• Udowodniliśmy, że działamy z imPETem

     • W bieżącym roku szkolnym w kolejnej, trzeciej już edycji Projektu Edukacyjnego „Działaj z imPETem” udział wzięły klasy 1-3. Poprzez uczestnictwo w tym projekcie wyrabiamy już od najmłodszych lat dobre nawyki w zakresie kształcenia ekologicznego; kampania bowiem ma na celu edukację w zakresie odpowiedniego postępowania z wartościowym tworzywem, jakim są butelki PET. Realizując główny cel projektu - zwrócenie uwagi na problem prawidłowej segregacji odpadów opakowaniowych i ich recyklingu - przeprowadzono  różnorakie przedsięwzięcia edukacyjne.

      1. We wrześniu wychowawcy klas 1-3 przeprowadzili zajęcia wprowadzające, których celem było poznanie i utrwalenie podstawowych zasad postępowania z butelkami PET. Na zakończenie zajęć uczniowie odbyli wirtualny spacer po śMIECIarce Mieci.

      Uczniowie znaleźli odpowiedzi na podstawowe pytania:

      Dlaczego warto segregować butelki PET?
      Jak wygląda proces ich recyklingu?
      Co może powstać w wyniku ich przetworzenia?

      Po zajęciach wprowadzających przyszedł czas na zadanie praktyczne. Uczyliśmy się najważniejszego, podstawowego nawyku jeśli chodzi o recykling - „Odkręć, Opróżnij, Zgnieć, Segreguj!”.

      2. W listopadzie na uczniów czekały na rozwiązanie rebusy związane z segregacją butelek PET.

      3. W ramach zadania grudniowego uczniowie wykonali (wykazując się dużą pomysłowością i kreatywnością) dekoracje i ozdoby choinkowe z butelek PET i innych odpadów.

      4. Styczeń to czas noworocznych postanowień. Nasi najmłodsi wychowankowie  zredagowali własne Eko – postanowienia, których celem było wprowadzenie dobrych zmian  w swoich zachowaniach proekologicznych.

      5. W lutym przyszedł czas na podsumowanie wszystkiego, czego uczniowie dowiedzieli się o butelkach PET i zasadach ich segregowania; zweryfikowano i pogłębiono wiedzę w tym zakresie.

      6. Na zakończenie projektu uczniowie wzięli udział w konkursie „Lapbook z imPETem”, którego celem było opracowanie Lapbook’a na temat segregacji i recyklingu butelek PET. Działanie praktyczne było dowodem, że uczniowie przyswoili i utrwalili wiedzę w tak ważnym ekologicznym temacie.

      Wszystkie te działania są potwierdzeniem, że edukując uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej, jesteśmy w stanie krzewić eko podstawy i tworzyć eko nawyki już od najmłodszych lat, bowiem podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i postaw proekologicznych jest ważnym elementem edukacji na każdym poziomie.         (MP-Ł)

    • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

     • Rodziców dzieci szkolnych (klas IV – VIII), które będą uczęszczać na obiady w dniach nauki stacjonarnej informujemy, że należy dokonać wpłaty za wyżywienie u pani intendentki najpóźniej do 21 maja 2021 r. (piątek).

     • Organizacja zajęć edukacyjnych w klasach 4 – 8 od dnia 17 do 24 maja 2021 r.

     • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w klasach 4-8 wprowadzamy naukę w systemie hybrydowym.

      Organizacja zajęć edukacyjnych w klasach  4 – 8 od dnia 17 do 24 maja 2021 r.

      1. Podział godzin nie ulega zmianie; klasy 1 – 8 lekcje rozpoczynają od godziny 8:00.
      2. Nauka stacjonarna realizowana jest:

       - od 17 do 21 maja w klasach: 4a, 4b, 5a, 6a, 6b
       - w dniu 24 maja w klasach: 4a, 4b, 7a, 7b, 7c.

        3. Nauka zdalna odbywa się:

          - od 17 do 21 maja klasy: 7a, 7b, 7c, 8a, 8b
           - w dniu 24 maja klasy: 5a, 6a, 6b, 8a, 8b

      4. Przydział sal dla poszczególnych klas – Zalacznik-nr-1.pdf

      5. Szatnie szkolne dla uczniów pozostają bez zmian.

      6. Przerwy między zajęciami uczniowie spędzają w salach lekcyjnych.

      W okresie od 25 do 27 maja  2021 r. (egzamin ósmoklasisty) dla uczniów z klas 1-7 zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 przypadają dni wolne dyrektorskie. Dzień 28 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla wszystkich uczniów klas 1-8.

