• Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek
     • Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

     •  Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Przygotowaliśmy informacje dla szkół i placówek w tej sprawie. Wraz z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Wszystkie materiały zostaną przekazane do szkół za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.


      Organizacja szczepień

      Szczepienia będą odbywały się w istniejącej bazie punktów szczepień populacyjnych
      i powszechnych oraz na terenie placówek oświatowych (tryb mobilny).

      Tryb mobilny będzie realizowany przez doświadczone podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

      Mapa punktów szczepień https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/

       

      Gdzie i kiedy uczniowie mogą się szczepić?

      Już od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować dzieci od 12. roku życia na szczepienie przeciw COVID-19. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. W tych miejscach jest realizowany cały proces szczepienia, który obejmuje:

      • zgodę rodzica,
      • kwestionariusz,
      • kwalifikację lekarza,
      • szczepienie.

      Harmonogram szczepień po wakacjach

      Po zakończeniu wakacji szczepienia będą wykonane w dotychczasowych miejscach oraz w tymczasowych mobilnych punktach szczepień. Zorganizują je podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień.

      Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

      • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
      • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
      • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

      Przygotowanie się ucznia do szczepienia – rekomendacje dla rodziców

      Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia opracowaliśmy także rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia. Są one skierowane przede wszystkim do rodziców i opiekunów. W zaleceniach znalazły się m.in. informacje dotyczące spożywania posiłków przed szczepieniem czy przyjmowania leków. Przed szczepieniem rodzice powinni zwrócić także szczególną uwagę na rzetelne wypełnienie kwestionariusza. Ważne jest, aby podali wszystkie istotne informacje o zdrowiu dziecka.


      Dlaczego warto się zaszczepić?

      Szczepionka to najlepszy sposób na przerwanie transmisji wirusa, a tym samym na powrót do życia, które znamy sprzed okresu pandemii. Zaszczepienie się jak największej liczby osób zwiększa szansę na trwały powrót do stacjonarnych zajęć w szkołach, placówkach i na uczelniach, wydarzeń kulturalnych czy spotkań rodzinnych i towarzyskich. Dzięki szczepionce możemy chronić nie tylko nas samych, ale także naszych najbliższych.


      Jak działa szczepionka?

      Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. Szczepionka jest darmowa i dobrowolna.

      Dodatkowe informacje:

      eduresized_szczepienia_uczniow_w_wieku12-18_rekomendacja_dla_rodzicow.jpg

      eduresized_szczepienia_uczniow_w_wieku_12_18_lat_informacje_dla_szkol_i_placowek_plakat.jpg

      kwestionariusz.pdf

    • Zebranie Rady Rodziców
     • Zebranie Rady Rodziców

     • Uprzejmie informujemy, iż zebranie Rady Rodziców odbędzie się w dniu 17 czerwca o godzinie 19:00 w szkole podstawowej. Spotkanie będzie dotyczyć min. zaopiniowania ocen dorobku zawodowego nauczycieli; wyrażenia opinii RR w sprawie wprowadzenia dziennika elektronicznego w przedszkolu od roku szkolnego 2021/2022. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

    • Organizacja i zasady zwrotu podręczników dla klas IV- VIII – czerwiec 2021 r.
     • Organizacja i zasady zwrotu podręczników dla klas IV- VIII – czerwiec 2021 r.

     • Uczniowie zwracają podręczniki do 18.06.2021 r.!

      Wychowawcy klasy:

      - ustalają dzień i godzinę zwrotu kompletu podręczników przez uczniów, informując o tym nauczycieli bibliotekarzy i uzgadniając z nimi formę odbioru;

      - informują uczniów, że należy zgłosić w bibliotece ewentualne znaczne zniszczenie lub zagubienie podręcznika;

      - informują uczniów, że podręczniki zapakowane muszą być w reklamówkę opisaną imieniem nazwiskiem i klasą; należy usunąć foliowe okładki, zapisane ołówkiem notatki, zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki;

      - wyprostować pogięte kartki, skleić rozdarcia;

      - przy odbiorze podręczników sprawdzana będzie tylko kompletność zestawu; stan techniczny podręczników sprawdzą nauczyciele bibliotekarze po upływie zalecanej dwudniowej kwarantanny;


      - potwierdzają odbiór podręczników w Protokole;

      - podręczniki składowane są w przydzielonej sali lekcyjnej dla danej klasy.

    • Dzień otwarty dla rodziców - 10 czerwca 2021 r.
     • Dzień otwarty dla rodziców - 10 czerwca 2021 r.

     • Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w dniu 10 czerwca 2021 r. (czwartek) w godzinach 16:00-17:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, konsultacje z nauczycielami będą prowadzone na terenie szkoły, w wyznaczonych salach lekcyjnych. Uprzejmie prosimy rodziców zainteresowanych rozmową o wcześniejsze powiadomienie nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego o zamiarze skorzystania z konsultacji.

     • ZEBRANIA Z RODZICDAMI I DZIEŃ OTWARTY - 20.05.2021

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele. Informujemy, iż w dniu 20 maja (czwartek) 2021 roku o godzinie 18:15 odbędą się zebrania z rodzicami on-line ZOOM. Linki internetowe do spotkania zostaną przesłane na grupach klasowych aplikacji Messenger. Bezpośrednio po zebraniach w godzinach 19:00-19:30 realizowany będzie DZIEŃ OTWARTY. Zainteresowani rodzice przeprowadzeniem rozmowy z danym nauczycielem proszeni są o poinformowanie nauczyciela o tym zamiarze za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia 19 maja 2021 r. ze wskazaniem w treści wiadomości kanału komunikacji (telefon, ZOOM). Serdecznie zachęcamy rodziców do wzięcia udziału w wydarzeniach.

    • Świetlica szkolna w dniu 4 czerwca 2021 (piątek)
     • Świetlica szkolna w dniu 4 czerwca 2021 (piątek)

     • Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w dniu 4 czerwca 2021 (piątek) przypada dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu sprawowana jest opieka nad dziećmi w świetlicy szkolnej. Zapisów uczniów na świetlicę: imię i nazwisko ucznia, klasa, godziny pobytu dziecka na świetlicy, rodzice dokonują przesyłając wiadomość na adres email: zpo.rudnik@sulkowice.pl do końca dnia 3 czerwca br. 

    • Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021
     • Dzień Bez Śmiecenia – 11 maja 2021

     • W obecnym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych w Rudniku postanowił aktywnie włączyć się w kolejny projekt na rzecz ochrony środowiska. Dzień Bez Śmiecenia – edukacyjna kampania społeczna, w której poruszamy ważny temat świadomej segregacji odpadów i ekologicznego stylu życia – ma już 15 lat! Od 15 lat pokazujemy, że segregacja naprawdę ma sens. ODPADY TO NIE ŚMIECI – TO SUROWCE.

     • Konkurs - „MODEL PRZESTRZENNY UKŁADU SŁONECZNEGO”

     • W dniu 21 maja 2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu geograficznego „Model przestrzenny Układu Słonecznego” zorganizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Kosmosu. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań geograficznych (astronomicznych) uczniów, motywowanie do nauki geografii, popularyzacja zagadnień astronomicznych oraz wykorzystywanie różnych rodzajów aktywności uczniów w nauce geografii. W konkursie wzięło udział 11 uczniów z klas V – VIII. Uczniowie, biorący udział w konkursie, wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w tworzeniu swoich układów przestrzennych. Prace były przemyślane oraz pomysłowe. Jury miało bardzo trudną decyzję do podjęcia z uwagi na wysoki poziom prac konkursowych.

      Jury w składzie: Iwona Wojtycza, Faustyna Kozyra i Anna Cygan przyznało następujące miejsca:

      I miejsce - Aleksandra Judasz kl. 6a

      II miejsce - Kacper Sikora kl. 8b

      III miejsce – Justyna Cyrek kl. 5a


              Wyróżnienia:

      • Angelika Bożek kl. 7a
      • Wiktoria Kasprzyk kl. 7a
      • Eryk Solecki kl. 5a

      Uczestnicy konkursu otrzymali ocenę celującą z geografii (aktywność) oraz uwagi pozytywne do dziennika.
      1 czerwca zostały rozdane dyplomy oraz nagrody.

      Serdecznie gratulujemy !!!

      Album ze zdjęciami: Link_Foto

      /A. Cygan/

     • Prezentacja systemu elektronicznego firmy VULCAN

     • Szanowni Państwo!

      Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

      Adres strony: https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

    • Przedszkole w lipcu 2021 - informacja
     • Przedszkole w lipcu 2021 - informacja

     • Rodzice dzieci przedszkolnych, którzy podczas spisywania umów w sierpniu 2020 r. zadeklarowali uczęszczanie dziecka do przedszkola w lipcu 2021 r. proszeni są o przekazanie pisemnej informacji potwierdzającej wolę uczęszczania dziecka do przedszkola oraz godziny jego pobytu lub informację, że rezygnują z korzystania z przedszkola przez dziecko w tym okresie.

      potwierdzenie_woli_uczeszczania_w_lipcu.docx

      Rodzice, którzy nie deklarowali uczęszczanie dziecka do przedszkola w lipcu 2021 r.,
      a są zainteresowani posłaniem dziecka do placówki w tym czasie, proszeni są o złożenie pisemnej prośby wraz z godzinami pobytu oraz podpisanie aneksu do umowy.

      prosba_o_przyjecie_dziecka_na_miesiac_lipiec.docx

      Powyższe informacje prosimy przekazać do sekretariatu placówki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2021 r. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe opłaty za wyżywienie ulegną podwyższeniu. Ich wysokość będzie uzależniona od ilości zapisanych dzieci.

