• "Odpowiedzialni Rodzice - Edycja II"
     • "Odpowiedzialni Rodzice - Edycja II"

     • Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy Rodziców wraz z dziećmi do wzięcia udziału w projekcie "Odpowiedzialni Rodzice - Edycja II". Deklarację uczestnictwa, Rodzice mogą wypełniać w naszej szkole lub w OPS w Sułkowicach. Następnie odpowiedni pracownik skontaktuje się z Państwem telefonicznie, aby ustalić szczegóły. Zajęcia w projekcie prowadzone będą przez specjalistów z dużym doświadczeniem (w tamtym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem). Porady, warsztaty są darmowe, terminy spotkań do ustalenia z prowadzącymi. Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2022 r. 

      Koordynator projektu Bernadetta Koźlak - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

      Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_socjalnym.docx

    • List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne
     • List Ministra Zdrowia - szczepienia ochronne

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, a w zakresie szczepień ochronnych również obowiązek ich realizacji zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok kalendarzowy.

      Poza wykazem szczepień obowiązkowych są przez Ministra Zdrowia zalecane (odpłatne) szczepienia oraz nieodpłatne szczepienia przeciw COVID-19 wykonywane w Polsce od ukończenia 5. roku życia dziecka.

      U dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym za realizację szczepień obowiązkowych odpowiada lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Szczepienia ochronne wykonywane zgodnie z PSO prawidłowo budują stan uodporniania przez kolejne lata i chronią przed poważnymi konsekwencjami chorób zakaźnych teraz i w przyszłości.

      W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, poniższe szczepienia są wykonywane w następujących latach życia dziecka:

      1. w 6 roku życia (wiek należy rozumieć jak w przykładzie: dziecko, które ukończyło 5 lat jest w 6 roku życia)
      2. przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)
      3. przeciw POLIOMYELITIS (szczepienie przypominające)
      4. przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE (szczepienie przypominające)

      w 14 roku życia (dziecko, które ukończyło 13 lat)

      1. przeciw BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (szczepienie przypominające)

      w 19 roku życia (osoba dorosła, która ukończyła 18 lat)

      1. przeciw BŁONICY i TĘŻCOWI (szczepienie przypominające).

      W przypadku niewykonania szczepień w terminie wynikającym z wieku dziecka należy uzupełnić brakujące szczepienie w możliwie najwcześniejszym terminie, nie później, niż do ukończenia 19 roku życia.

      Szczególnie ważne jest wykonanie szczepień w 6 roku życia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż po podaniu szczepień przypominjących wzrasta poziom ochrony indywidulanej, co ma również znaczenie dla odporności zbiorowiskowej całej wspólnoty przedszkolnej i szkolnej.

      W przypadku dzieci i młodzieży z Ukrainy, rekomenduje się aby szczepienia ochronne były realizowane od dnia przyjazdu do Polski wg Indywidualnego Kalendarza Szczepień (IKSz), ustalonego przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie PSO obowiązującego w Polsce. Szczepienia są dostępne nieodpłatnie, a przez okres pierwszych trzech miesięcy pobytu w Polsce są również dobrowolne. Osoby poniżej 19 roku życia, przebywające na terytorium RP powyżej trzech miesięcy są objęte już obowiązkiem wykonania szczepień ochronnych zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.

      Szczepienia przeciw ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE, BŁONICY, TĘŻCOWI i KRZTUŚCOWI oraz POLIOMYELITIS powinny być realizowane priorytetowo, zwłaszcza w sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień. W takiej sytuacji podanie dodatkowych dawek rutynowych szczepionek nie wiąże się z dodatkowym ryzykiem dla pacjenta.

      Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do zgłaszania się ze swoimi dziećmi na szczepienia ochronne, których celem jest zapewnienie wysokiej skuteczności ochrony dziecka przed zachorowaniem oraz powikłaniami związanymi z tymi chorobami. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na szczepienie w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na ostatnie szczepienie obowiązkowe sam.