     • Pobijamy rekord świata w drużynowym łapaniu cząstek!

     • CREDO i promieniowanie kosmiczne”,

      13 maja 2021 r. uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w pokazach on-line na temat promieniowania kosmicznego w ramach projektu „Fizyka kluczem do zrozumienia świataorganizowanym przez Instytut Fizyki Jądrowej w Krakowie, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

      Projekcie Credo działa na skalę światową. Zaangażowanych w niego jest ponad 30 instytucji naukowych. Celem projektu są pomiary promieniowania kosmicznego na całej Ziemi, używając np. smartfonów. Pokazy miały formę dynamicznej rozmowy dwóch prowadzących (Prof. Piotr Homola i Prof. Robert Kamiński) przeplataną materiałami video. Uczniowie dowiedzieli się czym jest promieniowanie kosmiczne i czy jest niebezpieczne. Podczas pokazów mieli również możliwość rejestracji cząstek promieniowania kosmicznego przy pomocy telefonów komórkowych. Zarejestrowane cząstki będą materiałem do analiz naukowych.
      / I. Wojtycza /

     • „Tylko miłość jest twórcza”


     • to przesłanie, które wciąż przekazuje nam św. Maksymilian Maria Kolbe. Niewielu ludzi rozumie to tak dogłębnie jak ten polski franciszkanin, który przez całe życie nieustannie potwierdzał słowem i czynem tę maksymę. Zawsze, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, wierzył w potęgę dobra i miłości. Przygotowując się do obchodów 80. rocznicy śmierci patrona naszej parafii zorganizowano konkurs „Święty Maksymilian jako przykład świętego na nasze czasy”. Przedszkolaki i wychowankowie naszej szkoły podjęli się trudu udowodnienia poprzez twórczość  plastyczną, a także literacką (uczniowie klas IV-VIII), że św. Maksymilian - Rycerz Niepokalanej, dla którego ,,tylko miłość była twórcza” może być przykładem na nasze czasy. W swych pracach udowodnili, że kierując się jego sentencją i naśladując ojca Maksymiliana możemy wzrastać, zdobywać nową wiedzę oraz kolejne umiejętności, które będą służyły nie tylko nam, ale  także innym ludziom, jak również jakimi  wartościami należy kierować się
      w życiu. Wstępem do konkursu było poszerzenie wiedzy o jego życiu poprzez czytanie książek, oglądanie filmów i prezentacji na lekcjach religii oraz utrwalenie wiadomości podczas rekolekcji parafialnych, które prowadził ojciec Ryszard Koczwara, franciszkanin
      z Niepokalanowa. Nasz parafialny kościół na czas rekolekcji i cały okres świąteczny ozdobiła dekoracja wykonana z plastycznych prac konkursowych.

      Cieszy nas duży odzew naszej społeczności szkolnej- na konkurs bowiem wpłynęły aż 84 prace plastyczne i 66 wypracowań literackich.

      Komisja konkursowa: p. Agnieszka Przała, p. Bogusława Szczurek, p. Dorota Mielecka,
      p. Faustyna Kozyra
      przyznała:

       

      wśród dzieci przedszkolnych:

      I miejsce - Zuzanna Boroń z grupy Smerfy

      II miejsce - Jagoda Starzec z grupy Ananasy

      III miejsce -Aleksandra Blak z grupy Smerfy

       

      w klasach I-III

      I miejsce: Hubert Polewka kl. II c

                       Lena Stręk kl. II b

      II miejsce: Iga Sznajder kl. III a

                        Zuzanna Szczurek kl. III b

      III miejsce: Milena Góralik kl. III b

                         Zuzanna Flaga kl. II a

      wyróżnienie: Magdalena Rapacz kl. III c, Milena Cygan kl. III c, Wiktor Jasek kl. III b, Kamil Szczurek kl. II c

       

      w klasach IV-VIII

      I miejsce - Mateusz Gielata kl. VIII a

      II miejsce - Paulina Cyrek kl. VIII a

      III miejsce - Oliwia Piegza kl. Va

       

      W konkursie literackim, po zasięgnięciu konsultacji merytoryczno-językowej u nauczycieli
      j. polskiego: p. Anny Chmury, p. Małgorzaty Koźlak, p. Jolanty Zawiły przyznano:

      I miejsce - Magdalena Lubiecka kl. IV a

      II miejsce: Lena Bochenek kl. VI b

                         Nadia Blak kl. V

                         Sebastian Oliwa kl. IV b

      III miejsce: Karol Król kl. V

                         Zuzanna Rucińska kl. VI b

      Wyróżnienie: Krystian Blak kl. IV a, Kamil Róg kl. V a

       

                  Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe oraz rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców i katechetkę Dorotę Mielecką.

