodzice dzieci przedszkolnych, którzy podczas spisywania umów w lipcu 2021 r. zadeklarowali uczęszczanie dziecka do przedszkola w lipcu 2022 r. proszeni są o przekazanie pisemnej informacji potwierdzającej wolę uczęszczania dziecka do przedszkola oraz godziny jego pobytu lub informację, że rezygnują z korzystania z przedszkola przez dziecko w tym okresie.

      potwierdzenie_woli_uczeszczania_w_lipcu.docx

      Rodzice, którzy nie deklarowali uczęszczania dziecka do przedszkola w lipcu 2022 r.,
      a są zainteresowani posłaniem dziecka do placówki w tym czasie, proszeni są o złożenie pisemnej prośby wraz z godzinami pobytu oraz podpisanie aneksu do umowy.

      prosba_o_przyjecie_dziecka_na_miesiac_lipiec.docx

      Powyższe informacje prosimy przekazać do sekretariatu placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2022 r.

      Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe opłaty za wyżywienie ulegną podwyższeniu:

      2 posiłki – 6,60 zł

      3 posiłki – 8,00 zł

      Opłat za wyżywienie i czesne należy dokonać w dniach 27 czerwca – 5 lipca. Przypominamy, że cała kwota wpłacona za miesiąc lipiec nie podlega zwrotowi.

    • Ogólnopolski Projekt Ekologiczny „Z ekologią na Ty”
     • Ogólnopolski Projekt Ekologiczny „Z ekologią na Ty”

     • W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas trzecich  wzięli  udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Z ekologią na Ty”. Projekt był odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022 (wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne).

      Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek realizowali  zadania projektowe :

      • Kodeks ekologa – stworzono w grupach  regulamin młodego ekologa
      • Makię lasu - na której  ukazana została piętrowa budowa lasu
      • Las w słoiku – praca techniczna, która ozdobiła wnętrze klasy
      • Sprzątanie świata -udział w akcji sprzątania świata
      • Zorganizowano Dzień Zdrowego Śniadania
      • Napisano  wiersze  o tematyce ekologicznej
      • Zorganizowano wycieczki  do  Zakopanego oraz Ojcowskiego Parku Narodowego
      • Powstały liczne  prace plastyczne zgodnie z tematyką projektu
      • Organizowano wyjścia do pobliskiego lasu

      Podczas realizacji zadań uczniowie twórczo współpracowali w grupach, korzystali z różnych źródeł przy wyszukiwaniu informacji na określony temat. Dzieci czynnie i chętnie uczestniczyły i włączały się w działania. Zaplanowane i zrealizowane zadania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i ich rodziców. 

      Album_foto

      Koordynator projektu: pani Katarzyna Grzywacz
      Współpraca: A. Gomulak, M. Kaleta

    • WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI
     • WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

     • Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym 2021/2022.

      Dyżurować będą:

      1) w lipcu – Przedszkole Samorządowe w Biertowicach, Biertowice 222;
      2) w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16.

       Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 30 maja do 10 czerwca 2022 r. u dyrektora dyżurującego przedszkola. Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy.

      Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:

      Przedszkole Samorządowe w Biertowicach – tel. 12 273-27-20

      Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. 12 273-21-99

      Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak w pozostałe miesiące roku szkolnego – pracują:

      - Przedszkole Samorządowe w Rudniku,

      - Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.

       W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego w Biertowicach oraz Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy, a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).

      2022_Karta_zgoszenia_dziecka_na_dyur_wakacyjny.pdf

      2022_Zasady_organizacji_dyuru_wakacyjnego.pdf

    • „Obszary i obiekty chronione Gminy Sułkowice”
     • „Obszary i obiekty chronione Gminy Sułkowice”

     • Dnia 19 maja 2022r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu przyrodniczego „Obszary i obiekty chronione Gminy Sułkowice”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych wśród uczniów, rozwijanie wiedzy dotyczącej swojego miejsca zamieszkania/regionu, motywowanie do nauki przedmiotu przyroda, wykorzystywanie różnych rodzajów aktywności uczniów w nauce przyrody, popularyzacja zagadnień dotyczących ochrony przyrody. Wykonane prace były pomysłowe, przemyślane oraz przygotowane z dużą starannością. Spośród obszarów i obiektów chronionych, które występują na terenie naszej gminy, uczestnicy konkursu wybrali „Diabelski Kamień”. 

      Jury w składzie: Jadwiga Zajda oraz Ireneusz Przała przyznało następujące miejsca:

      I miejsce – Jakub Gąsienica – Samek kl. IV b

      II miejsce – Alicja Mistarz kl. IV b

      III miejsce – Patrycja Kuchta kl. IV c

      Uczestnicy konkursu otrzymali ocenę celującą z przyrody (aktywność) oraz uwagi pozytywne do dziennika. 20 maja  Dyrektor Szkoły Konrad Gomulak rozdał dyplomy oraz nagrody. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

      Album_foto

                                                                               Organizator konkursu: Anna Cygan

    • Apel do Rodziców! - Niebezpieczna zabawka
     • Apel do Rodziców! - Niebezpieczna zabawka