      Szczegółowe i rzetelne informacje na temat szczepień są dostępne na stronie „szczepienia.info” prowadzonej przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Mogą Państwo tam znaleźć odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania dotyczące szczepień oraz informacje na temat chorób zakaźnych, którym zapobiega się przez szczepienia. Zachęcam również do zapoznania się z zamieszczonymi na portalu materiałami edukacyjnymi (m.in. ulotki, poradniki i infografiki).

      List_Ministra_Zdrowia_-_szczepienia_ochronne-1.pdf

      Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia

      Waldemar Kraska

      Sekretarz Stanu

    • List Ministra Zdrowia - bezpłatna profilaktyka opieki zdrowotnej
     • List Ministra Zdrowia - bezpłatna profilaktyka opieki zdrowotnej

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie, pragnę Państwu przypomnieć, że wszystkie dzieci i młodzież w Polsce, do ukończenia 19 roku życia, mają prawo do bezpłatnej profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym do okresowych testów przesiewowych i kompleksowych bilansów zdrowia.

      U dzieci w wieku szkolnym wykonują je pielęgniarki albo higienistki szkolne (testy przesiewowe) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (bilanse zdrowia). Systematyczne wykonywanie testów przesiewowych oraz badań bilansowych u dzieci pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju, zaburzeń i chorób oraz na szybkie rozpoczęcie leczenia i przeciwdziałanie postępowi choroby. W wielu przypadkach chroni też przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi odczuwanymi w późniejszych latach. Wizyta profilaktyczna to także dobry moment na rozmowę z lekarzem o wszystkim, co niepokoi Państwa w rozwoju i zachowaniu dziecka, zadawanie pytań dotyczących zdrowego stylu życia oraz wyjaśnienie wątpliwości co do informacji docierających z różnych, nie zawsze wiarygodnych źródeł.

      W przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, badania są wykonywane w następujących rocznikach

      1. roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
      2. klasa III szkoły podstawowej,
      3. klasa VII szkoły podstawowej,
      4. klasa I szkoły ponadpodstawowej,
      5. ostatnia klasa szkoły ponadpodstawowej do ukończenia 19 roku życia.

      Szczególnie ważne jest wykonanie bilansu zdrowia przed rozpoczęciem nauki w szkole, gdyż jest wtedy oceniana tzw. zdrowotna gotowość szkolna, a wczesne wykrycie dysfunkcji pozwoli na podjęcie odpowiednich działań i dobry start w szkole. Mając powyższe na uwadze, zachęcam Państwa do regularnego zgłaszania się ze swoimi dziećmi na badania bilansowe, które potwierdzą, że rozwój dziecka przebiega prawidłowo, a w razie potrzeby pozwolą odpowiednio wcześnie wykryć ewentualne problemy zdrowotne i podjąć niezbędne działania. Uczniowie do ukończenia 16 lat powinni zgłaszać się na badanie profilaktyczne w towarzystwie rodziców lub opiekunów prawnych. Uczeń kończący szkołę średnią jako osoba pełnoletnia, zgłasza się na badanie sam. Uwrażliwiam więc Państwa jako rodziców i opiekunów, aby zachęcali swoje pełnoletnie dzieci do zgłoszenia się na ostatnie badanie bilansowe przed wejściem w dorosłe życie.

      Zalecenia konsultantów krajowych oraz przepisy prawne dotyczące opieki zdrowotnej nad uczniami znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej Instytutu Matki i Dziecka www.medycyna szkolna.imid.med.pl.

      List_Ministra_Zdrowia_do_rodzicow_i_opiekunow-_bilanse-1.pdf

      Z poważaniem z upoważnienia Ministra Zdrowia

      Waldemar Kraska

      Sekretarz Stanu

    • "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej..."
     • "Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej..."

     • Szanowni Państwo,

      w wyniku realizacji programu polityki zdrowotnej pn.: „Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 2016 – 2020” pod kierownictwem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z krajowymi ekspertami z zakresu nauk z dziedzin stomatologicznych opracowane zostały narzędzia edukacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych, które szczególnie narażone są na choroby jamy ustnej.

