• NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
     • NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

     • Liczymy się DLA POLSKI!

      W okresie od 1 kwietnia do 30 września br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

      Dane zebrane podczas spisów służą do opracowywania strategii i programów rozwojowych dla kraju, regionów i gmin.

      Udział w spisie jest obowiązkowy, a wszystkie dane zebrane w spisie objęte są tajemnicą statystyczną. Podstawą prawną przeprowadzenia spisu jest ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Odmowa udziału w spisie może skutkować nałożeniem kary grzywny.

      W okresie pandemii tegoroczny spis jest realizowany przede wszystkim przez Internet. Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy – na stronie internetowej spis.gov.pl jest dostępny interaktywny formularz, który należy wypełnić.

      Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się samodzielnie korzystając z punktu spisowego przygotowanego w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach (w związku z sytuacją epidemiczną, po wcześniejszym umówieniu terminu), albo dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu 22 279 99 99 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–18.00.

      Z mieszkańcami województwa małopolskiego, którzy nie spiszą się samodzielnie, od 4 maja będą kontaktować się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

      Bieżące informacje na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 są zamieszczane na stronie internetowej spis.gov.pl.

      Narodowy_Spis_Powszechny_Ludnosci_i_Mieszkan_NSP_2021_-_grafika_I.pdf

    • Szkolny konkurs „Jak zdrowo spędzać czas wolny bez komputera i innych uzależnień”
     • Szkolny konkurs „Jak zdrowo spędzać czas wolny bez komputera i innych uzależnień”

     • WYNIKI !!!

      Szkolnego konkursu „Jak zdrowo spędzać czas wolny

      bez komputera i innych uzależnień”


      Przy ocenie prac Komisja Konkursowa kierowała się następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysłowość autorów, estetyka pracy isamodzielność wykonania.

       

      I miejsce – Alicja Mistarz kl. 3b

      Filip Król kl. 2b

       

      II miejsce –  Iga Latosińska kl. 2a

      Aleksandra Piegza kl. 3b

       

      III miejsce – Livia Marques kl. 2a

      Natalia Szczurek kl. 1b

       

      Wyróżnienie: Tymon Marques kl. 4b

      SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!

    • Konkurs z języka niemieckiego Mistrz Krzyżówki rozstrzygnięty!
     • Konkurs z języka niemieckiego Mistrz Krzyżówki rozstrzygnięty!

     • W kwietniu bieżącego roku odbył się Szkolny Konkurs Mistrz Krzyżówki zorganizowany przez nauczycielkę j. niemieckiego mgr Joannę Szymską. Zadaniem uczestników było ułożenie krzyżówki z hasłem z wykorzystaniem słownictwa poznanego podczas zajęć, jak również wykraczającego poza program. Ocenie podlegała estetyka wykonania, pomysłowość, poprawność oraz bogactwo językowe. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 7. i 8.:

      Patrycja Kurek – 7A

      Julia Chromicz – 7A

      Jessika Dzidek – 7A

      Damian Piegza – 7C

      Szymon Kozieł – 7C

      Amelia Szczurek – 8A

      Karolina Róg – 8A

      Aleksandra Cygan – 8A

      Patrycja Piechota – 8A

      Zuzanna Góralik – 8A

      Kacper Sikora – 8B

      Przemysław Miętka – 8B

       

      Przyznano następujące miejsca:

      I miejsce – Julia Chromicz

      II miejsce – Szymon Kozieł

      III miejsce – Amelia Szczurek

       

      Wyróżnieni: Aleksandra Cygan, Zuzanna Góralik, Jessika Dzidek, Damian Piegza, Patrycja Piechota.

      Wszyscy uczestnicy otrzymają ocenę celującą z j. niemieckiego oraz pozytywne uwagi.

       

      SERDECZNIE GRATULUJEMY!

    • Przedszkole - organizacja zajęć do 18 kwietnia
     • Przedszkole - organizacja zajęć do 18 kwietnia

     • W związku z decyzją rządu przedszkola nadal pozostają nieczynne co najmniej do dnia 18 kwietnia 2021 r. Wyjątkiem jest sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Pozostałe dzieci przedszkolne realizują w tym czasie naukę zdalną. Uprzejmie prosimy rodziców wyszczególnionych w § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 o wypełnienie wniosku dotyczącego objęcia opieką swoich dzieci przedszkolnych od 12 do 16 kwietnia 2021 r. i przesłanie go w formie elektronicznej do sekretariatu naszej placówki:

      Wniosek_COVID_12-16.docx

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

     • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022

      DRODZY ABSOLWENCI KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,


      Przed Wami bardzo ważny moment podejmowania decyzji o wyborze dalszej drogi edukacyjnej. Do Waszej dyspozycji zostanie udostępniony elektroniczny system wspomagania rekrutacji do klas pierwszych branżowych szkół I stopnia,techników i liceów ogólnokształcących „Vedukacja – Nabór Szkoły podstawowe” firmy VULCAN.