    • ,,TańczMY w szkole’’
     • ,,TańczMY w szkole’’

     • Uprzejmie informujemy, że Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zwrócił się do Ministerstwa Edukacji i Nauki z prośbą o wypełnienie ankiet diagnozujących organizowanie zajęć tanecznych w szkołach podstawowych (kl. IV-VIII) i w szkołach ponadpodstawowych.

      Ankiety zostały opracowane przez Instytut Muzyki i Tańca w związku z realizacją programu ,,TańczMY w szkole’’ i są skierowane do czterech grup odbiorców: dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców/opiekunów dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół artystycznych).

      1. Ankieta dla dyrektorów: https://forms.office.com/r/0jYz8AY3Hk

      2. Ankieta dla nauczycieli: https://forms.office.com/r/w7unT41JkE

      3. Ankieta dla rodziców: https://forms.office.com/r/UqcfQ82nG2

      4. Ankieta dla uczniów: https://forms.office.com/r/bAM4qqYcVk

      Instytut Muzyki i Tańca, poprzez realizację programu ,,TańczMY w szkole’’, pragnie zachęcić szkoły do umożliwienia uczniom udziału w zajęciach tanecznych - w ramach dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

      Jednocześnie, zwracamy Państwa uwagę na wskazany przez Instytut Muzyki i Tańca termin wypełnienia ankiet, który upłynie 4 czerwca 2021 r.

      W przypadku ewentualnych pytań i wątpliwości proszę o kontakt z panem Maciejem Seniwa – kierownikiem Działu Programowego Departamentu Tańca,

      e-mail: maciej.seniw@imit.org.pl

      tel. 785 460 000

    • JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?
     • JAK CHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAGROŻENIAMI CYFROWEGO ŚWIATA?

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Z wielu badań wiemy, jak duże spustoszenie w psychice i rozwoju emocjonalnym dzieci powoduje nieograniczony dostęp do Internetu i świata wirtualnego za pośrednictwem smartfonów, tabletów i komputerów, które są tak popularnym prezentem. Rodzice i krewni są często nieświadomi tych zagrożeń. Urządzenia te, wprowadzone w świat dziecka bez zasad i wsparcia ze strony dorosłych – otwierają dzieciom dostęp do świata pełnego chamstwa, hazardu, gier komputerowych, pornografii, przemocy i kolejnych uzależnień dewastujących nieodwracalnie psychikę i mózg młodego człowieka.

      Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii opracowała broszurę informacyjną "Dzieci w wirtualnej sieci":

      broszura_Dzieci_w_wirtualnej_sieci_2021.pdf

    • "DZIEŃ DZIECKA" - organizacja pracy szkoły podstawowej w dniu 1 czerwca 2021 roku
     • "DZIEŃ DZIECKA" - organizacja pracy szkoły podstawowej w dniu 1 czerwca 2021 roku

     • Uprzejmie informujemy o zmianie organizacji pracy szkoły podstawowej
      w dniu 1 czerwca (wtorek) 2021 roku:

      W klasach 1-3 edukacji wczesnoszkolnej:  

      Wychowawcy wraz z uczniami rozpoczynają zajęcia w swoich klasach o godzinie 8:00. Realizują  zaplanowane w tym dniu dwie godziny lekcyjne kształcenia ogólnego. O godzinie 9:50 rozpoczynają obchody „Dnia Dziecka” w postaci przygotowanych przez nauczyciela gier i zabaw z uczniami. O godzinie 11:30 następuje zakończenie zajęć w tym dniu i rozpoczęcie sprawowania opieki świetlicowej zgodnie z zapisami.       

      W klasach 4-8 szkoły podstawowej:      

      Nauczyciele i uczniowie realizują zajęcia zgodnie z planem zajęć do godziny 10:45. Następnie wychowawcy klas wraz ze swoimi podopiecznymi rozpoczynają obchody „Dnia Dziecka” w postaci przygotowanych przez opiekuna gier i zabaw z uczniami. O godzinie 13:00 następuje zakończenie zajęć w tym dniu i rozpoczęcie sprawowania opieki świetlicowej zgodnie z zapisami.

      Pozostałe działania:

      Obiady dla uczniów klas 1-8 będą wydawane zgodnie z dotychczas obowiązującym harmonogram.