    • Majowe święta
     • Majowe święta

     • Niedługo zaczyna się miesiąc maj i piękny będzie nasz cały kraj

      a maj jest bogaty w świąteczne daty.

      Już 1 maja Święto Pracy mamy,
      o wszystkich, co pracują wtedy pamiętamy.

      2 maja Święto Flagi obchodzimy
      i naszą biało-czerwoną  flagę radośnie uczcimy.

      Gdy dzień 3 maja kalendarz pokazuje,

      to Święto Konstytucji 3 Maja następuje.

      Maj jest miesiącem szczególnym w historii naszego Państwa. W pierwszych trzech dniach miesiąca obchodzone jest w Polsce Święto Pracy, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święto Konstytucji 3 maja.

      1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany Świętem Pracy lub po prostu 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950.

      2 maja - Dzień Flagi, inaczej Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej to polskie święto, które wprowadzone zostało na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku. 2 maja organizowane są różnego rodzaju akcje oraz manifestacje patriotyczne. Jedna z największych akcji, która miała miejsce w Dzień Flagi, odbyła się w Bytomiu w 2009. Ponad 500 osób utworzyło biało-czerwoną flagę z przygotowanych wcześniej i uniesionych w jednakowym czasie parasolek. 

      Dodatkowo 2 maja wielu Polaków wywiesza w swoich domach polską flagę.

      Co ciekawe, w Święto Flagi 2 maja obchodzone jest także święto jakim jest Dzień Polonii i Polaków za Granicą. 

       

      3 maja- Święto Konstytucji

      Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja z 1791 roku była próbą unowocześnienia ustroju Polski i ratowania jej suwerenności. Choć obowiązywała w sumie przez 14 miesięcy, do dzisiaj jest jednym z fundamentów polskiej tradycji republikańskiej i powodem do dumy dla Polaków.

      KONSTYTUCJA 3 MAJA 1791 ROKU - JAN MATEJKO

       

      3 maja 1791 roku Sejm Wielki, zwołany w październiku 1788 roku, uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie i drugą -po amerykańskiej- na świecie. Konstytucja 3 Maja przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

      Już w dwa dni po uchwaleniu Konstytucji dzień 3 maja uznano za święto narodowe, które później z powodu niewoli kraju zostało na długi czas zawieszone. W 1792 roku rozpoczęła się bowiem wojna polsko-rosyjska w obronie Konstytucji 3 Maja. Ostatecznie doszło do okupacji Polski, obalenia Konstytucji i drugiego rozbioru państwa.

      Święto 3 Maja zostało przywrócone  w II Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 1919 roku. Zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej, zakazane było również w PRL.

      Od 1990 roku  3 Maja ponownie jest oficjalnym świętem narodowym Polaków. 

      Miłego świętowania !!!

       

       

    • Zwrot laptopów do nauki zdalnej w klasach I-III
     • Zwrot laptopów do nauki zdalnej w klasach I-III

     • Informujemy, iż zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych do nauki zdalnej dla uczniów klas I-III odbędzie się w dniu 4 maja 2021 r. w godzinach pracy sekretariatu. Uprzejmie prosimy rodziców o terminowy zwrot sprzętu.

     • Powrót uczniów klas I-III do szkoły od 4 maja 2021 r.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Od 4 maja 2021 r. uczniowie edukacji wczesnoszkolnej powrócą do szkoły i przystąpią do realizacji nauki w tradycyjnej formie kształcenia. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich przypominamy najważniejsze wytyczne, które bezpośrednio dotyczą uczniów i ich opiekunów:

      Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

      Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).

      Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
      • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

      Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

      Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

      Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

       Od wtorku 4 maja 2021 r. nadal utrzymujemy rozpoczynanie zajęć lekcyjnych o różnych godzinach w poszczególnych klasach (7:40 / 7:50 / 8:00) i korzystanie z wyznaczonych wejść do budynków szkolnych.

      Szczegółowe informację rodzicom i uczniom edukacji wczesnoszkolnej przekażą wychowawcy klas.

