• Dzień otwarty - 3 marca 2022 r.
     • Dzień otwarty - 3 marca 2022 r.

     • Szanowni Państwo, przypominamy, iż zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 w dniu 3 marca 2022 r. (czwartek) w godzinach 17:00-18:00 odbędzie się DZIEŃ OTWARTY dla rodziców uczniów szkoły podstawowej. Konsultacje będą prowadzone stacjonarnie.

      SERDECZNIE ZAPRASZAMY

    • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
     • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie. Już od 1 marca br. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego będą mogły realizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Wsparcie będzie obejmowało organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów, u których rozpoznano potrzebę wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w tym zakresie. 

      Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. W  zależności od potrzeb uczniów będą mogły być prowadzone również przez innych specjalistów. 

      Szczegółowe kwestie w tym zakresie zostały uregulowane w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 8 lutego 2022 roku (Dz. U. z 2022 poz. 339).

      Rozporzadzenie.pdf

      Rodzice zainteresowani dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla swoich dzieci, dokonują zapisu u wychowawców klas do piątku 25 lutego 2022 r.

      Uwaga! Zajęcia skierowane są dla uczniów z klas I-VIII wymagających dodatkowych zajęć o charakterze terapeutycznym. Ponadto dzieci rozpoczynające naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/23, będą mogły korzystać z zajęć od 1 września 2022 r. (w przypadku dzieci z oddziałów zerówki, zapisów dokonujemy u wychowawców oddziałów przedszkolnych).


    • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
     • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

     • W dniach 1-3 marca 2022 r. odbędzie się próbny egzamin ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy nowożytny). W czasie trwania egzaminu opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Podczas pisania, uprawnieni zdający będą korzystać z przysługujących im dostosowań warunków przeprowadzania egzaminu (komputer, wydłużony czas egzaminu, …).

      Język polski – 1.03.2022 (wtorek) 1,2,3,4 lekcja

      Matematyka – 2.03.2022 (środa) 1,2,3 lekcja

      Język obcy – 3.03.2022 (czwartek) 1,2,3 lekcja

      Pozostałe lekcje odbywać się będą zgodnie z harmonogramem.
      W dniu egzaminu nauczyciele odbierają od Dyrektora materiały egzaminacyjne o godzinie 7:50.

      Drodzy Ósmoklasiści, przypominamy:
      1. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą tylko czarny długopis lub pióra z czarnym atramentem,
      a w przypadku  egzaminu z matematyki również linijkę.

      2. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słownika.

      3. Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, smartfonów,…).

      4. Zdający powinien mieć ze sobą ważną legitymację szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

    • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY
     • ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY

     • Rodziców uczniów (klas V – VIII), którzy będą uczęszczać na obiady od 21 lutego 2022 r.  informujemy, że opłaty za obiady będą pobierane w nieprzekraczalnym terminie do 24 lutego 2022 r. (tj. czwartek).

    • Laboratorium Przyszłości
     • Laboratorium Przyszłości

     • Szanowni Państwo, z wielką radością informujemy, iż Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Rudniku jest beneficjentem programu pn. „Laboratoria Przyszłości”. Otrzymaliśmy dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości 105 300 zł. Wspomagając realizację obowiązku spoczywającego na organie prowadzącym wynikającym z § 2 ust. 2 Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”, do końca 2021 wydatkowaliśmy minimum 60% przyznanych środków w kwocie 84 200 zł. Pozostałą kwotę 21 100 zł wykorzystamy do 31 sierpnia 2022 r. W naszej placówce znajdują się już min:

      Laptop, drukarka 3D, filamenty, stacja lutownicza, tablety, aparat fotograficzny, zestaw lamp fotograficznych, plansze edukacyjne, roboty wraz z akcesoriami,…

      Zakupiony sprzęt od 1 września 2022 r. będzie wykorzystywany na zajęciach dodatkowych edukacji wczesnoszkolnej w postaci zabaw klockami służącymi do konstruowania i programowania robotów, zajęciach rozwijających szkolnego koła zainteresowań z robotyki, zajęć pozalekcyjnych z fizyki, a także przedmiotowych zajęć lekcyjnych dla których wykorzystanie sprzętu jest zasadne.