     • Huggy Wuggy w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku. Dziwny stwór z jeszcze dziwniejszym uśmiechem podkreślonym czerwonym kolorem ust. Zdaniem niektórych nawet zabawny. O uroczym imieniu Huggy Wuggy. Ten uśmiechnięty miłośnik przytulania, to postać z gry survival horror (adresowanej dla osób powyżej 16 roku życia, choć dostęp do niej powinni mieć tylko dorośli), który przytula by zabijać, a czerwień na jego twarzy otaczająca liczne zęby jest symbolem krwi jego ofiar. Pojawienie się tej maskotki w naszej placówce skłoniło nas do działania. Robimy to, żeby uświadomić tych z Państwa, którzy nie mieli pojęcia z czym związana jest ta niepozorna maskotka, której popularność rośnie w zatrważającym tempie, tak jak nie miało o tym pojęcia wielu z nas. Robimy to, żeby poprosić o pomoc w zatrzymaniu tego bardzo niebezpiecznego trendu. Państwa dzieci mogą trafić na nie bez żadnych trudności na ogólnodostępnym serwisie YouTube. Podobnie jak na kolejne wersje brutalnego serialu SQUID GAME z udziałem jednorożców, czy nawet świnki Peppy… W którym postacie giną w brutalny sposób po przegranej w dziecięcej grze. A to tylko dwa najmodniejsze tytuły ostatnimi czasy w oceanie niewłaściwych treści w internecie.

      Dzieci absolutnie nie są na nie gotowe. Rozwijające się układy nerwowe, wciąż raczkująca teoria umysłu, początki rozumienia emocji, kształtowanie wrażliwości, empatii, wciąż zbyt niska umiejętność kontroli emocji i samoregulacji, postępująca nauka norm i zasad społecznych, w przypadku młodszych przedszkolaków nie odróżnianie jeszcze w pełni fikcji od świata realnego kontra normalizowanie brutalności, upowszechnianie przemocy, wzbudzanie strachu.

      Kontrolujmy treści, które docierają do naszych dzieci. Pozwólmy im się prawidłowo rozwijać. Nie niszczmy ich świata. Chrońmy je przed tym przed czym chronić możemy, dopóki nie będą w stanie ochronić się sami.

    • Pszczoła – nasze wspólne dobro
     • Pszczoła – nasze wspólne dobro

     • 13 maja przedstawiciele klas I-III, wybrani w wyniku klasowych kwalifikacji, zademonstrowali swoje umiejętności recytatorskie i zdolności twórcze w konkursie ,,EKO – Pszczoła”. Zadaniem uczestników konkursu było bowiem zadeklamowanie stworzonego przez siebie wiersza o tematyce ekologicznej i pozytywnym wpływie pszczół na ekosystem  oraz wykonanie ,,EKO- Pszczoły” w dowolnej formie przestrzennej, nawiązującej bezpośrednio do tematyki wiersza. Głównym celem konkursu było ukazanie roli pszczół, które są najtroskliwszymi i niezastąpionymi opiekunami kwiatów oraz kształtowanie odpowiednich postaw wobec ochrony tych owadów, które są szczególnie ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Uczestnicy konkursu słowami  poezji dowodzili jak wiele zawdzięczmy tym małym, ale jakże znaczącym w przyrodzie owadom. W prezentowanych wierszach nie zabrakło zagadnień przyrodniczych promujących postawy ekologiczne oraz ukazujące piękno i niezwykłość przyrody naturalnej.

      Komisja konkursowa, po wysłuchaniu recytatorów, przyznała następujące nagrody:

       I miejsce - Oliwia Gielata z kl. IIIa

      II miejsce - Kacper Ulman z kl. IIIc

      III miejsce - Karolina Piechota z kl. IIIb

    • VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej Sułkowice 2022r.
     • VIII Powiatowy Festiwal Piosenki Angielskiej Sułkowice 2022r.

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w VIII Powiatowym Festiwalu Piosenki Angielskiej 2022r. Festiwal odbywa się w 4 grupach wiekowych /soliści i zespoły/:

      a) przedszkolaki,
      b)
      uczniowie szkół podstawowych,
      c)
      młodzież ze szkół średnich oraz starsi,
      d)
      osoby niepełnosprawne.

      Tematyka konkursu: „Angielska muzyka rozrywkowa”. Uczestnicy zgłaszają do konkursu 1 utwór muzyczny na karcie zgłoszenia.- każda placówka zgłasza do konkursu max 5 uczestników /solistówi zespołów/.

      REGULAMIN-KARTA-ZGLOSZENIA-1.pdf

    • XVII REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY „ZWIERCIADŁO” SUŁKOWICE 2022
     • XVII REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY „ZWIERCIADŁO” SUŁKOWICE 2022

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Regionalnym Konkursie Plastycznym pt. „Świat w Twoich oczach”. Zadanie polega na ciekawym przedstawieniu własnych obserwacji, przeżyć, wspomnień, emocji związanych z rzeczywistością, w której obecnie żyjemy, biorąc poduwagę różne jej aspekty. Prace dostarczamy do Sułkowickiego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 70,do dnia: 17.06.2022r. do godz. 20:00.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 06.07.2022 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl.

      Regulamin konkursu dostęny jest tutaj:

      Regulamin-Zwierciadlo-Sulkowice-2022.pdf

    • ZEBRANIA Z RODZICAMI
     • ZEBRANIA Z RODZICAMI

     • Szanowni Państwo, przypominamy, iż w dniu 19 maja (czwartek) 2022 r. o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami. Serdecznie zapraszamy.

    • Zebranie Rady Rodziców
     • Zebranie Rady Rodziców

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza wszystkich członków Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 12 maja (czwartek) 2022 r. o godzinie 19:00.