      System będzie dostępny na stronie internetowej: https://malopolska.edu.com.pl

      Poniżej przedstawiamy harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki na rok szkolny 2021/2022:

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, w tym zmiana wniosku, wraz z dokumentami od 17 maja 2021 r.do 21 czerwca 2021 r. do godz.15.00.

      Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz.15.00.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22 lipca 2021 r.

      Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.

      Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie:- oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej - oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeśli nie zostały złożone do szkoły we wcześniejszym terminie) - zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu - w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i przeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem od 23 do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00.

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00.

      Pamiętajcie, że możecie kandydować najwyżej do 3 szkół, ale nie ma ograniczenia, co do ilości oddziałów w tych szkołach. Kolejność wyboru szkół nie ma znaczenia, lecz bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności wybieracie oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chcecie się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej Wam zależy. Przemyślcie dobrze kolejność oddziałów oraz nie ograniczajcie się do jednego czy dwóch oddziałów. Wybierając większą liczbę oddziałów zwiększacie swoją szansę przyjęcia do szkoły. System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału w jednej szkole, dlatego tak ważne jest, aby wybór i kolejność oddziałów były naprawdę przemyślane! Dodatkowo możecie wskazać, jakich języków obcych chcielibyście się uczyć, gdybyście mogli wybierać je dobrowolnie. W systemie możecie uszeregować języki obce i poziom nauczania zaczynając od tego, którego chcielibyście uczyć się najbardziej, a kończąc na tym, którego chcielibyście uczyć się najmniej. Niniejsze dane będą mieć jedynie charakter informacyjny dla szkoły, do której zostaniecie przyjęci i mają pomóc w przydzieleniu do odpowiedniej dla Was grupy językowej. Informacja ta nie ma wpływu na przebieg rekrutacji, jednak im dokładniej określicie swoje preferencje językowe, tym większe macie szanse, że zostaniecie przydzieleni do najbardziej odpowiadającej Wam grupy.Po zakończeniu wypełniania danych w systemie składacie Podanie (Wniosek) bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.Mamy nadzieję, że Wasza praca w systemie elektronicznego naboru będzie przebiegała bezproblemowo, a zawarte w nim informacje będą przydatne w podejmowaniu decyzji. Życzymy Wam trafnych wyborów związanych z dalszą drogą edukacyjną.Wszelkich informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Myślenicach, tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.

     • Dzień otwarty dla rodziców - 8 kwietnia 2021 r.

     • Przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 w dniu 8 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, konsultacje z nauczycielami będą prowadzone telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora Messenger. Uprzejmie prosimy rodziców zainteresowanych rozmową o wcześniejsze powiadomienie nauczyciela za pośrednictwem dziennika elektronicznego o zamiarze skorzystania z konsultacji.

     • Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

     • Od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie przedszkoli.  Zgodnie z § 2 ust 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będą organizowane zajęcia w przedszkolu wyłącznie na wniosek:

       Rodziców dzieci, którzy:

      a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

      b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

      c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

      d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

      e) wykonują działania ratownicze,

      f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.  6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

      g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

      i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

      j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

      k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

      Rodzice, którzy w piątek tj. 26.03.2021 r. zgłosili potrzebę zapewnienia opieki dla swoich dzieci, mogą je przyprowadzić do przedszkola od poniedziałku tj. 29.03.2021 r.

      Pozostałych Rodziców należących do w/w grup zawodowych, którzy pracując nie mogą zapewnić opieki dzieciom w okresie zawieszenia zajęć, prosimy o złożenie wniosku o opiekę do poniedziałku do godz. 12.00 e-mailem lub telefonicznie do sekretariatu szkoły.

      Wzór wniosku: Wniosek_COVID.docx

     • Przedszkole Samorządowe w Rudniku od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r.

     • W przypadku ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

      W naszym przedszkolu nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację nauki zdalnej w okresie
      od 29.03 – 11.04 są panie: Klaudia Przała, Agnieszka Łapa.

      Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć zostaną udostępnione na funkcjonujących grupach przedszkolnych. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli uzyskać pomoc i wskazówki do zadań łącząc się
      z nauczycielem w godzinach: 8:30 – 9:30 (3,4 – latki), 10:30 – 11:30 (5,6 – latki)

    • Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola
     • Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola

     • W związku z decyzją Rządu od 27 marca do 10 kwietnia zamknięte zostają żłobki i przedszkola. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej). Prosimy o informację czy są Państwo (pracownicy medyczni i służb porządkowych) zainteresowani skorzystaniem z zajęć opiekuńczych dla dzieci w naszym przedszkolu w tym okresie. Prosimy o przekazanie stosownej informacji wychowawcom oddziałów do piątku 26 marca 2021 r.

     • Wirtualny Dzień Otwarty w ZSZiO w Sułkowicach

     • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach serdecznie zaprasza uczniów i nauczycieli Państwa szkoły oraz rodziców uczniów klas ósmych na "Wirtualny Dzień Otwarty", który odbędzie się 30 marca 2021 r. (tj. wtorek) w godz.10:00 - 11:00 oraz 17.00 - 18.00. Wydarzenie odbywać się będzie na kanale YouTube na specjalnie do tego utworzonym wydarzeniu, do którego prowadzi link:

      https://www.youtube.com/watch?v=qFlCCNhH_P4

      Podczas Wirtualnego Dnia Otwartego będzie można zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSZiO w Sułkowicach, uczestniczyć w lekcjach otwartych, odbyć wirtualny spacer po szkole, zapoznać się z procesem rekrutacji, a także porozmawiać z dyrekcją, pedagogiem, nauczycielami i uczniami.

      Serdecznie zapraszamy

     • Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkole - od 22 marca do 11 kwietnia

     • Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Uczniowie będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

      W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

      Nadal organizujemy nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu.

      Dla uczniów klas ósmych mogą być prowadzone konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

     • Nauka zdalna w klasach I-III od 20 marca 2021 r.

     • W związku z decyzją rządu ogłoszoną przez Ministra Zdrowia, dotyczącą wprowadzenia w całym kraju nauki zdalnej od 20 marca do 9 kwietnia br. w klasach I-III, informujemy, iż jest możliwość wypożyczenia laptopów potrzebującym uczniom, koniecznych do realizacji kształcenia na odległość. Zapotrzebowanie na sprzęt prosimy zgłaszać wychowawcom klas edukacji wczesnoszkolnej lub bezpośrednio do sekretariatu szkoły.   

     • Rekrutacja do przedszkola - potwierdzenia woli zapisu (nie dotyczy dzieci kontynuujących naukę w przedszkolu)

     • Informujemy, że lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola Samorządowego w Rudniku na rok szkolny 2021/2022 została umieszczona w przedsionku wejścia głównego placówki.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły pisemnego oświadczenia – potwierdzenia woli zapisu w terminie 17 – 18 marca 2021 r.  Druk do pobrania poniżej lub w sekretariacie placówki.

      Oswiadczenie_woli_przyjecia.docx

      Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie opublikowana 22 marca 2021 r.

     • PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY CKE I MEiN

     • Drodzy Ósmoklasiści! Informujemy, iż w dniach 17-19 marca 2021 r. (środa, czwartek, piątek) odbędą się próbne egzaminy ósmoklasisty CKE i MEiN stacjonarnie w szkole z zachowaniem reżimu sanitarnego. Udział uczniów w testach jest dobrowolny, a warunkiem koniecznym uczestnictwa w egzaminie jest dostarczenie zgody rodzica / prawnego opiekuna.

      Harmonogram egzaminów:

      17.03.2021, godz. 9:00 - egzamin z języka polskiego
      18.03.2021, godz. 9:00 - egzamin z matematyki
      19.03.2021, godz. 9:00 - egzamin z języka angielskiego

      Organizacja:

      Uczniowie zdający z klasy 8a będą pisać egzaminy w sali nr 65 pod nadzorem (JP – F. Kozyra, MA – A. Cyrek, JA –  F. Kozyra oraz A. Cyrek)
      Uczniowie zdający z klasy 8b będą pisać egzaminy w sali nr 75 pod nadzorem (JP – B. Szczurek, MA – A. Przała, JA – A. Przała)

      Uczniowie klas ósmych, którzy nie biorą udziału w próbnych egzaminach realizują zajęcia
      w dniach egzaminów zgodnie z planem zajęć.

      Czas 1 lekcji zdających przeznaczony jest na bezpieczne dotarcie uczniów do szkoły. Od godziny 8:45 zdający czekają na nauczyciela przeprowadzającego egzamin pod salą egzaminacyjną.