      Więcej informacji pod adresem:
      https://zporudnik.edupage.org/a/laboratorium-przyszlosci

    • Religijny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!
     • Religijny konkurs plastyczny rozstrzygnięty!

     • Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Zaprojektuj okładkę miesięcznika- Rycerz Niepokalanej”, który był kontynuacją projektu z roku 2020, mającego na celu przybliżenie postaci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Temat tegorocznego konkursu związany był z setną rocznicą powstania czasopisma „Rycerz Niepokalanej”, którego pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym był patron naszej rudnickiej parafii - Święty Maksymilian Maria Kolbe. Cel konkursu: wzbudzenie zainteresowania osobą Świętego, odwołanie do świata wartości które prezentował, propagowanie wśród uczniów kultu Maryjnego oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych i wrażliwości artystycznej dzieci został osiągnięty.

      Konkurs przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VIII. Ogółem na konkurs wpłynęło 27 prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi.  

       W klasach I-III przyznano następujące nagrody:

       I miejsce -  Oliwia Gielata kl. IIIa

      II miejsce Piechota Karolina kl. IIIb

      III miejsce Bylica Amelia kl. IIIa

      Wyróżnienia otrzymali: Pułka Karol kl. IIIb, Szczurek Antonii kl. IIb, Wojtuń Wiktoria kl.Ia, Woźniak Maksymilian kl. Ib, Motyka Kamil kl. IIIc.

      W klasach IV-VIII:

      I miejsce Satora Maja kl. IVa

      II miejsce Szwab Lena kl. IVa

      III miejsce Zajda Dawid kl. IVa

      Wyróżnienie: Lubiecka Magdalena kl. Va

      Prace konkursowe uczniów zostały wyeksponowane w naszym kościele parafialnym.

      (D.  Mielecka)

    • „Akcji Krwiodawstwa”
     • „Akcji Krwiodawstwa”

     • Urząd Miejski w Sułkowicach zaprasza Mieszkańców Gminy Sułkowice do wzięcia udziału w kolejnej „Akcji Krwiodawstwa”, która odbędzie się 6 lutego (niedziela) 2022 r. w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, w godzinach od 8:00 do 12:30.

    • 1% PODATKU - ZPO w RUDNIKU
     • 1% PODATKU - ZPO w RUDNIKU

     • Gorąco zachęcamy Państwa do przekazania 1% podatku na rzecz Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku. Dzięki Waszemu wsparciu możemy dokonywać dodatkowej modernizacji sprzętu komputerowego, wyposażenia sal lekcyjnych, wzbogacać bazę dydaktyczną, podnosić estetykę obiektu, poprawiać warunki nauki: uczniów Szkoły Podstawowej i dzieci z oddziałów Przedszkolnych.

    • Zebrania z rodzicami w dniu 10 lutego 2022 roku on-line
     • Zebrania z rodzicami w dniu 10 lutego 2022 roku on-line

     • W związku z obecną sytuacją pandemiczną zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej odbędą się w dniu 10 lutego 2022 (czwartek) o godzinie 18:30 on-line, za pośrednictwem aplikacji ZOOM. Link do spotkania wychowawcy klas prześlą rodzicom bezpośrednio przed rozpoczęciem zebrania na funkcjonujących grupach klasowych.

      Wychowawcy klas ósmych przekażą rodzicom informacje dotyczące warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty.

    • Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Rudniku
     • Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Rudniku

     • Ogłoszenie – rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Rudniku (dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej)

      Zapisy dzieci 7-letnich do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będą w dniach od 8 - 25 lutego 2022 r. w godzinach 7:00 – 15:00 w sekretariacie placówki. W zapisach do klas I szkół podstawowych biorą udział obowiązkowo dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 r.). Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Wzór zgłoszenia dziecka do szkoły dostępny jest: --> Zgloszenie_dziecka_do_szkoly.docx

    • Informacja ws. mOchrona - aplikacja ochrony rodzicielskiej
     • Informacja ws. mOchrona - aplikacja ochrony rodzicielskiej

     • Szanowni Państwo, w ramach programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) dostarczamy do szkół w całej Polsce szybki, bezpłatny i bezpieczny internet. Wiemy, że towarzyszy on Państwu w codziennej pracy, podobnie jak udostępniane przez nas materiały edukacyjne. Mamy nadzieję, że dzięki nim lekcje stają się jeszcze ciekawsze, a kompetencje cyfrowe uczniów – coraz wyższe.