      Materiały edukacyjne skierowane są do dzieci i młodzieży (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe), rodziców oraz nauczycieli.

      Materiały dla nauczycieli mają formę schematu zajęć edukacyjnych na temat dbania o zdrowie zębów, które mogłyby zostać wykorzystane w pracy z uczniami. Propozycje zajęć adresowane są odrębnie dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej, uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej, a także uczniów szkół ponadpodstawowych. Osobne propozycje zajęć zostały przygotowane również dla dzieci w wieku przedszkolnym.

      Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-jamy-ustnej .

      Mogą one stanowić pomoc w prowadzonej przez nich pracy z dziećmi
      i młodzieżą. Zawarte w materiałach informacje stanowią źródło rzetelnej wiedzy na temat zasad dbania o zdrowie zębów, ich walor edukacyjny jest natomiast istotny z punktu widzenia profilaktyki zdrowotnej realizowanej obowiązkowo w szkołach.

       

    • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego
     • Szkolny Konkurs Języka Niemieckiego

     • Ostern in Deutschland rozstrzygnięty!

      Dnia 5.04.2022r. w Zespole Placówek Oświatowych im. Kazimierza III Wielkiego w Rudniku komisja w składzie mgr Joanna Szymska oraz mgr Małgorzata Norek dokonała oceny prac plastycznych wykonanych przez uczniów klas VII-VIII. Głównymi celami konkursu były: rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych kultur oraz zachęcenie do rozwijania swoich zdolności plastycznych. Do komisji wpłynęło ogółem 8 prac. Wyróżniono następujące osoby:

      I miejsce – Kamila Leśniak kl. 8c

      II miejsce – Magdalena Nędza kl. 8c

      III miejsce – Maria Blak kl. 8c

      Serdecznie gratulujemy!

    • „Śpiewamy Polskę”
     • „Śpiewamy Polskę”

     • 200. rocznica urodzin Teofila Lenartowicza, romantycznego rzeźbiarza, etnografa, a przede wszystkim polskiego poety,  była okazją do zorganizowania 8 kwietnia 2022 r. w naszej szkole konkursu recytacji jego poezji. Do konkursu przystąpiło 17 uczniów klas czwartych, piątych i szóstej, na widowni zaś zasiedli uczący się w klasie 4b. Każdy recytator przygotował swoją interpretację wybranego wiersza. Więc podczas zmagań szumiały wokół nas  gaiki, pachniały kaliny, klekotały bociany, kukały zazule, na fujarkach grali pastuszkowie i wlokła się tęskna pieśń emigranta, który w ojczyźnie zostawił swą ukochaną. Było romantycznie, nostalgicznie, patriotycznie  i bardzo nastrojowo.

      Jury w składzie: Anna Cyrek, Agnieszka Przała, Łukasz Zając przyznało następujące nagrody:
      1. miejsce – Milena Góralik, kl. 4b,
      2. miejsce – Amelia Zajda, kl. 6a,
      3. miejsce ex equo – Magdalena Lubiecka, kl. 5a, Alicja Rapacz, kl. 6a.

      Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczył zwycięzcom dyrektor szkoły. Przewodniczący jury, pan Łukasz Zając, zwracając się do uczestników, podkreślił wysoki poziom ich umiejętności recytatorskich. Każdy uczestnik otrzymał dyplom pamiątkowy.(Organizatorka konkursu Małgorzata Koźlak)
      Zdjęcia w Albumie - tutaj

    • Gminny Konkurs Plastyczny „Marzenia dzieci - kim będę w przyszłości”
     • Gminny Konkurs Plastyczny „Marzenia dzieci - kim będę w przyszłości”

     • Dnia 29.03.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku komisja konkursowa dokonała oceny prac plastycznych nadesłanych na Gminny Konkurs Plastyczny „Marzenia dzieci – kim będę w przyszłości”. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych (klasy I-III) z terenu Gminy Sułkowice. Ogółem wpłynęło 105 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi. Przyznano następujące nagrody:

