• Informacja - obiady szkolne
     • Informacja - obiady szkolne

     •       Zapisy na obiady szkolne przyjmowane są od 01.09.2021 (środa) i na bieżąco w trakcie trwania obiadów na kuchni lub u intendentki. Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy na obiady od 06.09.2021 (poniedziałek).      Informujemy, że odpłatność za obiady i czesne intendentka przyjmuje w portierni w wejściu do budynku B (dawne gimnazjum) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. Rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem, najpóżniej na 1 dzień przed nieobecnością. Zgłoszona nieobecność w danym dniu nie będzie uwzględniana.

    • SZCZEPIENIA - kampania informacyjna
     • SZCZEPIENIA - kampania informacyjna

     • W ramach przygotowań do tygodnia informacyjnego w szkołach i placówkach przekazujemy Państwu materiał dotyczący szczepień opracowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. Pakiet edukacyjny:

      film edukacyjny – uczniowie klas IV-VIII https://www.youtube.com/watch?v=G7FHQgzgMH8

      Więcej informacji na temat możliwości przeprowadzenia akcji szczepień w szkole znajduje się na naszej stronie internetowej:

      Szczepienia_uczniów

      Akcja informacyjna będzie kontynuowana od 1 do 3 września 2021 r.

      Kolejny krok to zbieranie przez dyrektorów szkół kwestionariuszy ze zgodą od rodziców bądź opiekunów. Ten etap będzie trwał od 6 do 10 września br.

      W trzecim tygodniu września (od 13 do 17 września) odbędzie się tzw. tydzień szczepień, podczas którego wszyscy chętni uczniowie będą mogli zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

      Szczepienia będą organizowane przez szkoły i realizowane z wykorzystaniem istniejących punktów szczepień populacyjnych, powszechnych lub mobilnych.

      Podczas szczepienia, oprócz profesjonalnej opieki lekarskiej, uczniom będą mogli towarzyszyć rodzice. Akcja szczepień w wybranym miejscu uzależniona zostanie od liczby chętnych. Odpowiednie służby medyczne będą w tej sprawie współpracowały z dyrektorami szkół i placówek.


      W związku z licznymi pytaniami ze strony rodziców, informujemy:

      Szczepienia uczniów są całkowicie dobrowolne. Uczniowie niezaszczepieni będą funkcjonować w szkole na identycznych zasadach jak ci, którzy poddali się procesowi szczepienia. Nie będziemy prowadzić rejestru szczepień uczniów.

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     • Msza Św. dla uczniów z klas 1-8 o godz. 8:00 w kościele pw. Św. Maksymiliana M. Kolbego w Rudniku.

      Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się z wychowawcami klas w salach lekcyjnych:
      - Klasy 1-3 godzina 9:00
      - Klasy 4-6 godzina 9:10
      - Klasy 7-8 godzina 9:20

      Na spotkaniach nauczyciele zapoznają uczniów z aktualnym regulaminem funkcjonowania Szkoły Podstawowej
      w Rudniku od 1 września 2021 r.

      Wchodząc do budynków szkoły należy przedstrzegać zasad reżimu sanitarnego (maseczka, dystans, dezynfekcja) oraz korzystać z różnych wejść, według harmonogramu:

      rozpiska-sal.pdf

       


    • Listy oddziałów oraz klas I
     • Listy oddziałów oraz klas I

     • Uprzejmie informujemy, iż listy oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej zostały wywieszone w przedsionku przy wejściu do budynku A.

    • PRZEDSZKOLE - Dzień otwarty w dniu 26 sierpnia 2021 r.
     • PRZEDSZKOLE - Dzień otwarty w dniu 26 sierpnia 2021 r.

     • Uprzejmie informujemy, iż w dniu 26 sierpnia (czwartek) 2021 r. w godz. 9:00 - 10:00 odbędzie się "Dzień otwarty" w Przedszkolu Samorządowym w Rudniku dla rodziców z dziećmi nowo przyjętymi do naszego przedszkola. Podczas tego wydarzenia maluszki i ich opiekunowie poznają zaplecze dydaktyczne oraz warunki funkcjonowania placówki. Osobami odpowiedzialnymi za oprowadzanie odwiedzających są panie: A. Polewka, M. Magiera i B. Maksimek. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

    • Zajęcia wspomagające uczniów w roku szkolnym 2021/2022
     • Zajęcia wspomagające uczniów w roku szkolnym 2021/2022

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Najważniejszym zadaniem, które powinno być realizowane w najbliższych miesiącach, jest kompleksowe wsparcie uczniów w powrocie do szkoły. Jednym z elementów takiego wsparcia jest zapewnienie uczniom pomocy w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

      Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 983) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 1343) , nasza szkoła skorzysta z możliwości i będzie organizować zajęcia wspomagające dla uczniów z klas IV-VIII w roku szkolnym 2021/2022. Dodatkowe lekcje będą prowadzone z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyka, język polski, język angielski, chemia, wychowanie fizyczne) w wymiarze sumarycznym 15h przypadających na jedną klasę.