      Dodatkowo przygotowaliśmy narzędzie, które pomoże dbać o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników internetu również poza szkołą. Aplikacja ochrony rodzicielskiej OSE – mOchrona to rozwiązanie wspierające ustalanie reguł dotyczących korzystania z sieci i aplikacji oraz pozwalające rodzicom (opcjonalnie) na dostęp do informacji o aktywności dziecka na jego urządzeniu. Można ją pobrać bezpłatnie na smartfony, tablety i komputery.

      Kształtowanie bezpiecznych nawyków cyfrowych musi opierać się przede wszystkim na rozmowie i odpowiedniej wiedzy. Rozwiązania technologiczne, takie jak narzędzia ochrony rodzicielskiej, mogą być znaczącym wsparciem w tym procesie. Przekazujemy informację o aplikacji mOchrona rodzicom i nauczycielom:

      ulotka_dla_rodzica_elektroniczna.pdf

      informacje_dla_nauczyciela.pdf

    • Informacja w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych
     • Informacja w sprawie profilaktyki chorób zakaźnych

     • Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji przygotowało zestaw materiałów informacyjnych dotyczących szczepień uczniów od 12. roku życia. W pakiecie znalazły się filmy, scenariusze lekcji oraz dodatkowe materiały edukacyjne. Zachęcamy Rodziców i Uczniów do zapoznania się z zestawami w ramach zorganizowanego tygodnia informacyjnego w szkołach. Wszystkie materiały zostaną zamieszczone także na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE) https://zpe.gov.pl/.

      Szczepienia_-_profilaktyka_chorob_zakaznych_Materialy_edukacyjne.pdf

    • AQUARIUS - Promocja na ferie
     • AQUARIUS - Promocja na ferie

     • Kryta Pływalnia Aquarius – filia Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przygotowała ofertę dla dzieci i młodzieży spędzających ten czas w naszym mieście. Po przerwie w zajęciach stacjonarnych i nauce zdalnej proponujemy ten czas spędzić aktywnie na basenie!

      Codziennie, także w weekendy od 15 do 30 stycznia w godzinach 9:00-15:00 dla dzieci i młodzieży do lat 18-u bilet wstępu w promocyjnej w cenie 3,00 zł. Zapraszamy!

     • Podaruj 1% podatku dla naszej uczennicy Milenki

     • Zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o okazanie serca i wsparcia 1% podatku dla naszej uczennicy Milenki Cygan w trosce o rozwiązywanie jej codziennych problemów oraz trudności wynikających z niepełnosprawności.

    • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!
     • Ostrzeżenie Inspekcji Handlowej w Krakowie przed szczególnie niebezpieczną „zabawką”!

     • Kulki magnetyczne to „zabawka” ciekawa i kolorowa, a jednocześnie mogąca stwarzać śmiertelne zagrożenie. Naturalnym mechanizmem poznawczym małych dzieci jest wkładanie przedmiotów, w tym kulek magnetycznych, do ust. Starsze z kolei, mogą bawić się próbując przyciągnąć je do siebie np. na płatkach uszu, czy też wargach. Stąd już niedaleka droga do połknięcia kulek i ich połączenia w układzie pokarmowym. Do zagrażającego zdrowiu i życiu dzieci połączenia magnesów w organizmach może dojść, gdy siła ich wzajemnego przyciągania się jest zbyt wysoka. Dlatego do szczegółowych wymagań bezpieczeństwa zabawek, wprowadzono pojęcie wskaźnika strumienia magnetycznego, który określa wartości graniczne dla magnesów i pozwala stwierdzić, jak słabe powinny być, aby nie stanowić zagrożenia. Wynosi on 0,5 T²mm². Prowadzone przez nas od czasu pierwszych doniesień medialnych w sprawie konieczności hospitalizacji dzieci z powodu połknięcia kulek magnetycznych kontrole wykazały tymczasem, że wszystkie, które zbadaliśmy w laboratorium posiadały przekroczony dopuszczalny poziom tego wskaźnika, niekiedy nawet pięciokrotnie.

      List Inspekcji Handlowej w Krakowie: Ostrzezenie_-_kulki_magnetyczne-2.pdf