      Po zakończonym egzaminie ósmoklasiści wracają do domu i realizują naukę zdalną:
      17,18 marca br. od 6 lekcji, 19 marca br. od 5 lekcji.  

      W dniach przeprowadzania próbnych egzaminów sprawdzana jest obecność zdających uczniów oraz tych, którzy realizują naukę zdalną w domu. Frekwencje w dzienniku elektronicznym uzupełnia wychowawca klasy po uzyskaniu informacji od nauczycieli zespołów nadzorujących oraz przedmiotowych dotyczących obecności. Tematy lekcji „Próbny egzamin ósmoklasisty” wpisują nauczyciele realizujący nauczanie zdalne.

      Przypominamy, iż podczas egzaminu:

      a) Obowiązuje zakaz posiadania ze sobą telefonu i wszelkiego rodzaju urządzeń telekomunikacyjnych.

      b) Na egzaminie używamy wyłącznie czarnego długopisu lub pióra z czarnym atramentem.

      c) Na egzaminie z matematyki uczeń może mieć ze sobą linijkę.

      * Zdający powinien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument pozwalający potwierdzić tożsamość ucznia.

      Wchodząc do budynku szkoły należy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego (dystans min. 1,5m od innych osób, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa). 

      ŻYCZYMY POWODZENIA

     • PRÓBNE EGZAMINY ÓSMOKLASISTY MEiN i CKE

     • Informujemy, iż w dniach od 17 do 19 marca 2021 r. zostaną przeprowadzone próbne egzaminy ósmoklasisty MEiN i CKE. Udział uczniów w testach jest dobrowolny. Do 11 marca br. ósmoklasiści zainteresowani uczestniczeniem w egzaminach dostarczają do sekretariatu szkoły pisemną zgodę rodziców / prawnych opiekunów (druki zgody dostępne są w sekretariacie oraz na końcu artykułu).

      HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW:
      17 marca 2021 (środa), godz. 9:00 – język polski
      18 marca 2021 (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
      19 marca 2021 (piątek), godz. 9:00 – język angielski

      Szczegółowe informacje dotyczące organizacji egzaminów będą udostępnione w kolejnym artykule w terminie późniejszym.

      zgoda_rodzica_na_probny_egzamin.docx


    • CHARYTATYWNY MARZEC w ZPO
     • CHARYTATYWNY MARZEC w ZPO

     • W okresie od 1-31 marca intensywnie pomagamy potrzebującym. W związku z powyższym nasza szkoła organizuje zbiórki:
      1. dla Lenki - zakrętki
      2. dla zwierząt w schronisku w Harbutowicach – żywność i niezbędne akcesoria. (po zasięgnięciu informacji u właścicieli schroniska jest zapotrzebowanie na: makarony, ryż, żywność dla kotów, środki piorące(proszek BRYZA), legowiska, koce, itp.)
      Przez cały marzec każdy uczeń może osobiście lub z pomocą innych osób dostarczyć do szkoły potrzebne rzeczy.

      Ważne!!!
      Rzeczy należy zapakować  do worka/siatki i podpisać : imię, nazwisko, klasa, a następnie złożyć do odpowiednich pudełek znajdujących się w holu szkoły.

      Głównymi koordynatorami zbiórek są:
      w klasach IV-VIII Pani Anna Cygan
      w klasach I-III Pani Agnieszka Gomulak oraz Pani Marzena Kaleta
      Akcje wspiera RSU
       

      „Gdyby człowiek każdego dnia rzucał kwiatek na drogę swojego bliźniego,

      ulice ziemi wypełniłyby się radością.”

      „Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz.”

      Zapraszamy i dziękujemy :-)

     • 1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

     •           „W hołdzie Żołnierzom Wyklętym - bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu”. Tej treści preambuła jest częścią ustawy, na mocy której dzień 1 marca stał się świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

                     "Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny" - napisał w lutym 2010 roku prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego dnia pamięci. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS. Za cel stawiali sobie odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej.

              Powojenna konspiracja niepodległościowa była najliczniejszą formą zorganizowanego oporu polskiego społeczeństwa wobec reżimu komunistycznego. W zbrojnym podziemiu działało nawet 200 tys. osób w różnych oddziałach. Kolejnych 20 tys. walczyło w partyzantce. Kilkaset tysięcy osób zapewniało łączność, aprowizację, wywiad i schronienie.

                     Przeciwko władzy występowali także uczniowie zrzeszeni w podziemnych organizacjach młodzieżowych – łącznie ok. 20 tys. młodych ludzi.

      (D. Bednarek, E. Bugajska, J. Zawiła)