      Deklaracja uczestnictwa ucznia (wypełnia rodzic / prawny opiekun):

      Deklaracja_uczestnictwa.RTF

      Rozporządzenia MEiN:

      Rozporzadzenie_MEiN_28_maja_2021_r..pdf

      Rozporzadzenie_MEiN_20_lipca_2021_r..pdf

    • Office 365 Education
     • Office 365 Education

     • Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku zawarła porozumienie z firmą Microsoft na mocy którego możemy zaoferować naszym uczniom i nauczycielom bezpłatny pakiet Office 365 Education w wersji A1.

      Dzięki niemu nasi uczniowie i nauczyciele uzyskują dostęp do flagowych aplikacji Word, Excel, PowerPoint, TEAMS oraz wielu innych aplikacji. Ponadto wszyscy użytkownicy będą mieli możliwość korzystania ze znanego klienta poczty elektronicznej Outlook o rozmiarze 50 GB, miejsca na dysku wirtualnym o nieograniczonej pojemności. Warsztat nauczyciela został wzbogacony o aplikacje do pracy zespołowej, wideokonferencji i tworzenia witryn www.

      Loginy oraz hasła pierwszego logowania będą udostępnione w pierwszej połowie września bieżącego roku.

    •                    Dobry start
     • Dobry start

     • Konsultacje z pracownikami ZUS już w najbliższy piątek - 16 lipca

      Przypominamy, że już w najbliższy piątek 16 lipca w godz. 9:00-13:00 pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą pełnić dyżur w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (sala konferencyjna), podczas którego udzielą pomocy w złożeniu wniosku o świadczenie „Dobry Start – 300+ dla ucznia”.

      Podczas konsultacji niezbędne będą:

      • dowód osobisty
      • numer PESEL dziecka,
      • numer telefonu komórkowego,
      • adres mailowy,
      • orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli dziecko jest osobą niepełnosprawną i kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia,
      • nazwa i adres szkoły, do której dziecko uczęszcza,
      • numer rachunku bankowego, na który wypłacone zostanie świadczenie.

      Od 1 lipca 2021 r. wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ dla ucznia” można złożyć tylko elektronicznie:

      • na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS: www.zus.pl
      • przez bankowość elektroniczną
      • na portalu empatia.mpips.gov.pl

      Jeśli nie masz profilu PUE przyjdź na spotkanie z ekspertem ZUS, który złoży go za Ciebie.

      Profil PUE ZUS możesz założyć również samodzielnie. Sprawdź www.zus.pl lub zadzwoń pod nr tel.: 22 560 15 00. Dzięki profilowi PUE załatwisz większość spraw w ZUS przez internet.

      Wnioski o świadczenie Dobry Start będzie rozpatrywał ZUS.

      eduresized_hdimgbaebbed7af2eb4be9e00e6da3f0904.jpg

    • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021
     • Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

     • Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają realizację wywiadów bezpośrednich w terenie. Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się przez Internet, nie spisały się na infolinii (22 279 99 99) ani nie zadzwonił do nich rachmistrz spisowy.

      Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

      Obowiązek udziału w spisie powszechnym zapisano w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).

      Ze względu na sytuację epidemiczną, jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie, pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

      Wywiady bezpośrednie prowadzone będą przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem wszelkich procedur sanitarnych i dystansu społecznego.

    • List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021
     • List Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

     • Minister Edukacji i Nauki skierował dziś, 24 czerwca br. list do szkół i placówek oświatowych z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

      Podziękowania i życzenia od Ministra Edukacji i Nauki 

      Minister Przemysław Czarnek podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom za całoroczną pracę oraz wspieranie uczniów w okresie nauki zdalnej: – Dziękuję, że w tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich uczniów, oferowali pomoc i wsparcie w najróżniejszych sytuacjach. 

      Minister Edukacji i Nauki pogratulował uczniom sukcesów w nauce i innych dziedzinach szkolnej aktywności. Złożył także życzenia udanych wakacji: – Życzę Wam, aby wakacje były czasem poznawania i odkrywania nowych miejsc, a także zawierania trwałych przyjaźni i znajomości. 

      Specjalne podziękowania szef MEiN skierował do całej społeczności polskich szkół za granicą, dziękując za trud nauczania języka polskiego i zdobywania wiedzy o Polsce.  Nauczycielom, uczniom i rodzicom życzył spokojnych i bezpiecznych wakacji.

      Cały list MEiN:  List_Ministra_na_zakonczenie_zajec_dydaktyczno-wychowawczych_w_roku_szkolnym_2020-2021.pdf

    • ŻYCZENIA WAKACYJNE
     • ŻYCZENIA WAKACYJNE

     • Wszystkim Uczniom, Nauczycielom, Rodzicom i Pracownikom naszej placówki życzymy by tegoroczne wakacje były ciepłe i radosne. Niech każdy dzień wakacyjnych przygód pozostanie w Waszej pamięci jako dzień, o którym można powiedzieć, że to wyjątkowy dzień. Odpoczywajcie w pełnym słońcu i przy ładnej pogodzie, nabierajcie sił, ale z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

    • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
     • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

     • Uprzejmie informujemy o organizacji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 w Zespole Placówek Oświatowych w Rudniku:

      Msza św. dla uczniów klas I-VIII odbędzie się w dniu 25 czerwca (piątek) 2021 o godzinie 8:00.