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - komunikat

     • Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie. Uprzejmie zachęcamy do systematycznego odwiedzania naszej strony internetowej (zakładka SZKOŁA -> Egzamin ósmoklasisty -> Informacje). Znajdziecie tam Państwo niezbędne informacje i komunikaty dotyczące organizacji egzaminu, składów zespołów nadzorujących, przydziału zdających do poszczególnych sal egzaminacyjnych, procedury sprawdzania wyników po zakończonym egzaminie.

     • Egzamin / Rekrutacja - Informacja dla uczniów klas ósmych

     • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
      Drodzy Ósmoklasiści. Uprzejmie informujemy, iż w sekretariacie szkoły znajdują się wydrukowane loginy i hasła ZIU (konta zdających – wyniki egzaminu).

      Kody posłużą Wam do sprawdzania wyników egzaminu, który odbędzie się 25-27 maja 2021 r.

       
      PROCEDURA SPRAWDZANIA WYNIKÓW Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

      1. Dyrektor szkoły przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.

      2. Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie wprowadzić login oraz hasło
       w odpowiednie pola i kliknąć przycisk Dalej.

      3. Po zalogowaniu należy wybrać pole z nazwą egzaminu klikając w nie.

      4. Po wybraniu egzaminu, w serwisie wyświetlone są informacje o wynikach osiągniętych
       z egzaminów z poszczególnych przedmiotów.

      5. Aby sprawdzić szczegółowe wyniki z danego egzaminu, należy kliknąć w pole z nazwą tego egzaminu.

      6. W serwisie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat arkusza oraz uzyskanej
       w poszczególnych zadaniach punktacji. Możliwe jest również pobranie pliku z wynikami
       za pomocą przycisku Pobierz.

      7. W celu wylogowania z serwisu ZIU należy kliknąć w ikonę przedstawiającą login zdającego.

      Wszelkie informacje dotyczące EGZAMINU ÓSMOKLASISTY znajdują się na naszej stronie internetowej, w zakładce:
      SZKOŁA->Egzamin ósmoklasisty->Informacje

      REKRUTACJA

      Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu myślenickiego odbywa się w formie elektronicznej. Firma Vulcan obliguje wszystkich rodziców uczniów biorących udział w rekrutacji o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci. Stosowne oświadczenie zawierające zgodę znajduje się tutaj:

      oswiadczenie_rodzica_do_rekrutacji_do_szkoly_ponadpodstawowej.docx

      ZAPAMIĘTAJ:

      W nieprzekraczalnym terminie do środy 28 kwietnia 2021 r. należy:
      1) Odebrać wydrukowane loginy i hasła ZIU.
      2) Złożyć w sekretariacie szkoły wydrukowane oświadczenie podpisane przez rodzica dotyczącego  zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w rekrutacji elektronicznej.

    • XXIV edycja akcji POLA NADZIEI 2021                         „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją”
     • XXIV edycja akcji POLA NADZIEI 2021 „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją”

     • Pomimo trwającej pandemii, wiosna nadeszła w tym roku jak zawsze, a wraz z nią już po raz 24. kwitną Pola Nadziei. Wiosna niesie ze sobą nadzieję, że dzięki ludzkiej solidarności, Hospicjum św. Łazarza nadal będzie mogło nieść pomoc nieuleczalnie chorym, jak czyni to już od 40 lat.

      Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Dzięki nim propagowana jest idea opieki hospicyjnej i wolontariat.

      Podziel się z pacjentami domu hospicyjnego wizją miejsc, w których można znaleźć piękno i  odrobinę nadziei.

      KONKURS PLASTYCZNY „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją” dedykowany dla grup przedszkolnychopiekun Pani Małgorzata Norek

      KONKURS PLASTYCZNY „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją” dedykowany dla uczniów klas 1-3 – opiekun Pani Monika Antosiewicz

      KONKURS FOTOGRAFICZNY „Podziel się pięknem, podziel się nadzieją” dedykowany dla uczniów klas 4-8 – opiekun Pani Małgorzata Norek

      Termin nadsyłania prac: do 4 maja 2021r.

      Szczegółowe informacje o konkursach przekażą wychowawcy.

    • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

     • Rodzice dzieci przedszkolnych mogą dokonać opłaty za wyżywienie i czesne w miesiącu kwietniu w dniach: 22.04., 23.04., 27.04.2021 r. Prosimy o dotrzymanie tych terminów i dokonanie wpłaty najpóźniej 27.04.2021 r. (wtorek).