      Zapisów uczniów na świetlicę szkolną (imię i nazwisko ucznia, klasa, godziny pobytu dziecka na świetlicy rodzice przesyłają na adres email: zpo.rudnik@sulkowice.pl) do godziny 10:00 poniedziałku 31 maja br. 

    • OBIADY - Informacja
     • OBIADY - Informacja

     • Przypominamy, że wszystkie dzieci z klas I – VIII, które we wrześniu zostały zapisane przez rodziców na obiady, dalej z nich korzystają. Jeśli rodzic chce zrezygnować z korzystania z obiadów przez swoje dziecko w miesiącu czerwcu, prosimy o poinformowanie Pani Intendentki  w ostatecznym terminie do 28 maja 2021 r. (tj. piątek) do godziny 1400.

    • WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI
     • WAKACYJNY DYŻUR PRZEDSZKOLI

     • Burmistrz Gminy Sułkowice informuje, że organizuje się wakacyjny dyżur przedszkoli dla dzieci uczęszczających do przedszkoli gminnych w bieżącym roku szkolnym 2020/2021. Dyżurować będą:

      w lipcu – Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach, ul. Kwiatowa 16;

      w sierpniu – Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach, ul. 1 Maja 56.

      Zapisu dziecka na dany miesiąc wakacyjny należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie od 31 maja do 11 czerwca 2021 r. u dyrektora dyżurującego przedszkola. Odpłatność za korzystanie dziecka z przedszkola w czasie wakacji uiszcza się do 5 dni od dnia podpisania umowy.Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli pełniących dyżur:Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach – tel. 12 273-21-99. Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Sułkowicach – tel. 12 273-26-78. Dyżur zostanie zorganizowany pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby dzieci.

      Ponadto informuję, że zgodnie z arkuszem organizacyjnym w miesiącu lipcu – tak jak w pozostałe miesiące roku szkolnego pracują:

      - Przedszkole Samorządowe w Rudniku,

      - Przedszkole Samorządowe w Harbutowicach.

      W związku z powyższym do dyżurujących przedszkoli, tj. Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach oraz Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Sułkowicach można zapisać dziecko, które w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczało do przedszkola na terenie gminy, a które to przedszkole nie pracuje w danym miesiącu (lipcu lub sierpniu).

      Załączniki:

      Karta_zgloszenia_dziecka_na_dyzur_wakacyjny.pdf

      Zasady_organizacji_dyzuru_wakacyjnego.pdf

      2021_WAKACYJNY_DYZUR_PRZEDSZKOLI.pdf

    • Zwrot laptopów do nauki zdalnej (klasy IV-VIII)
     • Zwrot laptopów do nauki zdalnej (klasy IV-VIII)

     • Informujemy, iż zwrot laptopów szkolnych wypożyczonych do nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. (piątek) w godzinach pracy sekretariatu. Uprzejmie prosimy rodziców o terminowy zwrot sprzętu.

    • Świetlica szkolna
     • Świetlica szkolna

     • Uprzejmie informujemy, że w dniach od 25 do 28 maja br. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego przypadają dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie szkoły podstawowej mogą w tym terminie skorzystać z opieki w świetlicy szkolnej. Zainteresowanych rodziców posłaniem dzieci na świetlicę, prosimy o dokonywanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: zpo.rudnik@sulkowice.pl lub telefoniczne w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do godz. 10:00 24 maja 2021 r. W treści wiadomości należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz określić godziny pobytu dziecka w świetlicy.

    • Konkurs ‘’EKO-ZWIERZĄTKO”
     • Konkurs ‘’EKO-ZWIERZĄTKO”

     • W dniu 11.05.2021 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego „EKO-ZWIERZĄTKO”. W konkursie wzięło udział 26 uczniów z klas I-III. Celem konkursu było przede wszystkim kształtowanie postaw ekologicznych, rozwijanie wrażliwości estetycznej, pogłębianie wiedzy oraz rozbudzanie zainteresowań środowiskiem naturalnym. Prace były bardzo pomysłowe i twórcze!

      Jury w składzie: Anna Cyrek, Anna Cygan i  Józefa Staśko przyznało następujące miejsca:


        I miejsce: Marceli Klimas kl. 2a

      Kacper Ulman kl. 2c

      II miejsce: Wiktoria Kurek kl. 2b

       Filip Starzec kl. 2b

      III miejsce: Alicja Mistarz kl. 3b

      Karolina Piechota kl. 2b

      Wyróżnienia: Filip Szczurek kl. 2c

      Liliana Popek kl. 1b

      Galeria_foto


      Uczestnicy konkursu otrzymają pozytywne uwagi do dziennika, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Serdecznie gratulujemy!!!

                                                                                                                                  /M.Kaleta/