      Bezpośrednio po mszy świętej wychowawcy klas I-VI przeprowadzą spotkania ze swoimi wychowankami w salach lekcyjnych według ustalonego harmonogramu i przekażą im świadectwa promocji do klas programowo wyższych. Uczniowie poszczególnych klas wchodząc do budynku szkoły korzystają z różnych wejść o godzinach 9:00 i 9:10.

      W dniu zakończenia roku szkolnego klasy siódme pożegnają absolwentów w uroczystości organizowanej na asfaltowym boisku przed szkołą o godzinie 9:00. Następnie wszyscy uczniowie klas VII-VIII udadzą się z wychowawcami klas do sal lekcyjnych.

      Harmonogram.pdf

       

    • Świetlica szkolna w dniu 21 czerwca 2021 (poniedziałek)
     • Świetlica szkolna w dniu 21 czerwca 2021 (poniedziałek)

     • Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w dniu 21 czerwca 2021 (poniedziałek) przypada dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu sprawowana jest opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej. Zapisów uczniów na świetlicę: imię i nazwisko ucznia, klasa, godziny pobytu dziecka na świetlicy, rodzice dokonują przesyłając wiadomość na adres email: zpo.rudnik@sulkowice.pl do końca dnia 18 czerwca br.

    • Konkurs "Keep calm and learn irregular verbs"
     • Konkurs "Keep calm and learn irregular verbs"

     • 15 czerwca odbył się II etap szkolnego konkursu „Keep calm and learn irregular verbs”. Konkurs adresowany był do uczniów klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do nauki czasowników nieregularnych i wyłonienie tych, którzy najlepiej znają ich formy. Uczniowie musieli wykazać się znajomością 150 czasowników nieregularnych w III formach, co wcale nie było łatwym zadaniem. Konkurs przebiegł w atmosferze entuzjazmu i zaciętej rywalizacji. Wszyscy uczniowie wykazali się świetną znajomością czasowników nieregularnych. Niestety na podium są tylko trzy miejsca.

      I tak:

      I miejsce zajął Bartosz Żmija - uczeń klasy VIIIA,

      II miejsce zajęła Patrycja Kurek - uczennica klasy VIIA,

      III miejsce przypadło Bartłomiejowi Wróblewskiemu - uczniowi klasy VIIIA.

                                           Zwycięzcom gratulujemy!

    • Świetlica Środowiskowa zaprasza dzieci na akcję ,,Lato 2021”
     • Świetlica Środowiskowa zaprasza dzieci na akcję ,,Lato 2021”

     • Świetlica Środowiskowa w Sułkowicach wraz z filiami we wszystkich miejscowościach gminy organizować będzie profesjonalne zajęcia dla dzieci, które ukończyły I klasę oraz młodzieży z Gminy Sułkowice.

      Termin: 05.07.2021r. do 23.07.2021 r.

      Zajęcia odbywać się będą codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300.

      W programie:

      - bloki zajęć rekreacyjnych i sportowych;

      - zajęcia świetlicowe ( gry stolikowe, zabawy logiczne, quizy, plenery malarskie );

      - grupowe zajęcia tematyczne rozwijające wyobraźnię i sprawność manualną;

      - wyjazdy na basen;

      - wycieczki autokarowe; (ZOO w Krakowie, Góra Żar, Szczawnica);

      - konkursy i współzawodnictwa sportowe;

      - różne inne atrakcje według  pomysłów dzieci.


      Zapisy:

      W sekretariacie każdej szkoły znajdują się karty kwalifikacyjne, które należy wypełnić i zwrócić w szkole lub bezpośrednio u pań wychowawczyń świetlic środowiskowych. Kartę można również pobrać ze strony internetowej gminy lub świetlicy. Wypełnioną kartę należy zwrócić najpóźniej do 18 czerwca 2021 roku.

       Ze względu na konieczność zapewnienia właściwej liczby opiekunów, karty należy złożyć we wskazanym wyżej terminie.

      Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu (12) 312-70-87

      Serdecznie zapraszamy

      Kierownik Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach

       Bernadeta Żurek

    • SZCZEPIENIA - (Informacje -> Szczepienia uczniów)
     • SZCZEPIENIA - (Informacje -> Szczepienia uczniów)

     • Drodzy Rodzice, uprzejmie zawiadamiamy, iż stworzyliśmy dodatkową podstronę na naszej stronie internetowej dotyczącą aktualnych informacji o możliwości zaszczepienia uczniów w wieku od 12 lat. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami, które znajdują się w menu INFORMACJE -> Szczepienia uczniów.