      Rodziców dzieci szkolnych (klasy I – III), które będą uczęszczać na obiady w dniach nauki stacjonarnej informujemy, że opłaty za obiady będą pobierane dopiero w miesiącu maju, ponieważ w bieżącym miesiącu pani Intendentka dokona odpisów za nadpłacone obiady z marca.

     • Nauka hybrydowa uczniów klas I-III od 26 kwietnia 2021 r.

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od poniedziałku 26 kwietnia 2021 r. wprowadzamy w szkole naukę dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej w systemie hybrydowym.

      W dniach 26-27.04 nauka stacjonarna w szkole jest realizowana w klasach 1a, 2a, 3a, 3c, a nauka zdalna w klasach 1b, 2b, 2c, 3b.

      W dniach 28-29.04 nauka stacjonarna w szkole jest realizowana w klasach 1b, 2b, 2c, 3b, a nauka zdalna w klasach 1a, 2a, 3a, 3c.

      Zajęcia realizowane zgodnie z obowiązującym planem znajdującym się w dzienniku elektronicznym od godziny 8:00.

      Uczniowie, którzy będą mieć zajęcia stacjonarne w szkole, mogą korzystać z obiadów  szkolnych oraz na wniosek rodziców z opieki w świetlicy.

      Przypominamy, iż dzień 30.04.2021 (piątek) zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Rodzice zainteresowani objęciem ich dzieci w tym dniu opieką świetlicową, dokonują zgłoszenia dziecka w formie e-mail  lub telefonicznie do sekretariatu szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 kwietnia 2021 r.

      Komunikat dotyczący organizacji zajęć od maja 2021 zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

       

     • Dzień Ziemi

     •      Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto świata, obchodzone corocznie 22 kwietnia. Ma na celu promowanie proekologicznych postaw i skłonienie do refleksji na temat stanu naszej planety. Budzenie wśród dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele obchodów Dnia Ziemi. To czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze - tak, aby starczyło ich dla przyszłych pokoleń.

           Idea obchodów Dnia Ziemi w tym dniu została zapoczątkowana 51 lat temu, w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona.

      Wiele krajów obchodzi Dzień Ziemi zgodnie z proklamacją ONZ w dniu równonocy wiosennej, która przypada 20 lub 21 marca. Dodatkowo ONZ wyznaczyło datę 22 kwietnia jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi.

           Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody czy globalne ocieplenie.

           Organizatorzy zaangażowani w obchody tego dnia pochodzą z ponad 190 krajów na całym świecie. W Polsce tradycje związane z obchodami tego dnia są nieco krótsze, ponieważ Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku. Wtedy to zaczęły powstawać organizacje pozarządowe, które zajęły się popularyzującą ekologii.

      Każdego roku obchody międzynarodowego święta koncentrują się wokół konkretnej tematyki. Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest „Przywróć Naszą Planetę”.

           W tym roku nie możemy się spotkać w szkole, by wspólnie uczestniczyć w obchodach tego święta, zostajemy w domu, chroniąc swoje zdrowie. W domu także możemy coś zrobić dla swojej planety. Przez działania w domu możecie pokazać, że dobro Ziemi jest naszym wspólnym celem. Proponujemy zabawy ekologiczne i nie tylko.

         Już dziś i Ty możesz  podjąć kroki, aby ratować świat:

      1. Segreguj śmieci.
      2. Plastikowe butelki zamień na wielorazowe.
      3. Zostaw samochód w garażu – skorzystaj z roweru lub komunikacji miejskiej, idź pieszo.
      4. Idź na zakupy z własną torbą i z własnym pojemnikiem.
      5. Kupuj świadomie – rozmiary i możliwości Ziemi są ograniczone. Każdy nasz zakup, tym bardziej ten bezsensowny, szkodzi planecie. Przecież gdzieś te zużyte rzeczy trzeba gromadzić. Róbmy zakupy odpowiedzialnie, wybierajmy tylko potrzebne towary.
      6. Nie marnuj żywności – 1/4 naszego jedzenia trafia na wysypisko śmieci. Nie karm kosza na śmieci, planuj racjonalnie zakupy.
      7. Naprawiaj, zamiast wyrzucać.
      8. Zastąp chemiczne środki własnymi przygotowanymi produktami. Skorzystaj z octu, sody oczyszczonej i cytryny.

       

      Przybliżenie przedstawionej tematyki przedstawi wykonana prezentacja.