      I miejsce – Anna Kocańda   (Szkoła Podstawowa w Harbutowicach)

      II miejsce – Lena Stręk  (Szkoła Podstawowa w  Rudniku)

      III miejsce – Karolina Duda  (Szkoła Podstawowa w Biertowicach)


      Wyróżnienia otrzymali:

      Filip Ledniowski   (Szkoła Podstawowa w Krzywaczce)

      Roman Francuziak    (Szkoła Podstawowa w Sułkowicach)

      Oliwia Gielata   (Szkoła Podstawowa w Rudniku)


      Serdecznie gratulujemy !!!

      Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Gminy Sułkowice.

      Konkurs zorganizowały panie: Marzena Kaleta i Agnieszka Gomulak.

      Zdjęcia prac: Link_FOTO

      A. Gomulak / M. Kaleta

    • Informacja - maseczki ochronne
     • Informacja - maseczki ochronne

     • W związku z postanowieniem rządu dotyczącym zniesienia obowiązku stosowania maseczek w pomieszczeniach zamkniętych od 28 marca 2022 roku, decyzją Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku punkty 7 i 8 Regulaminu funkcjonowania szkoły podstawowej w okresie epidemii opisujące stosowanie maseczek ochronnych, zostają czasowo uchylone do najbliższego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

    • WIOSENNE ekoPORZĄDKI W GMINIE SUŁKOWICE
     • WIOSENNE ekoPORZĄDKI W GMINIE SUŁKOWICE

     • Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza do udziału w kolejnej edycji akcji „Wiosenne ekoPorządki w Gminie Sułkowice”, która w tym roku połączona została z wydarzeniem pn. „Posprzątaj z nami Małopolskę!” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Zespół Parków Krajobrazowych.

      Obie akcje mają na celu zwrócenie uwagi na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych. Wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków i od lokalnej społeczności, dlatego wyjdźmy na wiosnę w plener i posprzątajmy swoją najbliższą okolicę. 

      Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku aktywnie włączy się w akcję ekologiczną, angażując wszystkich uczniów z klas 1-3.

    • Informacja - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
     • Informacja - lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola

     • Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Rudniku na rok szkolny 2022/2023 została umieszczona w przedsionku wejścia głównego placówki.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia – potwierdzenia woli zapisu w terminie 21 – 22 marca 2022 r.  Druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie placówki.

      Oswiadczenie_woli_przyjecia.docx

      Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 24 marca 2022 r.

    • List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie
     • List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie

     • Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty, Przedstawiciele Samorządów, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

      od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwają działania wojenne prowadzone przez Rosję przeciwko narodowi ukraińskiemu. Wydarzenia te w ogromnym stopniu wpłynęły także na sytuację w naszym kraju. Od początku wojny postawa polskiego społeczeństwa – solidarność z Ukrainą, która przejawia się przede wszystkim w bezinteresownym niesieniu pomocy– jest godna najwyższego uznania. Ogrom cierpienia jakiego doświadczają Ukraińcy jest niewyobrażalny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym wspólnym zadaniem jest obecnie zapewnienie uchodźcom dogodnych warunków bytowych, umożliwienie podjęcia pracy, a także kontynuowania edukacji i nauki.

      Z ogromnym szacunkiem przyglądam się zaangażowaniu Dyrektorów i Nauczycieli w proces przyjmowania dzieci i młodzieży z Ukrainy do naszych szkolnych wspólnot. Zdaję sobie sprawę z tego, że podejmowane przez Państwa działania wiążą się z ogromnym wysiłkiem podyktowanym koniecznością dostosowania rzeczywistości szkolnej do obecnych wyzwań. Naszym celem jest maksymalnewsparcie Państwa w tych działaniach. W związku z tym przygotowaliśmy szereg materiałów informacyjnych oraz rekomendacji dotyczących przyjmowania uczniów ukraińskich do polskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Wprowadziliśmy również zmiany w przepisach, dzięki którym możliwe będzie łatwe i elastyczne tworzenie klas przygotowawczych...