      Zapraszamy  do obejrzenia:

       

      https://www.canva.com/design/DAEbXSwmaTQ/-_0v7ArQKqIMvV1RDuAKUQ/view#1

       

       

                   

                                                                                                             (W. Kozik, M. Bylica)

     • XVII Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego

     • Wydział Edukacji, Kultury i Sportu serdecznie zaprasza do udziału w XVII Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną Targi będą emitowane na profilu Facebook: Starostwo Powiatowe w Myślenicach – Powiat Myślenicki, na profilach Facebook  naszych szkół ponadpodstawowych oraz na profilu Facebook portalu KMY.pl w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00. Zapraszamy uczniów klas VIII, nauczycieli, doradców zawodowych i wychowawców z Państwa Szkół do wzięcia udziału w Targach. Zapoznanie z aktualną ofertą edukacyjną publicznych szkół z terenu Powiatu Myślenickiego: branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących, ułatwi uczniom klas VIII dokonanie wyboru właściwej drogi kształcenia. Licząc na Państwa udział w Targach online, życzę powodzenia i sukcesów we wszystkich zamierzeniach edukacyjnych.

    • Bartosz Żmija finalistą Małopolskiego Konkursu Biologicznego
     • Bartosz Żmija finalistą Małopolskiego Konkursu Biologicznego

     • Z wielką radością informujemy, że uczeń klasy VIIIa Bartosz Żmija otrzymał tytuł finalisty Małopolskiego Konkursu Biologicznego, którego etap wojewódzki odbył się 2 marca 2021 r. w Krakowie. Nasz podopieczny znalazł się w gronie najlepszych uczniów w Małopolsce. Składamy serdeczne gratulacje Bartoszowi, jego rodzicom, a także opiekunowi przedmiotowemu – pani Jolancie Pękali.

     • LOTNISKOWE TARGI ZAWODOZNAWCZE - Wirtualna wycieczka w dniu 22 kwietnia 2021 r.

     • Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele! Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa od wielu miesięcy nie mamy możliwości organizacji wycieczek i imprez szkolnych. Wszyscy jesteśmy już bardzo zmęczeni przedłużającą się nauką zdalną. W związku z powyższym w dniu 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) zrealizujemy wirtualną wyprawę na LOTNISKOWE TARGI ZAWODOZNAWCZE. W wydarzeniu wezmą udział wszyscy uczniowie i nauczyciele klas I-VIII naszej szkoły. O godzinie 8:00 wychowawcy klas prześlą uczniom na grupach Messenger link do spotkania. Nauczyciele i uczniowie aktywnie uczestniczą w wirtualnej podróży w wymiarze niemniejszym, niż wynika to z ich harmonogramu zajęć w tym dniu, jednak nie dłużej niż do czasu zakończenia przedsięwzięcia – godz. 15:00.

       

      II Lotniskowe Targi Zawodoznawcze odbędą się 22.04.2021r. w godz. 8:00 – 15:00. Weźmie w nich udział ponad 30 przedstawicieli różnych firm, służb oraz działów Kraków Airport.

      Lista pasażerów
      Targi przeznaczone są dla uczniów, studentów, nauczycieli, rodziców oraz doradców zawodowych.

      Cel podróży
      Tegoroczna edycja Targów pozwoli Ci na poznanie lotniska od środka. Weźmiesz udział w spotkaniach ze zwykłymi ludźmi na niezwykłych stanowiskach pracy, dowiesz się jak wygląda ich zakres obowiązków i ścieżka kariery oraz zaglądniesz do tych części lotniska, w których zwykle nie mógłbyś przebywać. Szczegóły znajdziesz w zakładce „Harmonogram”.

      Boarding
      Udział w targach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Transmisja rozpocznie się o godz. 8:00 na kanale: https://www.youtube.com/user/KRKAirport
      (wychowawcy klas przesyłają wyżej wymieniony link na grupach)

      W trakcie spotkań będzie możliwość zadawania pytań.

      W dniu 22 kwietnia 2021 r. w dzienniku lekcyjnym nauczyciele wpisują tematy lekcji zgodnie z planem zajęć „Lotniskowe targi zawodoznawcze – wycieczka on-line.” Odnotowując 100% frekwencji uczniów.

     • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

     • Z ogromną radością informujemy o uruchomieniu w Zespole Placówek Oświatowych Elektronicznego Punktu Administracji Publicznej ePUAP. Dzięki temu nasi petenci będą mogli załatwiać swoje sprawy urzędowe w naszej placówce przez Internet.

      Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, ePUAP – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Zbudowana w ramach projektu ePUAP-WKP.