      Cała treść listu dostępna jest tutaj: List-MEiN.pdf

    • Spotaknie Dyrektora z Radą Rodziców
     • Spotaknie Dyrektora z Radą Rodziców

     • Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku serdecznie zaprasza Radę Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu 17 marca (czwartek) br. o godzinie 19:00 w sali nr 5.

    • SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH
     • SPOTKANIE RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku serdecznie zaprasza Rodziców uczniów z klas ósmych na spotkanie z przedstawicielami wybranych szkół powiatu myślenickiego w celu zapoznania z ofertą edukacyjną placówek. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 marca (czwartek) br. o godzinie 17:00 w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku.

    • Punkt odbioru darów dla Ukrainy
     • Punkt odbioru darów dla Ukrainy

     • Uprzejmie informujemy, iż punkt odbioru darów rzeczowych dla Ukrainy znajduje się w budynku hali sportowej Zespołu Placówek Oświatowych w pomieszczeniu obok siłowni szkolnej. Apteczki, lekarstwa i medykamenty  przyjmujemy w sekretariacie.

      Wszystkim pomagającym składamy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

     • ZBIÓRKA DLA UKRAINY

     • OGŁOSZENIE

      W wyniku działań wojennych na Ukrainie pomocy potrzebują dzieci, dorośli, seniorzy. Z myślą o nich Gmina Sułkowice organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych artykułów w następujących punktach:

      - w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach – w godzinach pracy Urzędu (należy zgłaszać się na Dziennik Podawczy skąd produkty będą odbierane);

      - we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach – w godzinach pracy tych placówek;

      - we wszystkich strażnicach OSP - w najbliższą sobotę oraz niedzielę (tj. 26-27 lutego 2022 r.) oraz kolejną sobotę i niedzielę (t.j. 5 - 6 marca 2022 r.) w godzinach od 16:00 do 20:00

       

      Dziś mieszkańcy Ukrainy potrzebują naszej szybkiej pomocy. Nie wiadomo jak długo potrwa ta dramatyczna sytuacja, dlatego zbiórka będzie trwała do odwołania, a dostarczone produkty będą systematycznie przekazywane naszym wschodnim sąsiadom.

      Lista najpotrzebniejszych artykułów:

      - produkty spożywcze (należy wybierać te z dłuższą datą przydatności do spożycia, nie wymagających specjalnych warunków przechowywania) typu: woda w małych i dużych butelkach, konserwy rybne i mięsne z możliwością otwarcia, dania gotowe w słoikach, dania instant, makaron, ryż, kasza, mleko w proszku, cukier, dania w słoiczku dla dzieci, wafle, chrupki;

      - produkty higieny osobistej typu: chusteczki nawilżające, wata, chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pasta i szczoteczki do zębów, mydła, środki higieny osobistej, pampersy dla dzieci, kosmetyki do pielęgnacji dzieci, ręczniki bawełniane lub z mikrofibry, podpaski.

      - bielizna oraz odzież dla dzieci i osób dorosłych, w szczególności ubrania - zwłaszcza przeciwdeszczowe i ciepłe (peleryny, kurtki);

      - koce w tym termiczne, śpiwory, karimaty;

      - zestawy naczyń jednorazowych i wielorazowych, latarki, baterie;

      - środki medyczne (np. kompresy i gaziki jałowe, bandaże, woda utleniona).

       

      Przekazywane artykuły powinny być nowe, bądź z niewidocznymi
      śladami użytkowania!

    • Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych
     • Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych

     • Sułkowicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci wraz z rodzicami na Warsztaty Tworzenia Palm Wielkanocnych, które odbędą się 25.03.2022r. /piątek/, godzina 14.00, cena 15 zł. /osoba/.

      Zapisy w biurze SOK tel. 12 273 34 59,  735 998 869.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY!